.....::::: AĞUSTOS' 2008 :::::......    

 

 

 

 

 

 

 

 

 


A N A S A Y F A


ilkyardım | temel rahatsızlık ve hastalıklar | bakanlık | hastaneler ve sağlık merkezleri | sağlıkta istatistikler
doktorlar | eczaneler | tıp terimleri sözlüğü | e-mail | webmaster | anasayfa


 
domain name


  kişi sitemizi
 ziyaret etmiştir

 

  Vaiz: "Hedef 24 saat kesintisiz sağlık hizmeti"
           10 Ağustos 2008, Pazar »
Otomasyon toplantısıOtomasyon toplantısı

 

 

 

 

 


Sağlık Bakanı Vaiz, Kamu Sağlık Çalışanları Yasası'yla, "devlet hastanelerinden hizmet alanlarının memnuniyetinin sağlanmasının" gözetilerek, sürdürülebilir bir hizmet sunumu hedeflenmekte olduğunu söyledi

Sağlık Bakanı Eşref Vaiz, Kamu Sağlık Çalışanları Yasası'yla, sağlıkta yeniden yapılanma projesinin de ana fikri olan, "devlet hastanelerinden hizmet alanlarının memnuniyetinin sağlanmasının" gözetileceğini ve KKTC'nin var olan sağlık potansiyelinin değerlendirmesine uygun, sürdürülebilir, 24 saat kesintisiz sağlık hizmeti sunumunu hedeflemekte olduğunu söyledi

Eşref Vaiz, yaptığı yazılı açıklamada, Kamu Sağlık Çalışanları Yasası'yla eş zamanlı olarak, 1 Ocak 2009'da yürürlüğe girecek olan Döner Sermaye Yasası ile devlet hastanelerinde yaz-kış saat 08:00-15:00 ve nöbet sisteminin devreye girmesiyle saat 15:00'ten sonra, ertesi gün saat 15:00'e kadar, "24 saat kesintisiz sağlık hizmeti" sunulacağını ifade etti.

Sağlık Bakanı Eşref Vaiz, ayrıca söz konusu iki yasayla, KKTC genelindeki 5 devlet hastanesi ve 17 sağlık merkezinde, hastaların hekim seçme özgürlükleri de dikkate alınarak, "randevulu" hasta kabulü yapılabileceğini belirtti.

Sağlık Bakanı Eşref Vaiz tarafından yapılan yazılı açıklama şöyle: "Kamu Sağlık Çalışanları Yasası, KKTC'nin var olan sağlık potansiyelinin değerlendirmesine uygun, sürdürülebilir, 24 saat kesintisiz sağlık hizmeti sunumunu hedeflemektedir.

Ücretsiz sağlık hizmeti veren devlet bu yasayla, sağlık kurumlarında özel sektörün ve devletin içinde bulunduğu durumu da dikkate alarak, 24 saat kesintisiz hizmet, hastaların hekim seçme haklarını da dikkate alarak, hastanelerde daha uzun süreli ve randevulu hasta bakabilmeyi getirecektir. Kamu Sağlık Çalışanları Yasası'yla, sağlıkta yeniden yapılanma projesinin de ana fikri olan, 'devlet hastanelerinden hizmet alanlarının memnuniyetinin sağlanması' gözetilecektir. Bizler, ya hiçbir şey yapmadan mevcut durumu sürdürecektik ya da, sağlıkta kamu - özel ayrışımını da hedefleyen yeni bir sistem kuracaktık.

KKTC'de ücretsiz sunulan kamu sağlık hizmetleri, hasta memnuniyetsizliği ve hekimlerin çok kısa zaman dilimi içerisinde çalışmalarından dolayı sürdürülebilir değildi.

Sağlıktaki mevcut ülke koşulları dikkate alındığında, uygulanabilirliği yüksek olan bir yasa hazırladık. İnancımıza göre 1963'ten 2008 yılına kadar süre gelen, kamu sağlık hizmetlerindeki verimsizliği ortadan kaldıracak olan ve kamu yararını gözeten bu yasayla birlikte performansa bağlı Döner Sermaye Yasası, Sağlık Sigortası Yasası, Özel Hastaneler Yasası ve Hasta Hakları Yasası ile kamu sağlık hizmetleri disipline edilecektir.

Bugün, devlette verilen sağlık hizmeti, 230 hekimle yarım gün çalışarak verilmektedir. Ancak, özelde yapılamayan tüm ameliyatlar ile üst ihtisas branşlarının hepsi ve özelde çıkan tüm komplikasyonlar devlet hastanelerine gönderilmektedir. Hastalarımız daha ziyade, zor durumlarda devlette şifa aramaktadır.

Devlette çalışan 230 doktorun yaklaşık yüzde 95'i, özel sektörde verilen sağlık hizmetinin içerisinde yer almaktadır. Bir başka değişle, sağlığın kamu ayağını oluşturan 230 hekimin neredeyse tamamı özel sektörde iş yapmaktadır.

Takdir edersiniz ki, böylesi anormal bir yapılanmayı bir anda çözebilmek, imkansızdır. Bu kadar eski ve 'kronikleşen' bir sorunu aniden ip gibi kesebilmek mümkün değildir. Meselenin karmaşıklığı, uzun yıllar kamu-özel ilişkisinin bu şekilde oluşmasıyla ortaya çıkmıştır. Bu yasayla, kamu özel ayrımı teşvik ve disipline edilecektir. Kamu Sağlık Çalışanları Yasası, sağlıkta yeniden yapılanmaya yönelik düzenlemeleri de içermektedir.

Kamu Sağlık Çalışanları Yasasıyla eş zamanlı olarak, 1 Ocak 2009'da yürürlüğe girecek olan Döner Sermaye Yasasıyla, devlet hastanelerinde yaz-kış saat 08:00-15:00 ve nöbet sisteminin devreye girmesiyle saat 15:00'ten sonra, ertesi gün saat 15:00'e kadar, '24 saat kesintisiz sağlık hizmeti' sunulacaktır.

Söz konusu 2 yasayla, KKTC genelindeki 5 Devlet Hastanesi ve 17 Sağlık Merkezinde, hastaların hekim seçme özgürlükleri de dikkate alınarak, 'randevulu' hasta kabulü yapılabilecektir. Yeni yasaların hayata geçmesinden sonra, hastaların acil servislerimize başvurma hakları, iyileştirilerek devam edecektir.

Hizmet veren sağlık çalışanları döner sermaye yasasıyla motive edilecek. Bundan dolayı çok çalışan, çok hasta bakan hekim, daha fazla teşvik alacak. Kuşkusuz bu durum ise, hasta memnuniyetinin artmasını sağlayacaktır.

Sağlıkta uygulamaya çalıştığımız projenin bir ayağı olan ve kamuda hasta memnuniyetini hedefleyen bu yasa, özel hastaneler yasasıyla ve göreceli olarak uygulanacak olan Sağlık Sigortası uygulamalarıyla vatandaşların kamudan alacakları ücretsiz sağlı hizmetini, özele de yayabilme ve özelin de niteliklerini yükseltmeyi hedeflemektedir. Özellikle Sosyal Sigortalılara prim ödeyenlere açacağımız "koruyucu hekimlik" ve Kıbrıs'a özgü modeliyle 'aile hekimliği', ayaktan tanı ve tedavi ile özellikle temel 3 branş olan 'çocuk', 'dahiliye' ve 'kadın doğum' branşlarına, prim ödeyen sosyal sigortalıların ve emeklilerin bu hizmetleri özel sektörden de almaları sağlanacak. Böylelikle, çok daha kolay ulaşılabilir sağlık hizmeti sunulmuş olacağız. Bunu yaparken de, yine kamu-özel ayrışımını hedefliyoruz.

Böyle bir sisteme cevap verebilmek için, sağlığın kamu ayağına 3 yılda neredeyse 30 yılda yapılmayan altyapı yatırımlarını gerçekleştirdik. Çünkü, kurulacak yeni sağlık sistemi güçlü ve çağdaş bir altyapının olmasını gerektiriyordu. Bu amaçla varımızı yoğumuzu ortaya koyarak yeni hastaneler, servisler ve tıbbi cihaz yatırımlarıyla birlikte, insana da yatırım gerçekleştirdik.

Örneğin, ülkemizde 2005 yılına kadar sadece 300 olan hemşire sayısı, son 3 yılda sağlık servislerimize kazandırdığımız 300 yeni hemşireyle birlikte 600'e ulaşmıştır. Bununla birlikte, sağlık servislerimizin büyük bir gereksinimi olan tıbbi sekreterler de ilk kez bu dönemde sağlık sistemimize monte edilmiştir. Tüm bu verdiğimiz örnekler, sağlık altyapımızın gelişmesine gösterdiğimiz hassasiyetin ve kuracağımız yeni sistemin bir kanıtıdır.

E-Sağlık...

Bakanlığımız, sağlık sistemimizde yeni bir çığır açacak ve reformun önemli bir unsuru olan Sağlık Bilgi Yönetim Sistemleri, bir başka ifadeyle E- Sağlık Projesi için ihaleye çıkmıştır. Sağlık Bilgi Yönetim Sistemleri projesiyle hastane ve sağlık merkezlerimizde hasta kayıt işlemleri, poliklinik ve hasta kayıt işlemleri, eczane işlemleri gibi prosedürler çağdaş elektronik ortamlarda yapılacak. Bu da, projelerimizin programlanmasına ve ciddiyetimize yönelik samimiyetimizin göstergesidir.

Sağlıkta, bilgi- işlem- otomasyon sistemiyle, bilgi edinme hakkı ve kişisel verilerin korunması tahtında vatandaşlarımız, e-sağlık portalından online sağlık bilgilerine ulaşabilecekler, yaptıkları tahlillerin sonuçlarını evlerinden bilgisayar ortamında okuyabileceklerdir. Vatandaşlarımız elektronik ortamdan randevu alabilecekler, birçok sağlık konusunda bilgiye rahatlıkla ulaşabilecekler.

Sağlık Bakanlığı, 'insana hizmet, devletin asli görevidir' bilinciyle, gelişen dünyada çağdaş ülkelerin vatandaşlarına sağladığı kaliteli sağlık hizmetinin aynını, KKTC yurttaşına sağlamak için var gücüyle çalışmaktadır. Bu vizyonla çalışan bakanlığımız, ilk önce Kamu Sağlık Çalışanları Yasasını Meclisten geçirdi. Döner Sermaye Yasasının ise ivediliği alındı ve meclisin açılmasını bekliyor. Cumhuriyet Meclisi açılır açılmaz, Özel Hastaneler Yasası ve Hasta Hakları Yasa, bütçe görüşmelerinden önce ele alınacak ve ilgili komitelerde görüşülüp mecliste yasalaşacaktır. Ülkemizde tam 45 yıl sonra, Ocak 2009 tarihinden itibaren, yukarıda saydığımız yasalarla yeni ve çağdaş bir sağlık sistemini halkımıza sunacağız. Kamu yararını gözettiğimiz reform çalışmalarının sekteye uğraması, ancak bazı çıkar guruplarının işine gelecektir. Bunu düşünmek bile istemiyoruz.

Sağlıkta 2. iş yasağı...

İkinci iş çalışma yasağı ile ilgili olarak dünyadaki sağlık sistemi otoritelerinin bizlere verdiği bilgilere göre, hekimlerin mesleki özelliklerinden dolayı tatmin ve teşvik edilmeden sadece kamuda çalışmaya zorlanmaları, özel sektöre geçmelerini ve çalışma koşulları daha iyi olan farklı ülkelere 'göç' etmelerine yol açacağından, Türkiye, Latin Amerika ve Doğu Avrupa ülkeleri, devlette çalışan hekimlere, özel sektörde de çalışma hakkı vermeyi uygun gördü.

Bir çağdaşlaşma projesi olan Avrupa Birliği'nin lider ülkeleri konumundaki İngiltere, İtalya, Portekiz ve Fransa'da hekimler, kamunun dışında da serbest olarak çalışabilmektedirler. Türkiye, Fransa, İngiltere, Latin Amerika ve Doğu Avrupa ülkeleri, hekimlerine, bu konuda hiçbir kısıtlama getirmemiştir.

Yukarıda verdiğimiz örneklerde de görüleceği üzere, dünyanın değişik ülkeleri, kendi koşullarını da dikkate alarak, farklı 'kamu-özel' çalışma şekillerini içeren değişik seçenekleri tercih etmişlerdir.

Eşitlik kavramı konusunda, hukuk danışmanlarımıza ve bize göre, Anayasa'nın 8'nci maddesindeki 'eşitlik', 'matematiksel' eşitlik değil, meselenin kendine özgün makul ayırımlarını saf dışı etmeyen bir düzenlemeyi öngörmektedir.

Yasa önünde eşitlik kavramı, tüm yurttaşların mutlaka, her yönden her zaman aynı kurallara bağlı kılınmalarını zorunlu tutmaz.

Bir takım yurttaşların başka kurallara bağlı tutumları haklı nedene dayandırılıyorsa, böyle bir durumda yasa karşısında 'eşitlik' ilkesine ters düşüldüğü söylenemez. Örneğin, aynı hizmet sınıfında bulunan röntgen uzmanı hekimlerle diğer branş hekimlerinin mesai saatleri aynı değildir. Yürürlükte olan Kamu Görevlileri Yasası'na göre, radyoloji uzmanları ve teknisyenlerin haftalık mesaisi 25 saatken, diğer uzman hekimlerin mesaileri yaz aylarında haftada 35, kış aylarındaysa 40 saat olarak düzenlenmiştir. Ayrıca, yürürlükte olan Kamu Görevlileri Yasası çerçevesinde kadın kamu görevlileri, her 5 yılda 1 yıl yıpranma payı alırken, erkek kamu görevlilerine böyle bir hak verilmemektedir. Aynı iş kollarında çalışmalarında rağmen böyle bir hak erkeklere verilmemiştir.

Şu anda kamu görevini ifa eden kamu görevlilerine, geçmişte yapılan yasal düzenlemelere uygun olarak 10, 15 veya 25 yıl üzerinden emeklilik hakkı verilmiştir. Üç farklı emeklilik hakkına sahip olan kamu görevleri, aynı iş kollarında aynı ortamlarda görevlerini gerçekleştirmektedirler. Böylesi bir uygulamanın Anayasanın eşitlik ilkesiyle çelişkisi düşünülmezken, Kamu Sağlık Çalışanları Yası'ndaki düzenlemelerin, 'yasada eşitsizlik vardır' şeklinde ifade edilmesi bizce doğru değildir.

Görüleceği gibi, 'eşitlik' kavramı, kamuoyundaki çıkar guruplarının tartışmalarındaki 'eşitlik' bakışından çok daha farklıdır. Bu vesileyle, Kamu Sağlık Çalışanları Yasası çalışmasını tüm halkımıza hayırlı olmasını diler sağlık ve esenlikler temenni ederim."

..............::::::::::::: HABER BAŞLIKLARI :::::::::::::..............


North Cyprus, NORTH CYPRUS, KUZEY KIBRIS, cyprus, Cyprus kibris, chypre, north cyprus, internet, ISP, web service, web design, turkish cypriot, www, trnc, turkish republic of northern cyprus, nicosia, lefkosa, famagusta, gazimagosa, gazimagusa, magusa, kyrenia, girne, lefke, lefka, guzelyurt, morphou, karpaz, karpas, la republique turque du nord de chypre, kktc, cypriot, cheap web space, web space, free space, trnc online, trnc online project, rehber, tourist, holiday, guide, sağlık, saglik, hastalık, hastalik, Sağlık Bakanlığı, Saglik Bakanligi, tıp, tip, ilkyardım, ilkyardim, rahatsızlık, rahatsizlik, hastane, hastahane, sağlık merkezi, saglik merkezi, sağlık ocağı, saglik ocagi, istatistik, statistic, doktor, doctor, eczane, pharmacy, health, kronik, cronic, akut, acut, diyabet, diabet, onkoloji, oncology, endokrin, kalp, thalassaemia, radyasyon, alerji, grip, nezle, kanser, cancer, romatizma, egzama, mide, prostat, rahim, raşitizm, tansiyon, siyatik, varis, verem, kan, iğne, igne, enjeksiyon, enjektör, idrar, kulak, burun, boğaz, bogaz, goz, göz, adale, gastrit, yaşam, hayat, solunum, yanık, yanik, vücut, vucut, yatak, ilaç, lab, laboratuvar, sosyal, sosyal hizmetler, hizmet, devlet, Burhan Nalbantoğlu, Akçiçek, Akcicek, cengiz topel, özürlü, zihinsel, kreş, bakımevi, rehabilitasyon, tıbbi, plasenta, genetik, biyokimya, mikrobiyoloji, fizyoloji, dahiliye, pratisyen, cerrah, cerrahi, diş, dentist, sinir, çocuk, cocuk, anestezi, kadın, kadin, doğum, uroloji, üroloji, asistan, kardiyoloji, kardiyolog, hematoloji, hematolog, seroloji, spor, deri, cilt, ekg, morg, patoloji, patolog, nukleer, damar, ortodondist, odiyolog, beyin, fizyoterapist, röntgen, poliklinik, acil, göğüs, gastroloji, gastrolog, pediyatri, pediatri, adli, ambulans, ambulance, KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ - SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANLIĞI - KIBRIS'IN SAĞLIK ADRESİ

 
 
 

  Vaiz: "Hedef 24 saat kesintisiz sağlık hizmeti"