.....::::: MART ' 2007 :::::......    

 

 

 

 

 

 

 

 

 


A N A S A Y F A


ilkyardım | temel rahatsızlık ve hastalıklar | bakanlık | hastaneler ve sağlık merkezleri | sağlıkta istatistikler
doktorlar | eczaneler | tıp terimleri sözlüğü | e-mail | webmaster | anasayfa


 

domain name

  kişi sitemizi
 ziyaret etmiştir


BAKAN VAİZ: "SAĞLIKTA KAOS YARATMAYA ÇALIŞIYORLAR"

Sağlık Bakanı Eşref Vaiz, Yataklı Tedavi Kurumları Yasası'yla ilgili koparılan fırtınaları KIBRIS'a değerlendirdi.

VAİZ: “YALAN YANLIŞ SÖYLEMLERLE "ETLE TIRNAK" GİBİ OLAN HEKİMLERLE HEMŞİRELER KARŞI KARŞIYA GETİRİLMEYE ÇALIŞILIYOR”

Sağlık Bakanı Eşref Vaiz, sağlıkta örgütlü bazı sendikalar tarafından, Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi "Kuruluş Görev ve Çalışma Esasları" Değişiklik Yasası ile ilgili yanlış spekülasyonlar yaratılarak hemşirelerle hekimlerin karşı karşıya getirilmeye çalışıldığını söyledi. Söz konusu yasayla ilgili koparılan fırtınaları KIBRIS'a değerlendiren Bakan Vaiz, yalan yanlış söylemlerle etle tırnak gibi olan hekimlerle hemşirelerin karşı karşıya getirilmeye çalışıldığını söyledi; ilgili çevreleri sağduyuya çağırdı. Bakan Vaiz, "Özlük haklarımızı kazanır ama iç huzurumuzu kaybedersek, tarifi imkânsız yaralar açılır" dedi.

Eşref Vaiz, sağlıkta konuların saptırılarak kaos ortamı yaratılmaya çalışıldığını kaydetti ve hemşirelerin sorunları abartarak başka noktalara taşıma istemini "siyasi art niyet" olarak niteledi. Vaiz, sağduyulu hemşireleri dikkatli olmaya, hekimlere ise çalışma arkadaşları hemşirelere sevecenlik ve görev bilinci ile yaklaşmaları çağrısında bulundu. Vaiz, "Hemşirelerin bir takım eylem yapacaklar, özlük haklarına sahip çıkacaklar diye yanlış şekilde doldurulmasını esefle kınıyorum" dedi. Vaiz, Hemşireler Birliği'nin, "Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi (Kuruluş Görev ve Çalışma Esasları) Değişiklik" Yasası'na tepki olarak yarından itibaren tüm hastane ve sağlık ocaklarında greve gitme kararı almasının ardından KIBRIS'a açıklamalarda bulundu. Vaiz, kadroların yetersizliği nedeniyle yasa değişikliğinin zorunlu hale geldiğini kaydetti. Vaiz, birçok hekimlik ve hemşirelik branşları var olmadığı için, üst ihtisaslaşma branşlarının artması sonucu doğan ihtiyaçtan dolayı kadrolara istihdam yapılması için değişikliğin şart olduğunu kaydetti.

"BU YASA; HEMŞİRE AÇIĞINI KAPATMAK VE KADRO SAYISINI ARTIRMAK İÇİNDİR"

Vaiz, söz konusu yasanın, hemşire açığını kapatmak ve kadro sayısını artırmak için organize edildiğinin altını çizdi. Vaiz, kadro sayısındaki yetersizlikten dolayı çok büyük hemşire açığı olmasına rağmen bunun uzun süre kapatılamadığını çünkü, istihdam edilecek kadroların dolu olduğunu söyledi. Vaiz, bu zorunluluğu dikkate alarak 2006 yılında geçici memur statüsü ile 140 kişiyi hemşire olarak işe aldıklarını, şimdi yeni 30 kişiyi daha kadroya ekleyeceklerini ve rakamın 170'e çıkacağını söyledi. "Grev sebebini açıklamayan sendikalar, engellediğimiz çelişkileri propaganda malzemesi yapıyor" Sadece kadro sayılarını artırmak ve olmayan kadroları yaratmak için teknik kurul ve meclis aşamasında tamamen iyi niyetle, çalışan örgütlerin temsilcilerinin getirdikleri bazı önerileri dikkate aldıklarını ifade eden Vaiz, ancak örgütlere yeniden yapılanmayı getirecek yasanın bu olmadığını ısrarla söylediklerini vurguladı.

Bakan Vaiz, ancak şimdi örgüt temsilcilerinin yapılanmaya yönelik tüm talepleri bu yasanın içine yığmaya çalıştıklarını dile getirdi ve şunları söyledi: "Bu da şu anda arzu etmediğimiz bir çelişkiyi ortaya çıkardı. Sanki bütün sistemi bu yasa çözecekmiş gibi bir intiba yaratıldı ve herkes kadrosal ve mesleki statü ile ilgili sorunlarını bu yasa içinde yerleştirme yolunda ısrarcı olmaya başladı. Mesleki statü ile ilgili bir takım zorlamalar yapıldı. Bunları dikkate almamıza rağmen, dengesizlik yaratacak ve çalışanların çalışma barışını bozacak bir anlayışla yaklaşıldı. Konu birden bire hemşirelerin kadro sayısını artırmaktan, hekimlerin olmayan branşlardaki kadroları yasanın içine koymaktan saptırılarak, bizi çok sıkıntıya sokan, hemşire-hekim ilişkisini sorgulayan bir yasa pozisyonuna sokulmaya çalışıldı. Hekimlerin ve hemşirelerin karşı karşıya geleceği bazı kelimeler üzerinde spekülasyonlar yapılıyor. Biz bu yasada buna izin vermedik. Çok üzücüdür ki grev sebebini doğru dürüst açıklamayan sendikalar haklı grev sebebi yaratmak için yasada engellediğimiz bir takım çelişkileri, hala daha propaganda malzemesi yapıyorlar. Sanki bu yasa son yasaymış gibi büyük bir telaş içinde tüm taleplerini önümüze yığıyorlar. Bu da bizim sistem kurmak için uğraştığımız yasalara ne kadar lakayt ve ilgisiz olduklarını gösteriyor".

"HEKİM Mİ, HEMŞİRE Mİ SORUMLU" TARTIŞMALARI YERSİZ, YASA NET

Vaiz, yaratılan "hekim mi yoksa hemşire mi sorumlu" tartışmasının da, oldukça yersiz olduğunu, çünkü bu yasanın zaten bu çelişkiyi tamamen ortadan kaldırdığını kaydetti.

Vaiz, 1989 yılındaki yasa ile başhemşirenin tanımının, "idari yönden başhekime, teknik yönden üst amirlerine karşı sorumlu olarak bulunduğu tıbbi ve yönetsel tüm işlerini yönetir" ifadesinin yeni yasada, "idari yönden başhekime, teknik yönden amirlerine karşı sorumlu olarak bulunduğu servisin tıbbi ve yönetsel tüm işlerini yönetir" şeklinde olduğunu söyledi ve hemşirelerin geçmiş yıllardaki görev ve sorumluluğunda, herhangi bir değişiklik olmadığının altını çizdi. Vaiz, mesul hemşirelerin görevlerinin değiştiği konusundaki eleştirilerin doğru olmadığını vurguladı.

Vaiz yine bu yasada yer alan "klinik şefi idari bakımdan hastane başhekimine sorumludur ve diğer görev ve yetkilerinin yanı sıra, klinik şefleri 9. maddeye ek olarak servisin sevk ve idaresinden sorumlu olmak" ifadesinin ise tamamıyla, servis şeflerini tarif etme anlamında bir tanımlama olduğunu söyledi ve şöyle dedi: "Kadro sayılarını artırmakla uğraştığımız bu yasada idari yönden bir takım çelişkileri ve karşı karşıya getirmeleri de ortadan kaldıracak, bir takım ifadelerle herkesin görevi ve tanımı, açık ve net olarak ifade edilmiştir."

EBE HEMŞİRELERİN DOĞUM YAPTIRABİLİR KONUSU DA AÇIK

Vaiz, tartışma konusu olan diğer bir konunun ise ebelik mevzusu olduğunu hatırlatarak, yasanın ebelik hizmetlerinin yasalaşmasına imkân tanıdığını kaydetti. Vaiz, ilk kez 4 yüksek ebe kadrosunun da yasada yer aldığına dikkat çekti. Vaiz, ebelerin doğum yaptırabilir konusun da açık olarak yazıldığını belirterek, "ebe hekimin denetim ve gözetiminde doğum yaptırır" ifadesinin amacının, hekimin mutlaka sorumlu olmasının altının çizilmesi olduğunu söyledi. Vaiz, annenin ve bebeğin sağlığından hem hekimin hem de ebenin sorumlu olacağını belirtti. Vaiz, bu ibarenin ebelerin doğum yaptıramayacağı anlamını taşımadığının üzerinde durdu ve tam aksine hemşirenin çaresiz şekilde tek başına hastayla yüz yüze kalmamasının ortadan kaldırıldığını ifade etti.

95 YENİ HEKİM, 199 YENİ HEMŞİRE KADROSU

Vaiz, yataklı tedavi kurumları dairesi kadrosuna, 95 yeni hekim ve 199 yeni hemşire ile ebe kadrosu yaratıldığını kaydetti. Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Asaf Şenol'un verdiği bilgiye göre, şu klinik şeflikleri oluşturuldu ve şu kadrolar artırıldı veya yeni oluşturuldu:
"Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Servisi, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları, Kalp ve Damar Cerrahisi Servisi, Acil Servis ve Diş Hekimliği klinik şeflikleri oluşturuldu. Hastane başhekim yardımcıları beşten sekize, cerrahi uzman sayısı ondan on üçe, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı ondan on ikiye, kulak-burun boğaz hastalıkları uzman sayısı altıdan sekize, göz hastalıkları uzmanı altıdan sekize, üroloji uzmanı altıdan yediye, radyoloji uzmanı altıdan sekize, mikrobiyoloji ve enfeksiyon hastalıkları uzmanı ikiden üçe, patoloji uzmanı sayısı ikiden üçe çıkarıldı. Endodonti, periodontoloji ve pedodonti uzmanları ilk kez yasada yer aldı. Adli tıp uzmanı sayısı birden ikiye, deri ve zührevi hastalıklar uzmanı dörtten beşe, nöroşirurji uzmanı ikiden üçe, noroloji uzmanı ikiden altıya, kardiyolji uzmanı birden yediye, plastik ve rekonstrüktif cerrahi uzmanı sayısı ikiden üçe yükseltildi. İlk kez yer alan göğüs cerrahisi uzmanı sayısı; iki, kalp ve damar cerrahisi uzmanı sayısı altı, çocuk kardiyolojisi uzmanı sayısı bir oldu. Çocuk onkolojisi uzmanı sayısı birden ikiye çıkarıldı. Üç tıbbi onkoloji uzmanı, dört endokrinoloji ve metabolizma uzmanı oluştu. Yine ilk kez iki nefroloji, iki neonatoloji, iki gastroentoloji, iki immünoloji, bir çocuk nefrolojisi, bir çocuk immünolojisi, bir çocuk norolojisi uzmanı, bir çocuk enfeksiyon hastalıkları uzmanı, üç spor hekimliği uzmanı, bir romatoloji uzmanı bir biyokimya uzmanı, on yedi acil tıp uzmanı kadroları eklendi."

Vaiz, kadro artışlarının hemşirelerde hali hazırda memur statüsünde olan 170 hemşirenin kadrolanmasını getireceği gibi, yıllardır sözleşmeli olarak çalışan veya pratisyen kadrosunda çalışan üst ihtisas uzmanlarının karşı karşıya kaldıkları anomalileri de ortadan kaldıracağını söyledi.

KOPARTILMAYA ÇALIŞILAN FIRTINALAR TALEPLERLE ALAKALIDIR

Vaiz, yasanın esas amacının yetersiz kalınan kadro branşlarındaki ve sayılarındaki ihtiyacı karşılamaya yönelik olduğunun altını çizdi ve şunları kaydetti: "Ancak bugün kopartılmaya çalışılan fırtınalar bir takım taleplerle alakalıdır. Bu talepler, sağlık servislerindeki çalışma barışını ve iç huzurunu bozacak birtakım taleplerdir. Örneğin fizyoterapistlerin, tüm iyi niyetlerimize karşı, olmasını istedikleri ve bu yasanın içine sokmaya çalıştıkları fizyoterapist servisi konusu hekim camiasının kabul etmeyeceği ve bizim ülkemize de kolay hayata geçemeyecek bir taleptir. Buna rağmen onlar, olmazsa olmazları gibi bunu bize dayatılıyor. Fizyoterapistler büyük bir telaş içinde fırsat kaçıyormuş gibi, sorunlarını çözmeye çalışıyor. Bunun beraberinde birtakım sorunlar getireceğini göz ardı ediyorlar. Fizyoterapistler talep etmeden şube amirliği koyduk. Buna da baş fizyoterapist dedik. Terapistlerin kendilerine özgü birlikteliklerini ve kendi içlerine dönük çalışma sistemlerini bu şekilde organize etmeye çalıştık. Bütün bunlara rağmen sanki yasada hiçbir şey yokmuş ve hiçbir istihdam olanağı yaratmıyormuş gibi, çalışanların özlük hakları ile ilgili değilmiş gibi, bazı sığ konulara tartışmayı çekerek ve spekülasyon yaratarak, konuyu saptırmak ve hemşire ile hekim kavgasına çekmek kabul edilebilir değildir. Hekimler ve hemşireler etle tırnak gibidir. Bir hekim on yıllık bir eğitim alıyor, hastaya tedavi planlıyor ve uyguluyor. Hemşireler de görevleri çerçevesinde yardımcı oluyorlar. Bunu abartarak "hekimle hemşire her türlü inisiyatifte eşit olmalıdır" gibi ütopik birtakım uç çıkışlar ortaya koymak doğru değildir.
Gereksiz ve yersiz sorun yaratır. Günün sonunda hastanelerdeki çalışma barışını bozar."

MEVCUT HEMŞİRELERE, FAKÜLTELEŞME SÜRECİ İÇİNDE
EĞİTİMLERİNİ TAMAMLAMA FIRSATI

Bakan Vaiz, 1994 yılında, ortaokul mezunu kişilerin hemşirelik yapması tartışmalarında, o dönemde CTP bakanlığının, bunu lise üstü ön lisans seviyesine yükselttiğini hatırlattı ve yine şimdi CTP döneminde, iki yıllık ön lisans okulunun, dört yıllık lisans eğitimine ve hemşirelik fakültesine dönüştürüldüğünü vurguladı. Vaiz, şimdiki halin hemşirelerin eğitimine ve niteliğine katkıda bulunulacağı gibi, bundan sonra hemşirelerin lise üstü iki yıllık bir statü ile barem 9 tartışmalarına da çözüm getireceğini savundu. Vaiz, mevcut ortaokul mezunu veya lise üstü iki yıl mezunu hemşirelere, fakülteleşme süreci içinde eğitimlerini tamamlama fırsatı verileceğine de işaret etti. Bunu da hemşirelerin nitelik taleplerini karşılamaya yönelik oldukça önemli bir adım olarak niteleyen Vaiz, bunun baremlerle ilgili sıkıntıları ortadan kaldırmış olacağını savundu ve barem 9'la ilgili Personel Dairesi'nin raporuna dikkat çekti.

RAPORDA AYNEN ŞÖYLE DENİLİYOR:

"Ülkemizde hemşire yetiştiren hemşirelik meslek yüksek okulu, iki yıllık eğitimin sonunda ön lisans diploması ile mezun vermektedir. Bu ön lisan diploması ile hemşirelerimiz devlet kadrolarında barem yedinin birinci kademesinde göreve başlamakta ve almış oldukları diplomalarına karşılık iki kademe ilerlemesi olarak barem 7'nin üçüncü basamağından maaş almaya başlamaktadırlar. Barem yedinin üçüncü basamağı ise barem sekizin birinci kademesine denk gelmektedir. Hemşerilerin talep ettiği barem 9'un kendilerine verilmesi halinde, ön lisans diplomalarına karşılık alacakları kademe ilerlemesi ile başlangıç maaşları barem dokuzun üçüncü basamağına denk gelecektir. Bu ise barem onun birinci kademesine denk gelmektedir. Oysa devlet kadrolarında 4 yıllık üniversite mezunlarının başlangıç beremi de barem onun birinci kademesidir. Talepler doğrultusunda yapılacak bir düzenleme devlet kadrolarında maaş karmaşasına yol açacağı gibi, 4 yıllık üniversite mezunlarının da mağdur olmasına sebebiyet verecektir. "Öte yandan Vaiz, servislerde şefin altında çalışan hemşirelerin, şefin yetkileri ile ilgili iddialarına da yanıt verdi ve "öküzün altında buzağı aranıyor" dedi. Vaiz, çıkartılan tüm teşkilat yasalarının içinde çalışanların görev ve sorumlulukları bölümünde, en son kısımda, "amirleri tarafından verilen diğer mevkiine uygun görevleri yerine getirmek" ifadesinin kullanıldığına dikkat çekti ve bunun her personelin uyması gereken bir cümle olduğunu, bundan farklı anlamlar çıkarmaya çalışmanın yersiz olduğunu ifade etti. Vaiz, ayrıca, iki yıllık okul mezunu hemşirelere lisansa geçiş haklarının gizlenerek, "hademe" muamelesi yapılacağının yayıldığını ve konunun çirkinleştirildiğini ifade etti. Vaiz, bakanlığının geçtiğimiz aylar içinde hastanelerde temizlik işlerinin özel sektörden hizmet almaya başladığını ve hemşirelerin işinin kolaylaştırıldığını söyledi.

"SİYASİ ART NİYET..."

Vaiz, son olarak bazı sendikacılıların konuyu saptırarak bir kaos ortamı yaratmaya çalıştığına işaret ederek şöyle konuştu: "Hemşirelerin grevi büyütüp, sorunu abartıp, başka bir yere çekmeye çalışmaların siyasi bir art niyet olarak görüyorum ve bunu da hemşire örgütlerine yakıştırmıyorum. Bu konuda sağduyulu hemşireleri dikkatli olmaya çağırıyorum. Hemşirelerin bir takım eylem yapacaklar diye, özlük haklarına sahip çıkacaklar diye yanlış şekilde doldurulmasını da esefle kınıyorum. Özellikle hemşirelerin ve hekimlerin karşı karşıya getirilmesi konusunda hekimleri de uyarmak istiyorum. Hekimlerin yıllardır kader birliği yaptıkları hemşire arkadaşlarına aynı şefkat ve sevecenlikle, görev ve sorumluluk bilinci içinde yaklaşmalarını istiyorum. Hemşirelere bu kadar ilgi ve özveri ile yaklaşırken, barem 9 konusundan yoldan çıkarak abartılarak yanlış ifadeler ortaya atılması, tarifi imkânsız bazı yaralarında açılmasına neden olacaktır. Özlük haklarımızı kazanır, ama iç huzurumuz kaybedersek, bu; tamiri imkânsız bazı sorunlar yaratır."

..............::::::::::::: HABER BAŞLIKLARI :::::::::::::..............


KANSER HASTALARINA EVDE BAKIM HİZMETİ BAŞLIYOR

Kanser Hastalarına Yardım Derneği ile Sağlık Bakanlığı işbirliği içinde ilk kez uluslar arası standartta evde bakım hizmetlerine başlıyor.

Tıbbi Onkolog Umut Dişel’in eğitim verdiği hemşire, psikolog ve fizyoterapistlerle üç ayrı ekip kuran dernek, yeni araçlarıyla hastaların evine giderek morfin, pansuman, tansiyon-şeker ölçümleri ve gerekli tedavileri gerçekleştirecek.

Kanser Hastalarına Yardım Derneği ile Sağlık Bakanlığı işbirliği içinde ilk kez uluslar arası standartta evde bakım hizmetlerine başlıyor.

Tıbbi Onkolog Umut Dişel’in eğitim verdiği hemşire, psikolog ve fizyoterapistlerle üç ayrı ekip kuran dernek, yeni araçlarıyla hastaların evine giderek morfin, pansuman, tansiyon-şeker ölçümleri ve gerekli tedavileri gerçekleştirecek.

Dernek Başkanı Raziye Kocaismail TAK muhabirine yaptığı açıklamada, ocak ayında Girne Vatan Lionsların Rocks Otel’de düzenlediği geceden elde edilen 50 bin YTL’nin de katkısıyla dernek bünyesine 2 yeni araba katıldığını kaydetti.

Hayırsever bir vatandaş olan oto-galeri sahibi Naim Ersoy’un da derneğe bir araba bağışladığını söyleyen Kocaismail, çalışan personelin masraflarının kendileri tarafından karşılanacağını, hastaların tıbbi malzeme ve teçhizatlarının da Sağlık Bakanlığı tarafından karşılanacağı sözünü aldıklarını belirtti.

Bundan önce de dernek olarak kendi imkânlarıyla evde bakım hizmeti verdiklerini kaydeden Kocaismail, Sağlık Bakanlığı’nın da katkı koymasıyla ilk kez organize bir biçimde uluslar arası standartta bir evde bakım hizmeti sunacaklarını, bunun da hasta ve hasta yakınlarına büyük bir rahatlama getireceğine işaret etti.

Devlet-sivil toplum örgütü işbirliğinin çok yararlı şekilde işleyeceğine olan inancını da dile getiren Kocaismail, bu ekiplerin maaşlarının ödenmesi için her ay maaşından kesinti yapılmasına izin veren vatandaşlara da duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti. (TAK)

..............::::::::::::: HABER BAŞLIKLARI :::::::::::::..............


"112 HATTI GEREKSİZ YERE MEŞGUL EDİLMEMELİ"

Acil Servis Sorumlu Hekimi Operatör Doktor Hasan Hansel, 112 Hızır Servisi konusunda BRT’ye önemli açıklamalarda bulundu.

Operatör Doktor Hasan Hansel:
“112 Acil servis hattı, yardım çağrısı dışında meşgul edilmemesi gerekir. Hayat kurtarmada saniyelerin büyük önem taşıdığının bilmeliyiz”

Acil Servis Sorumlu Hekimi Operatör Doktor Hasan Hansel, herhangi bir tarafik kazası sonrası vatandaşların araç içerisinde sıkışan yaralıya müdahale etmemeleri gerektiğini dile getirerek, 112 Acil’in aranması gerektiğini kaydetti.

Ancak, ilkyardım müdahalesi gerektiren vakalarda nasıl davranılması gerektiğinin bilinmesi çok önemli olduğunu vurgulayan Hansel, trafik kazası sonrası araç dışında bulunan yaralılara müdehale edilmemesini istedi.

Operatör Doktor Hasan Hansel, kalp krizi, baygınlık ve buna benzer durumlarda ise vatandaşların ilk olarak hastayı düz bir zemin üzerine yatırmalarının önemini vurguladı.

Hansel, vatandaşları çok ciddi bir konuda da uyardı.

Operatör Doktor Hasan Hansel, 112 Acil servis hattının, yardım çağrısı dışında meşgul edilmemesi gerektiğini, hayat kurtarmada saniyelerin büyük önem taşıdığının bilmelerini istedi.

..............::::::::::::: HABER BAŞLIKLARI :::::::::::::..............


BASIN AÇIKLAMASI

Önceki gün, Yedikonuk sakini Mehmet Çetinkayalı isimli bir yurttaşımızın aniden rahatsızlanması sonucunda vefat etmesi, bazı basın kuruluşlarımızda, ‘ambulans gecikmesi’ sonucunda meydana gelen bir ölüm olarak iddia edilip, kamuoyuna bu şekilde yansımıştır.

Rahatsızlandıktan sonra ailesi tarafından en yakın sağlık merkezi olan ‘Mehmetçik Sağlık Merkezine’ götürülen Mehmet Çetinkayalı’ya ilk müdahale, Merkez’de görevli hekim tarafından gerçekleştirilmiştir.

Merkez’deki görevli doktor, hastaya gerekli ilk tıbbi müdahaleyi zamanında yapmasına rağmen, ne yazık ki Mehmet Çetinkayalı, Mehmetçik Sağlık Merkezi’nde bulunduğu sırada, ikinci defa ‘kriz’ geçirip ambulansa alınmak üzere iken Sağlık Merkezi’nde yaşamını yitirmiştir.

Geçirdiği ikinci kriz sonrası vefat eden Mehmet Çetinkayalı’nın ölüm olayını, Sağlık Bakanlığımız, ciddiyetle incelemeye almış ve konuyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatmıştır.

..............::::::::::::: HABER BAŞLIKLARI :::::::::::::..............


"DOKTOR HASAN GÜÇLÜ MESLEK YAŞAMINDA ŞEFKAT VE       ÖZVERİSİYLE HEP ÖRNEK OLDU"

Sağlık Bakanı Eşref Vaiz, emekliye ayrılan Göz Doktoru Hasan Güçlü’ye hizmetlerinden ötürü plaket verdi...

Vaiz: “Dr. Hasan Güçlü gerek amaliyatane, gerekse poliklinik hizmetlerinde sergilediği üstün performansı ile meslektaşlarına hep örnek oldu”

Dr. Hasan Güçlü: “Emekliliğimden sonra hastaneye her gittiğimde yenilikler ve güzellikleri fark ediyorum. Hastanemiz, pırıl pırıl. Sürekli iyleştirme yapılıyor. Gözle görülür ciddi iyleştirmeler var”

Sağlık Bakanı Eşref Vaiz, geçtiğimiz yıl emekliye ayrılan KKTC’nin tanınmış göz doktoru Hasan Güçlü’ye sağlık alanında verdiği hizmetlerden dolayı plaket takdim etti.

Dr. Hasan Güçlü’nün uzun yıllar sağlık sektörümüzde hastalara gösterdiği şevkat ve enerjisi ile örnek olduğunu belirten Vaiz, Dr. Hasan Güçlü’nün mesleki birikimleriyle de takdir topladığını ifade etti.

Vaiz, “Dr. Hasan Güçlü gerek amaliyatane, gerekse poliklinik hizmetlerinde sergilediği üstün performansı ile meslektaşlarına hep örnek oldu” dedi.

Kamu hekimliğinden geçen yıl emekliye ayrılan Dr. Hasan Güçlü de, yaptığı kısa konuşmada, Sağlık Bakanı Eşref Vaiz’in elinden plaket almaktan dolayı duyduğu onuru dile getirerek, hekimlikte saat merhumunun olmadığını söyledi.

Konuşmasında, “çok kutsal bir meslek olan hekimlikte, özverili bir şekilde sürekli çalışmak gereklidir. Bir ‘Hekim’ için saat merhumu olmamalıdır” diyen Dr.Hasan Güçlü, Sağlık Bakanlığı’nın özverili ve başarılı çalışmalarını memnuniyetle takip ettiğini belirtti.

Uzun yıllar, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastansi’nde çalıştığını anlatan Dr. Hasan Güçlü, “buna rağmen emekliliğimden sonra hastaneye her gittiğimde yenilikler ve güzellikleri fark ediyorum. Hastanemiz, pırıl pırıl. Sürekli iyleştirme yapılıyor. Gözle görülür ciddi iyleştirmeler var. Başta Sağlık Bakanımız Eşref Vaiz olmak üzere, katkı sağlayan tüm herkesi tebrik ederim” dedi.

..............::::::::::::: HABER BAŞLIKLARI :::::::::::::..............


TÜP BEBEK MERKEZLERİ İÇİN TÜZÜK REVİZE EDİLİYOR

Sağlık Bakanlığı, “üremeye yardımcı yöntemler konusunda istismarı önlemek için cezai uygulamalar ve yasakları ön gören bir çalışma başlattı.

Yeni Tüzük çalışması tamamlanana kadar, Tüp Bebek Merkezi kurulmasına izin verilmeyecek...

Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi Müdürü Dr. Sıdıka Kayımbaşıoğlu, üremeye yardımcı tedavi merkezleri tüzüğü (Tüp Bebek) konusunda önemli açıklamalarda bulundu.

Kayımbaşıoğlu yaptığı açıklamada, KKTC’de ilk kez, ‘Tüp Bebek Merkezi’ açma ve çalıştırma izninin 1998 yılında verildiğini söyleyerek, üremeye yardımcı tedavi merkezleri tüzüğünün ise 2002 yılında yürürlüğe girdiğini kaydetti.

Halk arasında yaygın olarak ‘Tüp Bebek’ diye bilinen, üremeye yardımcı tedavilerin, 1998-2002 yılları arasında, henüz hiçbir yasa ve tüzük olmadan sürdürüldüğünü de anımsatan Dr. Kayımbaşıoğlu, 2002 yılında ilk defa bir tüzüğün yürürlüğe girdiğini söyledi.

Halen ülkemizde 3 adet ‘Tüp Bebek’ merkezi’nin faaliyet gösterdiğini belirten Kayımbaşıoğlu, bu konunun çok hassas ve önemli olduğunu ifade etti.

Son zamanlarda Türkiye medyasına yansıyan ‘Tüp Bebek’ konulu spekülatif haberlerin yayımlandığını söyleyen Kayımbaşıoğlu, KKTC Sağlık Bakanlığı’nın, konuyla ilgili olarak son derece titiz davrandığını ve 16 Ocak 2006 tarihinde, ‘Üremeye Yardımcı Tedaviler’ tüzüğünü yeniden revize ettiğini kaydedetti.

Kayımbaşıoğlu, görülen luzum üzerine yeni değişiklikler yapılması konusunun da gündemlerinde olduğunu belirtti.

Tüp Bebek konusunda, Sağlık Bakanlığı tarafından çok sıkı denetimler yapılacağını anlatan Kayımbaşıoğlu, “belli konularda istismarı önlemek için cezai uygulamalar ve yasakları ön gören bir çalışma başlattık” dedi.

Üzerinde çalışılan yeni tüzük sonuçlanıp yürürlüğe girene kadar, yeni Tüp Bebek Merkezi açılıp çalıştırılmasına izin verilmeyeceğini de vurgulayan Dr. Kayımbaşıoğlu, konuyla ilgili uygulamaların , Sağlık Bakanlığı kontrolü altında olduğunu söyledi.

..............::::::::::::: HABER BAŞLIKLARI :::::::::::::..............


“BULAŞICI HASTALIKLARIN ÖNÜNE GEÇMEDE EĞİTİM VE       BİLİNÇLENDİRME ÖNEMLİ”

Sağlık Bakanlığı’ndan Prof. Dr. Esfendiyar Gadirian’a Plaket...

Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi Müdürü Dr. Sıdıka Kayımbaşıoğlu, çağımızın vebası olan Hepatit ve Aids’in önüne geçmek için, eğitici faaliyetlerle toplumu bilinçlendirmenin önemli olduğunu söyledi.

Kayımbaşıoğlu, Kanada’da Mc Gill Üniversitesi’nde Öğretim Görevlisi olarak çalışan ‘Bulaşıcı Hastalıklar Uzmanı’ Prof. Dr. Esfendiyar Gadirian’a Sağlık Bakanlığı, Eğitim Bakanlığı ve Uzlaşım Derneği’nin de katkıları ile, 6 haftalık bir dönemde toplam 25 seminer vererek, özelde gençlerin, genelde de toplumun AİDS ve cinsel yolla bulaşan hastalıklar (Hepatit B, Hepatit C, Sifiliz v.b) konularında bilinçlendirilmesine katkı sağlamasından ötürü plaket takdim etti.

Prof. Dr. Esfendiyar Gadirian’ın ülkemize verdiği katkılardan ötürü memnuniyet duyduğunu da dile getiren Kayımbaşıoğlu, Sağlık Bakanlığı’nın Aids ve cinsel yolla bulaşan hastalıklar konusunda bilgilendirme toplantıları organize ettiğini kaydetti.

Sağlık Bakanlığı’nın, ülkemizde ‘Koruyucu Hekimlik’ konusunda oldukça duyarlı olduğunu ve bu konuda yoğun mesai tükettiğini de ifade eden Kayımbaşıoğlu, “önemli olan hastalıklar oluşmadan gerekli önlemlerin alınmasıdır. Bu da koruyucu hekimlikle gerçekleşebilir” dedi.

GÖNÜLLÜ KATKI
Yaklaşık 6 haftadan beri ülkemizde tamamen gönünlülük asasına dayalı olarak toplam 25 seminer veren Kanada Gill Üniversitesi Öğretim Görevlisi ‘Bulaşıcı Hastalıklar Uzmanı’ Prof. Dr. Esfendiyar Gadirian, Sağlık Bakanlığı’ndan plaket
almanın kendisi için bir onur olduğunu kaydetti.

Hiv virüsü ve AİDS hastalığına bir çözüm bulunamadığını söyleyen Prof. Dr. Esfendiyar Gadirian, “bundan dolayı tamaman gönüllülük esas alınarak tüm dünyada eğitimci olan eşimle birlikte seminerler veriyoruz. Bu seminerlerde ben olayın sağlık yönünü aktarıyorum, eşim ise eğitimin önemi ve etik konusunu aktarıyor” dedi.

..............::::::::::::: HABER BAŞLIKLARI :::::::::::::..............


VAİZ: “İŞYERİ BARIŞI VE İŞ HUZURU KONUSUNDA DİKKATLİ       OLUNMALI”

KTAMS Sağlık Bakanı Vaiz’i ziyaret etti:

“İŞYERİ BARIŞI VE İŞ HUZURU KONUSUNDA DİKKATLİ OLUNMALI”

Vaiz : “Bizce ortada bu aşamada kabul edilen bir yasa vardır. Ancak sendikalar, esas üstünde çalıştığımız ve büyük bir değişim yaratacak olan diğer sağlık yasasını beklemeden bütün taleplerini bu yasa içerisinde çözmeye çalışırlarsa bu konuda bir takım sıkıntılar ya da karşı karşıya gelmeler de söz konusu olacak ki, bu bizim arzuladığımız bir şey değil”

Keskin :“ Gerek Hemşireler Birliği Sendikası, gerekse Kamu-Sen ile olan ilişkilerimizi askıya alıyoruz. Yetkili sendika pozisyonumuzu ciddi anlamda yönetim kurulu bazında değerlendirdik ve sonuna kadar savunacağız”

Sağlık Bakanı Eşref Vaiz, sağlıkta örgütlü bazı sendikaların yaptığı eylemin hastanelerde hekimlerle hemşireleri karşı karşıya getirdiğini belirterek, bu durumu “tehlikeli bir eğilim” olarak niteledi.

Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Genel Sekreteri Suat Keskin ise, Hemşireler Birliği Sendikası ve Kamu-Sen’le ilişkilerini askıya aldıklarını açıkladı.

KTAMS Genel Sekreteri Suat Keksin başkanlığındaki bir heyet, Sağlık Bakanı Eşref Vaiz’i ziyaret ederek, son günlerde sağlık sektöründe eylem ve grevlere neden olan Yataklı Tedavi Kurumları (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı görüştü.
Sağlık Bakanlığı’ndaki görüşmede Bakanlık Müsteşarı Asaf Şenol ile Bakanlık Müdürü İsmet Salihoğlu da hazır bulundu.

VAİZ
Kabulde konuşan Sağlık Bakanı Eşref Vaiz, sağlıkta yetkili sendika KTAMS ile Yataklı Tedavi Kurumları (Değişiklik) Yasa Tasarısı ve sağlıkla ilgili diğer yasaları gözden geçirmek için biraraya geldiklerini anlattı. Tasarının, kadro ihtiyaçlarını yeniden düzenlemeyi hedeflediğini söyleyen Vaiz, birçok hastanede hekim, hemşire ve diğer tıbbi personel açısından kadro sorunu yaşandığını kaydetti.

Yasayı düzenlerken sendikaların, sivil toplum örgütlerinin, sağlıkta yetkili sendika KTAMS’ın, Personel Dairesi’nin ve Maliye Bakanlığı’nın görüşlerini alarak “olabilirlilik” yaratmaya çalıştıklarını dile getiren Vaiz, “Bizce ortada bu aşamada kabul edilen bir yasa vardır. Ancak sendikalar, esas üstünde çalıştığımız ve büyük bir değişim yaratacak olan diğer sağlık yasasını beklemeden bütün taleplerini bu yasa içerisinde çözmeye çalışırlarsa bu konuda bir takım sıkıntılar ya da karşı karşıya gelmeler de söz konusu olacak ki, bu bizim arzuladığımız bir şey değil” dedi.

Vaiz, bugün bazı sendikaların eylem yaptığını ve bu eylemlerin hastanelerde neredeyse hekimlerle hemşireleri karşı karşıya getirme noktasına vardığını söyledi, bunu da “tehlikeli bir eğilim” olarak değerlendirdi.

Sağlık Bakanı Vaiz, “İşyeri huzurunu bozmadan hekimler, hemşireler ve diğer sağlık çalışanları özlük hakları ile ilgili mücadelelerini sürdürsünler. Ancak işyeri barışı ve iş huzuru konusunda dikkatli olunsun” diyerek, sağlıkta örgütlü sendikaları sorumluluğa davet etti.

KESKİN
KTAMS Genel Sekreteri Suat Keskin de, 1989 yılından beri yasada ciddi değişiklikler yapılmasının bütün çalışanların arzusu olduğunu, ancak bazı nedenlerden dolayı ertelendiğini belirterek, yasanın nihai şekline bu bakanlık döneminde ulaşmayı arzuladıklarını söyledi.

Sağlık sektöründe yetkili sendikanın KTAMS olduğuna ve bunun yasal bir hak olarak kendilerine verildiğine dikkat çeken Keskin, sendikalar ile bakanlığın mutabakatıyla hazırlanan tasarının, Bakanlar Kurulu ile Meclis alt komitesinde budandığını” iddia etti.

Yasa tasarısı konusunda beraber çalıştıkları ve birlikte eyleme gittikleri sendikaların dahi KTAMS’ı suçladığını ve dışlama noktasına geldiğini söyleyen Keskin, “Bu noktadan sonra KTAMS olarak, gerek Hemşireler Birliği Sendikası, gerekse Kamu-Sen ile olan ilişkilerimizi askıya alıyoruz. Yetkili sendika pozisyonumuzu ciddi anlamda yönetim kurulu bazında değerlendirdik ve sonuna kadar savunacağız” ifadelerini kullandı. (TAK).

..............::::::::::::: HABER BAŞLIKLARI :::::::::::::..............


GİRNE ÖZGÜR ADA LİONS KULÜBÜ, SAĞLIK BAKANLIĞI’NA ELEKTRO       COTER CİHAZI BAĞIŞLADI

Girne Özgür Ada Lions Kulübü Başkanı Süreyya Gürses ve yönetim kurulu üyelerinden oluşan heyet, cihazı Sağlık Bakanı Eşref Vaiz’ teslim etti.

Vaiz: “Geçen yıl alınan 12 ambulansla hastaya ulaşma süresinin 5-6 dakikaya indi”

Gürses, cihazı teslim ederken yaptığı kısa konuşmada, ulusal bir hizmet veren Girne Özgür Ada Lions Kulübü’nün, sağlığa çok önem verdiğini vurguladı. Gürses, 7 bin 500 Euro değerindeki Elektro Coter cihazını bağışlamaktan duydukları mutluluğu da dile getirdi.

Sağlık Bakanı Eşref Vaiz de Girne Özgür Ada Lions Kulübü’nün bakanlığa yaptığı bağışın çok önemli olduğunu ifade ederek, sağlık servislerinde yenilenme çalışmalarının gündemde olduğu bir zamanda yapılan bağışın çok anlamlı olduğunu kaydetti.

Özgür Ada Lions Kulübü’nün her zaman Sağlık Bakanlığı’na katkıda bulunduğunu anımsatan Vaiz, sivil toplum örgütleri ve TC Yardım Heyeti’nin desteğinin kendileri için çok önemli olduğunu belirtti.

Sağlık Bakanlığı’nın çalışmaları hakkında bilgi veren Vaiz, geçen yıl alınan 12 ambulansla hastaya ulaşma süresinin 5-6 dakikaya indiğini, ciddi vakaların ise Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne getirildiğini anlattı. Ciddi yaralanma ve kanma durumunda, özellikle acil servislerde Girne Özgür Ada Lions Kulübü’nün bağışladığı Elektro Coter cihazının kullanılacağına işaret eden Vaiz, katkılarından dolayı Girne Özgür Ada Lions Kulübü’ne teşekkür etti.

..............::::::::::::: HABER BAŞLIKLARI :::::::::::::..............


HEMŞİRELERİN SORUNLARI ÇÖZÜMLENECEK

Sağlık Bakanı Eşref Vaiz, hemşirelerin Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi Yasa Tasarısına karşı eylemi ile ilgili BRT’ye değerlendirmede bulundu...

Vaiz: “ Hemşirelerimiz, Lise üstü 2 yıl eğitim aldıkları için Barem 9’dan işe başlamak talebinde bulunuyorlar. Mevcut yasada ise Barem 7’nin 1’inden başlamaktadırlar. Bazı kurumlarda lise üstü 2 yıl mezunu olanlar ise Barem 9’dan başlıyor”

Sağlık Bakanı Eşref Vaiz, İyi niyetli olarak hemşirelerin sorunlarını çözmek için bir görüşme süreci başlattıklarını vurguladı..

1979’da hazırlanan ancak günün koşullarına göre yeniden düzenledikleri yasanın, yetersiz olan kadro sayısını artırmayı amaçladığına işaret eden Vaiz, yasayı yaparken, ilgili sivil toplum örgütlerinden görüş aldıklarını söyledi.

Yasa Tasarısı meclis komitesinde görüşüldüğü sırada, bazı taleplerin tasarıya girdiğini bazılarının ise girmediğini belirten Eşref Vaiz, hemşirelerin eleştirilerinin bu noktada yoğunlaştığını kaydetti.

Vaiz, “ Hemşirelerimiz, Lise üstü 2 yıl eğitim aldıkları için Barem 9’dan işe başlamak talebinde bulunuyorlar. Mevcut yasada ise Barem 7’nin 1’inden başlamaktadırlar. Bazı kurumlarda lise üstü 2 yıl mezunu olanlar ise Barem 9’dan başlıyor” dedi.
Vaiz, Barem konusunun, 2005 protokol görüşmelerinde öngörülen çerçevede, Yataklı Tedavi Kurumları Yasası’nda değil önümüzdeki günlerde meclise gidecek Sağlık Çalışanları Yasası içinde çözmek istediklerini ifade etti. Hemşirelerin diğer taleplerinin düzeltilebileceğini vurgulayan Vaiz, söz konusu talepler ve yasa içinde istedikleri değişikliklerin, meclis safhasında nasıl değiştirebileceği konusunda, Hemşireler Birliği Sendikası ve Kamu Sen ile görüştüğünü, öğleden sonra da KTAMS ile bir araya geleceğini söyledi.

İyi niyetli olarak hemşirelerin sorunlarını çözmek için bir görüşme süreci başlattıklarını vurgulayan Sağlık Bakanı, “ Bugünden itibaren hemşirelerin de eylemi ortadan kalkmış oluyor. Bu görüşme süreci içinde, hemşirelerle uzlaşacağımıza inanıyoruz” dedi.

Vaiz, Yasanın komiteye geri gitmesine gerek olmadığını, yasada öngörülen hemşire ve yüksek hemşire sayısının artırılmasında itiraz bulunmadığını yasadaki tek sorunun barem ve hemşirelerin görev ve sorumluluk alanı konusunda olduğunu ve bunları değerlendirdiklerini belirtti. Sağlık Çalışanları Yasası’nda tüm bu sorunları organize edebileceklerini, ancak barem konusunda talep ısrarının sözkonusu olduğuna işaret eden Vaiz, Meclis’te yarın yapılacak komite toplantısında, ilgili talepleri ele alıp, neler yapılabileceğini konuşacaklarını vurguladı.

..............::::::::::::: HABER BAŞLIKLARI :::::::::::::..............


HEMŞİRELİK YÜKSEK OKULU, HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ OLDU

Sağlık Bakanlığı ile YDÜ arasında protokol imzalandı...

Vaiz: “2 yıllık okuldan mezun olan hemşirelerin 4 yıllık fakülteye devam ederek mezun olmalarına olanak sağlanacak”

Günsel: “Bazı üniversitelerden eğitim konusunda katkı alacağız”

Sağlık Bakanı Eşref Vaiz ile YDÜ Kurucu Rektörü Dr. Suat Günsel’in YDÜ Konuk Evi’nde düzenlediği ortak basın toplantısında, 2 yıllık Hemşirelik Yüksek Okulu’nun 4 yıllık Hemşirelik Fakültesi olarak hizmet vermeye başladığı açıklandı.

İmzalanan protokolle, Sağlık Bakanlığı bünyesinde görev yapan ve iki yıllık eğitim gören hemşirelere, fark derslerini alarak YDÜ Hemşirelik Fakültesi’nde eğitimlerini sürdürebilme olanağı sağlandı.

Sağlık Bakanı Eşref Vaiz basın toplantısında yaptığı konuşmada, hemşire ihtiyacını gidermek ve hemşire niteliğini yükseltmek için yapılan çalışmalara değindi ve YDÜ çatısı altındaki Hemşirelik Yüksek Okulu’nun 4 yıllık fakülte olmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Hemşirelerin bugün düzenledikleri eyleme de değinen Vaiz, hemşirelerin baremleri konusunda düzenlemelerin yapılması talebine destek verdiklerini kaydetti.

2 yıllık Hemşirelik Yüksek Okulu’ndan mezun olan hemşirelerin mağduriyetlerinin giderilmesi için çalıştıklarını söyleyen Bakan Vaiz, 2 yıllık okuldan mezun olan hemşirelerin 4 yıllık fakülteye devam ederek mezun olmalarına olanak sağlanacağını belirtti.

SUAT GÜNSEL
YDÜ Kurucu Rektörü Dr. Suat Günsel ise, 2.5 yıl içerisinde 2 yıllık hemşirelik yüksek okulunun 4 yıllık fakülte olması sağladıklarını belirtti.

Eğitim ve sağlık sektörlerinde toplumun kendi kendine yetmesi gerektiğini vurgulayan Günsel, 2 yıllık yüksek okulda okuyan öğrencilerin 4 yıllık bölüme devam etmek istemesi halinde öğrencilerin fark dersleri alarak 4 yıllık eğitimlerini tamamlayabileceklerini söyledi.

Günsel, Hemşirelik Fakültesi’ndeki eğitim kadrosunun çok iyi olduğunu ve bazı üniversitelerden de eğitim konusunda katkı alacaklarını kaydetti.

..............::::::::::::: HABER BAŞLIKLARI :::::::::::::..............


BAKAN VAİZ: "KANSER ENSTİTİÜSÜ İÇİN ÇALIŞMALARA BAŞLADIK"

Kanser Hastalarına Yardım Derneğinden bir heyeti kabul eden Sağlık Bakanı Eşref Vaiz, müjdeledi:

“KANSER ENSTİTÜSÜ İÇİN ÇALIŞMALARA BAŞLADIK"

Sağlık Bakanı Eşref Vaiz, kanser konusundaki en büyük eksikliğin radyasyon onkolojisi alanında yaşandığını belirtti. Vaiz, Kanser Enstitüsü ve Ulusal Kanser Danışma Kurulu oluşturmak için çalışmalara başladıklarını da söyledi.

Kanser Hastalarına Yardım Derneği’nden bir heyet, Sağlık Bakanı Vaiz’i ziyaret ederek, 23-25 Şubat’ta düzenlenen Kanser Sempozyumu’nun sonuç bildirgesini sundu ve ilk maddenin hayata geçirilmesi için destek istedi.

Dernek Başkanı Raziye Kocaismail, sempozyumun bitiminde 4 maddelik bir sonuç bildirgesi hazırladıklarını anlattı ve özellikle “Ulusal Kanser Danışma Kurulu” oluşturulmasını öngören birinci maddenin hayata geçirilmesini istedi. 1-7 Nisan Kanser Haftası etkinlikleri çerçevesinde Ulusal Kanser Danışma Kurulu oluşturulmasını öneren Kocaismail, bunun kanser konusunda atılacak çok büyük bir adım olacağını vurguladı.

VAİZ
Sağlık Bakanı Eşref Vaiz de, sempozyumun KKTC’nin kanser konusundaki eksikliklerini belirlerken, bilimsel olarak da ilgili uzmanlardan çok faydalı bilgiler edindiklerini anlattı.

Ulusal Kanser Danışma Kurulu’nun oluşturulması konusunda dernekle aynı görüşte olduklarını belirterek, konuyla ilgili çalışmalara hemen başlayacaklarını vurgulayan Vaiz, şu anda kanser konusundaki en büyük eksikliğin radyasyon onkolojisinde yaşandığını da söyledi. Vaiz, bu alanda yaşanan sıkıntının TC Sağlık Bakanlığı yetkilileriyle görüşmelerinde dile getirildiğini ve destek sözü aldıklarını ifade etti.

Her geçen gün sayıları artan kanser uzmanlarıyla birlikte bir Kanser Enstitüsü kurmayı da hedeflediklerini anlatan Vaiz, bu konudaki yasal düzenlemelerin en kısa zamanda tamamlanacağını belirtti.

Altyapı çalışmaları konusunda da Kanser Hastalarına Yardım Derneği’yle işbirliği içerisinde çalışacaklarını söyleyen Vaiz, Kanser Haftası dolayısıyla önümüzdeki günlerde tarama kampanyalarını ülke geneline yaymak için çalışmaların devam ettiğini de ekledi.

..............::::::::::::: HABER BAŞLIKLARI :::::::::::::..............


"SAĞLIK REFORMUNDA UMUTSUZLUK YOK"

Güzelyurt İlçesini Geliştirme ve Kalkındırma Derneği, sağlığı masaya yatırdı

Vaiz: “Hem yeni bir sistem kurmaya, hem de mevcut yapıyı iyileştirmeye ve insan memnuniyetini sağlamaya çalışıyoruz”

Dizdarlı: “Ağustos ayına kadar yasalar hazırlanacak ve 1 Ocak 2008’den itibaren uygulamaya koyulacak. Bu konuda çok umutluyum”

Kuntay: “Çok uzun yıllardır sağlıkta sistemsizlik ve tartışılan sorunlar var. Ancak artık köklü bir değişimin zamanı geldi”

Güzelyurt İlçesini Geliştirme ve Kalkındırma Derneği (GÜKAD), ‘Perşembe Söyleşileri’ne’ bu hafta Sağlık Bakanı Eşref Vaiz ile Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı Bülent Dizdarlıyı ağırladı.”

Söyleşiye Meclis Başkanı Fatma Ekenoğlu, doktorlar ve vatandaşlar katıldı.

GÜKAD Genel Merkezi’nde saat 19,30’da başlayan ve yaklaşık üç saat süren söyleşide, vatandaşın sorunlarına yanıt arandı. GÜKAD Başkanı Hakan Kuntay Sağlık Bakanı’nın önemli bir sorumluluğu olduğunu düşündüklerini de vurgulayarak, sendikaların, örgütlerin ve sağlık çalışanlarının da yeni sistem için birlik içinde hareket etmeleri gerekliliğinin altını çizdi.

Kuntay, çok uzun yıllardır sağlıkta sistemsizliğin ve sorunların tartışıldığını ancak artık köklü bir değişimin zamanının geldiğini söyledi.

Kuntay, sivil toplum örgütleri, sendikalar ve sağlık çalışanlarının güç birliği ile birlikte tarihi bir sorumluluğu olduğunu kaydetti

KTTB Başkanı Bülent Dizdarlı, Ağustos ayına kadar yasaların hazırlanacağı ve 1 Ocak 2008’den itibaren uygulamaya koyulacağı konusunda umutlu olduklarını vurguladı.

Sağlık Bakanı Eşref Vaiz ise hem yeni bir sistem kurmaya hem de mevcut yapıyı iyileştirmeye ve insan memnuniyetini sağlamaya çalıştıklarını anlattı.

Vaiz, altyapı iyileştirmeye çalışırken, halka güven pompalayacak hedefleri de önlerine koyduklarını kaydetti.

Vaiz, sadece yasal düzenlemelerin yeterli olmadığını altyapıları hazırlamak gerektiğine de dikkat çekti.

Vaiz, belli bölgelerde sıramatik sistemini uygulamaya koyarken, belli bölgelerde de randevu sistemiyle hasta kabul edilmeye başlandığını söyledi.

Vaiz ayrıca , Mağusa hastanesinde dâhiliye, ortopedi, nöroloji ve göz servislerinde randevu sistemine geçtiklerini ve Lefkoşa hastanesinde üst ihtisas branşlarında randevuyla hasta bakmaya başladıklarını kaydetti. Kapalı olan İskele Sağlık Merkezi’ni devreye koyduklarını belirten Vaiz, bugüne kadar yapılanlardan bazı noktaları şu sözlerle ifade etti.

“Erenköy Sağlık Merkezi’ni 24 saat hizmet merkezi şekline dönüştürdük. Barajları güçlendirmeye çalıştık. Doktor sayısında yetersizliklerimiz var. Bazı ihtiyaç branşlarında Türkiye’den yardım alıyoruz. Mağusa Hastanesi’nin yerine yeni hastane yapılıyor. Erenköy, Dipkarpaz sağlık merkezini güçlendirdik. Erenköy’de doktorlu 24 saat hizmet veren bir hizmet var. Cengiz Topel Hastanesi göreceli olarak daha iyiydi, Lefkoşa, Mağusa ve Girne’de, temizlik, yemek ve güvenlik hizmetlerinde yenilik getirdik. On bir tane ambulans alınarak, Acil 112 hizmetleri de iyileştirildi. Acil 112 servis noktaları oluşturuldu. Güzelyurt’un içindeki sağlık merkezi restore edildi. 24 saat acil servis hizmeti devreye kondu. Hasta hayatı için çok önemli olan ambulans servisi kuruldu.”

..............::::::::::::: HABER BAŞLIKLARI :::::::::::::..............


BAKAN VAİZ: "REFORM SÜRECİ BAŞLADI, CİDDİ BİR HALK DESTEĞİ VAR"

14 Mart Tıp Bayramı törenlerinde konuşan Sağlık Bakanı Eşref Vaiz, çok net ve kesin konuştu:

“REFORM SÜRECİ BAŞLADI, CİDDİ BİR HALK DESTEĞİ VAR”

Talat: “Sağlıkta en iyiyi yakalamak için gereken yapılmalı”

Vaiz: “Hekimlik ticari değil... Para ilişkisi                                                                       hep sıkıntı”

Dizdarlı: “Tıp fakültesine karşı haklı tutumumuz sürecek”

Şeherlioğlu: “Sağlık sisteminin değişmesini istiyoruz”

İnan: “Değişime kendinizen başlayın”

Söyleşiye Meclis Başkanı Fatma Ekenoğlu, doktorlar ve vatandaşlar katıldı.

GÜKAD Genel Merkezi’nde saat 19,30’da başlayan ve yaklaşık üç saat süren söyleşide, vatandaşın sorunlarına yanıt arandı. GÜKAD Başkanı Hakan Kuntay Sağlık Bakanı’nın önemli bir sorumluluğu olduğunu düşündüklerini de vurgulayarak, sendikaların, örgütlerin ve sağlık çalışanlarının da yeni sistem için birlik içinde hareket etmeleri gerekliliğinin altını çizdi.

Kuntay, çok uzun yıllardır sağlıkta sistemsizliğin ve sorunların tartışıldığını ancak artık köklü bir değişimin zamanının geldiğini söyledi.

Kuntay, sivil toplum örgütleri, sendikalar ve sağlık çalışanlarının güç birliği ile birlikte tarihi bir sorumluluğu olduğunu kaydetti

KTTB Başkanı Bülent Dizdarlı, Ağustos ayına kadar yasaların hazırlanacağı ve 1 Ocak 2008’den itibaren uygulamaya koyulacağı konusunda umutlu olduklarını vurguladı.

Sağlık Bakanı Eşref Vaiz ise hem yeni bir sistem kurmaya hem de mevcut yapıyı iyileştirmeye ve insan memnuniyetini sağlamaya çalıştıklarını anlattı.

Vaiz, altyapı iyileştirmeye çalışırken, halka güven pompalayacak hedefleri de önlerine koyduklarını kaydetti.

Vaiz, sadece yasal düzenlemelerin yeterli olmadığını altyapıları hazırlamak gerektiğine de dikkat çekti.

Vaiz, belli bölgelerde sıramatik sistemini uygulamaya koyarken, belli bölgelerde de randevu sistemiyle hasta kabul edilmeye başlandığını söyledi.

Vaiz ayrıca , Mağusa hastanesinde dâhiliye, ortopedi, nöroloji ve göz servislerinde randevu sistemine geçtiklerini ve Lefkoşa hastanesinde üst ihtisas branşlarında randevuyla hasta bakmaya başladıklarını kaydetti. Kapalı olan İskele Sağlık Merkezi’ni devreye koyduklarını belirten Vaiz, bugüne kadar yapılanlardan bazı noktaları şu sözlerle ifade etti.

“Erenköy Sağlık Merkezi’ni 24 saat hizmet merkezi şekline dönüştürdük. Barajları güçlendirmeye çalıştık. Doktor sayısında yetersizliklerimiz var. Bazı ihtiyaç branşlarında Türkiye’den yardım alıyoruz. Mağusa Hastanesi’nin yerine yeni hastane yapılıyor. Erenköy, Dipkarpaz sağlık merkezini güçlendirdik. Erenköy’de doktorlu 24 saat hizmet veren bir hizmet var. Cengiz Topel Hastanesi göreceli olarak daha iyiydi, Lefkoşa, Mağusa ve Girne’de, temizlik, yemek ve güvenlik hizmetlerinde yenilik getirdik. On bir tane ambulans alınarak, Acil 112 hizmetleri de iyileştirildi. Acil 112 servis noktaları oluşturuldu. Güzelyurt’un içindeki sağlık merkezi restore edildi. 24 saat acil servis hizmeti devreye kondu. Hasta hayatı için çok önemli olan ambulans servisi kuruldu.”

..............::::::::::::: HABER BAŞLIKLARI :::::::::::::..............


BAKAN VAİZ: "SAĞLIKTA YENİDEN YAPILANMA VE DÖNÜŞÜM İÇİN       SAĞLANAN KONSENSÜS İYİ DEĞERLENDİRİLECEK"

Sağlık Bakanı Dt. Eşref Vaiz, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda vurguladı:

“Sağlıkta yeniden yapılanma ve dönüşüm için sağlanan konsensüs iyi değerlendirilecek”

Vaiz: “Biz halkımıza kararlılığımızı yasalarla göstereceğiz. Arkasından da uygulamaları hayata geçireceğiz ve yavaş yavaş bu konudaki değişimi yaşatacağız”

Sağlık Bakanı Dt. Eşref Vaiz, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, sağlık alanında yeniden yapılanmanın sağlanması için kararlı ve emin adımlarla, samimimi bir şekilde bütün potansiyeli değerlendirerek, hizmet alanların ve hizmet verenlerin mutlu olabileceği bir sistemi kuracaklarını söyledi.

Sağlık Bakanlığı’nın, sağlık sektöründe örgütlü sivil toplum kuruluşlarıyla ‘reform’ için tarihi bir uzlaşı sağladığını ifade eden Vaiz, “Biz kararlılığımızı yasalarla göstereceğiz. Arkasından da uygulamaları hayata geçireceğiz ve adım adım bu konudaki değişimi yaşatacağız” dedi.

Sağlık’ta hayat bulacak büyük dönüşüm ve gelişim projesi için, herkesten sabırlı olmasını da isteyen Sağlık Bakanı Eşref Vaiz, tıp bayramı dolayısıyla bütün hekimlerin bayramını kutlayarak, tedirgin olmamalarını, sabırlı bir şekilde reformlara katkı koymalarını beklediğini kaydetti.

..............::::::::::::: HABER BAŞLIKLARI :::::::::::::..............


PERFORMANS DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Sağlık Bakanlığı Kamu Reformu kapsamında hizmet içi eğitim başlattı:

Kamu çalışanlarının hedef, standart ve amaçlarına ulaşmada daha başarılı ve daha yüksek performans gösterebilmeleri hedefleniyor

Sağlık Bakanlığı, Kamu Reformu kapsamında 1 Nisan 2007 tarihinde devreye girmesi planlanan ‘Performans Değerlendirme Sistemi’ konulu hizmet içi eğitim çalışması başlattı.

Sağlık Bakanlığı personeli Öngün Akkor ve Neslihan Gürsoy tarafında sürdürülecek hizmet içi eğitim çalışması, bakanlık bünyesinde bulunan sağlık kamu çalışanlarına yönelik olacak.

Hizmet içi eğitim çalışmasının birincisi, Lefkoşa’daki Thallassaemia Konferans Salonu’nda, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi ve Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi çalışanlarına yönelik gerçekleşti.

‘Performans Değerlendirme Sistemi’ ana başlığı altında sunulan eğitimde, kamu çalışanlarının hedef, standart ve amaçlarına ulaşmada daha başarılı ve daha yüksek performans göstermelerini sağlayacak bu sistemin, ne olduğu ve nasıl çalışacağına ilişkin bilgilendirme yapıldı.

Şeffaf bir sistem
Siyasi iradenin kamu yönetimi üzerindeki etkisini giderecek bir yöntem olduğu vurgulanan Performans Değerlendirme Sistemi, gizlilik esasını aşan daha şeffaf bir model olarak ifade edildi.

Kurumların, gidişatlarını görmeyi yakınen sağağlayacak çağdaş bir model olan Performans Değerlendirme Sistemi’nin, kademeli olarak devlette çalışan tüm kamu personeline uygulanması öngörülüyor.

..............::::::::::::: HABER BAŞLIKLARI :::::::::::::..............


KARDİYOLOJİ BÖLÜMÜNE CİHAZ BAĞIŞI

Ahmet Altan Deniz’den anlamlı davranış:

Kardiyoloji Bölümüne cihaz bağışı...

Dr. Tacan Öncül: “Hastanelerimizde tedavi olan ve sağlığına kavuşan yurttaşlarımız bağışları, bizleri olumlu motive ediyor, çalışmalarımıza katkı sağlıyor”

Lefkoşa’da ikamet etmekte olan Ahmet Altan Deniz isimli yurttaş, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Kardiyoloji Bölümü’nde kullanılmak üzere 2 adet ‘Nebülüzör Seti’ bağışında bulundu.

Sağlık Bakanlığı Yataklı Tedavi Kurumları Müdürü Dr. Tacan Öncül’e teslim edilen Nebülüzörler, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin Kardiyoloji bölümüne kullanılacak.

Bağış esnasında konuşan Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi Müdürü Dr. Tacan Öncül, hastanelerimizdeki doktor, hemşire ve diğer çalışanların yoğun ve özverili bir şekilde görev icra ettiklerini dile getirerek, hastanelerdeki sağlık hizmetlerinde büyük aşamalar kat edildiğini fakat, yine de bazı eksikleri var olduğunu söyledi.

Devletin yaptığı yatırımların yanısıra, duyarlı vatandaşların da zaman zaman gerçekleştirdikleri bağışların önemli olduğunun altını çizen Öncül, “hastanelerimizde tedavi olan ve sağlığına kavuşan yurttaşlarımız bağışları, bizleri olumlu motive ediyor, çalışmalarımıza katkı sağlıyor” dedi.

Dr. Öncül, Ahmet Altan Deniz’in sergilemiş olduğu duyarlılığa ve yapmış olduğu jest’e de teşekkür etti.

Bağışı gerçekleştiren Ahmet Altan Deniz, kalp rahatsızlığı bulunduğunu ve sık sık, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin Kardiyoloji Servisine yattığını ifade etti.

Kardiyoloji Servisi’nde tedavi gördüğü esnada tedavisini gerçekleştiren doktor, hemşire ve diğer çalışanların kaliteli ve özverili hizmetlerinden oldukça etkilendiğini söyleyen Deniz, maddi gücü doğrultusunda 2 adet Nebülüzör Seti bağışta bulunmak istediğini kaydetti.

..............::::::::::::: HABER BAŞLIKLARI :::::::::::::..............


EKENOĞLU'NDAN SAĞLIK BAKANLIĞI'NA DESTEK...

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Dr. Fatma Ekenoğlu, ‘8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ dolayısıyla, bünyesinde en fazla üst düzey kadın yönetici bulunduran Sağlık Bakanlığını ziyaret etti.

Ekenoğlu: “Sağlık yasalarının meclisten geçeceğini umuyorum”

Vaiz: “Sayın Başkanın ziyareti bizlere moral ve motivasyon kaynağı oldu.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Dr. Fatma Ekenoğlu, Sağlık Bakanı Eşref Vaiz ile bakanlık üst düzey yöneticileri ve çalışanlarına yönelik nezaket ziyareti gerçekleştirdi.

8 Mart dünya kadınlar günü dolayısıyla, bünyesinde en fazla üst düzey kadın yönetici bulunduran Sağlık Bakanlığını ziyaret etmek istediğini ifade eden Ekenoğlu, Sağlık Bakanı Eşref Vaiz’e ‘Sağlık Reformu’ çalışmaları konusunda destek beyan etti.

Sağlık Bakanı Eşref Vaiz’in, ekibi ile birlikte sağlık sisteminde yeniden yapılanma için büyük bir efor sarfettiğini memnuniyetle izlediğini kaydeden Ekenoğlu, ‘Sağlık Reform’ çalışmalarının başarıya ulaşacağına olan inancını dile getirdi.

Sağlık’ta yeniden yapılanma çalışmalarında, Bakanlık ve ilgili sivil toplum örgütleri ile uzlaşmaya varılmasını memnuniyetle karşıladığını da ifade eden Ekenoğlu, “sağlık yasalarının meclisten geçeceğini umuyorum” dedi.

Sağlık Bakanı Eşref Vaiz ise yaptığı konuşmada, ilk kez bir Meclis Başkanı’nın Sağlık Bakanlığını ziyatret ettiğini anımsatarak, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Fatma Ekenoğlu’nun nezaket ziyaretinin kendilerine büyük bir moral ve motivasyon kaynağı oluşturduğunu dile getirdi.

Bakanlık bünyesinde görev yapan bayan yönetici ve çalışanların kadınlar gününü de kutlayan Sağlık Bakanı Vaiz, Sağlık sisteminde dönüşümün şart olduğunu ve bu konuda ilgili sivil toplum örgütleri ile konsensüse vardıklarını da söyledi. Vaiz, “sağlıkta dönüşümü, ilgili sivil toplum örgütleri ve halkı da arkamıza alarak gerçekleştireceğiz” dedi.

..............::::::::::::: HABER BAŞLIKLARI :::::::::::::..............


SÖZCÜ GAZETESİ: "SAĞLIKTA DEVRİM"

En zor ve en çok eleştiri alan bakanlıklardan biri olan Sağlık Bakanlığı’nda yapılan güzel icraatlar,
övgü topluyor.

Yayın hayatına yeni başlayan ‘Sözcü Gazetesi’, 6 Mart 2007 Salı günü manşetten verdiği haberinde, “eleştiri oklarının yıllardır odak noktası haline gelen ve bataklık olarak nitelinerek çirkef yatağında gülistanlık olmaz benzetmesi yapılan hastanelerde, son günlerde güzel işler oluyor” dedi.

Gazete haberinde, Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılmakta olan iyleştirme çalışmalarının yanı sıra, karkası bitmekte olan ek ünite binasının tamamlandıktan sonra, büyük bir rahatlama getireceği ifadelerine yer verdi.

Gazimağusa’da yapılmakta olan yeni hastanenin, bölgenin sağlık sorunlarını büyük ölçüde gidereceği, Sağlık alanında büyük atılımlar gerçekleştiren Bakan Eşref Vaiz’in bu yöndeki çalışmalarının devam ettiği vurgulanan manşet haberde, Vaiz ile birlikte çok şeyin değiştiği ve sağlıkta devrim yaşandığı kaydedildi.

..............::::::::::::: HABER BAŞLIKLARI :::::::::::::..............


TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ DAİRESİ İLE MERKEZİ CEZAEVİ       ARASINDA İŞBİRLİĞİ...

Düzenli sağlık kontrolü yapılan cezaevine, diş ünitesi kuruluyor mahkum ve tutuklular cezaevine konmadan sağlık kontrolünden geçecek.

Kapasitesinin üzerinde mahkum ve tutuklunun barındığı Merkezi Cezaevi’nin koşulları yavaş yavaş iyileştiriliyor

40 kişilik ek koğuş inşası için proje başlatıldı. Düzenli sağlık kontrolü yapılan mahkum ve tutuklulara hizmet vermek üzere cezaevinde diş ünitesi kuruluyor.

Mahkum ve tutuklular, cezaevine konmadan önce sağlık kontrolünden geçecek. Cezaevi kadrosunda görev yapmak üzere psikolog atanıyor. İnşa edildiğinden beri yenilenmeyen cezaevi mutfağı çağdaş mutfak aletleriyle donatılıyor. Yemekler bundan sonra mahkumlar tarafından değil, işe alınan 3 aşçı tarafından yapılacak.
Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi Müdürü Dr. Sıdıka Kayınbaşıoğlu ile Merkezi Cezaevi Müdürü Hüseyin Kasapoğlu, Merkezi Cezaevi’nin yenilenmesi ve sağlık koşullarının iyileştirilmesi amacıyla bir süreden beridir çalışmalarda bulunuyor.

Kayınbaşıoğlu ile Kasapoğlu, rutin olarak gerçekleştirdikleri toplantı sonrasında TAK’a yaptıkları açıklamalarda cezaevinde yapılan yenilikleri ve getirilen sağlık hizmetleri hakkında bilgi verdi. Göreve geldiği günden beri salgın olmadan gereken koruyucu tedbirleri almaya çalıştıklarına işaret eden Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi Müdürü Dr. Sıdıka Kayınbaşıoğlu, özellikle toplu yaşam alanlarında salgın hastalıkların daha kolay yayıldığını göz önüne aldıkları çalışmaları çerçevesinde bu yıl ilk kez cezaevindeki tutuklu ve mahkumlara Hepatit A ve Hepatit B aşısı yaptıklarını söyledi. Kayınbaşıoğlu, ülke genelinde yapılan Tüberkülin testiyle ilgili araştırma çerçevesinde, cezaevi çalışanlarıyla mahkum ve tutukluların da kontrolden geçtiğini belirtti.

CEZAEVİNE DİŞ ÜNİTESİ
Sıdıka Kayınbaşıoğlu, bakanlığın görevlendirdiği doktorun haftada bir ziyaret edip, mahkum ve tutukluları sağlık kontrolünden geçirdiği Merkezi Cezaevi’ne diş tedavisi hizmeti vermek amacıyla Diş Ünitesi kurma hazırlıkları yaptıklarını söyledi.
Kayınbaşıoğlu, bu birimde görev yapmak amacıyla da önümüzdeki günlerde bir diş hekimini görevlendireceklerini kaydetti.

40 KİŞİLİK EK KOĞUŞ
Merkezi Cezaevi Müdürü Hüseyin Kasapoğlu da konuşmasında, artan mahkumlara bağlı olarak cezaevindeki sıkışıklıkları gidermek ve şartları iyileştirmek amacıyla gerek İçişleri Bakanlığı, gerekse Sağlık Bakanlığı ile çok yönlü çalışmalarda bulunduklarını belirtti.

40 kişilik ek koğuş projesi başlattıklarını söyleyen Kasapoğlu, ziyaret yerinin yeniden düzenlenecek cezaevinde güvenlik sisteminde yeniden yapılanma çalışmaları başlattıklarını kaydetti. Hüseyin Kasapoğlu, sıkışıklığın giderilmesi amacıyla mahkumların ülkelerine iadesi konusuyla ilgili çalışmaların da üst düzeyde devam ettiğini belirtti.

CEZEVİ MUTFAĞI YENİLENİYOR
Hüseyin Kasapoğlu, bulaşıcı hastalıkların yayılmasında en büyük etkenin mutfak sorunu olduğuna işaret ederek, inşa edildiği 1982’den beri hiçbir yatırım ve yenilemenin yapılmadığı Merkezi Cezaevi mutfağının önümüzdeki hafta yenilenmesi için kaynak ayrıldığını ve bu iş için ihaleye çıkılmak üzere olunduğunu söyledi.
Son model teknolojiyle donatılacak cezaevi mutfağında görev yapmak üzere 3 kişilik aşçı kadrosu açıldığını ve önümüzdeki günlerde münhal ilan edileceğini kaydeden Hüseyin Kasapoğlu, bugüne kadar mahkumlar tarafından pişirilen yemeklerin bundan sonra Sağlık Bakanlığı’nın görevlendirdiği diyetisyenler kontrolünde aşçılar tarafından pişirileceğini belirtti.

DÜZENLİ SAĞLIK TARAMALARI
Merkezi Cezaevi’ndeki mahkum, tutuklu ve çalışanlara Ağustos 2006’dan beri düzenli olarak sağlık taraması yapıldığını, Hepatit A ve B aşısının tatbik edildiğini söyleyen Kasapoğlu, Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi ile sürekli temas halinde olduklarını ve görüş-alışverişinde bulunduklarını kaydetti. Mahkum ve tutukluların sağlık kontrolünden geçip, bulaşıcı hastalıklarla ilgili gerekli testler yapıldıktan sonra cezaevine sevkedilmesi uygulaması başlattıklarını belirten Kasapoğlu, cezaevine psikolog görevlendirmek amacıyla 1-2 hafta içinde münhal ilan edileceğini söyledi. Merkezi Cezaevi Müdürü Kasapoğlu, sendikaların cezaevinin sağlık koşullarının iyileştirilmesine yönelik taleplerinin yavaş yavaş hayata geçtiğini belirtti.

ZORUNLU AŞILAR ARTIRILABİLİR
Açıklamasında temel sağlıkla ilgili diğer icraatlarını da aktaran Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi Müdürü Dr. Sıdıka Kayınbaşıoğlu, Kıbrıs Türk toplumunun Hepatit A ve Tüberküloz aşısına ihtiyaç duyup duymadığının tespiti için çalışmalar başlattıklarını kaydetti. Okullara yönelik ve özellikle cinsel aktif döneme giren çocuklara yönelik 2 yıldan beri Hepatit B aşılaması yapıldığını kaydeden Kayınbaşıoğlu, eskiden beri ada genelinde ilkokul 1 ve 5. sınıf öğrencileri ile askerlere yapılan Tüberkülin testinin kapsamını, ilkokul 2. sınıfları da kapsayacak şekilde genişlettiklerini belirtti.

Kayınbaşıoğlu, Hepatit A konusunda yaşları 0-20 arasında değişen yaklaşık 702 kişiden kan örnekleri alındığını, nisan ayı içinde Türkiye’den gelecek uzmanlarla çalışmalarda bulunacaklarını ve bunun sonucunda Hepatit A’ya ihtiyaç duyulup duyulmadığının tespit edileceğini söyledi.

..............::::::::::::: HABER BAŞLIKLARI :::::::::::::..............
North Cyprus, NORTH CYPRUS, KUZEY KIBRIS, cyprus, Cyprus kibris, chypre, north cyprus, internet, ISP, web service, web design, turkish cypriot, www, trnc, turkish republic of northern cyprus, nicosia, lefkosa, famagusta, gazimagosa, gazimagusa, magusa, kyrenia, girne, lefke, lefka, guzelyurt, morphou, karpaz, karpas, la republique turque du nord de chypre, kktc, cypriot, cheap web space, web space, free space, trnc online, trnc online project, rehber, tourist, holiday, guide, sağlık, saglik, hastalık, hastalik, Sağlık Bakanlığı, Saglik Bakanligi, tıp, tip, ilkyardım, ilkyardim, rahatsızlık, rahatsizlik, hastane, hastahane, sağlık merkezi, saglik merkezi, sağlık ocağı, saglik ocagi, istatistik, statistic, doktor, doctor, eczane, pharmacy, health, kronik, cronic, akut, acut, diyabet, diabet, onkoloji, oncology, endokrin, kalp, thalassaemia, radyasyon, alerji, grip, nezle, kanser, cancer, romatizma, egzama, mide, prostat, rahim, raşitizm, tansiyon, siyatik, varis, verem, kan, iğne, igne, enjeksiyon, enjektör, idrar, kulak, burun, boğaz, bogaz, goz, göz, adale, gastrit, yaşam, hayat, solunum, yanık, yanik, vücut, vucut, yatak, ilaç, lab, laboratuvar, sosyal, sosyal hizmetler, hizmet, devlet, Burhan Nalbantoğlu, Akçiçek, Akcicek, cengiz topel, özürlü, zihinsel, kreş, bakımevi, rehabilitasyon, tıbbi, plasenta, genetik, biyokimya, mikrobiyoloji, fizyoloji, dahiliye, pratisyen, cerrah, cerrahi, diş, dentist, sinir, çocuk, cocuk, anestezi, kadın, kadin, doğum, uroloji, üroloji, asistan, kardiyoloji, kardiyolog, hematoloji, hematolog, seroloji, spor, deri, cilt, ekg, morg, patoloji, patolog, nukleer, damar, ortodondist, odiyolog, beyin, fizyoterapist, röntgen, poliklinik, acil, göğüs, gastroloji, gastrolog, pediyatri, pediatri, adli, ambulans, ambulance, KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ - SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANLIĞI - KIBRIS'IN SAĞLIK ADRESİ

 
 
 

Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi ile Merkezi Cezaevi arasında işbirliği     Sözcü Gazetesi: "Sağlıkta Devrim"     Ekenoğlu'ndan Sağlık Bakanlığı'na destek     Kardiyoloji bölümüne cihaz bağışı     Performans Değerlendirme Sistemi...     Bakan Vaiz: " Sağlıkta yeniden yapılanma ve dönüşüm için sağlanan konsensüs iyi değerlendirilecek"     "Reform süreci başladı, ciddi bir halk desteği var"    "Sağlık Reformunda umutsuzluk yok"   Bakan Vaiz: "Kanser Enstitiüsü için çalışmalara başladık"    Hemşirelik Yüksek Okulu, Hemşirelik Fakültesi oldu  
Bakan Vaiz: "Hemşirelerin sorunları çözümlenecek"    Girne Özgürada Lions Kulübü, Sağlık Bakanlığı’na elektro coter cihazı bağışladı    Vaiz: "İşyeri barışı ve iş huzuru konusunda dikkatli olunmalı"   “Bulaşıcı hastalıkların önüne geçmede eğitim ve bilinçlendirme önemli”
Tüp bebek merkezleri için tüzük revize ediliyor   “Doktor Hasan Güçlü, meslek yaşamında şefkat ve özverisiyle hep örnek oldu"    Basın Açıklaması    "112 Hattı gereksiz yere meşgul
edilmemeli"
   Kanser hastalarına evde bakım hizmeti başlıyor    Bakan Vaiz: "Sağlıkta kaos yaratmaya çalışıyorlar"