.....::::: MAYIS' 2007 :::::......    

 

 

 

 

 

 

 

 

 


A N A S A Y F A


ilkyardım | temel rahatsızlık ve hastalıklar | bakanlık | hastaneler ve sağlık merkezleri | sağlıkta istatistikler
doktorlar | eczaneler | tıp terimleri sözlüğü | e-mail | webmaster | anasayfa


 

domain name

  kişi sitemizi
 ziyaret etmiştir

 

ŞÜPHELİ VAKALARI POLİS EKİPLERİ DE TAKİP EDECEK

Sağlık Bakanlığı, 112 Hızır Servis çalışanlarına yönelik saldırılara karşı alınması gereken tedbirler için çalışmalarını sürdürüyor.

Polis Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler, herhangi bir çağrı almaksızın, olay çıkmasından şüphe duyulan muhtemel 112 çağrılarına gidecek

Sağlık Bakanlığı son zamanlarda Hızır 112’ye yapılan salıdırılar konusunda İç İşleri Bakanlığı ve Polis Genel Müdürlüğü nezninde temaslarını sürdürüyor.

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Asaf Şenol ve Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi Müdürü Dr. Tacan Öncül bugün Polis Genel Müdürü Günay Özant’ı ziyaret etti.

Polis Genel Müdürlüğü’nün üzerine düşen görevi yerine getirmeye devam edeceğinin vurgulandığı görüşmede, hali hazırda var olan merkezi telsiz dinleme sisteminin, Polis Genel Müdürlüğü tarafından da takip edildiği belirtildi.

Yapılan görüşmede Polis Genel Müdürlüğüne bağlı ekiplerin, herhangi bir çağrı almaksızın da, olay çıkmasından şüphe duyulan muhtemel 112 çağrılarına gideceği kararlaştırıldı.

..............::::::::::::: HABER BAŞLIKLARI :::::::::::::..............


SAĞLIK KONGRESİNE KIBRISLI HEKİMLERDEN REKOR KATILIM

Uluslararası Sağlık ve Hastane Yönetimi Kongresi’nde KKTC’den, 30’u Hekim, 12’si hemşire, sağlık personeli ve diğer katılımcılar olmak üzere toplam 78 bilim insanı bildiri sunacak.

Yurt dışından toplam 240 bilim insanı bildiri sunacak

Sağlık Bakanlığı ve Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ ) işbirliğiyle düzenlenen Uluslararası Sağlık ve Hastane Yönetimi Kongresi ‘nde tüm hazırlıklar tamamlandı.

Ortaya çıkacak sonuçlar ışığında yeni sağlık sistemine soluk getirecek ‘Kongre’ 1 Haziran 2007 Cuma günü başlıyor

Kongredenin sağlık ve hastane yönetimi alanında ulusal ve uluslararası yeni fikirler ile başarılı uygulamaları açıklamak, tartışmak ve değerlendirmek amaçlanıyor.

1-3 Haziran 2007 tarihleri arasında Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane’de düzenlenecek Uluslararası Sağlık ve Hastane Yönetimi Kongresi sağlık ve hastane yönetimiyle ilgili sorunların çözümü, sağlıkla ilgili tüm kesimler arasında sürekli işbirliği, bilgi paylaşımı ve sağlık hizmetlerinde verimliliğin artırılması konusundaki yeni arayışlar adına oldukça önem taşıyor.

Onur Kurulu’nu Sağlık Bakanı Eşref Vaiz ve Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat Günsel’in oluşturduğu kongrenin başkanlığını ise YDÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Gökçekuş yürütüyor. Sağlık Bakanlığı, Bakanlık Müdürü İsmet Salihoğlu ise kongreye eş başkanlık yapıyor. Kongrenin organizyon komitesi ise şu isimlerden oluşuyor: “Dr. Tacan Öncül, Uz. Dr. Rifat Siber,Uz. Dr. Gülgün Vaiz,Uz. Dr. Hatice Gökçekuş,Uz. Dr. Sıla Usar,Uz. Dr. Özlem Gürkut,Yrd. Doç. Dr. Mesut Yalvaç,Yrd. Doç. Dr. Hatice Ataçağ Erkurt,Yrd. Doç. Dr. Dudu Özkum,Erdoğan Ergin,Tuncer Kutluhan ,Alp Özerk,Tümer Garip,Ahmet Savaşan,Temel Rızza,Timur Cengiz, Mustafa Ufukçelik,Helen Beyzade,Özden Nurluöz, Nesrin Menemenci,Emel Aslan,Gürsel Tavukçuoğlu ve Fatma Akmergiz”

Kongrenin amaçları...
Kongrenin amaçları, “ ‘Sağlık ve hastane yönetimi alanında ulusal ve uluslararası yeni fikirler ve başarılı uygulamaları açıklamak, tartışmak ve değerlendirmek’, ‘Her düzeydeki sağlık çalışanları ile sağlık hizmetlerinden yararlanan toplum üyelerinin, sağlık sorunları ve çözümleri konusundaki farkındalık ve bilinç düzeylerini geliştirmeye katkıda bulunacak bilgi ve öneriler sunmak’, ‘Sağlık yöneticileri ve uzmanları ile toplumun diğer kesimleri arasında, sağlık ve hastane yönetimiyle ilgili dünya çapında geliştirilmiş bilgi ve deneyim birikiminin paylaşılması için gerekli işbirliğini ve koordinasyonu teşvik etmek’, ‘Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanacak bir sağlık eylem planına katkıda bulunmak üzere, sağlık ve hastane yönetiminin mevcut düzeyinin geliştirilmesi, sağlık hizmetlerinde kalitenin arttırılması ve sağlık hizmetlerinin yaygınlaştırılması konularında somut ve uygulanabilir nitelikte önerilerin ortaya çıkmasını sağlamak’” olarak belirlendi.

Kongre konuları
Üç gün sürecek ve altı ayrı salonda paralel oturumlar şeklinde gerçekleştirilecek kongrede “Sağlık hizmetlerinde; “yönetim”, “eğitim”, “finans”, “politika”, “hukuk”, “iletişim”, “donanım” ve “altyapı” konular yedi ana başlık altında masaya yatırılacak. Bu ana başlıklar altında ise şu konulara yer verilecek: “‘Sağlık Hizmetlerinde Kalite Yönetimi’, ‘Sağlık Hizmetlerinde Afet Yönetimi’, ‘Sağlık Hizmetlerinde Risk Yönetimi’, ‘Sağlık Hizmetlerinde İnsan Kaynakları Yönetimi’, ‘Sağlık Hizmetlerinde Örgütsel Davranış’, ‘Sağlık Hizmetlerinde Pazarlama’, ‘Sağlık Hizmetlerinde Özel Bakım Hizmetleri Yönetimi’, ‘Sağlık Hizmetlerinde Enformasyon Sistemleri Yönetimi’, ‘Sağlık Hizmetlerinde Stratejik Yönetim’, ‘Sağlık Hizmetlerinde Akreditasyon’,‘Sağlığı Geliştirme ve Sağlık Eğitimi’, ‘Sağlık Alanında Eğitim Yönetimi ve Denetimi’, ‘Sağlıkta Yaşam Boyu Eğitimin Önemi’, ‘Halk Sağlığı ve Koruyucu Sağlık Çalışmaları’, ‘Sağlıklı Yaşama ve Optimal Beslenme’, ‘Sağlık Reformları’, ‘Sağlık Politikaları’, ‘Uluslararası İnsan Akışında Sağlık Hizmetleri’, ‘Sağlık Ekonomisi’, ‘İlaç Ekonomisi’, ‘Sağlık ve Sosyal Güvenlik Sistemleri’ ve Sağlık Hizmetlerinde Maliyet Muhasbesi’; ‘Hasta Hakları’, ‘Sağlık Personeli Hakları’ ve ‘Tıbbi Etik’,; ‘Medya’, ‘Halkla İlişkiler ve Tanıtım’, ‘Sağlık Kurumlarında Yerleşim ve Mimari Tasarım’, ‘Sağlık Kurumlarında Hastane Atıklarının İmhası’, ‘Sağlık Kurumlarında Hastane Enfeksiyonları Sorunu’, ‘Sağlık Kurumlarında Bilgi Teknolojileri’, ‘Gıda Güvenliği’ ve ‘Sağlık’ noktaları irdelenecek.

..............::::::::::::: HABER BAŞLIKLARI :::::::::::::..............


VAİZ: "PLATFORMA YÜREKTEN DESTEK VERİYORUZ"

Dumansız Ada Platformu, "31 Mayıs Dünya Sigarasız Günü" etkinlikleri çerçevesinde bugün Sağlık Bakanı Eşref Vaiz’e nezaket ziyaretinde bulundu.

Vaiz: “Bugüne kadar Sağlık Bakanlığının, sigaranın zararları konusundaki bilinçlendirme çalışmalarına ve örgütlerin bu konudaki uyarılarına rağmen istenilen toplumsal bilinç sağlanamadı”

Sağlık Bakanlığı’nda saat 11.00'de gerçekleşen görüşmede, Platform adına konuşan Tabipler Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve Eğitim Sekreteri Sıla Usar İncirli, Sağlık Bakanı Vaiz’e platform hakkında bilgi verdi.

İncirli, insan sağlığını bir salgın gibi etkileyen ve bir halk sağlığı sorunu olan, tütün ve tütün ürünleri bağımlılığı ve bunun neden olduğu kanser, kalp ve damar hastalıkları gibi ciddi durumlar nedeniyle her gün 10 binlerce kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. İncirli, KKTC'de kalp krizi geçiren erkeklerin yüzde 93'ünün, kadınların ise yüzde 30'unun tütün ürünleri kullandığını kaydetti. İncirli, tütün ürünlerini kapalı alanlarda kullanmamanın bir uygarlık göstergesi olduğunu da kaydetti ve yasaların bir an önce uygulanması çağrısında bulundu.

VAİZ: “DÜNYADA VERİLEN ALARM, ÜLKEMİZDE YANKI BULMADI”

Sağlık Bakanı Vaiz ,sigaranın zararları konusunda dünyada verilen alarmların, ülkemizde yankı bulmadığını kaydetti.

Vaiz, bugüne kadar bakanlığının sigaranın zararları konusundaki bilinçlendirme çalışmalarına ve örgütlerin bu konudaki uyarılarına rağmen istenilen bilincin oluşturulamadığını söyledi.

Bugün dünyada sigara sorununa karşı çözüm arayışlarının devam ettiğine de işaret eden Vaiz, Dünya Sağlık Örgütü tarafından bir felaket olarak ilan edilen sigara konusuna el atan ve mücadeleye giren platforma yürekten destek verdiklerinin altını çizdi.

Vaiz, kapalı ortamda sigara içmemeyi bir saygı göstergesi olarak niteledi ve pasif içicilik tehdidine de dikkat çekerek, sigaranın yan akımından yani sigaranın ucundaki dumanın, pasif içicilere 10 ve 200 kat daha fazla zarar verdiğini belirtti. Vaiz mevcut yasanın,Bakanlar Kurulu gündeminde olduğunu da sözlerine ekleyerek, sivil toplum örgütlerinin güçlü iradesiyle, kapalı alanlarda yüzde yüz dumansız iç mekanlar yaratılabileceğini söyledi.

..............::::::::::::: HABER BAŞLIKLARI :::::::::::::..............


"YURTTAŞLARIMIZIN DUMANSIZ BİR HAVA SOLUMALARI İÇİN       ÇALIŞIYORUZ"

Sağlık Bakanı Eşref Vaiz, ‘31 Mayıs Sigarasız bir Dünya Günü’ dolayısı ile yaptığı açıklamada, Dünya Sağlık Örgütü’nün belirlediği “Yüzde Yüz Dumansız İç Mekanlar” sloganını kendilerine ilke edindiklerini vurguladı.

“Dünya Sağlık Örgütü’nün önerileri doğrultusunda yurttaşlarımıza dumansız bir hava solumalarını sağlamak amacı ile Bakanlığımız da, bir süreden beridir dünyadaki çağdaş uygulamalara paralel 13/96 Sayılı Tütün Mamüllerinin İçiminin Yasaklanması ve Sınırlandırılması Yasası üzerinde çalışmalarını yoğun bir şekilde yürütmektedir"

"Ancak yasal çalışmalar ve yaptırımların tek başına yeterli olmayacağı bilinci ile herkes, bu mücadeleye bilinçli olarak sahip çıkmalı ve destek vermelidir. Bu konuda gösterilecek her türlü çaba, sigaranın toplum sağlığını tehdit eden zararlı sonuçlarının ortadan kaldırılmasına önemli katkılarda bulunacaktır”

“Bir sigaradan ortalama saçılan dumanın çok büyük çoğunluğu yan akımdan oluşmaktadır. Bazı kanser yapıcı maddelerin miktarı yan akım dumanda ana akıma göre 10-200 kat daha fazladır”

Dünya Sağlık Örgütü özellikle ikinci el içimin yaratığı korkunç zararlara dikkat çekmek için bu yıl , Sigarasız Bir Dünya Günü’nün sloganını “%100 Dumansız İç mekanlar” olarak belirledi. İçerisinde bulunduğumuz 21. yüzyılda sağlık alanında gelişmeler başdöndürücü hızda ilerlemektedir. Bu sayede, birçok hastalık önlenmekte, pek çok hastalığın tedavisi de mümkün olabilmektedir. Toplumu oluşturan bireylerin sağlıklı ve mutlu bir yaşam sürdürmelerinde, insanlara iyi yaşam koşullarının sağlanması ve sağlık bilincinin kazandırılması belirleyici rol oynamaktadır. Bu nedenle, sağlığına gereken önemi vermesi, sağlığını olumsuz yönde etkileyecek etkenlerden korunması, bireyin kendisine ve topluma karşı olan öncelikli sorumlulukları arasındadır. Bu bilinçten hareketle 1987 yılında Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) üye devletler, 31 Mayıs’ı sigara salgını ile oluşan önlenebilir hastalık ve ölümlere dikkat çekebilmek için "Sigarasız Bir Dünya Günü" etkinlik günü olarak belirlemişlerdir. Sigarasız Bir Dünya Günü’nün amacı, tüm dünyada başta sigara olmak üzere tütünün zararları ile ilgili bilinci yükseltmek; içen kişileri içmemeye teşvik etmek, içmeyen kişilerin başkasının dumanının zararlarını farketmeleri ve sigarasız kamusal alanı talep etmelerini teşvik etmektir.

Sigaranın insan sağlığı için zararlı olduğu, kişinin yaşam kalitesini ve süresini olumsuz etkilediği bilimsel verilere dayanmakta ve bu gerçek, herkes tarafından bilinmekte ve tartışılmaksızın kabul edilmektedir.Dünyada her yıl 5.000.000 kişi sigaraya bağlı hastalıklardan ölmektedir. Sigara ve tütün ürünleri başta kanserler, KOAH (süregen tıkayıcı akciğer hastalığı, amfizem, kronik bronşit), kalp krizleri, felçler olmak üzere 20’nin üzerinde öldürücü hastalığa yol açmaktadır. Sigara tüm kanser ölümlerinin üçte birinden sorumludur. Akciğer kanserinden ölen her 10 kişiden 9’nun nedeni sigaradır. Farklı nedenlere bağlı olarak, genellikle çocukluk ve gençlik yıllarında edinilen sigara alışkanlığı, çoğu zaman kişinin tüm yaşamı boyunca sürmektedir. Sigara dumanındaki zararlı maddeler, sigara içenler yanında sigara içilen ortamlarda bulunanlar yönünden de birçok hastalığa neden olmaktadır. Bu nedenle, sigara, başta kullanan kişi olmak üzere, diğer insanlara ve çevreye de zarar vermektedir. Sigara dumanı içinde 4.000’den fazla kimyasal madde vardır. Bunların 81 tanesi kanser yapıcıdır. Sigaradaki tütün dumanı ana akım ve yan akım olmak üzere ikiye ayrılır. Ana akım sigara içicisinin soluduğu duman iken yan akım sigaranın yanan ucundan çıkan dumandır. Bir sigaradan ortalama saçılan dumanın çok büyük çoğunluğu yan akımdan oluşmaktadır. Bazı kanser yapıcı maddelerin miktarı yan akım dumanda ana akıma göre 10-200 kat daha fazladır. Çevresel tütün dumanı kalp-damar hastalıklarını %20-70 oranında arttırmaktadır. Sigaraya maruz kalan genç kadınlarda meme kanseri riski % 90 artmaktadır. Menapoz öncesi kadınlarda 2,6 kez daha fazla meme kanserine yakalanma riski vardır. Çok az ve devamlı sigara dumanına maruz kalan kadınlarda 50 yaşına kadar meme kanseri olma riski % 60 artmaktadır. Kişiye verdiği zararın yanı sıra, çevreye olan olumsuz etkileri de göz önüne alındığında, sigarayla mücadele konusunda yapılması gerekenler, toplumun tümünün yakın ilgisini zorunlu kılmaktadır.

Dünya Sağlık Örgütü özellikle ikinci el içimin yaratığı bu korkunç zararlara dikkat çekmek için bu yıl Sigarasız Bir Dünya Günü’nün sloganını “%100 Dumansız İç mekanlar” olarak belirlemiştir.Temiz, dumandan arınmış hava solumanın bir insan hakkı olduğu üzerine vurgu yapan Dünya Sağlık Örgütü başta kamu alanları ve işyerleri olmak üzere tüm iç mekanlarda tütün kullanımını yasaklanması için tüm hükümetlere ve sivili toplum örgütlerine de çağrıda bulunmuştur. Dünya Sağlık Örgütü’nün önerileri doğrultusunda yurttaşlarımıza dumansız bir hava solumalarını sağlamak amacı ile Bakanlığımız da bir süreden beridir dünyadaki çağdaş uygulamalara paralel 13/96 Sayılı Tütün Mamüllerinin İçiminin Yasaklanması ve Sınırlandırılması Yasası üzerinde çalışmalarını yoğun bir şekilde yürütmektedir. Ancak yasal çalışmalar ve yaptırımların tek başına yeterli olmayacağı bilinci ile herkes, bu mücadeleye bilinçli olarak sahip çıkmalı ve destek vermelidir. Bu konuda gösterilecek her türlü çaba, sigaranın toplum sağlığını tehdit eden zararlı sonuçlarının ortadan kaldırılmasına önemli katkılarda bulunacaktır.
Bu düşüncelerle, Dünya Tütünsüz Günü'nde, tüm yurttaşlarımıza sağlıklı ve güzel günler diliyor, saygılarımı sunuyorum.

..............::::::::::::: HABER BAŞLIKLARI :::::::::::::..............


KONGRE, SAĞLIK REFORMUNA DA IŞIK TUTACAK

Sağlık Bakanı Eşref Vaiz, BRT’de katıldığı bir programda, “Uluslararası Sağlık ve Hastane Yönetimi Kongresi” hakkında bilgi verdi, sağlıkta yapılanlar ve yapılacaklara dair soruları yanıtladı.

Sağlık Bakanı Eşref Vaiz, 1-3 Haziran 2007 tarihleri arasında düzenlenecek ve KKTC’deki ilk uluslararası kongre olma özelliğini taşıyan, “Uluslararası Sağlık ve Hastane Yönetimi Kongresi”nin, sağlıkta reform sürecine ışık tutacağını söyledi.

Sağlık Bakanı Eşref Vaiz bugün sabah BRT’de katıldığı bir programda, bakanlığın Cuma günü açılışı yapılacak uluslararası kongre ile ilgili bilgi verdi, sağlıkta atılan adımları ve yeni projelerini anlattı.

Sağlık Bakanı Eşref Vaiz, 1-3 Haziran 2007 tarihleri arasında düzenlenecek ve KKTC’deki ilk uluslararası kongre olma özelliğini taşıyan, “Uluslararası Sağlık ve Hastane Yönetimi Kongresi”nin, sağlıkta reform sürecine ışık tutacağını söyledi.

Sağlık Bakanı Eşref Vaiz bugün sabah BRT’de katıldığı bir programda, bakanlığın Cuma günü açılışı yapılacak uluslararası kongre ile ilgili bilgi verdi, sağlıkta atılan adımları ve yeni projelerini anlattı.

KONGRE SAĞLIKTA REFORM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ…
Bakan Vaiz, KKTC’deki ilk uluslararası kongre olma özelliğini taşıyan bu üç günlük çalışmada, Kuzey Kıbrıs’ın sağlık sektöründe nerede olduğunun tartışılacağını, çeşitli ülke modellerin değerlendirileceğini ve kongre sonrasında ortaya çıkacak sonuçlardan yararlanılacağını söyledi.

Vaiz, 150’nin üzerinde katılımcının, 69 profesörün, bazı rektörlerin ve çeşitli ülkelerden uzmanların katkı koyacağı bu büyük kongre için, YDܒnün tecrübesinden ve salonlarından yararlanacaklarını kaydetti. Vaiz, kongrede ulusal ve uluslararası fikirlerle, uygulamaların tartışılacağını da belirterek, ortaya çıkacak bilgi ve önerilerle, dünyada geliştirilen bilgi ve deneyimlerin paylaşılacağını ifade etti. Bakan Vaiz, kongre sonuçlarının katkılarını Sağlık Bakanlığı’nın hazırlayacağı eylem planında görmeyi hedeflediklerini de dile getirdi. Vaiz, ayrıca kongreden, sağlık hizmetlerinde kalitenin artması ve yaygınlaştırıması için önerilerin de ortaya çıkacağının altını çizdi. Vaiz, “ Kongre sonuçlarından maksimum düzeyde yararlanmaya çalışacağız. Sağlık hizmetlerinde yönetim, eğitim, finans ve politika başıkları altında bir çok konu tartışılacak. Her konunun ayrı ayrı ülkemiz için ve sağlıkta reform için önemi vardır“ dedi.

PROJELER PEŞİ SIRA…
Bakan Vaiz, sağlıkta yürütülmekte olan ve şu ana kadar devreye giren projelerle ilgili de bilgiler verdi. Vaiz, Lefkoşa'daki "Göğüs Hastalıkları Ayaktan Tanı ve Tedavi Merkezi"nin 7 Haziran 2007 günü açılacağını, Mağusa Hastanesi’nin ise, Ağustos sonu, Eylül başında hizmete gireceğini söyledi.

Vaiz, 4-8 Haziran tarihlerinde ise, Türkiye’den gelecek olan uzman ekiplerin, kalp hastalarına yönelik KKTC’deki ilk balon ve stent uygulamalarının yapılacağının müjdesini de verdi. Vaiz, Ankara İbni Sina Hastanesi’nden Prof. Dr. Derviş Oral’ın da uygulamalar için KKTC’de bulunacağını kaydetti.

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde merkezi ısıtma ve soğutma sisteminin devrede olduğunu da açıklayan Bakan Vaiz, açılışın önümüzdeki günlerde yapılacağını söyledi ve şöyle konuştu:
“Büyük sıkıntıların ardından, yavaş yavaş uğraşlarımızın meyvelerini almaya başlıyoruz. Peşi sıra sağlıkta güzel projelerin devreye girmesi bizleri daha da kamçılamaktadır. Tempomuzu düşürmeden hızla çalışmalara devam edeceğiz.”

Vaiz, sağlıkta yasa çalışmalarınındevam ettiğini ve bu konuda ilgili örgütlerle arasında bir uyuşmazlığın söz konusu olmadığını belirtti. Vaiz, 17 sağlık merkezi ve hastanelerde otomasyon projesi üzerinde çalışıldığını da ekledi ve e-sağlık sisteminin hedeflendiğini kaydetti.

AMBULANSA POLİS KOYMAK HEKİMLERİN TASVİP ETMEDİĞİ BİR DURUM
Bakan Vaiz, son günlerde sağlık görevlilerine yönelik yapılan çirkin darp olaylarına yönelik sorulan soruya da yanıt vererek, ambulans içine polis yerleştirme veya güvenlik koymanın tıp camiası tarafından tasvip edilmediğini kaydetti. “Hekimler tehdit altında olsa bile her koşulda, her türlü riski alarak görevini yerine getirecek diye yemin etti” diyen Vaiz asayiş konusunun ayrıca tartışılması gerektiğini belirtti.

..............::::::::::::: HABER BAŞLIKLARI :::::::::::::..............


ASAF ŞENOL: "CİNAYETE TEŞEBBÜS ANLAMI DA TAŞIYOR"

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Asaf Şenol, Gazimağusa Hastanesi’nde görevli Hızır 112 Servisi şoförünün darp edilmesi olayını şiddetle kınadı.

Asaf Şenol, TAK’a yaptığı açıklamada, sağlık çalışanlarına, özellikle de Hızır 112 elemanlarına yönelik bu saldırıların, belki de bir hayata mal olacak olması nedeniyle “cinayete teşebbüs anlamı da taşıdığını” ifade etti, bu tür olaylara karışanlara en caydırıcı cezaların verilmesi gerektiğini söyledi.

Şenol, hastane dışında gerçekleşen bu gibi saldırıların genel asayişin korunması bakımından dikkate alınması gerektiğini kaydetti Sağlık Bakanlığı olarak ilgili kurumlar, Polis Genel Müdürlüğü ve Savcılık nezdinde girişim yapacaklarını açıkladı.

“CİNAYETE TEŞEBBÜS ANLAMI DA TAŞIYOR”
Açıklamasında “Sağlık Bakanlığı olarak, büyük bir özveri ile 24 saat hizmet veren, görevi en erken zamanda olay yerine ulaşmak ve en kısa sürede hastayı en uygun sağlık kurumuna ulaştırmak olan Hızır 112 elemanlarımıza karşı gerçekleştirilen hastane dışı yapılan saldırıyı şiddetle kınıyoruz” diyen Asaf Şenol, şu hususlara da dikkat çekti: “Bu ve benzeri olayların sağlık çalışanlarına özelliklede Hızır 112 elemanlarına karşı yapılmasının cinayete teşebbüs anlamını da taşımakta olduğuna inanıyoruz. Hasta yakınlarının yapmış oldukları bu ve benzeri saldırılar acil yardım almak için ambulansta bekleyen hastanın erken zamanda sağlık kuruluşuna ulaşmasını engellemektedir.

“GEREKLİ GİRİŞİMLER YAPILACAK”
Sağlık Bakanlığı olarak görevimiz yapılan çağrıya en erken zamanda ulaşmak, hastayı yine en erken zamanda sağlık kuruluşuna ulaştırmaktır. Genel asayiş konularında ilgili kurumlar gerekli tedbirleri bir an önce almalıdırlar. Sağlık Bakanlığı olarak bu konuda ilgili kurumlarla, Polis Genel Müdürlüğü, savcılık nezdinde tüm girişimler yapılacaktır.

“BİR HAYATA MAL OLABİLİR… CAYDIRICI CEZA”
Görevi başında özelliklede bir sağlık çalışanının darp edilmesi kabul edilemez bir olaydır. Bu olay basit, iki kişi arasında meydana gelen bir darp olayı olamaz ve biz böyle değerlendirmiyoruz. Sağlık çalışanının darp edilmesi belki bir hayata mal olabilecek kadar önemli ve düşündürücüdür. Bu nedenle bu tür olaylara karışanlara verilebilecek en üst caydırıcı cezalar mutlaka verilmelidir.”

“HASTANE DIŞINDAKİ SALDIRILAR GENEL ASAYİŞİN PARÇASI”
Sağlık Bakanlığı’nın, yaşanan benzer olaylar karşısında hastanelere güvenlik personeli aldığını, polis teşkilatının görevli polislerin hizmet vermesinin sağlandığını da anlatan Müsteşar Asaf Şenol, “Hastaneler dışında gerçekleşen bu gibi saldırılar genel asayişin korunması bakımından dikkate alınmalı ve gerekenler yapılmalıdır” şeklinde konuştu. Şenol, bakanlık olarak en erken zamanda neler yapılabileceği konusunda ilgili olan her kurumla istişareleri ve gerekli çalışmaları yapacaklarını belirtti ve şunları söyledi:

“Bakanlık olarak üstümüze düşen her şeyi yapacağımızı ve halkımızın bilgilendirileceğini söyleyerek bir kez daha yapılan bu saldırıyı Sağlık Bakanlığı olarak şiddetle kınadığımızı ve saldırıyı yapana verilebilecek en üst cezanın verilmesini istediğimizi paylaşmak istiyoruz” (TAK)

..............::::::::::::: HABER BAŞLIKLARI :::::::::::::..............


HEMŞİRELERE YÖNELİK "YARDIM BECERİLERİ KURSU" DÜZENLENDİ

Hizmet içi eğitim:

Hemşireler Birliği Sendikası tarafından organize edilen “Yardım Becerileri” konulu eğitim çalışması geçtiğimiz hafta yapıldı.

Kuzey Kıbrıs’ta ilk kez düzenlenen “Yardım Becerileri” başlıklı kursa, KKTC Sağlık Bakanlığı Hemşirelik Yüksek Okulu elemanlarından Dr. Berna Arifoğlu, Dr. Gülcem Salarazi ve Uzman Güley Bilge Abatay katkı koydu. Geçtiğimiz hafta Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi, Diyabet ve Thalasamia merkezlerinde, üç grup halinde yapılan ve oldukça faydalı geçtiği belirtilen eğitim çalışmasına ülkenin dört bir yanından gelen kırkın üzerinde hemşire katıldı.

Dr. Berna Arifoğlu, doğasında yardım becerilerini barındıran hemşirelik mesleğine yönelik bu eğitim etkinliğinde, iletişim becerileri ile profesyonelliğin de tartışıldığını söyledi..

..............::::::::::::: HABER BAŞLIKLARI :::::::::::::..............


VAİZ: "SALDIRGAN EN AĞIR ŞEKİLDE CEZALANDIRILSIN"

Sağlık Bakanı Eşref Vaiz, Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde görevli bir hemşirenin darp edilmesiyle ilgili yaptığı açıklamada, üzücü olayın Sağlık Bakanlığı’nın tedbirsizliğinden değil, tamamen bir kültür sorunundan kaynaklandığını söyledi:

“Üzücü olayı protesto ediyoruz. Konyu Emniyet Genel Müdürlüğü ile de konuştuk. Darp olayını gerçekleştiren şahsın yargılanmasını istiyoruz. Bu şahıstan davacıyız. Öyle bir ceza almalı ki artık böyle bir eğilim ortadan kalkmalı”

Sağlık Bakanı Eşref Vaiz, bugün katıldığı bir televizyon programında geçtiğimiz gece yarısı Girne Akçiçek Hastanesi’nde görevli bir erkek hemşirenin, müdaheleye gittiği hastanın, yakını tarafından darp edilmesi olayıyla ilgili açıklama yaptı.

Vaiz, üzücü olayı şiddetle kınadığını belirtti ve bunun bir kültür sorunu olduğunu vurguladı. Bu konuyu gündem yapıp büyütmenin anlamı olmadığını ifade eden Vaiz, göreve geldiği gün, ilk icraat olarak, hemşirelerin ve sağlık personelinin güvenliği için, hastanelere özel güvenlik sistemi getirildiğini söyledi.

Vaiz, bugün tüm hastane binalarının içinde ve özellikle acil servis kapılarında özel güvenlik hizmeti verildiğini kaydetti.

Sağlık çalışanlarının huzurunun ve güvenliğinin oldukça önemli olduğunu vurgulayan Bakan Vaiz, şimdi ambulans içinde de güvenlik görevlisi bulunmasının talep edildiğini ve bunun değerlendirilebileceğini söyledi.

Hemşirelerin eğitimli olduklarına ve bu tip durumlarda nasıl davranacaklarını bildiklerine de işaret eden Vaiz, “Üzücü olayı protesto ediyoruz. Konyu Emniyet Genel Müdürlüğü ile de konuştuk. Darp olayını gerçekleştiren şahsın yargılanmasını istiyoruz. Bu şahıstan davacıyız. Öyle bir ceza almalı ki artık böyle bir eğilim ortadan kalkmalı” diye konuştu.

..............::::::::::::: HABER BAŞLIKLARI :::::::::::::..............


VAİZ: "HEMŞİRELİK, BİLİM VE ESTETİKTİR"

Hemşirelik Meslek Yüksek Okulu (HMYO) öğrencilerinin düzenlediği “Sağlık Eğitimi” adlı etkinlik ile güzel sanatlar dersleri sırasında yapılan el işlerinin yer aldığı sergi, Sağlık Bakanı Eşref Vaiz tarafından açıldı.

Vaiz: “Hemşireler her zaman mesleklerini ve insanları sevmeli ve fedakâr olmalı”

Sağlık Bakanı Eşref Vaiz, Hemşirelik Meslek Yüksek Okulu’nun (HMYO) ön lisans düzeyinden, lisans düzeyine çıkarılabilmesi için çok çaba harcadıklarını ifade ederek, daha önce ön lisans düzeyindeki eğitimin çok zor olduğunu söyledi.

Hemşirelik Meslek Yüksek Okulu (HMYO) öğrencilerinin düzenlediği “Sağlık Eğitimi” adlı sergide konuşan Bakan Vaiz, etkinliğe katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Okulun lisans düzeyine çıkarılmasının yararlarını hemşirelerin zamanla göreceklerini dile getiren Sağlık Bakanı Vaiz, hemşirelerin, yeni eğitim programlarıyla çok daha bilimsel öğretim göreceklerini kaydetti.

Bakan Vaiz, bundan böyle lisans seviyesinde eğitim alacak hemşirelerin master ya da doktora yapabilmek için de önlerinin açıldığını belirterek, yeni eğitim sistemiyle hemşirelerin verdiği sağlık hizmetlerinin niteliğinin aratacağını kaydetti.

Bakan Vaiz, etkinlikle hemşirelik mesleğinin “bilim ve estetik” olduğunu da öğrendiğini ifade ederek, bugünkü sergiyle hemşirelerin içinde birer sanatçı ruhu taşıdıklarını da anladığını belirtti.

Sanatçı ruhlarıyla, hemşirelerin ruh güzelliğinin, insanlara yansıyacağına, hastalarla ilgilenirken her zaman bunun onlara yardımcı olacağına işaret eden Vaiz, her zaman insan hayatıyla uğraşan hemşireler için bunun önemli olduğunu vurguladı.

Hemşirelerin hiçbir konuda insanları reddetme gibi bir lüksleri olmadığına dikkat çeken Vaiz, hemşirelerin her zaman mesleklerini ve insanları sevmeleri, fedakâr olmaları gerektiğini söyledi. (TAK)

..............::::::::::::: HABER BAŞLIKLARI :::::::::::::..............


VAİZ: "KKTC'DE SAĞLIK HİZMETİ ALMAKTAN HİÇ BİR ZAMAN       TEREDDÜT ETMEM"

Bir gazetede çıkan “KKTC’de kanser tedavisi olmam” manşetli haber hakkında açıklamada bulunan Sağlık Bakanı Eşref Vaiz:

"KKTC'DE SAĞLIK HİZMETİ ALMAKTAN HİÇ BİR ZAMAN TEREDDÜT ETMEM"

Vaiz: “Kanser hastalarıyla ilgili, benim söylemim olduğu iddia edilen haberin, gerçekle hiçbir alakası yoktur”.

Sağlık Bakanı Eşref Vaiz, KKTC’de sağlık hizmeti almaktan hiç bir zaman tereddüt etmeyeceğini söyledi.

Sağlık Bakanı Vaiz, bir gazetede çıkan “KKTC’de Kanser Tedavisi Olmam” manşetli haber hakkında TAK ve BRT muhabirine yaptığı açıklamada, “Ben kesinlikle ‘kanser olursam bu ülkede tedavi olmam’ diye bir ifade kullanmadım” dedi.

“Kanser hastalarıyla ilgili, benim söylemim olduğu iddia edilen haberin, gerçekle hiçbir alakası yoktur” şeklinde konuşan Vaiz, olayın “bir tür manipülasyon” olduğunu söyledi.

Gazetede çıkan haberin, bugüne kadar kendisinin savunduğu tezlere ve sağlıkta uygulanan politikalara taban tabana ters olduğunu ifade eden Bakan Vaiz, “Bunu benim söyleyebilmem için şuursuz olmam gerekiyor ki böyle bir olay da söz konusu olmaz” dedi.

Gazetede çıkan yazının, başta kendisi olmak üzere hekimler, onkoloji servisinde çalışan insanlar ve en önemlisi de hasta ve hasta yakınları üzerinde travma yarattığını belirten Vaiz, “Ben kesinlikle ‘kanser olursam bu ülkede tedavi olmam’ diye bir ifade kullanmadım. Böyle bir şeyi söylememe imkân yok. Benim akrabalarım Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nde hizmet aldılar ve almaya devam ediyorlar. Diğer vatandaşlar hangi koşullarda hizmet alıyorlarsa, Sağlık Bakanı olarak ben de vatandaşlarımla aynı konumda hizmet almayı sürdürürüm” dedi.

“KÜÇÜK DÜŞÜRÜCÜ, HAKSIZ ELEŞTİRİLER”
“KKTC’de sağlık hizmeti almaktan hiç bir zaman tereddüt etmeyeceğim” şeklinde konuşan Bakan Vaiz, “Ben kendi hizmet verdiğimiz servislere güven duyulmasını sağlıyorum. Kendi servislerimize karşı yapılan bu küçük düşürücü ve haksız eleştirileri de ortadan kaldırmaya çalışıyorum” dedi.

KKTC’de verilen sağlık hizmetleri için vatandaşların gereksiz yere yurt dışına çıkmalarına her zaman karşı olduğunu da vurgulayan Vaiz, hastaları KKTC’deki servislerde tedavi olabilecekleri konusunda ikna etmeye çalıştığını söyledi.

KKTC’de yapılan çalışmalara da değinen Bakan Vaiz, Sağlık Bakanlığı olarak ülkede yıllardır verilen sağlık hizmetlerinin niteliğini yükseltmeye uğraştıklarını, Kıbrıs’ta sağlıkta verilen hizmetin kalitesini ve niteliğini yükseltirken, ada dışından hizmet alımını asgariye indirmek için sürekli yatırım yaptıklarını da kaydetti.

KKTC’DE VERİLEMEYEN HİZMETLER İÇİN SAĞLIK KURULU KARARI
Kalp damar hastalıkları ve onkolojiyle ilgili sıkıntılarını zaman zaman kamuoyunun bilgisine de getirdiklerini anımsatan Vaiz, “Biz KKTC’de var olan eksikliklerimizi kesinlikle örtmeyiz. Önemli olan hastaların sağlığıdır, çok hızlı süratli şifa bulmalarıdır. Dolayısıyla, ihtiyaç duyduğumuzda Sağlık Kurulu, KKTC’de verilemeyen hizmetlerin yurt dışında verilebilmesi için karar veriyor” dedi.

Bakanlığın hedefinin yurt dışından hizmet alımını asgariye indirmek olduğunu anlatan Vaiz, bu çerçevede Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi içinde iki yıl önce çok modern bir Onkoloji Servisi’nin açıldığını anımsattı.

Türkiye’den gelen temel onkoloji uzmanları aracılığıyla bu hizmeti sürdürdüklerini anlatan Vaiz, kanser hastalarına radyasyon onkolojisi konusunda verilen hizmette sıkıntılar olduğunu birçok kez söylediğini ifade etti.

“RADYASYON ONKOLOJİSİ TEDAVİSİ YAPTIRMIYORUZ”
Söz konusu gazeteye de bu söylemini tekrarladığını vurgulayan Vaiz, “Kanser tedavisinde zorunlu bir evre olarak görülen, kimi zaman mutlaka alınması gereken radyasyon onkolojisi ya da röntgen ışınıyla verilen tedavi biçimini ülkemizde var olan teknik altyapı donanımlarıyla veremediğimiz konusu kamuoyunun gündemindedir” şeklinde konuştu. Vaiz, bu çerçevede, çok daha gelişmiş cihazlarla Radyasyon Onkolojisi hizmeti verilmesi hedefleri olduğunu ifade ederek, ışın tedavisiyle kanser hücreleri öldürülmeye çalışılırken çevre doklular ile çevre organlara zarar vermemek için dünyada kullanılan bir teknoloji olduğunu, bu teknolojinin ise KKTC’de bulunmadığını belirtti.

Radyasyon Onkolojisi ile ilgili onkoloji hastalarının tedavilerini KKTC’de yaptırmama kararı aldıklarını, bu tedavinin yurt dışından alındığını vurgulayan Bakan Vaiz, KKTC’de uygulanan kemoterapi tedavisinin ise dünyanın her tarafında olduğu gibi aynı standartlarda verildiğini kaydetti.

KEMOTERAPİ KONUSUNDA NİTELİK TARTIŞMASI SÖZ KONUSU DEĞİL
“Kemoterapi konusunda hiçbir şekilde bir nitelik tartışması söz konusu değil. Dünyada kullanılan malzemenin aynısıdır. KKTC’de kemoterapide temel Onkolog, uzman hekimlerin verdiği tedavinin dünyanın başka bir yerinde verilen tedaviden nitelik olarak hiçbir eksikliği yoktur” şeklinde konuşan Vaiz, “Biz Radyasyon Onkoloji konusunda Türkiye’den hizmet alıyoruz. Hatta bazı hastalar Güney Kıbrıs’tan hizmet alıyorlar. Bunlar bizim saklamadığımız gerçeklerdir. Bir şeyleri saklayarak bir yere varamayacağımızın bilincindeyiz” dedi.

KKTC’de verilemeyecek bir sağlık servisi için yurt dışından hizmet alınmaya devam edileceğini vurgulayan Vaiz, “Kanser hastaları ve yurt dışından sağlık hizmeti aldığımızla ilgili konu yanlış aksettirilmiş, yanlı anlaşılmıştır. Gazetede böyle bir haber çıkması nedeniyle üzüntü duydum. Hasta ve hasta yakınlarına acil şifalar dilerim” dedi. (TAK)

..............::::::::::::: HABER BAŞLIKLARI :::::::::::::..............


YENİERENKÖY SAĞLIK MERKEZİ'NE TAM NOT

Sağlıkta dönüşüm projesi kapsamında pilot bölge olarak belirlenen Yeni Erenköy Sağlık Merkezi’ndeki 24 saat kesintisiz sağlık hizmeti uygulamsından yöre halkı memnun.

Yaklaşık bir yıldan beri doktorlu ve 24 saat kesintisiz sağlık hizmeti sunan Yenierenköy Sağlık Merkezi, günde 50’nin üzerinde poliklinik yapıyor. Ayrıca Merkez, 10 yatak kapasitesine sahip...

Bir yandan yeniden reform çalışmaları, diğer yandan da Lefkoşa ve Gazimağusa’ya yeni hastane inşaatları ile fiziki altyapı çalışmalarını sürdüren Sağlık Bakanlığı, ülke genelinde faaliyet gösteren sağlık merkezlerine yönelik iyileştirme çalışmalarını sürdürüyor.

Sağlık Bakanlığı tarafından pilot bölge olarak belirlenen Yenierenköy Sağlık Merkezi’nde 2006 yılının Ağustos ayında başlatılan 24 saat kesintisiz sağlık hizmeti uygulamasına olumlu tepkiler gelmeye devam ediyor.

Karpaz bölgesinde önemli bir yerleşim yeri olan Yenierenköy’de devam eden ‘24 saat kesintisiz’ sağlık hizmetinden son derece memnun olan bölge halkı, bu uygulama sayesinde sağlık hizmeti almak için Gazimağusa Devlet Hastanesine başvurmak yerine, Yenierenköy Sağlık Merkezine müracaat ettiklerini kaydettiler.

Yenierenköy Sağlık Merkezi’nde 24 saat sağlık hizmeti alabildiklerini ifade eden hastalar, böylesi güzel bir uygulamayı başlatan “Sağlık Bakanlığına” teşekkür ettiler.

Konuyla ilgili bilgi veren Yenierenköy Sağlık Merkezi Pratisyen Hekimi Jülide Özanıl, 4 hekim, 4 hemşire ve ambulans şoförleri, güvenlik elemanı ile bölge halkına tam teşekküllü hizmet vermeye çalıştıklarını söyledi.

Daha kaliteli sağlık hizmeti verilmesi ve özellikle ‘acil’ gereksinimlerin kusursuz ve zamanında karşılanması için yoğun bir çalışma sonrası hayata geçirilen Yenierenköy’deki ‘24 saat kesintisiz’ sağlık hizmeti uygulamasının, yöre halkı tarafından takdirle karşılandığını da ifade eden Özanıl, sağlık merkezi’nde her türlü ihtiyaca yanıt vermeye çalıştıklarını kaydetti.

Yenierenköy Sağlık Merkezi’nde çalışan doktor, hemşire ve diğer sağlık çalışanlarının görevlerini sevgi ve özveriyle sürdürdüklerini de anlatan Özanıl, ağır vakalarda hastayı ambulans ve hemşire eşliğinde Gazimağusa Hastanesine sevk ettiklerini dile getirdi.

Özanıl, Merkezde günde ortalama 40-50 hastaya bakıldığını ve sağlık merkezinin 10 yatak kapasiteli olduğunu da belirterek, gerekli durumlarda hastaya serum tedavisinin verildiğini de sözlerine ekledi.

HASTALAR NE DEDİ?

Nedime Metni (Yenierenköy):
Yenierenköy’de devam eden bu uygulamadan çok memnunuz. Ne zaman ihtiyaç duysak rahatlıkla baş vurabileceğimiz bir merkezimiz var. Gerek doktor, gerekse hemşireler ve diğer çalışanlardan memnunuz.

Adalet Talat (Gelincik):
24 saat doktorlu bir şekilde sağlık hizmeti alabiliyoruz. Bu uygulamayla birlikte Gazimağusaya gitmemiz gerekmiyor. Bu da bizim için gayet olumlu. Sağlık Bakanlığı yetkililerine teşekküre ederiz.

Fatma Çelik (Gelincik):
Bölgemizde ilk kez böyle bir uygulama yapıldı. Evimizin içinde bizlere bu hizmet veriliyor. Sağlık Merlkezimiz’den çok memnunuz. Hemşireler ve doktorlarımızdan allah razı olsun. Sağlık bakanlığına da bölgemize verdiği ilgiden dolayı teşekküre ederiz.

..............::::::::::::: HABER BAŞLIKLARI :::::::::::::..............


ŞENOL: "VATANDAŞIN VE ÇALIŞANIN MEMNUN OLACAĞI BİR SAĞLIK       SİSTEMİ DOĞUYOR"

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Asaf Şenol bugün katıldığı bir televizyon programında vurguladı:

“Vatandaşın ve çalışanın memnun
olacağı bir sağlık sistemi doğuyor”

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Asaf Şenol, Sağlık Bakanlığı olarak esas hedeflerinin KKTC’de yaşayan vatandaşlara, en ileri teknoloji ile uzmanlar kontrolünde, her türlü sağlık sistemi olanağının sunulabileceği bir ortam yaratmak olduğunu söyledi.

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Asaf Şenol, Sağlık Bakanlığı olarak esas hedeflerinin KKTC’de yaşayan vatandaşlara, en ileri teknoloji ile uzmanlar kontrolünde, her türlü sağlık sistemi olanağının sunulabileceği bir ortam yaratmak olduğunu söyledi. Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Asaf Şenol bugün katıldığı bir televizyon programında sağlıkta geçmişi unutmamak gerektiğini ifade ederek, referandum sürecinden sonra, Güney Kıbrıs’taki sağlık sisteminin de incelenerek, tespit edilen ihtiyaçlara yönelik yeniden yapılanmaya karar verildiğini kaydetti. Şenol, “vatandaş odaklı” ve “çalışanların memnuniyetini artırıcı” bu sistemin yaratılabilmesi için bir sürece ihtiyaç duyulduğunu belirtti. İnsan memnuniyeti konusunda çalışmalar yaptıklarını anlatan Şenol, bunun için hizmet içi eğitimlerin devam ettiğini ifade etti ve “Amacımız her yerde vatandaşın eşit sağlık hizmetine ulaşabilmesidir” dedi.

ÇALIŞMALAR İKİ KOLDAN BAŞLADI
Şenol, Sağlık Bakanı Eşref Vaiz’in döneminde, iki koldan çalışmalara başladıklarını,
yasal süreci hazırlamaya ve zaman içinde sağlık ihtiyaçlarına yönelik iyileştirmelere gittiklerini kaydetti. Şenol, yapılan bazı yeniliklerden örnek vererek, 112 acil sistemine 14 tam donmalı ambulans kattıklarını ve bunları merkezi komuta odasına bağladıklarını söyledi. Poliklinikte numara sistemini hayata geçirdiklerini de hatırlatan Şenol, ilk kez hastaların öğleden sonraları da hizmet alabildiğini vurguladı. Şenol, hemşire sayısının da artırıldığını, 160 kadar yeni hemşirenin çalılmaya başladığını söyledi. Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’ne ek olarak yeni hastane inşaatına başladıklarını, ayrıca 1950 yılında yapılan

Mağusa Hastanesi binası yerine de 120 yataklı modern ve teknik cihazlarla donatılan bir hastane inşaatı başlattıklarını kaydetti. Şenol, hastanenin en geç temmuz- ağustos ayında açılacağını da söyledi ve bu hastanenin bölge halkı için oldukça önemli olduğunu ifade etti. Şenol, Mağusa, İskele ve Karpaz dahil tğm bölge insanıın yeni hastaneden hizmet alabileceğini söyledi. Şenol, “Bu hastane o bölge insanının hakkıydı” dedi.

EK HASTANE...
Asaf Şenol, inşaatı devam eden Göğüs Hastalıkları Ayaktan Tanı ve Tedavi Merkezi ile ilgili olarak da konuştu ve 1976 yılında kurulan Lefkoşa Hastanesi’nin bugün mevcut durumda yetersiz kaldığı için ihtiyaç olan yeni hastane binasının gündeme geldiğini belirtti. Şenol, bu hastaneden tedavi alacak hastaların bir kısmının yatılı olmayacağı için adına “ayaktan” dendiğini vurguladı.

VATANDAŞA KENDİ BÖLGESİNDE EN İYİ HİZMET
Şenol, sağlıkta reform çalışmaları çerçevesinde, vatandaşı rahatlatıcı tedbirlerin alınmaya devam ettiğini söyledi. Şenol, kişilerin kendi bölgelerinde en iyi hizmeti alabileceği bir model yaratılmaya çalışıldığını belirtti. Lefkoşa Hastanesi’ne gelecek bir hastanın randevu tarihi ve saatinin belli olacağı bir sistem kurulacağını, hiç kimsenin sabahın erken saatlerinde uzun kuyruklarda beklemeden hizmet alabileceği bir yapı öngörüldüğünün altını çizdi. Sevke dayalı sistemde, Yenierenköy’ü pilot bölge olarak düşündüklerini dile getiren Şenol, vatandaşın ilk etapta başvurabileceği aile hekimleri olacağını, daha sonra randevu alarak ikici basamak olan hastaneye sevk edilme uygulamasına başlanacağını kaydetti. Şenol, çalışmaların en iyi ve en uygun modeli yakalama çerçevesinde sürdürüldüğünü vurguladı. Şenol, herhangi bir ülkenin modelini alıp tartışma noktasında olmadıklarını da ifade etti.

AÇIK KALP AMELİYATLARINA BAŞLANACAK
Şenol, ülkemizde yaygın olan kanser ve kalp hastalıklarına da değinerek, 2006 yılında 1089 kalp hastasının yurt dışına gittiğini söyledi ve yıllar önce anjiyo yapılamazken, bugün KKTC’de anjiyo işlelerininyapılabildiğini söyledi. Şenol, 2005 yılında İstanbul Siyami Ersek Kalp Hastanesi ile imzalanan protokol çerçevesinde, Göğüs Kalp ve Damar Cerrahi Servisi’nin hazır hale geldiğini ve en son teknolojiyle donatıldığını belirtti. Şenol, Tükiye’den gelecek bu ekiple birlikte Kuzey Kıbrıs’ta var olan kalp damar cerrahi uzmanlarının ortak olarak çok yakın zamanda açık kalp ameliyatları yapacaını dile getirdi.

SADECE KAMUNUN BAKANLIĞI DEĞİLİZ
Asaf Şenol, “sadece kamunun bakanlığı değiliz” dedi ve zaaman zaman özelle ilgili de açılımlar yaptıklarını, özel sağlık kuruluşlarının imkanlarını reddetmediklerini belirtti. Yasaların 1 ocak 2008 tarihinde eş zamanlı olarak yürürlüğe gireceğini de söyleyen Şenol, daha uzun zaman diliminde çok çalışanın ödüllendirileceği bir döner sermaye sistemiyle hem alanı hem verenin memnun olacağı bir sistem yaratılacağını belirtti.

..............::::::::::::: HABER BAŞLIKLARI :::::::::::::..............


BAKAN VAİZ: “SÜRATLE AÇIKLARIMIZI KAPATMAYA ÇALIŞIYORUZ”

İstanbul Siyami Ersek Kalp Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İbrahim Yekeler ve beraberindeki heyeti kabul eden Sağlık Bakanı Vaiz vurguladı:

“SÜRATLE AÇIKLARIMIZI KAPATMAYA ÇALIŞIYORUZ”

Vaiz: “Kalp Damar Cerrahi Merkezi’nin KKTC’ye kazandırılması sonrasında Kıbrıs Türk toplumu hastaları, KKTC vatandaşları, bu hizmetlerden dolayı devletlerine bir o kadar daha bağlılık ve bağımlılık duyacak. Devlet de bu konuda görevini yerine getirmenin onurunu İstanbul Siyami Ersek Kalp Hastanesi ile paylaşacak”

Prof. Yekeler: “Bugün itibariyle ameliyatların yapılabilmesi aşamasına gelindi”

SSağlık Bakanı Eşref Vaiz, Kalp Damar Cerrahi Merkezi’nin KKTC’ye kazandırılması sonrasında Kıbrıslı Türk hastaların, bu hizmetlerden dolayı devletlerine bir o kadar daha bağlılık ve bağımlılık duyacağını söyledi.

Vaiz, 2 yıldır eksikliği hissedilen kalp-damar cerrahisi ve onkoloji-radyasyon onkolojisi gibi bölümlerde süratle açıkları kapatmaya, yeni hastaneler yapmaya, sağlık servislerini revize etmeye çalıştıklarına işaret etti.
Sağlık Bakanı Vaiz, KKTC’de açık kalp ameliyatları gerçekleştirecek İstanbul Siyami Ersek Kalp Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İbrahim Yekeler ve beraberindeki heyeti kabul etti. Kabulde Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Asaf Şenol, bakanlık ve Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi yetkilileri de hazır bulundu.

Bakan Eşref Vaiz kabulde yaptığı konuşmada, işbirliği içinde bulunulan İstanbul Siyami Ersek Kalp Hastanesi’nin yapımı devam eden Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Kalp Damar Cerrahi Merkezi’ne katkıları ve birlikte yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

İstanbul Siyami Ersek Kalp Hastanesi ekibinin, kalp-damar cerrahisi konusunda Kıbrıs Türkü’ne büyük moral verdiğini kaydeden Vaiz, “Varlıkları bizim için çok önemli. Bizim için motivasyon kaynağı oluyorlar” dedi. Vaiz, şöyle devam etti:
“Kalp Damar Cerrahi Merkezi’nin KKTC’ye kazandırılması sonrasında Kıbrıs Türk toplumu hastaları, KKTC vatandaşları, bu hizmetlerden dolayı devletlerine bir o kadar daha bağlılık ve bağımlılık duyacak. Devlet de bu konuda görevini yerine getirmenin onurunu İstanbul Siyami Ersek Kalp Hastanesi ile paylaşacak.”

GÜNEY KIBRIS’TAN ALINAN SAĞLIK HİZMETİ
Sağlık Bakanı Eşref Vaiz, yakında ilk adımı atılacak, kalp-damar cerrahisiyle ilgili çalışmaların Rumlar tarafından da yakından takip edildiğini söyledi.

Vaiz, KKTC’de verilemeyen kalp-damar cerrahisi hizmetinin geçmişte hep Türkiye’den alındığını, ancak 2003’den sonra çok sıkışık durumlarda, Güney Kıbrıs’ın kalp-damar cerrahisi olanaklarından yararlanmak zorunda kalan hastalar da bulunduğunu kaydetti.

Rumların bunu propaganda malzemesi olarak kullandığını ve AB’ye, Kıbrıslı Türklere sağlık hizmeti verdikleri yönünde rapor sunduklarına işaret eden Bakan Vaiz, “Biz, her ne kadar olaya insani yaklaşıp, hekimlik din, dil, ırk gözetmez ve sağlık hizmetlerinde milliyetçi düşünceler olmaz desek de Rum yönetimi bu konuyu siyasi amaçları için kullanıyor” dedi.

“SÜRATLE AÇIKLARIMIZI KAPATIYORUZ”
Bakan Eşref Vaiz, 2 yıldır eksikliği hissedilen kalp-damar cerrahisi ve onkoloji-radyasyon onkolojisi gibi bölümlerde süratle açıkları kapatmaya, yeni hastaneler yapmaya, sağlık servislerini revize etmeye çalıştıklarını söyledi.

Sağlıkta yeniden yapılanma çalışmaları bulunduğuna dikkat çeken Vaiz, Türkiye’de akıl almaz dönüşümlerin yaşandığı döner sermaye, aile hekimliği ve genel sağlık sigortası konularında dünya sağlık örgütlerinin önerdiği modelleri hayata geçirme yönünde hummalı şekilde çalıştıklarını kaydetti.

YEKELER ÇALIŞMALARI ANLATTI
İstanbul Siyami Ersek Kalp Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İbrahim Yekeler de konuşmasında, 2 yılı aşkın bir süredir TC-KKTC sağlık bakanlıkları arasında yürütülen faaliyetler sonunda, bugün itibariyle ameliyatların yapılabilmesi aşamasına gelindiğini söyledi.

Gerekli alt yapı ve malzeme ihtiyaçlarının giderildiğine işaret eden Prof.Yekeler, şöyle devam etti: “Hastanede yaptığımız son değerlendirme sonucunda önümüzdeki hafta ya da önümüzdeki günlerde, hem kardiyoloji alanında balon-stend uygulamasını, hem de açık kalp cerrahisi olarak by-pass ve çıkacak kalp hastalıklarını ameliyat etmeye hazırız”. (TAK)

..............::::::::::::: HABER BAŞLIKLARI :::::::::::::..............


LEFKOŞA HASTANESİ’NDE AÇIK KALP AMELİYATLARI
      YAPILMAYA BAŞLANILIYOR

Sağlık Bakanlığı’nın davetlisi olarak ülkemize gelen İstanbul Siyami Ersek Kalp Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İbrahim Yekeler başkanlığındaki heyet Kalp Damar Cerrahi Merkezi’nde incelemelerde bulundu, hastaları muayene etti.

Prof. Dr. İbrahim Yekeler: “Önümüzdeki günlerde, Lefkoşa Hastanesi’nde açık kalp ameliyatlarına başlanacak

Sağlık Bakanlığı ve TC Sağlık Bakanlığı’nın girişimleriyle, İstanbul Siyami Ersek Kalp Hastanesi ve Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi arasında imzalanan işbirliği protokolü çerçevesinde, yakında Kuzey Kıbrıs’ta açık kalp ameliyatları yapılmaya başlanacak.

Sağlık Bakanlığı ve TC Sağlık Bakanlığı’nın girişimleriyle, İstanbul Siyami Ersek Kalp Hastanesi ve Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi arasında imzalanan işbirliği protokolü çerçevesinde, yakında Kuzey Kıbrıs’ta açık kalp ameliyatları yapılmaya başlanacak.

KKTC Sağlık Bakanlığı’nın davetlisi olarak ülkemize gelen İstanbul Siyami Ersek Kalp Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İbrahim Yekeler başkanlığındaki heyet bugün saat 12.00’de Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde, bir basın toplantısı düzenledi.

Heyet daha sonra İstanbul’da ‘Anjiyo ve Operasyon’ geçiren KKTC yurttaşlarının kontollerini gerçekleştirdi. Prof. Dr. İbrahim Yekeler başkanlığındaki Dr. Mehmet Eren, Dr. Mehmet Ateş Dr. İlyas Kayacı ve Hayriye Yılmaz’dan oluşan heyet ayrıca, kuruluş çalışmaları devam eden Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi ‘Kalp Damar Cerrahi Merkezi’nde’ tetkik ve incelemelerde bulundu.

Heyete başkanlık eden Prof. Dr. İbrahim Yekeler Yekeler, yakında, Lefkoşa Hastanesi’nde Kalp Damar Cerrahi Merkezi’nde açık kalp ameliyatlarının yapılacağının müjdesini verdi. İstanbul Siyami Ersek Kalp Hastanesi’nden çeşitli aralıklarla ülkemize gelecek olan ekip, KKTC’den doktorlarla birlikte kalp ameliyatlarını gerçekleştirecek.

YEKELER: "İŞBİRLİĞİMİZ SÜRECEK"
Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi kurul odasında gerçekleşen basın toplantısında konuşan Prof. Dr. İbrahim Yekeler, iki hastane arasındaki anlaşma çerçevesinde önümüzdeki günlerde, Lefkoşa Hastanesi’nde açık kalp ameliyatlarına başlanacağını kaydetti.

Yekeler, dört ayda KKTC’den 68 hastaya başarılı şekilde tedavi uyguladıklarını vurgulayarak, 21 hastaya başarılı operasyonlarla stent takıldığını söyledi.Siyami Ersek Hastanesi’nin geçtiğimiz günlerde 45. yıl dönümünü kutladığını anımsatan Yekeler, ilklere imza atan hastanelerine, KKTC vatandaşlarının da güven duymasını istedi.Yekeler hastanelerinde yılda beş bin ameliyat yapıldığına dikkat çekti ve bunların üç bininin açık kalp ameliyatı olduğunu belirtti.Yekeler, bundan böyle Kuzey Kıbrıs’taki uzman doktorlarla birlikte önemli başarılara birlikte imza atacaklarını vurgulayarak, işbirliğini sonuna kadar sürdüreceklerini kaydetti.

Basın toplantısı sonunda söz alan hastalar da görüşlerini belirterek, İstanbul Siyami Ersek Kalp Hastanesi doktorlarından ve gördükleri ilgiden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

..............::::::::::::: HABER BAŞLIKLARI :::::::::::::..............


MAĞUSA HASTANESİ İNŞAATI TAM GAZ!

Sağlık Bakanı Vaiz ile Sivil Savunma Teşkilat Başkanı Aksakallı Gazimağusa Devlet Hastanesi inşaatında incelemelerde bulunarak, inşaatı yapan firma yetkililerinden bilgi aldı.

Mağusa halkına kazandırılacak sağlık merkezinin hizmete girmesi için geri sayım başladı. Binanın son derece modern ve tam teşekküllü olacağı vurgulandı

Sağlık Bakanı Vaiz ile Sivil Savunma Teşkilat Başkanı Aksakallı Gazimağusa Devlet Hastanesi inşaatında incelemelerde bulunarak, inşaatı yapan firma yetkililerinden bilgi aldı.

Bakan Eşref Vaiz, Gazimağusa Devlet Hastanesi binasının inşaatının ağustos ayında tamamlanacağını ifade ederek, hastanenin eylül ayında hizmete girmesini hedeflediklerini söyledi.

Sağlık Bakanı Eşref Vaiz, geçen yıl temelinin dahi atılmasına şüpheyle bakılan Gazimağusa'daki devlet hastanesinin bugün geldiği aşama ile Lefkoşa'daki Göğüs ve Kalp Hastalıkları Ayaktan Tanı ve Tedavi Merkezi'nin yapımının halkın moral motivasyon değerlerini yükselttiğini ifade etti.

Lefkoşa'daki merkezin haziran ayında biteceğini belirten Vaiz, Gazimağusa'daki hastane binasını ağustos ayında teslim alacaklarını, iç donanımını da tamamlayarak Eylül ayında hizmete girmesini hedeflediklerini belirtti.

Söz konusu hastanenin İskele ve Karpaz bölgesine de hizmet vereceğine işaret eden Vaiz, hastanenin çok modern ve KKTC'de en büyük proje statüsüne sahip olduğunu dile getirdi.

Her iki binanın da, son derece modern ve tam teşekküllü olduklarını vurgulayan Vaiz, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı'nın da söz konusu binalara önemli maddi katkılarda bulunduğunu anımsattı. (KIBRIS)

..............::::::::::::: HABER BAŞLIKLARI :::::::::::::..............


VAİZ: "KENDİ KENDİMİZİ KÜÇÜMSEMEKTEN VAZGEÇMELİYİZ"

Vaiz, eczacıların eylemini eleştirdi.

Vaiz: “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti üniversiteleri nitelik bakımından son derece iyi durumda. Kendi kendimizi küçümsemekten vazgeçmeliyiz”

Sağlık Bakanı Eşref Vaiz, Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği’nin Eczacılık Bayramı’nın kutlandığı bir günde Eczacılık Fakültesi kurulmasını protesto etmesinin büyük bir çelişki olduğunu söyledi..

Sağlık Bakanı Eşref Vaiz, Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği’nin Yakın Doğu Üniversitesi’nde Eczacılık Fakültesi kurulmasını protesto amaçlı eyleminin özellikle Eczacılık Bayramı’nın kutlandığı bir günde yapılmasının büyük bir çelişki olduğunu söyledi.

Eğitim, turizm ve inşaat sektörlerinin ülkenin 3 önemli can damarı olduğunun altını çizen Bakan, “bu sektörlerin sağladığı katkılarla refah seviyemiz yükseliyor. Bu 3 sektör bizim için çok önemlidir. Üniversitelere katkı sağlamaya devam edeceğiz” dedi.

Yakın Doğu Üniversitesi’nin Eczacılık Fakültesi’ni YÖK’ten izin alarak Hacettepe Üniversitesi işbirliğiyle kurduğunu vurgulayan Vaiz, ülke üniversitelerinin nitelik bakımından son derece iyi durumda olduğuna işaret etti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti üniversitelerinin Türkiye’deki üniversitelerden geri olmadığının altını çizen Vaiz, “kendi kendimizi küçümsemekten vazgeçmeliyiz” dedi. (BRTK)

..............::::::::::::: HABER BAŞLIKLARI :::::::::::::..............


GÖĞÜS HASTALIKLARI AYAKTAN TANI VE TEDAVİ MERKEZİ       HAZİRAN’DA HİZMETE GİRECEK

Sağlık Bakanı Vaiz ve Sivil Savunma Teşkilat Başkanı Aksakallı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi içinde inşaatı devam eden ‘Göğüs Hastalıkları Ayaktan Tanıve Tedavi Merkezi’ni birlikte yerinde inceledi.

Sağlık Bakanı Eşref Vaiz ve Sivil Savunma Teşkilat Başkanı Zekai Aksakallı, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi içinde temeli 16 Ocak 2006 tarihinde atılan ‘Göğüs Hastalıkları Ayaktan Tanı ve Tedavi Merkezi inşaatını yerinde inceledi

Sağlık Bakanı Vaiz ve Sivil Savunma Başkanı Aksakallı’ya, Bakanlık Müsteşarı Asaf Şenol, Bakanlık Müdürü İsmet Salihoğlu, Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi Müdürü Dr. Tacan Öncül ve Başhekimi Dr. Alper Baydar ile hastane başhekimi Dr. Rifat Siber eşlik etti.

Bakan eşliğindeki heyet, inşaatta gelinen son aşamayı yerinde değerlendirdi. Bakan Vaiz, merkezin yapımını üslenen müteahhit firma yetkilisinden çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı, İnşaat Dairesi kontrolünde inşaatı devam eden merkezin yapımına KDV hariç, 4 milyon 689 bin YTL harcanıyor. Merkez, 6 bin metre karelik bir alan içerisine inşaa edilip toplam 3 kattan oluşacak. Hastanenin fiziki yapısı da değişen teknoloji ve ihtiyaçlara göre tasarlandı.

Haziran ayında hizmete girmesi hedeflenen merkez, Avrupa ve dünyadaki benzerlerini aratmayacak şekilde hizmet verebilecek.

..............::::::::::::: HABER BAŞLIKLARI :::::::::::::..............


SAĞLIK BAKANI VAİZ, HEMŞİRELER BİRLİĞİ’Nİ KABUL ETTİ

Kıbrıs Türk Hemşireler Birliği Sendikası Sağlık Bakanı Eşref Vaiz’e nezaket ziyaretinde bulundu.

Kıbrıs Türk Hemşireler Birliği Sendikası, Dünya Hemşireler Günü nedeniyle, Sağlık Bakanı Eşref Vaiz’e ziyarette bulundu. Ziyarette Fatma Savaşkan başkanlığındaki Hemşireler Birliği heyeti, 12 Mayıs Dünya Hemşireler Günü çerçevesinde düzenlenecek etkinliklere, Bakan Vaiz’i davet etti ve hemşirelerin sorunlarını aktardı.

Bakan Vaiz, ziyaret sırasında yaptığı konuşmada, göreve geldiği günden itibaren hemşireleri ilgilendiren aldıkları önemli kararları anlattı.

Vaiz, hemşirelerle ilgili var olan sorunların geçmişte ertelendiği için büyüdüğünü ancak, sıkıntıların büyük bir kısmının bakanlığın iyi niyeti ve uğraşlarıyla çözüldüğünü kaydetti.

Vaiz, sağlıkta dönüşüm sürecinde Yataklı Tedavi Kurumu’yla alakalı önemli konuları çözmeye çalıştıklarını belirtti.

Vaiz, Bakanlığın tüm iyi niyetiyle yürüttüğü çalışmalara karşın, Teşkilat Yasası’nda statü ile ilgili çelişki ve karmaşaların ortaya çıktığını ve neredeyse hekimler ile hemşirelerin karşı karşıya gelecek noktaya sürüklendiğini ifade etti.

Hemşirelerin mesleki statü konusunun süreç içinde tartışılacağını da ifade eden Bakan Vaiz, “Hemşirelerin yaptığı her öneriden etkileniyoruz. Hepsini hemen yerine getiremesek de açıklamalarınız ve istekleriniz iz bırakıyor. Sendikal mücadelede doğru yapıyorsunuz. Ancak hemen kazanmak mümkün değil, demoralize olmayın” diye konuştu.

Vaiz, hemşirelerin sorunlarını konuşmaya ve çözmek için çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

Vaiz, göreve geldiği gün hemşirelerle ilgili, özlük hakları, personel eksikliği, tıbbi sekreterlik, ara elemen eksikliği gibi konularla karşılaştığını, tıbbi sekreterlik ve eczacılık kalfalığı konularında girişimde bulunduklarını söyledi.

Vaiz, hemşire kadrosunu da artırdıklarını ve var olan eksikleri ise tamamlamaya çalıştıklarının altını çizdi. Teşkilat Yasası’nı değiştirdiklerini ve Lefkoşa’daki lojman sorununu da çözdüklerini belirten Vaiz, Mağusa Hastanesi için de ek proje olarak kreş konusunun gündemde oluğunu açıkladı.

Hemşireleri ilgilendiren yeni yasaların da gündemde olduğunu vurgulayan Vaiz, hemşireleri teşvik eden ve özendiren yeni anlayışların geliştirileceğini söyledi.

..............::::::::::::: HABER BAŞLIKLARI :::::::::::::..............


VAİZ: “HEMŞİRELERİN STATÜ TARTIŞMALARI TARAFLARI KARŞI       KARŞIYA GETİRMESİN”

Sağlık Bakanı Eşref Vaiz, hemşirelerin gününü yayınladığı bir basın bildirisiyle kutladı.

Sağlık Bakanı Eşref Vaiz, sağlıkta reform sürecinin içinde, hemşirelerin önemine dikkat çekerek, hemşirelerin mağdur olmayacağı, daha şevkle çalışacakları, teşvik edilecekleri bir sistem yaratmak için çalışmaların durmadan devam ettiğini kaydetti.

Sağlık Bakanı Vaiz, 12 Mayıs Dünya Hemşireler Günü’nü yayınladığı bir basın bildirisiyle kutladı.

Bakan Vaiz, sağlıkta reform sürecinin içinde, hemşirelerinin önemine dikkat çekerek, hemşirelerin mağdur olmayacağı, daha şevkle çalışacakları, teşvik edilecekleri bir sistem yaratmak için çalışmaların durmadan devam ettiğini kaydetti.

Vaiz, hemşirelere çağrı yaparak, morallerini bozmamalarını istedi ve kutsal olan hemşirelik mesleğinin daha iyi bir şartlarda icra edilebilmesi sorunları çözmeye çalıştıklarını ifade etti.

Vaiz, hemşireliğin rolü ve hemşirelerin statüsü konusunda yapılan tartışmaların, hekim ve hemşireleri karşı karşıya getirmeyecek bir düzeyde yürütülmesi gerektiğinin altını çizdi.

Hemşirelerin koruyucu hekimliğe katkısının da oldukça önemli olduğunu vurgulayan Vaiz, göreve geldiği 2005 yılından itibaren hemşirelerin özlük hakları ve diğer sorunlarının üzerine gidilerek, sıkıntıların aşılmaya çalışıldığını belirtti.

Vaiz, hemşirelerin kendi vazifeleri dışında, başka işleri de üstlendiğinden yola çıkarak, tıbbi sekreterlik konusunda önemli atılımlar yaptıklarını vurguladı. Bakan Vaiz, hastaya kaliteli hizmeti önüne hedef koyan bakanlığın, hemşire altı ara bakım elemanı ve hemşirelerin 4 yıl eğitim görmesi konularının hayata geçirildiğini anımsattı. Bakan Vaiz, hemşirelik hizmetlerinin iyileştirilmesi ile ilgili birtakım önemli yasaların da gündemde olduğunu söyledi. Vaiz, göreve geldiği günden itibaren 79 hemşirenin çeşitli konularda hizmetiçi eğitimlere gönderildiğini ve ayrıca 194 yeni istihdamın yapıldığını, kadro sayılarının artırıldığını vurguladı.

Vaiz, sağlıkta işbirliği anlayışı ışığında tüm kesimlerin katkısıyla yeni ve çağdaş bir sağlık sistemi yaratılması gerektiğine de vurgu yaparak, hemşirelerin de ortaya koyduğu görüşlerle birlikte daha iyi bir noktaya gidilebileceğini ifade etti ve sağlık alanındaki birimlerin değişmez elemanları olan hemşirelerin gününü kutladı.

..............::::::::::::: HABER BAŞLIKLARI :::::::::::::..............


“HEDEF HEM ÇALIŞANIN, HEM DE HASTALARIN MUTLULUĞU”

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası Tıp-İş’in yeni yönetim kurulu üyelerinden oluşan bir heyet, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Eşref Vaiz’i ziyaret etti.

Vaiz : “Sağlıkta reformun olabilirliği ve sürdürülebilirliği üzerinde sendikalarla bir konsensüs oluşturduk. Reform ile hem çalışanların hem de vatandaşların mutluluğunu hedefliyoruz”

Sağlık Bakanı Eşref Vaiz, sağlık alanında gerçekleştirilecek reform ile hem çalışanların, hem de hastaların mutluluğunu hedeflediklerini söyledi.

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası Tıp-İş’in yeni yönetim kurulunu kabul eden Sağlık Bakanı Eşref Vaiz, Tıp-İş’le aralarındaki ilişkinin oldukça iyi olduğunu vurgulayarak, Erol Şeherlioğlu ve yeni yönetim kurulu ile önemli sorunların aşılması için işbirliği yapacaklarını dile getirdi.

Bakan Vaiz, sağlıkta reformun olabilirliği ve sürdürülebilirliği üzerinde Tıp-İş ile hemfikir olduklarını kaydederek, bu konuda, sendikalarla aralarında bir konsensüs oluştuğunu belirtti.

Reform ile istenilen yapıyı sürdürülebilir hale getirmeyi ve çalışanların mutluluğunu hedeflediklerini anlatan Bakan Vaiz, “Böylelikle hem hizmet verene hem de alana iyi bir yapı sağlamış olacağız” dedi. Ziyarette konuşan Tıp-İş Başkanı Erol Şeherlioğlu, genel kurulda belirlenen hedeflerle bakanlık hedeflerinin örüştüğünü ifade ederek, gelecek döneme yönelik büyük bir çalışma programı hazırladıklarını kaydetti.

Şeherlioğlu, Yataklı Tedavi Kurumları Teşkilat Yasası’nda yeni kadroların en erken zamanda açılması gerektiğini söyleyerek, acil servis personelinin kadrosuyla ilgili problemler bulunduğunu da vurguladı.

Pratisyen kadrolarındaki uzmanların sorunlarının bir an önce giderilmesi gerektiğini dile getiren Şeherlioğlu, bu konuda yeni bir düzenlemenin hayata geçirilmesini istedi.

Şeherlioğlu, sağlıkta reform çalışmaları için bakanlık ve diğer sendikalar ile imzalanan deklarasyonun önemine de işaret ederek, yasanın, 2008 yılına kadar yürürlüğe girmesini umduklarını belirtti.

..............::::::::::::: HABER BAŞLIKLARI :::::::::::::..............


VAİZ: “UZLAŞI SAĞLANDI, GREV KALKACAK”

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda konuşan Sağlık Bakanı Eşref Vaiz, 1 aydan beri devam eden fizyoterapist grevi konusunda uzlaşma sağlandığını bildirdi.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda konuşan Sağlık Bakanı Eşref Vaiz, 1 aydan beri devam eden fizyoterapist grevi konusunda uzlaşma sağlandığını bildirdi

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda Fizyoterapistlerin yaklaşık 1 aydan beri devam eden grevleri ile ilgili konuşan BDH Genel Başkanı Mıstrafa Akıncı’yı yanıtlayan Bakan Vaiz, Fizik tedavi uzmanları ile fizyoterapistler arasında konum sorunu bulunduğunu belirtti.

Vaiz, 4 yıl fizyoterapi eğitimi alan fizyoterapistler ile 6 yıl tıp 4 yıl ihtisas yapan fizik tedavi uzmanı hekimler arasında yetki çatışması yaşandığını ifade etti.

Hastaya verilecek hizmet konusunda en doğruyu bulma amacında olduklarını belirten Vaiz, hekim unvanına sahip olmayan kişilerin hastaya teşhis koyamayacağını kaydetti.

Sağlık Bakanı Vaiz, “Uzlaşı sağlandı, grev kalkacak” ifadesini de kullandı.

..............::::::::::::: HABER BAŞLIKLARI :::::::::::::..............


"SAĞLIKTA ÇAĞI VE KALİTEYİ YAKALAMANIN BELİRTİSİ"

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi içerisinde yapımı devam eden ‘Göğüs Hastalıkları Ayaktan Tanı ve Tedavi Merkezi’, sağlıkta güncelliği ve kaliteyi yakalamanın önemli bir adımı...

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi içerisinde temeli 16 Ocak 2006 tarihinde atılan ‘Göğüs Hastalıkları Ayaktan Tanı ve Tedavi Merkezi’nin 15 Mayıs 2007 tarihinde                                                tamamlanması hedefleniyor.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı, İnşaat Dairesi kontrolünde inşaatı devam eden merkezin yapımına KDV hariç, 4 milyon 689 bin YTL harcanıyor. Merkez, 6 bin metre karelik bir alan içerisine inşaa edilip toplam 3 kattan oluşacak.

Sivil Savunma Teşkilatı, Sığınak Fonu’nun katkılarıyla yapılan merkezin bodrum katı ayrıca, ihtiyaç durumunda sığınak olarak kullanilebilecek şekilde de hizmet verecek.

DÜNYADAKİ BENZERLERİNİ ARATMAYACAK...
Dünyada varolan çağdaş inşaat teknikleri kullanılarak yapılan merkez, Avrupa ve dünyadaki benzerlerini aratmayacak şekilde de hizmet verebilecek. Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Rifat Siber, hastahanenin 1978’de faaliyete geçtiğinde, Kardioloji Bölümü olmadığını ve bu bölümün tıbbın gelişmesiyle gündeme geldiğini ifade etti. Bu nedenle, teşhis amaçlı hizmet veren laboratuvarları hastanenin içerisine yerleştirdiklerini de belirten Dr. Siber, hem hastahanenin yataklı bölümüne giriş çıkışı engellemek, hem de vatandaşa kolaylık sağlamak için, bu uygulamaların yeni merkezin zemin katında yapılacağını belirtti.

“TÜM FİZİKİ ŞARTLARI YERİNE GETİRDİK”
Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Siber, yeni binanın kalp, mide ve bağırsak hastalıklarını ayaktan teşhiş loboratuvarlarını kapsayan bir zemin kattan oluşacağını belirtti. Dr. Siber’in ifadeleri devamla şöyle:
“Kalp, mide ve bağırsak hastalıklarını ayaktan teşhis laboratuvarlarımızı kapsayan bu binanın zemin katında, Endoskopi Laboratuvarları yer alıyor. Endoskopi Loboratuvarları’nın kendine özgü fiziki şartları var, onları da yerine getiriyoruz. Burada daha ileri endoskopik tetkikleri için de ERCP dediğimiz uygulama ve röntgen tekniklerinin uygulanabileceği bir ortam hazılıyoruz. Merkezimizde bekleme yerleri ortak olacak ancak tedaviden çıkan hastaların bazılarına hafif sedasyon vermek gerebileceğinden, o uygulama için de hastaların uyanabilecekleri ayrı bir bekleme odası, ortamı var. Hastanenin ana binası içinde kalmış olan diğer bir ayaktan hizmet veren, Diş Hekimliği bölümü var, bu bölüm de bu binanın zemin katında yer alıyor. Onlar da aynı şekilde günlük ayaktan hizmet veren, poliklinik şeklinde çalışan bölümlerimizdir. Üçüncüsü ise Kardioloji Laboratuvarlarımız. Kardioloji Laboratuvarları’nda ‘non-invazive’ diye tabir edilen, eko tradmil gibi teşhise yönelik araştırmaları, ayaktan gelan hastalara bu zemin katta yapma şansımız olacak. Bunlar için de fiziki yapıyı gayet iyi düzenlemiş bulunuyoruz.”

“EMG, EEG VE ENFEKSİYON SERVİSİ DE YENİ BİNADA HİZMET VERECEK”
Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Rifat Siber, yeni merkezde Nöroloji branşını ilgilendiren EMG ve EEG gibi uygulamaların da yapılacağını ve şu anda ana binadaki 2 odada hizmet veren enfeksiyon servisine de yeni binada bir bölüm ayrılacağını kaydetti. Dr. Siber şöyle devam etti:
“Bunun dışında Nöroloji branşını ilgilendiren, yani sinir hastalıklarının teşhisinde bize yardımcı olacak olan, EMG, EEG gibi uygulamalar var. EMG vücuttaki kas iletim hızının ölçülmesi, EEG ise beynin dalgalarının saptanarak teşhise gidilmesi gibi teknik uygulamalar yapılacak. Bu şekilde ana binaya girmeden, ayaktan hastalarımıza hizmet verme şansımız olacak. 1978’de binamız yapıldığında enfeksiyon servisimiz de yoktu. Enfeksiyon servisini 2 odalı bir bölümle karşılamaya çalışıyorduk. Şimdi yeni binamızda, fiziki şartları bir enfeksiyon servisine uygun ve izolasyon imkanı olan üst kattaki bir bölümümüzü, enfeksiyon servisine ayıracağız. Üst katta bir koridorumuz enfeksiyon hastalıkları için hizmet verecek, diğer koridor da göğüs hastalıkları için hizmet verecek. Orada hastalarımızı yatırarak tedavi etme olanağımız da olacak.”

“SAĞLIKTA KALİTE İÇİN, FİZİKİ YAPI ŞART”
“Tabii ki değişen teknoloji ve ihtiyaçlara göre, hastanenin fiziki yapısını da değiştirmek gerekiyor. Hiçbir değişiklik, ilave yapmadan bütün ihtiyacı karşılamak pratik olarak da mümkün değil. Bir de Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi merkez olduğu ve tüm sevk hastalarda buraya geldiği için, sonuç olarak ‘KKTC’de tedavi edilemez, yurt dışına gitmeli’ kararını da biz verdiğimiz için, bu alt yapıdaki düzenlemelerin yapılması çok olumlu olacak. Hastane içinde verdiğimiz sağlık hizmetinin kalitesini de olumlu yönde etkileyecek. Bu bina yapılırken, üst katına ilave edilebilecek şekilde yapılmıştır. Üst kattaki yataklı servislerde yatan hastaların, ana binaya ulaşımını sağlamak için de bir tüp geçit yapılacak. Sağlıkta kaliteyi gözetirseniz zaman zaman kullanmakta olduğunuz hastanenin fiziki yapısını da gözden geçirmeniz gerekir. Biz bu yönde olumlu adım olarak, yeni binanın yapılmasının yanında, ana binada da merkezi ısıtma ve soğutmaya 30 yıl sonra yapıldı. Hepimiz hasta olup bu hastaneye yatabiliriz, hasta açısından baktığımız zaman bunlar olumlu gelişmelerdir. Verilen hizmetin kalitesini olumlu yönde etkileyen sistemdir.”

SAĞLIKTA ‘DÖNER SERMAYE’...
Dr. Rifat Siber, sağlıkta kalite için fiziki şartların yanında, çalışma şartlarının da daha iyi ve daha dinamik bir hale getirilmesi gerektiğini belirterek, ‘Döner sermaye’ uygulamasının KKTC’de de uygulanması durumunda, hastanedeki birçok bürokratik engelin de aşılabileceğini ifade etti. Dr. Siber’in ifadeleri devamla şöyle:
“Başhekimlik olarak tabii ki fiziki şartların düzelmesini istiyoruz ama ondan da önemlisi çalışma şartlarını daha iyi, daha dinamik bir hale getirmemiz lazım. Bildiğim kadarıyla Sağlık Bakanlığı döner sermaye konusunda ciddi bir çalışma içerisindedir. Döner sermaye uygulamasını KKTC’de uygulayabilirsek o zaman hastane içindeki birçok bürokratik engeli de aşma şansımız olacaktır. Türkiye’de bugün eğilim devlet hastahanelerini, özerk bir yapılanmaya doğru götürmektir. Kendi bütçesi olan, kendi kendine sorunlarını çözen, yeterli olan kurumlar haline getirmektir, tabii ki maaşlarını yine devlet ödeyecektir. Bir hastanenin kendi kaynaklarını kendisinin kullanması daha tasarruflu davranmayı da getiriyor. Türkiye’den gelen uzmanlarda, döner sermayeyi hastahane başhekimlikleri döner sermayeyi yönetmeye başladıkları zaman % 30 tasarruf olduğunu söylemektedir. Demek ki hastahane yönetimine insiyatif vermek, yerinden yönetim düşüncesiyle hareket etmek bizde de ona benzer olumlu bir takım gelişmeleri getirecek diye düşünüyorum.

Ayaktan verilen bu hizmetler poliklinik hizmetlerinin devamı gibidir. Polinikteki doktor arkasından bu teşhise dönük tetkikleri ister, genellikle böyledir. Burdan elde edilecek kaynaklar döner sermayenin içine gireceği için, döner sermayenin de daha iyi çalışması için bu tür altyapılarında tamamlanması gerekir.
Poliklinik oda sayısının bile artırılması gerekir çünkü bu sistemde her doktor poliklinik yapmak isteyecektir. Döner sermayeden katkı alacağını bilen doktor, daha istekli, daha verimli olacaktır.”

DAHA İYİ FİZİKİ ŞARTLARDA, DAHA HIZLI HİZMET...
“Halihazırda hastanemizde bu teşhise yönelik tetkikleri yapıyoruz ama ana binanın içindeki düzgün olmayan yerlerde yapıyoruz. Bunu yeni binamızda, daha iyi fiziki şartlarda gerçekleştirmeye başladığımız zaman, daha hızlı bir şekilde yapma şansımız olacak. Önümüzdeki hedef bu binanın bitmesi, hatta ondan önce Kardiobasküler ünitemizin faaliyete geçmesidir. Bütün umudumuz, burda yapılabilecak kalp ameliyatlarının yapılmaya başlanmasıdır.

Sağlık hizmetleri canlı bir süreçtir, sağlıkta eğer kaliteyi arıyorsanız, orada da sürekli değişim ve yenilenme içerisinde olmanız gerekmektedir. Hayat ve teknoloji devam ettiği sürece, hatta tıbda eğitimde süreklilik gösterir. Dolayısıyla biz merkez hastane olarak kendimizi yenilemek zorundayız. Bu yapılan bina da güncelleşmenin bir belirtisidir, ortaya çıkan bir sonuçtur.”

(Meltem Sonay- YeniDüzen)

..............::::::::::::: HABER BAŞLIKLARI :::::::::::::..............


North Cyprus, NORTH CYPRUS, KUZEY KIBRIS, cyprus, Cyprus kibris, chypre, north cyprus, internet, ISP, web service, web design, turkish cypriot, www, trnc, turkish republic of northern cyprus, nicosia, lefkosa, famagusta, gazimagosa, gazimagusa, magusa, kyrenia, girne, lefke, lefka, guzelyurt, morphou, karpaz, karpas, la republique turque du nord de chypre, kktc, cypriot, cheap web space, web space, free space, trnc online, trnc online project, rehber, tourist, holiday, guide, sağlık, saglik, hastalık, hastalik, Sağlık Bakanlığı, Saglik Bakanligi, tıp, tip, ilkyardım, ilkyardim, rahatsızlık, rahatsizlik, hastane, hastahane, sağlık merkezi, saglik merkezi, sağlık ocağı, saglik ocagi, istatistik, statistic, doktor, doctor, eczane, pharmacy, health, kronik, cronic, akut, acut, diyabet, diabet, onkoloji, oncology, endokrin, kalp, thalassaemia, radyasyon, alerji, grip, nezle, kanser, cancer, romatizma, egzama, mide, prostat, rahim, raşitizm, tansiyon, siyatik, varis, verem, kan, iğne, igne, enjeksiyon, enjektör, idrar, kulak, burun, boğaz, bogaz, goz, göz, adale, gastrit, yaşam, hayat, solunum, yanık, yanik, vücut, vucut, yatak, ilaç, lab, laboratuvar, sosyal, sosyal hizmetler, hizmet, devlet, Burhan Nalbantoğlu, Akçiçek, Akcicek, cengiz topel, özürlü, zihinsel, kreş, bakımevi, rehabilitasyon, tıbbi, plasenta, genetik, biyokimya, mikrobiyoloji, fizyoloji, dahiliye, pratisyen, cerrah, cerrahi, diş, dentist, sinir, çocuk, cocuk, anestezi, kadın, kadin, doğum, uroloji, üroloji, asistan, kardiyoloji, kardiyolog, hematoloji, hematolog, seroloji, spor, deri, cilt, ekg, morg, patoloji, patolog, nukleer, damar, ortodondist, odiyolog, beyin, fizyoterapist, röntgen, poliklinik, acil, göğüs, gastroloji, gastrolog, pediyatri, pediatri, adli, ambulans, ambulance, KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ - SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANLIĞI - KIBRIS'IN SAĞLIK ADRESİ

 
 
 

  "Sağlıkta çağı ve kaliteyi yakalamanın belirtisi"    Vaiz: "Uzlaşı sağlandı, grev kalkacak"
"Hedef hem çalışanın, hem de hastaların mutluluğu"
   Vaiz: "Hemşirelerin statü tartışmaları tarafları karşı karşıya getirmesin"    Sağlık Bakanı Vaiz, Hemşireler Birliği'ni kabul etti    Göğüs Hastalaıkları Ayaktan Tanı ve Tedavi Merkezi Haziran'da hizmete girecek    Vaiz: "Kendi kendimizi küçümsemekten vazgeçmeliyiz"   Mağusa Hastanesi inşaatı tam gaz!    Lefkoşa Hastanesi'nde açık kalp ameliyatları yapılmaya başlanılıyor    Vaiz: "Süratle açıklarımızı kapatmaya çalışıyoruz"   Şenol: "Vatandaşın ve çalışanın memnun olacağı bir sağlık sistemi doğuyor"    Yenierenköy Sağlık Merkezi'ne tam not    Vaiz: "KKTC'de sağlık hizmeti almaktan hiç bir zaman tereddüt etmem"    Vaiz: "Hemşirelik, bilim ve estetiktir"    Vaiz: "Saldırgan en ağır şekilde cezalandırılsın"    Hemşirelere yönelik "Yardım Becerileri Kursu" düzenlendi    Şenol: "Cinayete teşebbüs anlamı da taşıyor"   "Kongre sağlık reformuna da ışık tutacak"    "Yurttaşlarımızın dumansız bir hava solumaları için çalışıyoruz"   Vaiz: "Platforma yürekten destek veriyoruz"   Sağlık Kongresine Kıbrıslı hekimlerden rekor katılım    Şüpheli vakaları polis ekipleri de takip edecek