Baslik  BAKAN GÜLLE: "REFORMLARLA HİZMETİN KALİTESİ İKİ KAT ARTACAK..."
 
30 Eylül 2013, Pazartesi
      Sağlık Bakanı Ahmet Gülle
 
         Sağlık Bakanı Ahmet Gülle:
arrow "BU TOPLUMUN BİR BAŞARI HİKAYESİNE İHTİYACI VAR..."

"Sorunlar hep dile getiriliyor ama bunlar bir türlü değiştirilemiyor, 'hiçbirşey yapamayız' gibi anlayış hakim kılındı. Sağlığın bu anlamda ciddi bir motor güç olacağına inanıyoruz. Böyle bir başlangıç toplumdaki değişim dinamizmini çok iyi etkileyecektir"

Sağlık Bakanı Dr. Ahmet Gülle, sağlıkta yapılacak reformların sağlık camiasının başarısı olacağını söyledi.

Sağlık Bakanı Dr. Ahmet Gülle, sağlıkta yapılacak reformların sağlık camiasının başarısı olacağını söyledi ve reformların yapılmasıyla sağlıkta verilen hizmetin kalitesinin 2 kat artacağını ileri sürdü.

“Bu toplumun bir başarı hikayesine ihtiyacı var” diyen Dr. Gülle, “Sorunlar hep dile getiriliyor ama bunlar bir türlü değiştirilemiyor, ‘hiçbirşey yapamayız’ gibi anlayış hakim kılındı. Sağlığın bu anlamda ciddi bir motor güç olacağına inanıyoruz. Böyle bir başlangıç toplumdaki değişim dinamizmini çok iyi etkileyecektir” diye konuştu.

Dr. Ahmet Gülle, sağlık sektöründe bazı düzenlemeler yapılmasının kaçınılmaz olduğunu da belirterek, şunları söyledi: “Göreve geleli 3 hafta oldu, ortaya çıkan şu ki 1-2 ay içinde bir çalıştay, bir şura ile herşeyi masaya yatırarak temel prensipleri belirleyip, ortak zemini yaratacağız ve 2014 yılında da yasallaşma sürecine gireceğiz. En geç 2015’in başında yasaları çıkarmayı hedefliyoruz”.

• Soru: Öncelikle yeni göreviniz hayırlı olsun. Yabancı olmadığınız ama zor bir alanda bakan oldunuz. Hükümet programında uluslararası standartlarda sağlık sistemi getirmenin amaçlandığı yazılmıştı. Öncelikli olarak hedeflediğiniz reorganizasyon nedir?
Dr. Gülle: Sağlık yaşamsal, hatta kutsal bir meslek diye ifade edilir çünkü insan yaşamıyla bağlantılıdır. İnsanın en büyük değeri de yaşamıdır. Bu nedenle sağlıktaki konular öncelikli ve temel konulardır. Ben göreve gelir gelmez, Dünya Sağlık Örgütü’nün İzmir’de yapılan toplantısına katıldım. Dünyada neler yapıldığını yakından gördüm ve kimileri tarafından “sistemsizlik sistem haline geldi”, “yeterince organize olmamış bir yapı” olarak nitelendirilen yapımızın reforme edilmesiyle ilgili neler yapabileceğimizi inceledim. Önceden bazı projelerimiz, yıllardır konuştuğumuz konular var. Yaşanan, tartışılan uzun bir süreç var. Aslında sağlıkta hekim, hemşire, diğer sağlık çalışanları açısından ciddi bir birikimimiz, nitelikli insan kaynağımız olmasına, bazı eksiklikle olmakla birlikle önemli bir altyapımız olmasına rağmen ikisini birleştirdiğimizde çıkması gereken ürün, nitelikli hizmet ortaya çıkmıyor. Son dönemlerde belli alanlarda çok iyi hizmetler de veriliyor. Örneğin beyin cerrahisi alanında çok büyük başarılar sağlayan ekibimiz var, kalp damar cerrahisi alanında çok yol alındı, kardiyoloji, ortopedi, kulak-burun-boğaz ve her alanda önemli adımlar var. Bazı eksikler olmasına rağmen teknik altyapı da var ancak bu ne hasta memnuniyetine dönüşüyor ne de çalışanın memnuniyetine tam olarak yansıyor. Böylesine bir organizasyon sıkıntımız var ve ana hedef bu organizasyonu yapmak. Reform çalışmalarında bahsettiğimiz, çağdaş uluslararası standardlar dediğimiz, dünya sağlık örgütünün de belirlediği hizmetlerde hasta haklarının da gözetilerek nitelikli hizmetlerin verilmesidir.

Yasalar...
• Soru: Kamu Sağlık Çalışanları (Değişiklik) Yasası 2011 yılında Anayasa Mahkemesi’nden döndü ve doktorların ikinci iş yapmaması gerektiği bir kez daha belirtildi. İkinci iş konusundaki tutumunuz nedir? Ayrıca Genel Sağlık Sigortası, Hasta Hakları Yasası gibi uzun zamandır konuşulan yasalar konusunda ne tür çalışmalarınız olacak?
• Dr. Gülle: Olayları birkaç başlık altında toparlamak lazım. Reformlar yıllarca konuştuğumuz üzere, artık herkes tarafından da kabul edilen, Genel Sağlık Sigortası’nın çıkartılması ve vatandaşların hekim seçme hakkını da kullanarak gerek özelden, gerekse kamudaki sağlık servislerinden hizmet alabilmesi, hatta bir sonraki adımda da yurtdışında bulunduğu zaman sigortasıyla orada da muayene ve tedavi olabilmesini hedefliyoruz.

Kamu Sağlık Çalışanları Yasası’nda belirli düzenlemeler yapılmıştı ve sizin de söylediğiniz gibi Anayasa Mahkemesi’nden dönmüştü. Oradaki sıkıntılar artık aşıldı, tam gün dışında başka bir alternatif olmayacağı ortaya çıktı. Artık genel bir konsensus var, tam gün olması gerektiğini, ikinci iş olamayacağına herkes kabul etti. İkinci iş yasal değil. Burada önemli olan sağlıkta çalışanların hastanelerine sahip çıkacakları, özerk hastanelerin olacağı, kendilerinin de yönetiminde olacağı bir yapının oluşmasıdır. Tabi performansa göre, döner sermaye sistemiyle, çalışanların gelirlerinin de daha iyi hale getirilmesi, teşvik edilmeleri şart. Gelirlerin bir bölümü çalışanların gelirleri olacak, bir bölümü de hastanenin altyapısının geliştirilmesine harcanacak. Böylece çağdaş, rekabet edebilen, kendini sürekli geliştirebilen, sürdürülebilir bir yapı ortaya çıkacak. Aynı zamanda Özel Hastaneler Yasası da bu yapıya göre yeniden düzenlenecek, standartlar yükseltilecek. Hasta Hakları Yasası da sağlık reformuınun temel noktası olacak.

“Başarı sağlık camiasının başarısı olacak”
Artık bu toplumun bazı şeyleri değiştirebileceğini göstermesine gereksinim var. Herkes “kendi ayaklarımız üzerinde durmamız, çağdaş sağlık standartlarını yakalamamız gerekir” diyor ve bunlar için ne gerektiğini herkes biliyor. Artık önümüzde olan bunları iyi bir şekilde organize etmek, katılımcı bir anlayışla bunları hayata geçirecek adımları hep birlikte atmaktır. Bunu başardığımız zaman bu başarı hükümetin başarısı değil, herkesin başarısı, sağlık camiasının başarısı olacak. Toplumun yeniden kendini dinamik bir şekilde yenileyebilme sürecinin bir başlangıcıdır. Bu toplumun bir başarı hikayesine ihtiyacı var. Sorunlar hep dile getiriliyor ama bunlar bir türlü değiştirilemiyor, “hiçbirşey yapamayız” gibi anlayış hakim kılındı. Sağlığın bu anlamda ciddi bir motor güç olacağına inanıyoruz. Böyle bir başlangıç toplumdaki değişim dinamizmini çok iyi etkileyecektir. Toplum değişebilir, yenilikler, reformlar yapılabilir, kendi ayaklarımız üstünde durabiliriz noktasında özgüveni sağlayabiliriz.

Yasalar en geç 2015’in başında... 
• Soru: Bu yasaların eş zamanlı olarak yürürlüğe girmesi sistem için en uygun görülen yöntem. Bu konuda bir çalışmanız var mı? Bu yasaların yürürlüğe girmesi için öngördüğünüz zaman nedir?
• Dr. Gülle: Bütün yapacaklarımızı katılımcı bir anlayış, demokratik bir süreç yani hekim, hemşire, çalışan örgütlerinin, eczacıların katılımıyla yapmak istiyoruz, örgüt temsilcileriyle temaslarımız başladı. Göreve geleli 3 hafta oldu, ortaya çıkan şu ki 1-2 ay içinde bir çalıştay, bir şura ile herşeyi masaya yatırarak temel prensipleri belirleyip, ortak zemini yaratacağız ve 2014 yılında da bunların yasallaşması sürecine gireceğiz. En geç 2015’in başında bu yasaları çıkarmayı hedefliyoruz. 

112...
• Soru: Daha önce sizin de Tabipler Birliği başkanı olarak önemsediğiniz ve az önce de bahsettiğiniz yasalar çıkmadan, yasaya ihtiyaç olmadan, uygulamaları kolaylaştıracak bazı düzenlemeler de yapılabilir. Örneğin denenen ancak sağlıklı çalıştırılamayan randevu sistemini erken zamanda yeniden gündeme getirmeyi düşünüyor musunuz?
• Dr. Gülle: Bu süreçte gerçekten bu ciddi reformlar yapılana kadar yapılabilecek çok şey var. Sistem düzenlenirken, yaşanan organizasyon sıkıntısını giderebiliriz. İlk etapta 112 hızır acil sistemini ele aldık. Burada sürekli eğitim olması lazım. 112 sistemini yeniden organize etmek üzere bir çalışma başlattık. Daha iyi koordine edilecek bir yapılanmaya gidilmesi, daha verimli kılınması gerekiyor. Bunun için eğitimler ve altyapının yeniden organize edilmesi şart. Bu süreci başlattık, buna çok önem veriyoruz.

Acil servis...     
Acil sağlık hizmetleri konusunu da ele aldık. Acil servislerin de reorganizasyonuyla ilgili çalışmalar başlattık. Günlük rahatsızlığı nedeniyle başvuran veya kronik hastalığı olan kişilerin randevulu bir sistemle muayene olmasını da sağlamak istiyoruz. Bu konuda belli çalışmalar zaman zaman yapıldı ancak hep eksik kaldı. Bu konuyu da gündemimize aldık, Salı günü ilgili ekiple görüşeceğiz ve hızlı bir şekilde randevu sistemini hayata geçirmek istiyoruz. Bunu mutlaka gerçekleştirmemiz lazım.

Sağlık ocakları...
Sağlık ocaklarını da güçlendirmeyi planlıyoruz. Oraları da daha iyi organize etmek için çalışmalarımız başladı. Örneğin Lefkoşa içine bir sağlık merkezi açmayı planlıyoruz. O bölgedeki sosyo ekonomik durumu düşük insanlar gündüz çalıştıkları için hastalarını gece acile götürmek durumunda kalıyorlar. Bunun önemli bir sayı olduğunu saptadık. İnsanların kolayca ulaşabileceği bir merkez açmak istiyoruz. bu şekilde hem acili rahatlatmayı, hem de hizmeti insanlara götürmeyi amaçlıyoruz.

• Soru: Az önce teknik olarak donanımlı olduğumuzu, insangücünün de çok iyi olduğunu söylediniz. Bu konuda elinizde detaylı bilgi var mı?
• Dr. Gülle: Elimizde bunlar var.

“Sistem reforme edildiği zaman pek çok şey düzelecek”
• Soru: Üniversitelerde ihtiyaç olmayan alanlara bazı kontenjanlar verildiği de zaman zaman eleştiriliyor. Bu konuda bir çalışmanız olacak mı?
• Dr. Gülle: Bunun mutlaka yapılması lazım. Kontenjan olayının kesinlikle doğru kullanılması gerekiyor. Sistem doğru ve iyi çalışmadığı için belli branşlara ilgi az oluyor. Sistemden dolayı  hekim olduktan sonra bir yandan hastanede çalışıp, diğer yandan da özel klinikte olabilecek branşlar tercih ediliyor. Örneğin onkolojiyi tercih eden olmuyor. “Kadro var, hemen kadrolayacağız” demenize rağmen bazı branşlara ilgi olmuyor. Sistem reforme edildiği zaman pek çok şey düzelecek. Sistem kurulduğu zaman, çarklar doğru çalışacak ve kendi kendini geliştiren noktaya gelecek.

Onkoloji Hastanesi...
• Soru: Kanser de çok önemli bir konu, çok sayıda kanser hastası var. Bu konudaki projeleriniz nelerdir?
• Dr. Gülle: Önceden başlatılmış ve devam edip realize edeceğimiz bazı önemli projeler var. Bunlardan bir tanesi de Onkoloji Hastanesi’dir. Belli bir kaynağımız var, netleştirmeye çalışıyoruz. Hedefimiz önümüzdeki ay ihaleye çıkmak ve bir yıl içinde merkezi tamamlamak. Burası içerisinde hem onkoloji tedavilerinin yapıldığı, hem de radyoterapi ünitesinin olacağı bir merkez olacak. Radyoterapi cihazı önümüzdeki aylarda gelecek. Bir yıllık süre içinde de merkezin iç donanımının ve fonksiyonlarının nasıl olacağı konusunda hazırlık yapacağız. Kanser insanı sosyal, psikolojik, ekonomik olarak sarsan, toplumu sarsan bir hastalık. Mutlaka bu merkezi kurmamız ve devletin bu hastalara sahip çıkması gerekiyor. Diyaliz hastaları da önemli bir grup. Önceden Girne’de bir diyaliz bölümü için önceden başlatılmış çalışmalar var, orası da 4-5 ay içinde hizmet verme noktasına gelecek. Kardiyoloji alanında, kardiyovasküler cerrahi alanında güzel çalışmalar var. Genç, dinamik bir ekip var. Altyapıyı biraz güçlendirerek, sistemde de gerekli reformları yapınca, performansa dayalı bir sistemle sağlıkta verilen hizmetin kalitesi en az 2 kat iyileşecek. Yeni sistem kendini yenileyen, geliştiren bir sistem olacak.

Bilinçli toplum...
• Soru: Koruyucu hekimlik de ülkemizde önemli eksikliği olan bir konu. Bu noktada neler yapmayı planlıyorsunuz?
• Dr. Gülle: Bilinçli toplum yaratmaya yönelik çalışmalar çok önemlidir. Dünya Sağlık Örgütü’nün artık sağlık bakanlığının, tarım, çevre, eğitim bakanlıklarıyla işbirliği içinde bilinçli bir toplum yaratma yönünde çabaları olması gerektiğini vurguluyor. Hasta olmamak önemli. Biz toplum olarak buna yeterince inanmıyoruz, dikkat etmiyoruz. Biz bakanlık olarak bu konuyu sürekli gündemde tutacağız. Her ay farklı bir konuyu ön plana çıkarak sürekli bir proje yapacağız.

“Sağlıkta belli düzenlemelerin yapılması kaçınılmaz”
• Soru: Son olarak vermek istediğiniz mesaj nedir?
• Dr. Gülle: Sağlıkta artık belli düzenlemelerin yapılması kaçınılmazdır. Bu hepimizin, sağlık camiasının önemli bir misyonudur. Bir vizyonumuz var ve bu vizyon aşağı yukarı bütün toplum, bütün sağlık çalışanı örgütleriyle ortaktır. Arada nüans farklılıkları vardır, bazı konularda farklı görüşler olabilir. Önemli olan bu farklılıklardan bir sentez çıkararak, bir sinerjiyle bunları yapmamızdır. Halkımızın da, diğer alanlardaki sivil toplum örgütlerinin de reformlara sahip çıkmasını, destek vermesini istiyoruz. Bu toplumsal dönüşümün bir başlangıcıdır. Bu sadece sağlık sektörünü değil, çalışma alanını, sosyal güvenlik alanını da etkileyecektir, pek çok dinamik yeniden çalışmaya başlayacaktır. Bu kendi ayakları üzerinde durma hedefimizin çok önemli bir basamağını oluşturacaktır. Bu nedenle bunu hep birlikte başarmak zorundayız. Bu sürece herkesin katkı koymasını rica ediyorum. 

Siyasetin de kendini yeniden düzenlemesi ve halka güven vermesi gerekiyor. Bir yandan bu yapılırken diğer yandan da köklü reformlarla, sürdürülebilirlik ve verimlilik gibi çağdaş ilkeler çerçevesinde evimizi düzenleyeceğiz. (YENİDÜZEN)

 
h a b e r   b a ş l ı k l a r ı
 

Baslik  KAN ALMA ÜNİTELERİ BU KEZ DE SERDARLI'DA KURULDU...
 
28 Eylül 2013, Cumartesi
      Serdarlı Kan Bağışı
 
         Sağlık Bakanı Ahmet Gülle'nin bir süre önce çağrısıyla ivme kazanan kan bağışı etkinlikleri son hızla devam ediyor.
         Kan bağışı etkinliği bu kez de Serdarlı'da idi:
arrow KAN ALMA ÜNİTELERİ BU KEZ DE SEDARLI'DA KURULDU

Gülle: "Kan bağışı, kardeşliğin, dayanışmanın ve çağdaş bir toplum olmanın göstergesidir"

Sağlık Bakanlığı, Serdarlı Sağlık Derneği ve Gönendere Kültür ve Sanat Derneği işbirliğiyle, bugün saat 09.30’da, Serdarlı Sağlık Merkezi’nde kan bağışı etkinliği gerçekleştirdi.

Bakanlık Basın Bürosundan yapılan açıklamaya göre, kan bağışı etkinliğinde Sağlık Bakanı Ahmet Gülle ve Serdarlı belediye Başkanı Mehmet Kerimoğlu de hazır bulundu.

Kan bağışı etkinliğinde basına açıklama yapan Bakan Gülle, bir süre önce başta Thalassaemia hastaları olmak üzere sağlık alanında kullanılmak üzere ,‘Kan bağışına acil ihtiyaç var” çağrısı gerçekleştirdiklerini anımsatarak, kamuoyunun bu çağrıyı olumlu karşıladığı ve ardı ardına kan bağış etkinliklerinin hayat geçirildiğini söyledi.

Kan bağışında devamlılık şart…
Gülle, “Kan bağışı kampanyaları gayet iyi bir şekilde devam ediyor ancak bunun devamlılığını sağlamak lazımdır. Bu anlamda toplumsal duyarlılığın artırılmasına yönelik projeleri hayata geçirmemiz gerekir. Sivil Toplum Örgütleriyle birlikte kan verme olayının sürekliliği ve  motivasyonun artırılmasına yönelik çalışmalar yapacağız” dedi.

Kan bağışı çağdaş toplum olmanın önemli bir göstergesi…
Kan ihtiyacı konusunun çok önemli bir konu olduğunu vurgulayan Gülle, kan bağışının kardeşliğin, dayanışmanın ve çağdaş toplum olmanın önemli bir göstergesi olduğunun altını çizerek, kan verebilecek durumda olan insanların 6 aylık periyotlarla yılda 2 defa kan vermelerinin yararlına değindi.

Katkı koyan sivil topluk örgütlerine teşekkür…
Sağlık Bakanı Ahmet Gülle, kan ihtiyacının karşılanmasına yönelik acil çağrıya, bugüne kadar katkı veren tüm sivil toplum örgütlerine ve bugünkü bağış etkinliğine katkı sağlayan Serdarlı Sağlık Derneği ve Gönendere Kültür ve Sanat Derneğine teşekkür etti.

Sivil toplum örgütleriyle etkinlikler daha anlamlı ve güzel…
Sağlık Bakanı Ahmet Gülle’den sonra kısa bir konuşma yapan Serdarlı Belediye Başkanı Mehmet Kerimoğlu da, sivil toplum örgütleriyle birlikte yapılan etkinliklerin bir başka güzel ve anlamlı olduğunu söyledi.

Serdarlı Belediyesinin elden geldiğince böylesi etkinliklere destek vermeye hazır olduğunu dile getiren Kerimoğlu, “Başta Sağlık Bakanlığımız olmak üzere, Serdarlı Sağlık Derneği ve Gönendere Kültür ve Sanat Derneğine de teşekkürü bir borç bilirim” dedi.

 
h a b e r   b a ş l ı k l a r ı
 

Baslik  SAĞLIK BAKANI AHMET GÜLLE ECZACILAR BİRLİĞİ YÖNETİMİNİ KABUL ETTİ
 
27 Eylül 2013, Cuma
      Eczacılar Birliği
 
         Sağlık Bakanı Ahmet Gülle:
arrow ECZACILAR BİRLİĞİ YÖNETİMİNİ KABUL ETTİ...
 

Eczacılar Birliği Başkanı Fatma Azgın, Gülle'ye yeni görevinde başarılar dileyerek, sıkıntılarını aktardı. Azgın, her dönemde aynı sıkıntıları dile getirdiklerini ancak henüz bir çözüm bulunamadığını kaydetti.

Devletin ilaç dağıtım sisteminin ilkel kaldığını ve reforma ihtiyaç duyulduğunu dile getiren Azgın, eczacılık ve ilaç dairesinin devlet ihalelerini düzenlemekten yasa ve tüzük çalışması veya denetleme yapmaya fırsat bulamadığını, ilaç dağıtımlarının hastanelerde değil eczanelerde yapılması gerektiğini söyledi.

Azgın, hastanelerde eczacı sıkıntısı yaşanırken KKTC üniversitelerinde eczacılık bölümlerinin açılmasıyla eczacı fazlası oluştuğunu, bu sorunların yapılacak düzenlemelerle yeni mezun kişileri kadro eksikliği olan yerlere yerleştirerek sektördeki fazlalığın da giderilebileceğini söyledi.

Yasa ve tüzüklerin de güncellenmesi gerektiğini belirten Azgın, sektörün ilgi beklediğini ve denetlemelerin de düzenli yapılmasını beklediklerini dile getirdi. Geçmiş dönemlerde vitaminlerin ayrı dükkânlarda satılabileceğiyle ilgili tartışmaları da anımsatan Azgın, bu uygulamanın ne aşamada olduğunu bilmediğini ancak o yönde alınan bir karar varsa derhal iptal edilmesini istedi.

Sağlık Bakanı Ahmet Gülle ise, eczacılığın sağlık sektörünün önemli bir paydaşı olduğunu dile getirerek, sağlık alanının tümüne ciddi reformlar gerektiğini kaydetti. Gülle, sağlık alanındaki sorunların artık ötelenecek konumda olmadığını, bu nedenle de tüm tarafların katılımıyla şura veya benzeri çalışmalarla ortak çözümler bulunmasının kaçınılmaz olduğunu söyledi. Sağlık alanında yeniden dönüşümün kaçınılmaz olduğunu ifade eden Gülle, bir an önce ortak paydaşları belirleyerek modern bir sistem getirmek için hemen çalışmaya başlayacaklarını söyledi.

 
h a b e r   b a ş l ı k l a r ı
 

Baslik  BAKAN GÜLLE: "SAĞLIK HİZMETLERİ KAMU VE ÖZEL DİYE AYIRMADAN ELE ALINMALI"
 
24 Eylül 2013, Salı
      Serbest Çalışan Hekimler Birliği
 
         Serbest Çalışan Hekimler Birliği, Sağlık Bakanı Ahmet Gülle'yi ziyaret ederek, sağlık sistemindeki sorunları ve
         çözüm önerilerini görüştü. Gülle:
arrow "SAĞLIK HİZMETLERİ KAMU VE ÖZEL DİYE AYIRMADAN ELE ALINMALI"
 

Serbest Çalışan Hekimler Birliği Başkanı Kandemir Berova, ülkedeki sağlık sisteminde fazlasıyla sorun olduğunu belirterek, birliklerinin 2 yıl süren hukuk mücadelesi sonrasında, kamu hekimlerinin hukuken tam gün çalışması zorunluluğunun teyit edildiğini ancak konuyla ilgili bakanlığın hiçbir adım atmadığını söyledi.

Sağlık Bakanlığı’nın anayasa mahkemesinin vermiş olduğu kararın gereğini ivedilikle yerine getirmesinin hukuk devletinin gereği olduğunu ifade eden Berova, bundan sonraki dönemde sağlıkta tam günü içeren ve bunun koşullarını sağlayan kapsamlı bir reformun gerekli olduğunu vurguladı.

Berova, bu konuda bakanlığın atacağı adımların takipçisi olacaklarını belirterek, sağlık sisteminin ülkenin, sosyal, kültürel ve ekonomik koşulları göz önüne alınarak hazırlanması gerektiğini belirtti.

Birlik olarak, Ulusal Sağlık planlamasında 25 hedef belirleyerek tartışmaya açtıklarını kaydeden Berova, uzun zamandır sorun yaratan sağlık alanında planlama yapılarak ilerlenmesinin şart olduğunu vurguladı.

Berova, belirledikleri 25 hedefi içeren 25 maddelik belgeyi, üzerinde görüş alışverişi yapmak üzere Bakan Gülle’ye verdi.

GÜLLE
Sağlık Bakanı Ahmet Gülle ise, sağlık hizmetlerinin bir bütün olduğunu ve kamu ve özel diye ayırmadan ele alınmasını doğru bulduğunu söyleyerek, dünyada sağlık alanında belli gelişmeler olduğunu ve bunları Dünya Sağlık Örgütü toplantılarında gözlemleme şansı bulduğunu anlattı.

İnsan kaynağı olarak ülkenin önemli bir kaynağa sahip olduğunu dile getiren Gülle, sağlık alt yapısının da iyi durumda sayılabileceğini ancak bir türlü verimli bir organizasyon yaratılamadığını belirtti.

Gülle, sağlık reformunun gerçekleştirilmesiyle sistemin birkaç kat yükseleceğini ifade ederek, reformla ilgili konuların artık ötelenmemesi gerektiği inancında olduğunu söyledi.

Tam gün mesai haricinde bir şansları olmadığını, dolayısıyla artık önemli olanın sistemi kurmak olduğunu kaydeden Gülle, yıl sonuna varmadan gerçekleştirecekleri şurayla tüm kesimlerin açılımlarını değerlendireceklerini belirtti.

Gülle, sağlık sisteminde genel sağlık sigortasının büyük önemi olduğuna işaret ederek, ilgili tüm kesimlerin dahil olacağı bir sistem kurmanın zorunlu olduğunu kaydetti.

 
h a b e r   b a ş l ı k l a r ı
 

Baslik  BASIN AÇIKLAMASI: "HASAN BAHÇECİLER'İN ÖLÜMÜYLE İLGİLİ GEREKLİ SORUŞTURMA
       BAŞLATILDI, GEREĞİ YAPILACAK"
 
23 Eylül 2013, Pazartesi
      Basın Açıklaması
 
         "Merhum Hasan Bahçeci olayıyla ilgili bilgi, 20 Eylül 2013 Cuma günü bakanlığımıza intikal etti. 7 Eylül 2013 tarihinde vefat eden Hasan Bahçeci olayıyla ilgili, anında büyük bir titizlik ve hassasiyetle inceleme ve araştırmaya başlattık. Gerekli soruşturma en ince detayına kadar yapılacaktır.
arrow ÖLÜM OLAYINDA HERHANGİ BİR İHMAL VARSA, YASALARIN GEREĞİ UYGULANACAKTIR"

Sağlık Bakanlığı, 7 Eylül 2013 tarihinde vefat eden, Gazimağusa’ya bağlı Mormenekşe köyü sakini, 72 yaşındaki Hasan Bahçeciler isimli yurttaşın olayıyla ilgili, gerekli inceleme ve soruşturmanın başlatıldığını ve gereğinin yapılacağını açıkladı.

Sağlık Bakanlığı Basın Bürosu aracılığıyla yapılan açıklamada, hafta sonu basına da yansıyan Hasan Bahçeciler’in ölüm olayıyla ilgili, bakanlığa 20 Eylül 2013 Cuma günü konunun intikal ettiği belirtildi.

Olayla ilgili herhangi bir ihmal varsa, yasaların gereği uygulanacaktır…
Sağlık Bakanlığı’nın ‘önce insan’ anlayışına dayalı bir hassasiyetinin olduğu ifade edildiği açıklamada, “Merhum Hasan Bahçeci olayıyla ilgili bilgi, 20 Eylül 2013 Cuma günü bakanlığımıza intikal eder etmez, konunun büyük önemi ve hassasiyetinden dolayı hemen soruşturma başlatılmıştır. Olayla ilgili herhangi bir ihmal varsa, yasaların gereği uygulanacaktır” denildi.

 
h a b e r   b a ş l ı k l a r ı
 

Baslik  112 HIZIR SERVİS'İN KULLANIMINA 3 YENİ AMBULANS...
 
20 Eylül 2013, Cuma
      Yeni ambulanslar
 
         112 Hızır Servis'in kullanımına yönelik olarak yeni alınan
arrow ÜÇ AMBULANS SAĞLIK BAKANLIĞI'NDA DÜZENLENEN TÖRENLE TESLİM EDİLDİ…

112 Hızır Servis'in kullanımına yönelik olarak yeni alınan 3 ambulans Sağlık Bakanlığı'nda düzenlenen törenle teslim edildi.

Sağlık Bakanı Ahmet Gülle tarafından 2’si Yataklı Tedavi Kurumlar Dairesi Müdürü Ahmet Ulutekin’e teslim edilen ambulanslar, Lefkoşa ve Girne’de; Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi’ne teslim edilen de İskele’de kullanılacak.

Araç filosu genişletilecek...
Törende konuşan Sağlık Bakanı Ahmet Gülle, 112 Hızır Servis’in geliştirilmesinin önemine işaret etti ve diğer reform çalışmalarına geçmeden araç filosunu genişletmek gerektiğini düşündüklerini söyledi.

Gülle, Geçitkale ve Akıncılar’ı da 112 Hızır Servis hizmeti veren noktalar haline getirmek istediklerini ifade etti.
Gülle, bu servisin etkinlik ve verimliliğini artırmaya önem verdiklerini bunu yaparken, çalışanları da daha verimli hale getirmeyi bir hedef olarak önlerine koyduklarını ifade etti.

TC’li yetkililerle bu konuda istişarelerde bulunduklarını dile getiren Gülle,  geçen hafta TC Acil Hizmetler Müdürü’nün KKTC’de incelemelerde bulunduğunu ve 112 Hızır Servis’le ilgili neler yapılabileceğini birlikte ele aldıklarını, onun tecrübelerinden yararlandıklarını ifade etti. Bir eğitici kadro oluşturmak için özel bir planlama yapacaklarını dile getiren Gülle, sürekli eğitimle hizmeti hep daha yukarıya taşıyacaklarını söyledi. (TAK)

 
h a b e r   b a ş l ı k l a r ı
 

Baslik  GÜLLE: "DÜNYA İLE AYNI DİLİ KONUŞABİLMEK İÇİN SAĞLIKTA BİR VİZYON VE HEDEF
       OLUŞTURULMALI"
 
20 Eylül 2013, Cuma
      Tabibler Odası
 
         Sağlığın ülkelerin politikalarında belirleyici olduğunun altını çizen Ahmet Gülle, dünya ülkelerinde sağlıkla sadece
         ilgili bakanlığın değil, oluşturulan bakanlar komitesinin ilgilendiğini dile getirdi:
arrow "DÜNYA İLE AYNI DİLİ KONUŞABİLMEK İÇİN SAĞLIKTA BİR VİZYON VE HEDEF OLUŞTURULMALI"

Sağlık Bakanı Ahmet Gülle, sağlıkta reforma gidilmesi gerektiğini kaydederek, "Dünya ile aynı dili konuşabilmemiz için sağlıkta bir vizyon ve hedef oluşturmalı, eksikliklerimizi bu zeminde belirlemeliyiz" dedi.

Sağlık Bakanı Gülle, dün, Hüseyin Bıçak başkanlığındaki Diş Tabipleri Odası heyetini kabul etti.

Kabulde konuşan Ahmet Gülle, sağlık çalışanlarının kutsal bir görevi yerine getirdiğini vurgulayarak, sağlığın yaşamla ilgili, öncelikli ve hata kaldırmayan bir sektör olduğunu belirtti.

AVRUPA BÖLGE TOPLANTISI
Gülle, geçtiğimiz hafta başında, Avrupa Birliği’nin Türkiye Çeşme'de düzenlediği Avrupa Bölge Toplantısı’na katıldığını söyleyerek, Başkan Bıçak’a ve yönetim kurulu üyelerine buradaki izlenimlerini aktardı.

Ahmet Gülle, toplantıda Avrupa ve dünyadaki sağlık politikalarının, hedeflerinin tartışıldığını ifade ederek, koruyucu hekimliğin, sağlıkta kurumsallaşmanın ve ortak kayıt sistemi oluşturmanın öneminin görüşüldüğünü söyledi.

Konferansta Genel Sağlık Sigortası’nın yaygınlaşması konusuna da değinildiğini ifade eden Gülle, Türkiye’nin bu konudaki reformlarının Avrupa’da yankı uyandırdığını vurguladı. Ahmet Gülle, “Dünya ile aynı dili konuşmamız için sağlıkta reform yapmamız şarttır. Sağlıkta bir vizyon ve hedef oluşturulmalı, eksikliklerimizi bu zeminde belirlemeliyiz” dedi.

“SAĞLIK DÜNYA ÜLKELERİNİN POLİTİKALARINDA BELİRLEYİCİ”
Sağlığın ülkelerin politikalarında belirleyici olduğunun altını çizen Ahmet Gülle, dünya ülkelerinde sağlıkla sadece ilgili bakanlığın değil, oluşturulan bakanlar komitesinin ilgilendiğini dile getirdi.

Bakan Gülle, sağlıkta toplumsal vizyon oluşturulmasında sağlık çalışanlarına ve hasta örgütlerine önemli görevler düştüğünü de belirtti. Kuzey Kıbrıs’ta sağlık alanındaki eksikliklere işaret eden Ahmet Gülle, otomasyon ve ortak kayıt sistemine hala geçilemediğini, sağlıkla ilgili istatistiki verilerin olmadığını kaydetti. Gülle, bu konularla ilgili yapılacak tüm çalışmalarda sağlık çalışanlarının birlikte hareket etmesi gerektiğini söyledi.

Konuşmasında hekimlerin ülke için önemine de değinen Gülle, hekim örgütlerinin başarısından söz ederek, yönetim kadrolarında artık kadınların da yer aldığına dikkat çekti. Kadınların böyle görevlerde yer almasının sevindirici olduğunu belirten Gülle, bunu “büyük bir aşama” olarak niteledi.

NEZAKET ZİYARETİ
Diş Tabipleri Odası Başkanı Hüseyin Bıçak ise konuşmasında, Bakan Gülle’ye nezaket ziyaretinde bulunduklarını ifade etti.
Etkinlikleri konusunda Ahmet Gülle’yi bilgilendireceklerini belirten Bıçak, yeni hükümetin sağlık politikası konusundaki hedefleri hakkında görüş alışverişinde bulunacaklarını da dile getirdi.

 
h a b e r   b a ş l ı k l a r ı
 

Baslik  SAĞLIK BAKANI AHMET GÜLLE: "DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ TOPLANTISINDA
       YARARLI TEMASLAR GERÇEKLEŞTİRDİK"
 
18 Eylül 2013, Çarşamba
      DSÖ Toplantısı
 
         Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Ofisi'nin bu yıl İzmir Çeşme'de gerçekleştirdiği '63. Bölge Komitesi'
         toplantısına katılan Sağlık Bakanı Ahmet Gülle:
arrow "DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ TOPLANTISINDA YARARLI TEMASLAR GERÇEKLEŞTİRDİK"

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Ofisi'nin bu yıl İzmir Çeşme'de gerçekleştirdiği '63. Bölge Komitesi' toplantısına katılan Sağlık Bakanı Ahmet Gülle, Dünya Sağlık Örgütü, Türkiye Cumhuriyeti (TC) Sağlık Bakanlığı ve diğer ülke yetkilileriyle faydalı görüşmeler gerçekleştirdiğini açıkladı.

Sağlık’ta 2020 hedefiyle yapılması gerekenler…
Bakanlık Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre toplantıda, Dünya Sağlık Örgütü’nün sağlıkta 2020 hedefiyle, ortaya koyduğu yapılması gerekenler ve öngörüler ele alındı.

TC Sağlık Bakanlığıyla görüşüldü…
TC Sağlık Bakanlığı yetkilileriyle de görüşen Bakan Gülle, iki ülke arasında yürürlükteki protokoller hakkında geniş bilgi alışverişinde bulundu.  

İyi ilişkiler artarak sürecek…
Türkiye ve KKTC Sağlık Bakanlıklarının bundan sonraya dair ilişkilerinin, nasıl daha iyi bir düzeye çıkartılacağının da görüşüldüğü toplantıda, her iki bakanlık arasındaki iyi ilişkilerin artarak sürdürülmesinde konusunda mutabakata varıldı.

 

 
h a b e r   b a ş l ı k l a r ı
 

Baslik  BASIN AÇIKLAMASI: "112 ACİL SAĞLIK EKİPLERİMİZ, OSMAN GİRİTLİ İSİMLİ YURTTAŞA,
       ÇAĞRIDAN 7 DAKİKA SONRA ULAŞTI. SAĞLIK EKİBİNİN HASTAYA GEÇ ULAŞTIĞIYLA İLGİLİ
       İDDİALAR GERÇEKÇİ DEĞİLDİR"
 
16 Eylül 2013, Pazartesi
      Basın açıklaması
 
         Bir gazetenin yayını üzerine açıklama yapan Sağlık Bakanlığı:
arrow "112 ACİL SAĞLI EKİPLERİMİZ, OSMAN GİRİTLİ İSİMLİ YURTTAŞA, ÇAĞRIDAN 7 DAKİKA SONRA ULAŞTI. SAĞLIK EKİBİNİN HASTAYA GEÇ ULAŞTIĞIYLA İLGİLİ İDDİALAR GERÇEKÇİ DEĞİLDİR"

Sağlık Bakanlığı, bugün bir gazetede “Kocamı Öldürdüler” başlığıyla manşetten yayımlanan haber üzerine
açıklama yaptı.

Bakanlık Basın Bürosu aracılığıyla yapılan açıklamada, 31 yaşındaki Osman Giritli’nin dün sabah evinde rahatsızlanarak vefat etmesinden dolayı büyük üzüntü duylduğu ifade edilerek, haberde iddia edildiği gibi ‘112 Acil Sağlık’ ekibinin Osman Giritli’ye müdahaleyi geç yapmadığı vurgulandı.

Sağlık Bakanlığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
“Bakanlığımız, bugün bir gazetede manşetten yayımlanan ‘Kocamı Öldürdüler’ başlıklı haber üzerine kamuoyunu aydınlatmak üzere bir açıklama yapma ihtiyacı duymuştur.

Bakanlığımız, Osman Giritli isimli yurttaşımızın ani geçirdiği rahatsızlık sonucu, genç yaşta yaşama veda etmesinden büyük üzüntü duymaktadır. Konuyla ilgili yapmış olduğumuz araştırmada, 112 Acil Servis’e saat 05:31’de çağrı yapıldı. 112 Acil Servis ekibimiz gelen çağrı sonrasında saat 05:38’de olay yerine intikal etti. Görüldüğü gibi 112 Acil Servis ekibimiz, çağrıdan sonra  7 dakika gibi kısa bir sürede olay yerine ulaşmıştır. İddia edildiği gibi, olay yerine çok geç ulaşıldığı doğru değildir.

112 Acil Servis ekibimiz, olay yerine ulaştığında Osman Giritli isimli yurttaşımız maalesef hayatının kaybetmişti.

Otopsi sonucu, elimize ulaşır ulaşmaz  aileyle paylaşılacaktır.

Bu tür durumlarda, hastanın kurtarılması için yapılması gereken tüm tıbbi müdahaleler yapılmıştır. Buna rağmen Osman Giritli isimli yurttaşımız hayata döndürülemedi.

Bakanlığımız Osman Giritli isimli yurttaşımızın, genç yaşta ani geçirilen rahatsızlık sonrası kaybedilmesinden büyük üzüntü duymaktadır.

Konuyla ilgili olarak kamuoyunu bilgilendirir, yaslı aileye başsağlığı dileriz”

 
h a b e r   b a ş l ı k l a r ı
 

Baslik  GÜLLE, DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ'NÜN 63. BÖLGE KOMİTESİ TOPLANTISINA KATILIYOR
 
16 Eylül 2013, Pazartesi
      Ahmet Gülle
 
         Sağlık Bakanı Ahmet Gülle,
arrow DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ (DSÖ) AVRUPA BÖLGE OFİSİ’NİN BU YIL İZMİR ÇEŞME’DE
      GERÇEKLEŞTİRECEĞİ ‘63. BÖLGE KOMİTESİ’ TOPLANTISINA KATILIYOR


Bakanlık Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, Avrupa Bölge Ofisine üye 63 ülkeden Bakan düzeyinde yetkililer ve sivil toplum örgütleriyle beraber 630 kişinin katılacağı toplantı, 16-19 Eylül 2013 tarihleri arasında ve Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı’nın ev sahipliğinde yapılacak.

Dünya ve Avrupa’daki sağlık sorunları irdelenecek…
Dünya ve Avrupa’daki sağlık sorunlarının ele alınacağı toplantıda, finansal çözüm önerileri dâhil tüm sağlık sorunlarına çözüm önerileri masaya yatırılacak.  

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) organizasyonunda yapılan toplantılarda son 2 yıldır temsil edilen KKTC Sağlık Bakanlığı, bu yıl ilk kez bakan düzeyinde temsil edilecek.

Toplantılarda, Sağlık Bakanı Ahmet Gülle’ye, Bakanlık Müsteşarı Mustafa Akçaba eşlik edecek.

 

 
h a b e r   b a ş l ı k l a r ı
 

Baslik  BAKAN GÜLLE, KIBRIS TÜRK TABİPLER BİRLİĞİ, KANSER HASTALARINA YARDIM DERNEĞİ VE
       KIBRIS TÜRK DİYABET DERNEĞİ HEYETLERİNİ AYRI AYRI KABUL ETTİ...
 
13 Eylül 2013, Cuma
      Kabuller
 
         Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği'nin yeni başkan ve yönetim kurulunu kabul eden sağlık Bakanı Ahmet Gülle:
arrow "TABİPLER BİRLİĞİ ÜYELİĞİ ONURDUR"


Gülle: "Sağlık Şurasını, tüm sağlık örgütleriyle birlikte, sağlık reformunu gerçekleştirme hedefiyle düzenlemeyi planlıyoruz
"

Bakanlık Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede söze, “Benim için Tabipler Birliğine üye olmak, çok onurlu bir sorumluktur” diye başlayan Bakan Gülle, tüm makamların gelip geçtiğini ancak hekimlik mesleğinin ve Kıbrıs Türk Tabipler Birliği üyeliğinin kalıcı ve büyük bir gurur olduğunu söyledi.  

Tabipler Birliğinin yeni başkan ve yönetimine görevlerinde başarılar dileyen Bakan Gülle, Sağlık Bakanı Gülle, Hükümet Programlarında sağlık şurasının toplanmasını ve bunun her beş yılda bir düzenli olarak yapılmasını ön gördüklerini kaydederek, “Sağlık Şurasını, tüm sağlık örgütleriyle birlikte, sağlık reformunu gerçekleştirme hedefiyle düzenlemeyi planlıyoruz” dedi.

Sağlıkta kalite ve verimliliği bir an önce artıracaklarını belirten Gülle, “bunun için sivil toplumla birlikte sorumluluk alıp düzenlemeler yapılması gerekiyor. Ancak, gerçek çözüm Genel Sağlık Sigortası Fonu yasasını oluşturarak ve diğer yasaların yeniden düzenlenmesiyle gerçekleşecektir. Bunun için bir yandan acil sorunlarımızı çözerken, diğer yandan da hızlı bir şekilde temel sorunların köklü çözümüne yönelik çalışmalarımızı başlatacağız” dedi.

Sağlıkta atılacak tüm adımlarda hem Tabipler Birliği hem de sağlıkla ilgili diğer örgütlerle beraber hareket edileceğinin altını çizen Gülle, hem sağlık hizmeti alanın hem de hekim ve diğer sağlık çalışanlarının mutluluğuna dayalı bir sistemi kuracaklarını söyledi.

Besim: “Eski başkanlarımızdan olan Sayın Gülle ile gurur duyuyoruz”
Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı Dr. Filiz Besim de konuşmasında, geçmişte birliğin başkanlığını yapmış Ahmet Gülle’yi Sağlık Bakanı olarak görmekten büyük bir gurur duyduklarını kaydetti.

Birlik, sağlıktaki sorunların bütünlüklü çözümüne katkı sağlayacak…
Sağlık Bakanı Ahmet Gülle’ye sağlıktaki sorunların bütünlüklü bir şekilde çözülmesine katkı koymaya hazır olduklarını söyleyen Filiz Besim, sağlık şurasının toplanarak, sağlıkla alakalı tüm konularla, hasta haklarının hızla ele alınmasını önerdi.

Konuşmasının sonunda Besim, ‘eşit işe, eşit hak’ anlayışının hâkim olacağı bir sağlık sisteminin de hayat bulması için gereken katkıyı yapmaya hazır olduklarının da altını çizdi.

Sağlık Bakanı Ahmet Gülle, sağlık alanında faaliyet gösteren Sivil Toplum Örgütleriyle
görüşmeye devam ediyor:

GÜLLE: "SORUNLARA ÇÖZÜM ÜRETEREK YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ"

Sağlık Bakanı Ahmet Gülle, sağlık faaliyet gösteren Sivil Toplum Örgütleriyle başlattığı görüşmeler kapsamında bugün sırasıyla Kanser Hastalarına Yardım Derneği ve Kıbrıs Türk Diyabet Derneğini kabul etti.

KANSER HASTALARINA YARDIM DERNEĞİ…
Bakanlık Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre Bakan Gülle, ilk görüşmeyi Kanser Hastaları Yardım Derneği heyetiyle gerçekleştirdi.

Raziye Kocaismail başkanlığındaki heyeti kabulünde açıklamalarda bulunan Bakan Gülle, kanser olgusunun, hassasiyetle ve öncelikle üzerinde duracakları bir konu olacağını kaydetti.

Hedef, bir yıla kadar Onkoloji hastanesinin hizmete girmesi…
Tüm dünyada olduğu gibi, ülkemizde de kanser hastalığının büyük bir sağlık sorunu olduğuna değinen Bakan Gülle, bir yıllık bir süre içerisinde Onkoloji Hastanesini bitirip, hizmete koymayı hedeflediklerini söyledi.

Güney’de tedavi olamayan kanser hastalarımız mağdur olmayacak…
Açıklamasında, Güney Kıbrıs’ta tedavi olamayan hastaların mağdur olmamaları için gereken tüm önlemlerin Kuzey Kıbrıs’ta alındığını da belirten Bakan Gülle, “Güney’de tedavi olamayan hastaları mağdur etmeme adına, kanser hastalarının ilaçlarını temin ediyoruz. Amaç, kanser hastalarımızın mağdur olmamasıdır” dedi.

Kanserle ilgili yapılanma güçlendirilecek…
Kanserle ilgili yapılanmayı güçlendireceklerini de vurgulayan Bakan Gülle, kanserin oluşmasında gıda, beslenme alışkanlığı, tütün ve alkol kullanımının zararları ile sağlığı etkileyecek konularda farkındalık yaratıp, koruyucu sağlık hizmetlerine önem vereceklerinin de altını çizdi.

Raziye Kocaismail: “Güzel projelere imza atacağımızı düşünüyoruz”
Dernek başkanı Raziye Kocaismail de Bakan Gülle’ye derneğin faaliyetleri ve yaşadıkları sıkıntılar hakkında bilgi vererek başladığı konuşmasında, “uzun yıllardan beri sizleri tanıyoruz. Birçok kez, farklı platformlarda birlikte çalışma fırsatı bulduk. Sizin bu makamda olmanızdan dolayı çok mutlu ve umutluyuz. Sizlerle güzel projelere imza atacağımızı düşünüyoruz. Sizleri bir kez daha kutlar, başarılar dileriz” dedi.

KIBRIS TÜRK DİYABET DERNEĞİ…
Bakan Gülle’nin, Kanser Hastalarına Yardım Derneğinin ardından görüştüğü diğer örgüt,  Kıbrıs Türk Diyabet Derneği oldu.

Koruyucu sağlık hizmetleri önemli…
Caner Arca başkanlığındaki dernek heyetini kabul eden Bakan Gülle, koruyucu sağlık
hizmetlerinin önemine işaret ederek, “hastalıklar oluştuktan sonra yapılan müdahaleler, hem çok daha zor, hem de çok daha maliyetlidir. Dolayısıyla koruyucu sağlık hizmetlerine önem vereceğiz. Sizlerle de kollektif bir çalışma yürüterek, diyabetin önlenebilmesine adımlar atacağız, projeler üreteceğiz” dedi.

Sağlıkta randevulu sistem gündeme alınacak…
Sadece diyabetle ilgili servide değil, sağlığın tüm servislerinde randevulu sisteme geçilmesini hedeflediklerini de anlatan Bakan Gülle, “bunu hayata geçireceğiz. Sorunları ötelemeden, sorunlara çözüm üreterek yolumuza devam edeceğiz” dedi.

Sağlık Bakanı Ahmet Gülle’ye yeni görevinde başarılar dileyerek sözlerine başlayan KT. Diyabet Derneği Başkanı Caner Arca, Diyabet Merkezi’nde randevulu sisteme geçilmesini istedi.

Randevulu sistemle hizmet kalitesinin artacağına inanç belirten Arca, “randevulu sistemle hem hastalar, hem de hekimler rahatlayacak. Hastalar daha iyi hizmet alacak, hekimler de daha randımanlı ve kaliteli hizmet verebilecekler” dedi.
 
h a b e r   b a ş l ı k l a r ı
 

Baslik  EVRENSEL HASTA HAKLARI DERNEĞİ TEMSİLCİLERİ SAĞLIK BAKANI GÜLLE'Yİ ZİYARET ETTİ...
 
13 Eylül 2013, Cuma
      Evrensel Hasta Hakları Derneği
 
         Sağlık Bakanı Ahmet Gülle:
arrow "HASTA HAKLARININ OLMADIĞI YERDE İYİ BİR SAĞLIK SİSTMEİNDEN SÖZ EDİLEMEZ"

Sağlık Bakanı Ahmet Gülle, sağlıktaki tüm sorunları çözecek, yeni bir vizyonla sağlıktaki kaliteyi yükseltecek, hizmetlere erişimi hızlandıracak çağdaş değerlere uygun hizmet anlayışı ve sistemini getirmek istediklerini ifade etti.

Bu hedeflerle görevi devraldığını kaydeden Bakan Gülle,  sağlıkta büyük sıkıntıların, çözülemeyen ve ötelenen sorunların bulunduğuna işaret ederek,  ötelemeyle sorunların daha karmaşık bir hale geldiğini söyledi.

Evrensel Hasta Hakları Derneği Başkanı Emete İmge, beraberindeki bir heyetle Sağlık Bakanı Ahmet Gülle’yi ziyaret ederek görevinde başarılar diledi ve Hasta Hakları Yasası talebini yineledi.

GÜLLE
Sağlık Bakanı Ahmet Gülle yaptığı konuşmada sorun çözme kapasitesinin çağdaşlığın göstergesi olduğunu kaydederek,  ülkeye bakıldığında sorunların  biriktiğinin görüldüğünü söyledi. Sağlıktaki sorunlara hasta odaklı bir sistemle yaklaşmak gerektiğini söyleyen Gülle hasta ve sağlık çalışanlarının mutlu olacakları bir sistem gerektiğini, bunun  için de birçok yasal düzenlemeye ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

Hasta haklarının insan haklarının bir parçası olduğunu vurgulayan Gülle,  hasta haklarının olmadığı yerde iyi bir sağlık sisteminin oluşturulmasından  söz edilemeyeceğini, yıllardır konuşulan hasta hakları konusunda yol almak istediklerini kaydetti. Gülle, hasta haklarını hükümet programına da koyduklarını, öncelikli ele alacakları konulardan biri olduğunu söyledi.

İMGE
Dernek Başkanı Emete  İmge de, sağlıkta  yıllardır ötelenen sorunların artık ötelenemez hale geldiğini söyleyerek,  sürecin hastaların ve sağlık çalışanlarının aleyhine işlediğini ve güven sorunu yaşandığını söyledi. Bakan Gülle’ye görevinde başarı dileyen imge, ziyaret nedenlerinin Hasta Hakları Yasası talebini yinelemek olduğunu belirtti.

İmge, yasa çalışmasında sürece katkı koymaya ve paydaşlarla da işbirliğine hazır olduklarını bildirdi. Yasa konusunda  hızlı harekete edilmesi gerektiğini söyleyen İmge,  Meclis’teki yasa taslağının uluslararası hukuka ve AB uyum yasalarına uyumlu hale getirilerek güncellenmesi gerektiğini söyledi. İmge, Bakan Gülle’den konunun hükümetin gündeminde canlı tutulması talebinde de bulundu. (TAK)

 
h a b e r   b a ş l ı k l a r ı
 

Baslik  BAKAN GÜLLE, CENGİZ TOPEL HASTANESİ'Nİ ZİYARET ETTİ...
 
13 Eylül 2013, Cuma
      Cengiz Topel Hastanesi
 
         Sağlık Bakanı Ahmet Gülle, devlet Hastanelerine yönelik başlattığı ziyaretlere devam ediyor.
         Bakan Gülle Cengiz Topel Hastanesindeydi:
arrow "CENGİZ TOPEL HASTANESİ BÖLGEDE ÖNEMLİ BİR NÜFUSA HİZMET VERİYOR"


"Hastaların ve çalışanların memnun olacağı bir sistem kurmaya çalışıyoruz. Bir yandan da var olan sorunların katılımcı ve demokratik bir anlayışla çözülmesine gayret gösteriyoruz"

Sağlık Bakanı Ahmet Gülle, hastanelere başlattığı ziyaretler çerçevesinde Yeşilyurt Cengiz Topel Hastanesine giderek incelemelerde bulundu.

Bakanlık Basın Bürosu’nun verdiği bilgiye göre Bakan Gülle, burada yaptığı açıklamada,  Cengiz Topel Hastanesi’nin önemli bir nüfusa hizmet veren bir hastane olduğunun altını çizdi.
 
Gülle, Perifer hastanelerin etkinliğinin artmasıyla, merkez hastane konumundaki ve üçüncü basamak sağlık hizmeti veren Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinin yükünü azaltılıp, etkinliğini artıracağını söyledi.  

Hem hastaların hem de çalışanların memnun olacağı bir sistem…
“Hastaların ve çalışanların memnun olacağı bir sistem kurmaya çalışıyoruz. Bir yandan da var olan sorunların katılımcı ve demokratik bir anlayışla çözülmesine gayret gösteriyoruz” diye sözlerini sürdüren Bakan Gülle, sağlıktaki toplam potansiyelin iyi organize ederek, güzel şeylerin ortaya çıkacağını umut ettiğini vurguladı.

Sağlık Bakanı Ahmet Gülle’den sonra kısa bir açıklama yapan Hastane Başhekimi Gül Öztoprak da, Sağlık Bakanlığı’nın, hastanenin ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik çok hassas olduğunu gördüğünü belirterek, memnuniyetini dile getirdi.

Tıbbi cihaz ve hekim eksiklikleriyle ilgili Bakan Gülle’nin duyarlı olduğunu gördüklerini ve bu duyarlılıktan son derece memnun olduklarını ifade eden Öztoprak, amaçlarının hastanenin kapasitesinin artırılarak hastalarının sağlık sorunlarına kendi bölgelerinde çözüm bulmalarını sağlamak olduğunu söyledi.

 
h a b e r   b a ş l ı k l a r ı
 

Baslik  SAĞLIK BAKANI GÜLLE, TIP-İŞ HEYETİNİ KABUL ETTİ...
 
12 Eylül 2013, Perşembe
      MAGEM
 
         Sağlık Bakanı Ahmet Gülle:
arrow "REFORMLAR, HALKIN VE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ GÖRÜŞLERİYLE ŞEKİLLENECEK"


Şeherlioğlu: "Sorunların çözülmesi konusunda yeni hükümetten umutluyuz"

Sağlık Bakanı Ahmet Gülle, yeni hükümetin, yeni bir toplumsal vizyon ortaya koyduğuna işaret ederek, bu vizyonun hayata geçirilmesi için yapılacak reform ve düzenlemelerin, halkın ve sivil toplum örgütlerinin görüşleriyle şekilleneceğini söyledi.

Sağlık Bakanı Ahmet Gülle bugün, Erol Şeherlioğlu başkanlığındaki Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (TIP-İŞ) heyetini kabul etti. Görüşmede Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi Müdürü Ahmet Ulutekin de hazır bulundu. Sağlık Bakanı Ahmet Gülle, yeni hükümetle yeni bir dönemin başladığına işaret ederek, sorunların çözümünde toplumsal uzlaşıyı ön planda tutacaklarını anlattı. Yeni hükümetin yeni bir toplumsal vizyon ortaya koyduğunu söyleyen Gülle, bu vizyonun temelinde sürdürülebilir bir sosyo-ekonomik yapı olduğunu kaydetti.

Gülle, ortaya koydukları vizyonun "kendi ayakları üzerinde durmayı" temel edindiğini anlatarak bu vizyonun hayata geçirilmesi için yapılacak reform ve düzenlemelerin, halkın ve sivil toplum örgütlerinin görüşleriyle şekilleneceğini anlattı.

Hem hastaların, hem de sağlık çalışanlarının mutlu olacağı kaliteli sağlık hizmetinin verildiği bir yapı oluşturmayı amaçladıklarını kaydeden Gülle, bu yapıyı katılımcı bir anlayışla kuracaklarını belirtti.
Gülle, bunları yaparken ortak bir anlayışa ulaşmayı hedeflediklerini ifade etti.

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (TIP-İŞ) Başkanı Erol Şeherlioğlu, ziyarette yaptığı konuşmada, Bakan Gülle ile önceki dönemlerde sürekli temas halinde olduklarını belirterek, Gülle'nin sağlıktaki sorunlara vakıf olduğunu anlattı.

Kıbrıs Türk Tabipler Birliği'nin "Sağlık olmadan demokrasi olmaz" sloganını hatırlatan Şeherlioğlu, sağlığın, anayasadaki sosyal hukuk devleti tanımlaması gereği devletin sunması gereken bir hizmet olduğunu belirtti.

Sağlıktaki sorunların uzun süredir devam ettiğini söyleyen Şeherlioğlu, sorunların çözülmemesinin "siyasi iradenin Kıbrıs Türk toplumunun elinde olmamasından" kaynaklandığını iddia etti. Hasta sayısının artmasıyla hastane altyapılarının yetersiz hale geldiğini, personelin ucuz emeğe dönüştürüldüğünü, kadrolu-kadrosuz ayrımının belirsiz hale geldiğini savunan Şeherlioğlu, sorunların çözülmesi adına yeni hükümetten umutlu olduğunu dile getirdi.

Acil servislerdeki sorunların çözülmesine öncelik verilmesi gerektiğini dile getiren Şeherloğlu, kadro eksikliği yaşandığını ve mecburi hizmetteki doktorların uzmanlıklarına bakılmadan acil servislerde çalışmak durumunda kaldığını söyledi.

Şeherlioğlu, sağlık ocaklarında da birçok sorun bulunduğuna değinerek, doktor ve hemşire eksikliğinin giderilmesini istedi.
Şeherlioğlu, sağlık sektöründe yaşanan "organizasyonluğun" hastalarda güvensizlik yarattığını söyleyerek, hükümetten, halktan ve sağlık çalışanlarından Sağlık Bakanı Gülle'nin arkasında durmalarını istedi.

 
h a b e r   b a ş l ı k l a r ı
 

Baslik  MAGEM KAN BAĞIŞI KAMPANYASI DÜZENLEDİ...
 
12 Eylül 2013, Perşembe
      MAGEM
 
         Gazimağusa Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren MAGEM;
arrow SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ KAPSAMINDA ÜLKEDEKİ KAN İHTİYACININ KARŞILANMASINA
      KATKI AMACIYLA KAN BAĞIŞI KAMPANYASI DÜZENLEDİ


Gazimağusa Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Mağusa Gençlik Merkezi (MAGEM), sosyal sorumluluk projesi kapsamında ülkedeki kan ihtiyacının karşılanmasına katkı amacıyla kan bağışı kampanyası düzenledi.

MAGEM’in Sakarya bölgesindeki tesisinde düzenlenen kampanyaya Sağlık Bakanı Ahmet Gülle ile Gazimağusa Belediye Başkanı Oktay Kayalp da katılarak destek verdi.

Sağlık Bakanı Ahmet Gülle yaptığı konuşmada,  Sağlık Bakanlığı’nın,  kan ihtiyacı sıkıntısını  aşmak için başlattıkları kampanyaya büyük ilgi gösterildiğini belirterek,  kan vermenin dayanışmanın ve kardeşliğin en güzel örneği olduğunu söyledi. MAGEM’in ciddi bir şekilde kampanyayı desteklediğini, ayrıca her yerden destek telefonları aldıklarını ifade eden Gülle, kampanyayı sürekli hale getirme yönünde çalıştıklarını belirtti.
 
Gülle, sıkıntılı bir dönemde,  hassas bir konuya destek veren MAGEM ve Belediye Başkanı Oktay Kayalp’a teşekkür etti.
Belediye Başkanı Oktay Kayalp da,   MAGEM’in sosyal sorumluluk projesi kapsamında her yıl kan bağışı kampanyası düzenlediğini, Sağlık Bakanlığı’nın çağrısı üzerine bu yılki kampanyayı erkene aldıklarını söyledi.
 
Kan ihtiyacı olan vatandaşlarla yardımlaşmayı ve dayanışmayı; ayrıca gençlerin toplumla dayanışmasını sağlamak amacıyla düzenlenen kampanyanın başarılı olduğunu söyleyen Kayalp, gençlerin dışında  çok sayıda vatandaşın da  kampanyaya yoğun ilgi gösterdiğini ifade etti.

 
h a b e r   b a ş l ı k l a r ı
 

Baslik  GAZİMAĞUSA DEVLET HASTANESİ'NE MRI CİHAZI KURULUYOR...
 
12 Eylül 2013, Perşembe
      Gazimağusa Devlet Hastanesi
 
         Sağlık Bakanı Ahmet Gülle:
arrow "SAĞLIK ÇOK PAHALI BİR ALANDIR. SİSTEMİN İYİ BİR ŞEKİLDE YÜRÜMESİ İÇİN 'GENEL SAĞLIK
        SİGORTASI FONU' OLUŞTURULMASI ŞARTTIR. BU KONUDA ÇALIŞMA BAŞLATILACAK"


Sağlık Bakanı Ahmet Gülle, hastanelere başlatmış olduğu ziyaretler çerçevesinde bu sabah Gazimağusa Devlet Hastanesine giderek personelle bir araya geldi ve incelemelerde bulundu.

Bakan Gülle ziyaretleri kapsamında ilk olarak hastaneye kurulacak olan MRI bölümünü gezdi.

Burada, basına bir açıklama yapan Bakan Gülle, hastanelerde yıkık dökük görüntülerin çok hoş olmadığını belirterek, “ama burada durum çok farklı Gazimağusa Devlet hastanesi için tarihi bir gün diyebiliriz, çok önemli bir olay hayat buluyor. Biraz sonra MRI cihazı gelecek. Bu cihaz çok büyük olduğu için, cihazın geçeceği koridorlar genişletilmek maksadıyla yıkıldı. Bu yıkımlar, cihazın hastanedeki odasına rahatça yerleşebilmesi amacıyla yapıldı” dedi.
    
MRI ile daha da güçlü bir Mağusa Devlet Hastanesi…
Söz konusu cihazla birlikte Gazimağusa Devlet hastanesinin daha da güçlenerek yeni imkânlara kavuşacağını vurgulayan Bakan Gülle, yıkılan yerlerin de tamir edilerek Hastanenin daha güzel bir görünüm almasının sağlanacağını söyledi.

Hastane altyapıları güçlendirilecek…
Kurulacak yeni MRI cihazıyla, Gazimağusa ve yöre halkının artık MRI hizmeti almak için Lefkoşa’ya gitmek zorunda kalmayacağını belirten bakan Gülle, sağlıkta altyapının daha da güçlendirilmesine yönelik çalışmaların artırılacağına dikkat çekti.

MRI cihazı yaklaşık 640 bin Euro’ya mal oldu…
Sağlık Bakanı Ahmet Gülle, Gazimağusa Devlet Hastanesine bugün ulaşan ve yaklaşık 640 bin Euro’ya mal olan MRI cihazının bir ay içerisinde tam teşekküllü olarak devreye girmesi beklendiğini de kaydetti.

Kurulacak MRI cihazının yerleştirileceği alanı inceledikten sonra hastanenin diğer bölümlerini ziyaret eden Bakan Gülle, personelin sıkıntı ve sorunlarını dinleyerek incelemelerde bulundu.

Esas olan Genel Sağlık Sigortasıdır…
Hastanelerde, yurttaşlardan küçük meblağlarda da olsa ücret alınmasının sorulmasına karşılık olarak Bakan Gülle, sağlığın çok pahalı olduğunu vurguladı ve sistemin iyi bir şekilde yürümesi için “Genel Sağlık Sigortası Fonu’nun” oluşturulmasının önemine değindi.

Genel Sağlık Sigortası fonunun oluşturulması için çalışma başlattıklarını söyleyen Bakan Gülle, sorunları gidermek için biraz zamana ihtiyaç duyduklarını kaydetti.

 
h a b e r   b a ş l ı k l a r ı
 

Baslik  SAĞLIK BAKANI GÜLLE, GİRNE DR. AKÇİÇEK DEVLET HASTANESİ'Nİ ZİYARET ETTİ...
 
10 Eylül 2013, Salı
      Girne Dr. Akçiçek Hastanesi
 
         Sağlık Bakanı Ahmet Gülle, hastane ziyaretlerine devam ediyor. Bu çerçevede bugün Girne Dr. Akçiçek Hastanesi'ni
         ziyaret eden Gülle net mesaj verdi:
arrow "HASTANENİN KAPASİTE VE ETKİNLİĞİ ARTIRILACAK"


Gülle: "Sorunları çözmeye çalışacağız. Hep konuştuğumuz sistemsizliğimizi artık çözmek, sağlık hizmetlerini artık daha çağdaş bir hale getirmek istiyoruz. Bunu da hep beraber başaracağız"

Sağlık Bakanı Ahmet Gülle bugün Girne Dr. Akçiçek Hastanesini ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

Bakanlık Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre hastanede, servisler ve yeni acil servis inşaatını gezen bakan Gülle, eksiklikler ve sorunlar hakkında bilgi aldı.

Sayın Bakanı aramızda görmek bizleri memnun etmiştir…
Girne Dr. Akçiçek Hastanesi Başhekim Vekili Dr. Salih Beyoğlu, ziyarette yaptığı kısa açıklamada, Sağlık Bakanı Ahmet Gülle’nin hastanenin sorunlarını yerinde görmek ve bu sorunlara çözüm bulmak amacıyla gerçekleştirdiği ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Beyoğlu, “Bizler en iyi şekilde çalışacağız, onların da eksikliklerimizi giderme yönünde gerekli her türlü yardımı yapacağına inanıyorum” dedi.

Sağlık Bakanı Ahmet Gülle de açıklamasında, Girne Dr. Akçiçek Hastanesinin sağlık örgütü içinde önemli bir merkez olduğunu vurgulayarak, Girne’de son dönemde yaşanan gelişmeler ve büyük nüfus artışı düşünüldüğünde, Dr. Akçiçek Hastanesinin kapasite ve etkinliğini artırılmasının büyük önem taşıdığını kaydetti.

Sağlık hata affetmeyen bir hizmet alanıdır…
Geçmiş dönemde, hastanede başlatılan iyi çalışmalar olduğunu kaydederek, sağlığın kesintisiz ve hata affetmeyen bir hizmet alanı ve bir nevi bayrak yarışı olduğuna vurgu yapan Gülle, devraldığı görev süresi boyunca, ekibiyle birlikte sağlık hizmetlerini daha iyi bir noktaya taşımak için çalışacaklarını söyledi.

Ekibiyle birlikte sağlık alanındaki sorunları, yerinde görerek, katılımcı bir ruh, demokratik bir anlayış ve işbirliği içinde, hekim gözüyle bakarak tespit edeceklerini vurgulayan Gülle,  “Sorunları çözmeye çalışacağız. Hep konuştuğumuz sistemsizliğimizi artık çözmek, sağlık hizmetlerini artık daha çağdaş bir hale getirmek istiyoruz. Bunu da hep beraber başaracağız ”dedi.

 
h a b e r   b a ş l ı k l a r ı
 

Baslik  SAĞLIK BAKANI GÜLLE, KIBRIS TÜRK FİZYOTERAPİSTLER BİRLİĞİ HEYETİNİ KABUL ETTİ...
 
10 Eylül 2013, Salı
      KTFB
 
         Kıbrıs Türk Fizyoterapistler Birliği heyetini kabul eden Sağlık Bakanı Gülle:
arrow "SORUNLARI ÖTELEMEYECEĞİZ"


Gülle: "Sağlık alanında nitelikli personel olmasına rağmen iyi bir performans ortaya konulamıyor. Verimliliği sağlamak için gereken organizasyon yapılacak"

Sağlık Bakanı Ahmet Gülle, Beliz Belgen Kaygısız başkanlığındaki Kıbrıs Türk Fizyoterapistler Birliğini kabul etti.

Bakanlık Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, “8 Eylül Fizyoterapistler Gününü kutlayarak konuşmasına başlayan Sağlık Bakanı Ahmet Gülle, sorunların çözümü için işbirliğinin önemine işaret etti.

Reform yapma hedefi…
Gülle, hükümetin her alanda büyük değişimler ve reformlar yapmak hedefiyle göreve geldiğini belirterek, ekonomik, sürdürülebilir ve sosyal yapılanma oluşturmak için her alanda verimliliği, organize olmayı, kolektif çalışmayı düşünerek; katılımcı bir anlayışla sorunların etrafından dolaşmak yerine çözmeyi amaçladıklarını kaydetti.

Organizasyon eksikliği var…
Sağlık alanında nitelikli personel olmasına rağmen iyi bir performans ortaya konulamadığını belirten Bakan Gülle, bunun sağlanması için gereken organizenin sağlık çalışanlarıyla birlikte sağlanacağını dile getirdi.

İşbirliği şart…
Sorunların çözümü için işbirliğinin önemine işaret eden Bakan Gülle,  sağlıktaki sorunları ötelemeyeceklerinin altını çizdi.

Bakan Gülle, “Ülkemizde çok kaliteli bir sağlık ordumuz var. Bunu organize etmek ve kaliteli, çağdaş, insanlarımıza yaraşır, arzu edilen sağlık hizmetinin verilmesini sağlamak için çalışacağız” dedi.

“Bizi anlayan bir Bakanın olması sevindirici” diye sözlerine başlayan Kıbrıs Türk Fizyoterapistler Birliği Başkanı Beliz Belgen Kaygısı, Bakan Gülle’ye yaşadıkları sorunlar hakkında bilgi verdi.

Ziyareti 8 Eylül Dünya Fizyoterapistler günü dolayısıyla gerçekleştirdiklerini de belirten Kaygısız, mesleklerinin, ülkede 40 yıldır icra edilmesine rağmen çok fazla sorunlarının olduğunu kaydetti.

Daha önceleri, birçok çalışma yapılmasına rağmen bekledikleri yasaların hayata geçmediğini belirten Kaygısız, henüz bir yasalarının olmamasını handikap olarak niteledi.
       
Fizyoterapist sayısı arttı…
Artan mezun sayısı karşısında bu alanda bir yasa olmamasının denetimsizliği de beraberinde getireceği inancını dile getiren Kaygısız, bu yönde işbirliği ve desteğe ihtiyaç duyduklarını belirtti.

 
h a b e r   b a ş l ı k l a r ı
 

Baslik  SAĞLIK BAKANI GÜLLE, KAN BAĞIŞI ÇAĞRISI YAPTI...
 
9 Eylül 2013, Pazartesi
      Kan ihtiyacı
 
         Sağlık Bakanı Ahmet Gülle:
arrow "CİDDİ ŞEKİLDE KAN SIKINTISI VAR"


Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kan ihtiyacı sıkıntısının son iki ayda üst düzeyde arttığı bildirildi.

Sağlık Bakanı Ahmet Gülle,  Tahalassaemia Derneği Başkanı Ahmet Varoğlu ile basın toplantısı düzenleyerek, özellikle bu dönemde tüm sivil toplum örgütleri, kurum kuruluş ve vatandaşları kan bağışı yapmaya çağırdı. Sağlık Bakanı Ahmet Gülle  Meclis Şeref Salonu'nda düzenlediği basın toplantısında  kan ihtiyacına dikkat çekti.

Sağlık Bakanı Ahmet Gülle kan ihtiyacı konusunda daha sürekli ve kalıcı politika ve stratejiler oluşturmak gerektiğini,  bu doğrultuda ön çalışmalar yaptıklarını, önemli adımlar atacaklarını  ancak konunun aciliyeti ve önemi nedeniyle bugünkü basın toplantısını bir an önce yapma ihtiyacı hissettiklerini ifade etti.

"CİDDİ İHTİYACIMIZ VAR"
Bakan Gülle özetle şunları söyledi:

"Ciddi bir şekilde; vatandaşlarımızın kan vermesine, acil servisteki ve özellikle thalassaemia hastalarımıza  katkı koymalarına, destek vermelerine ihtiyacımız var. Toplumlar, halklar organize oldukça, dayanışma içerisinde oldukça, bütünsel düşündükçe, toplumsal vizyonla konulara baktıkça ancak başarılı ve çağdaş olabilirler, sorunlarına çözüm bulabilirler"

Kan ihtiyacı konusunun çok anlamı ve önemli bir konu olduğunu vurgulayan Gülle, kan bağışının  kardeşliğin, dayanışmanın ve  çağdaş toplum olmanın önemli bir göstergesi olduğunu söyledi. Gülle, kan konusuna ciddi ihtiyaçlar olduğunu vurgulayarak, tüm halkı,  sivil toplum örgütlerini kan vererek, dayanışmaya ve ciddi şekilde   destek olmaya çağırdı.

Bakan Gülle,  toplumsal bir vizyon oluşturarak,  konulara olabildiğince geniş kesimlerin ve tüm tarafların katılımı sağlanarak  görüşleri alınarak  bir zemin oluşturularak sorunları çözme yönünde adım atacak bir vizyonla yeni bir hükümet kurulduğunu söyledi. Gülle sağlıktaki sorunların, çok yakıcı ve çözümünün çok acil olduğunun bilincinde olduklarını kaydederek,  konuyu bayrak değişimi olarak gördüklerini ve  sağlığı daha yüksek standartlara getirme anlayışıyla göreve geldiklerini ifade etti.

Gülle, sağlıkta ertelenemez  ve etrafından dolaşılamaz noktasında olan konuları  çözme iddiasıyla yola çıktıklarını ve iddialı olduklarını belirtti. Ortaya koydukları iddianın kişisel değil, toplumsal bir iddia olarak ortaya çıktığını söyleyen Gülle,  sağlıktaki sorunların köklü olarak ele alınması konusunda hem fikir olunduğunu söyledi.

Bakan Gülle özellikle finansmanla ilgili sorunların çözülmesi için Genel Sağlık Sigortası'nın çıkarılması ve bir fonun oluşturulması, sağlıktaki sistemsizliğin sona erdirilmesi gerektiğini ifade etti.

Gülle, sağlıktaki sorunları  "ben haklıyım, sen haklısın" anlayışıyla değil,  doğru görüşlerin sentezi ve oluşturulacak sinerjiyle çözümlenmesi noktasını benimsediklerini ve bu yönde hareket edeceklerini vurguladı.

Sağlıktaki sorunların çözümü konusunda zamana ihtiyaç duyduklarını söyleyen  Gülle, konuları  katılımcı demokratik bir anlayışla çözeceklerini de sözlerine ekledi.

VAROĞLU
Thalassaemia Derneği Başkanı Ahmet Varoğlu da, hükümete ve Bakan Ahmet Gülle'ye başarılar diledi. Varoğlu, göreve gelir gelmez kan konusuna duyarlı davranarak çözümü konusunda acil katkı koyduğu için Bakan Ahmet Gülle'ye teşekkür etti.

"CİDDİ ŞEKİLDE KAN SIKINTISI VAR"
Varoğlu, özelde  thalassaemia genelde de tüm hastaların ciddi anlamda kan ihtiyacı sıkıntısı mevcut olduğunu belirtti.

Varoğlu, kan kaynaklarının azalması ve bağışların neredeyse durur noktaya gelmesi nedeniyle  thallassaemia hastalarının ciddi anlamda kan sorunuyla karşı karşıya olduğunu ifade etti.

Varoğlu, son 2 aydır ciddi şekilde kan sıkıntısı yaşadıklarını vurgulayarak, tedavilerini alamayan, aksayan bir çok arkadaşlarının bulunduğunu, geçen haftadan kan alma günü geçmiş hala daha alamamış 20 thalassaemialının kan beklemekte olduğunu,  birkaç gün içinde ciddi anlamda bir kampanya yapılmadığı takdirde bu sayının daha da yükselerek 40-50'ye çıkacağını belirtti. Sadece  thalassaemialıların ayda 600 ünite kana ihtiyaç olduğunu belirten Varoğlu, diğer ihtiyaçlı hastalar da düşünüldüğüne ciddi oranda kana ihtiyaç olduğunu söyledi.

Kampanyalar düzenlenerek bağış toplanabileceğini belirten Varoğlu, kampanyaların süratle gerçekleşmesi için  kurum kuruluşlara çağrı yaparak halkı da kan vermeye çağırdı.

 
h a b e r   b a ş l ı k l a r ı
 

Baslik  BAKAN AHMET GÜLLE: "SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİYLE İŞBİRLİĞİ İÇERİSİNDE ÇALIŞACAĞIZ"
 
6 Eylül 2013, Cuma
      Sağlık Bakanı Ahmet Gülle
 
         Dünya Fizyoterapistler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Ahmet Gülle:
arrow "KUTSAL BİR MESLEK İCRA EDEN FİZYOTERAPİSTLERİN SORUNLARININ AŞILMASINA YÖNELİK
        ELDEN GELEN ÇABAYI GÖSTERECEĞİZ"


Sağlık Bakanı Ahmet Gülle, 8 Eylül Dünya Fizyoterapistler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bakanlık Basın Bürosu aracılığıyla mesaj yayımlayan Bakan Gülle, sağlığın her aşamasında fizik tedaviye ihtiyaç duyulduğuna vurgu yaptı ve “Fizik tedavi olgusu hastanelerimizin olmazsa olmazlarından biridir” dedi.

Fizik tedavi olgusunun gerek Dünya da gerekse Ülkemizde yükselen bir değer olduğuna da dikkat çeken Bakan Gülle, fizyoterapistliğin çok meşakkatli ve ağır bir meslek olduğunu söyledi.

Sağlık Bakanı Ahmet Gülle açıklamasında, bu kutsal mesleği icra eden fizyoterapistlerin sorunlarının aşılmasına yönelik elinden gelen çabayı göstereceğini söyledi.
 
Sivil toplum örgütleriyle sürekli diyalog…
Henüz görevinin başında yeni olduğunu da belirten Bakan Gülle,  sağlık alanında örgütlü sivil toplum örgütleri ile diyalog içerisinde, karşılıklı saygı ve anlayışa dayalı bir çalışma yürütmek amacında olacağını da vurguladı.

Karşılıklı memnuniyete dayalı bir sağlık sistemi…
Gülle, Fizyoterapistlerin ve diğer sağlık çalışanlarının görevlerinin kutsallığını unutmadan, insanlara hizmet vermek için büyük bir hazla vazifelerini yerine getirmelerini isteyerek, hem sağlık hizmeti alanların, hem de sağlık hizmeti verenlerin memnun kalacağı bir yapının kurulması için çalışacaklarını söyledi.

Sağlık ordusu daha organize hale getirilecek…
Bakan Gülle, ülkede çok nitelikli ve iyi işler ortaya koyan bir sağlık ordusunun olduğunu, ancak kimi zaman yeterince organize olamamaya bağlı sıkıntıların da yaşandığını kaydederek,  “Sağlık ordusu kapasitemizi en iyi şekilde kullanarak, çağdaş, kolay ulaşılabilen, hızlı müdahale edilebilen, kaliteli sağlık hizmeti verebilen bir yapı oluşturmaya çalışacağız.” dedi. 

Açıklamasının sonunda, “8 Eylül Dünya Fizyoterapistler Günü dolayısıyla tüm fizyoterapistlerin bu anlamlı gününü en derin içtenlikle kutlarım.” diyen Bakan Gülle, fizyoterapistlerin örgütlü bulunduğu Fizyoterapistler Birliği ile işbirliği içerisinde ve ekip ruhuyla çalışıp, var olan sıkıntıların kısa sürede aşılacağına olan inancını belirtti.
 
h a b e r   b a ş l ı k l a r ı
 

Baslik  SAĞLIK BAKANI AHMET GÜLLE: "HEM HASTALARIN, HEM ÇALIŞANLARIN MEMNUN OLACAĞI
       BİR SİSTEM..."
 
5 Eylül 2013, Perşembe
      Sağlık Bakanı Ahmet Gülle'nin Hastane ziyareti
 
         Ahmet Gülle:
arrow "BURHAN NALBANTOĞLU SAĞLIĞIN KALBİ"


Sağlık Bakanı Ahmet Gülle, ilk ziyaretini bu sabah Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne yaptı.

Sağlık Bakanı Ahmet Gülle, çağdaş, kolay ulaşılabilen, hızlı müdahale edilebilen, kaliteli sağlık hizmeti verebilen bir yapı oluşturmaya çalışacaklarını söyledi. Gülle, hem hastaların, hem çalışanların memnun olacağı bir sistemi oluşturmayı hedeflediklerini vurguladı.

Sağlık Bakanı Ahmet Gülle, ilk ziyaretini bu sabah Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne yaptı.Başhekim Dr. Rifat Siber’le görüşen Bakan Gülle, hastane servislerini de gezdi ve doktorlardan bilgi aldı.

"BURHAN NALBANTOĞLU SAĞLIĞIN KALBİ"
Ziyaret sırasında basına açıklama yapan Bakan Gülle, Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nin sağlığın kalbi olduğunu söyleyerek, "Dolayısıyla sağlıkta durum tespiti yapmak için ziyarete buradan başladık" diye konuştu.

Ahmet Gülle, hastane çalışanlarının işini iyi yaptığını ifade ederek, başlatılan ve başlatılması düşünülen projeleri ileriye götürmek için ekip ruhuyla çalışacaklarını belirtti.

"HEM HASTALARIN, HEM ÇALIŞANLARIN MEMNUN OLACAĞI BİR SİSTEM..."
"Hekim kapasitemizi, sağlık ordusu kapasitemizi en iyi şekilde kullanarak, çağdaş, kolay ulaşılabilen, hızlı müdahale edilebilen, kaliteli sağlık hizmeti verebilen bir yapı oluşturmaya çalışacağız" diyen Gülle, hem hastaların, hem çalışanların memnun olacağı bir sistemi oluşturmayı hedeflediklerini vurguladı.

Gülle, bu hedefe ulaşmak için gereken altyapı ve iş gücünün mevcut olduğunu kaydederek, "Bunları daha iyi organize ederek daha ileriye götürmeye çalışacağız" dedi.

"Gördüğümüz kadarıyla çok iyi planlamalar, çok iyi çalışmalar var. Bayrak yarışını biz devraldık; daha ileriye götürmeye ve bizden sonrakilere devretmeye çalışacağız" şeklinde konuşan Gülle, hastane çalışanlarına verdikleri hizmetlerden ötürü teşekkür etti.

 
h a b e r   b a ş l ı k l a r ı
 

Baslik  SAĞLIK BAKANI AHMET GÜLLE, BAKANLIK GÖREVİNİ DEVRALDI ...
 
2 Eylül 2013, Pazartesi
      Devir Teslim Töreni
 
         Ahmet Gülle:
arrow "YAPILAN VE YAPILACAK OLAN ÇOK ŞEYLER VAR...
       İYİ BİR ORGANİZASYON VE KATILIMCI ANLAYIŞLA ÇOK ŞEYLER BAŞARACAĞIMIZA        İNANIYORUM"


Sağlık Bakanlığı'nda düzenlenen devir teslim törenininde Nuri Gökşin görevi Ahmet Gülle'ye teslim etti.

Nuri Gökşin, Sağlık Bakanı Ahmet Gülle’ye “Hayırlı olsun” dileğinde bulunarak, ülke insanı ve devlete hizmetin bayrak yarışı olduğunu belirtti. “Ben bu bayrağı aldım çalışanların da desteğiyle bir adım öteye götürdüğüme inanıyorum” diyen Gökşin, Gulle’nin bayrağı daha da ileriye götüreceğine işaret etti.

Sağlık Bakanlığı’nın zor bir bakanlık olduğunu ifade eden Gökşin, “Sizin bunun için gereken birikime sahip olduğunuza inanıyorum” dedi.

Gökşin, gerektiği durumlarda ülkeye hizmet vermenin bir görev olduğunu, bundan sonra da ihtiyaç durumunda bakanın yanında olacağını söyledi.

GÜLLE
Sağlık Bakanı olarak görevi devralan Ahmet Gülle ise, sağlığın yaşamın en önemli ve değerli yanı olduğuna dikkat çekerek, sağlık alanında çalışanların değerli ve büyük bir görev yapmakta olduklarını ifade etti.

Halka kaliteli iyi sağlık hizmeti yansıtabilmenin önemine işaret eden Gülle, ülkede donanımlı ve iyi hekimler ile iyi bir altyapı bulunduğunu ancak altyapıyı daha da geliştirmek gerektiğini söyledi.

Sağlık ordusunu daha organize hale getirmek gerektiğini vurgulayan Gülle, “Sizler önemli bir dönemde görevi başarıyla götürdünüz. Tabii  bu bir bayrak yarışı. Görevi sizden alıp inşallah daha ilerilere götüreceğiz. Yapılan ve yapılacak olan çok şeyler var.  Sağlık çok hızlı gelişiyor çok dinamik bir alan. Buna ayak uydurabilmek lazım ve bu kapasitemiz olduğuna inanıyorum. İyi bir organizasyon ve katılımcı anlayışla çok şeyler başaracağımıza inanıyorum” dedi.

Törende, Müsteşar Mustafa Akçaba ve bakanlık müdürleri de bulundu.

 
h a b e r   b a ş l ı k l a r ı
 

                                                                                 EYLÜL 2013  
» Bakan Gülle: "Reformlarla hizmetin kalitesi iki kat artacak" (29/9/2013)
» Kan alma üniteleri bu kez de Sedarlı'da kuruldu... (28/9/2013)
» Bakan Gülle, Eczacılar Birliği Yönetimini kabul etti... (27/9/2013)
» Gülle: "Sağlık hizmetleri kamu ve özel diye ayırmadan ele alınmalı" (24/9/2013)
» Basın Açıklaması: "Hasan Bahçeciler'in ölümüyle ilgili gerekli soruşturma başlatıldı, gereği yapılacak" (23/9/2013)
» 112 Hızır Servis'in kullanımına 3 yeni ambulans... (20/9/2013)
» Gülle: "Dünya ile aynı dili konuşabilmek için sağlıkta bir vizyon ve hedef oluşturulmalı" (20/9/2013)
» Sağlık Bakanı Gülle: "Dünya Sağlık Örgütü toplantısında Yararlı temaslar gerçekleştirdik" (18/9/2013)
» Basın Açıklaması: "112 Acil Sağlık ekiplerimiz, Osman Giritli isimli yurttaşa, çağrıdan 7 dakika sonra ulaştı. Sağlık ekibinin hastaya geç ulaştığıyla
    ilgili iddialar gerçekçi değildir" (16/9/2013)

» Bakan Gülle, Dünya Sağlık Örgütü'nün 63. Bölge Komitesi toplantısına katılıyor... (16/9/2013)
» Sağlık Bakanı Gülle, Kıbrıs Türk Tabipler Birliği, Kanser Hastalarına Yardım Derneği ve Kıbrıs Türk Diyabet Derneği heyetlerini kabul etti (13/9/2013)
» Evrensel Hasta Hakları Derneği temsilcileri Sağlık Bakanı Gülle'yi ziyaret etti... (13/9/2013
» Bakan Gülle, Cengiz Topel Hastanesi'ni ziyaret etti... (13/9/2013)
» Bakan Gülle, Tıp-iş Heyetini kabul etti... (12/9/2013)
» MAGEM Kan Bağışı Kampanyası düzenledi... (12/9/2013)
» Gazimağusa Devlet Hastanesi'ne MRI cihazı kuruluyor... (12/9/2013)
» Sağlık Bakanı Ahmet Gülle, Girne Dr. Akçiçek Devlet Hastanesi'ni ziyaret etti... (10/9/2013)
» Sağlık Bakanı Gülle, Kıbrıs Türk Fizyoterapistler Birliği heyetini kabul etti... (10/9/2013)
» Sağlık Bakanı Gülle, kan bağışı çağrısı yaptı... (9/9/2013)
» Sağlık Bakanı Ahmet Gülle: "Sivil toplum örgütleriyle işbirliği içerisinde çalışacağız" (6/9/2013)
» Sağlık Bakanı Ahmet Gülle: "Hem hastaların, hem çalışanların memnun olacağı bir sistem..." (5/9/2013)
» Sağlık Bakanı Ahmet Gülle, Bakanlık görevini devraldı ... (2/9/2013)