Baslik  SAĞLIKTA REFORMA DOĞRU...
 
26 Kasım 2013, Salı
      Sağlık Bakanı Ahmet Gülle
 
        Sağlık sektöründeki hizmetlerin sunumunun iyileştirilmesi genel hedefiyle, Sağlık Bakanlığı tarafından organize edilen Sağlık Çalıştayı, sağlık sektörünün tüm paydaşlarının katılımıyla 28-30 Kasım tarihleri arasında Golden Tulip Otel'de gerçekleştirilecek:
arrow SAĞLIKTA REFORMA DOĞRU...


Sağlık Çalıştayı saat 09.00'ta açılış töreniyle başlayacak. Çalışmalarını üç gün sürdürecek olan Çalıştay, 30 Kasım cumartesi günü tamamlanacak.

Sağlık Çalıştayı saat 09.00’ta açılış töreniyle başlayacak. Çalışmalarını üç gün sürdürecek olan Çalıştay, 30 Kasım cumartesi günü tamamlanacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, çalıştay’da sağlık hizmeti verenlerle sağlık hizmeti alanların mevcut durumu revize edilerek, daha nitelikli hizmet yapısını mümkün kılacak bir düzenleme yapılabilmesine yönelik ilk adımın atılmasının planlandığı ifade edildi.

ÇALIŞTAY’DA KISA, ORTA VE UZUN VADELİ PLANLAMALAR YAPILMASI AMAÇLANIYOR…
Yazılı açıklamada, Çalıştay’ın kısa, orta ve uzun vadeli planlamalar yapmak amacıyla toplanacağının belirtilerek, görüşülecek konuların 8 ayrı başlığa ayrıldığı ve 8 ayrı komitede konularla ilgili tüm sağlık sektörü paydaşlarının katkı koymasının beklendiği ifade edildi.

Sağlık Çalıştayı’nda tartışılacak konular; Kamu Sağlık Hizmetlerinin Sunumu, Özel Sağlık Hizmetlerinin Sunumu, Genel Sağlık Sigortası ve Sağlık Sunumlarının Finansmanı, Koruyucu Sağlık Hizmetleri, Acil Sağlık Hizmetleri, Hasta Hakları, İlaç Uygulamaları ve Sağlık Yönetimi şeklinde sıralandı.

KOMİTELERDE YER ALACAK KURUM, KURULUŞ VE SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ…
Söz konusu konu başlıkları için oluşturulan komitelerde Sağlık Bakanlığı, Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın yanı sıra Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, Kıbrıs Türk Tabipleri Odası, Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği, Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (TIP-İŞ), Serbest Çalışan Hekimler Birliği, Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası, Kamu-Sen, Sağlık-Sen, Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası, Kamu-İş, Evrensel Hasta Hakları Derneği, Özel Hastane İşletmecileri Birliği, Kıbrıs Türk Diyabet Derneği, Kanser Hastalarına Yardım Derneği, Sağlık İdarecileri Derneği, Kuzey Kıbrıs Sosyal Sigortalılar Derneği, Belediyeler Birliği, Devlet Planlama Örgütü, Çevre Koruma Dairesi, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Doğu Akdeniz Üniversitesi ve Yakın Doğu Üniversitesi yer alacak.

SUNUM YAPACAK KURUM, KURULUŞ VE SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ…
Çalıştaya birçok kurum, kuruluş ve Sivil Toplum Örgütü de yapacakları sunumlarla katkı sağlayacak. Sunum yapacak kurum, kuruluş ve Sivil Toplum Örgütleri; “Toplumcu Demokrasi Partisi, Tıp Laboratuarları Uzmanları Derneği, Kıbrıs Türk Diyetisyenler Birliği, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Yakın Doğu Üniversitesi, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Thalassaemia Derneği, KKTC Fizyoterapistler Derneği, Kıbrıs Türk Kalp Derneği, Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Vakfı ile Diyaliz ve Böbrek Hastaları Derneği” olarak sıralandı.

ÇÖZÜM ODAKLI YAKLAŞIMLARLA SORUNLARIN ÜSTESİNDEN GELİNEBİLİR…
Sağlık Bakanı Ahmet Gülle, Sağlık Çalıştay ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, paydaşların bir araya gelerek ortak hedefe yönelik güçlerini birleştirmesi ve çözüm odaklı yaklaşımlar göstermesiyle sorunların üstesinden gelinebileceğini belirtti.

Gülle, Çalıştay’da çözüme odaklı bir yaklaşımla, sorunların neler olduğunun tekrarlanması değil, çözüm üretilmesi hedefi konduğunu ifade ederek, bu önemli girişimi çağdaş, sürdürülebilir ve çalışan bir sağlık sisteminin oluşturulması yönünde ilk adım olarak niteledi.  (TAK)

SAĞLIK BAKANI AHMET GÜLLE BRT1'DE SABAH ROTASI'NA KATILDI...
Sağlık Bakanı Ahmet Gülle BRT1’de katıldığı Sabah Rotası programında yarın başlayacak Sağlık Çalıştayı’nı değerlendirdi. Sağlıkta yeniden yapılanmaya gereksinim olduğunu ifade eden Gülle, insan kaynaklarının yanında altyapı ve parasal kaynakların bir yeni yapıya ihtiyaç duyduğunu anlattı.

Bakan Gülle, kapasite kadar zafiyetlerin de ortaya konulmasının taşıdığı öneme vurgu yaparak, sağlık sistemindeki mevcut durumu çalıştayla görüp, kısa, orta ve uzun vadeli hedefleri sektörün paydaşlarıyla belirleyeceklerini söyledi.

Çalıştay’da tartışılacak konuların bazılarını da değerlendiren Gülle, ilk olarak Kamu ve Özel Sağlık Hizmetlerinin Sunumu başlığını ele aldı.

“Devletin verdiği de özelin verdiği de olacak” diye konuşan Gülle, her iki hizmet şeklinin de birbirini tamamlayarak rekabet şartlarının oluşturulması gereğinin üzerinde durdu.

Kamu ve özel sağlık hizmetleri konusunda bir vizyon oluşması ve konunun her boyutu ile değerlendirilmesine ihtiyaç olduğunu ifade eden Sağlık Bakanı Gülle, temel sağlık hizmetinin devlet tarafından verilmesi gerektiğini vurguladı.

Genel Sağlık Sigortası konusunu değerlendirirken devletin dar gelirli vatandaşlarına sahip çıkması gerektiğinin altını çizen Bakan Gülle, kanser gibi maliyetli konularda da bir politika oluşturulmasının önemine değindi.

Gülle, “Hastaların hekim seçme özgürlüğü oluşmalıdır” dedi ve Genel Sağlık Sigortası’nın oluşmasıyla hem kamu hem de özel sektör çalışanlarının bundan faydalanabileceğini kaydetti.

Bu noktada kamu hastanelerinin de özerkleşmesi gerekliliğine işaret eden Bakan Gülle, dünyada genel sağlık sigortası uygulamasına uzun zaman önce geçildiği dikkate alındığında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ne kadar geç ve geri kaldığının görüldüğünü söyledi.

Sağlık Bakanı Gülle, sağlığın pahalı bir sektör olduğuna işaret ederek, finansmanının doğru yapılandırılmasının önemine vurgu yaptı.

Genel Sağlık Sigortası için herkesten belli oranda yapılacak kesintinin oluşacak havuzda toplanacağını ve genel sağlık harcamalarının buradan karşılanacağını anlatan Gülle, temel sağlık hizmetleri içinse devletin bir bütçe oluşturacağını kaydetti.

Gülle, mevcut yapıda nitelikli sağlık hizmeti alımı için kişilerin halen ciddi harcama yapmakta olduğuna işaret ederek, genel sağlık sigortası uygulamasında alınacak primler ile herkesin ister özelden, isterse devletten nitelikli sağlık hizmeti alabileceği durumun yaratılacağını söyledi.

Bakan Gülle, sağlıkta atılacak adımın toplumun adım atması anlamı taşıdığını belirterek, “toplumun bir başarı hikayesine ihtiyacı var. Bu başarı hikayesi de sağlık olacaktır” dedi.

Başarı için herkesin katkısına ihtiyaç olduğunu ifade eden Gülle, “devletin kendi imkanlarıyla sağlık sistemini getirebildiği nokta budur” şeklinde konuştu.

Gülle, Genel Sağlık Sigortası’nın şu an sadece fikirsel bazda tartışıldığına da işaret ederek, o nedenle ne kadar prim kesileceği gibi rakamsal konuların henüz konuşulmadığını anlattı.

 
h a b e r   b a ş l ı k l a r ı
 

Baslik  SAĞLIK BAKANLIĞI 2014 YILI BÜTÇESİ ONAYLANDI...
 
22 Kasım 2013, Cuma
      KKTC Meclisi
 
        Sağlık Bakanlığı'nın 2014 yılı için öngörülen 250 milyon 670 bin 860 TL'lik bütçesi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan
        Komitesi'nde oy çokluğuyla onaylandı. Gülle:
arrow "TOPLUM OLARAK BİR BAŞARI HİKÂYESİNE İHTİYACIMIZ VAR"


Sağlık Bakanlığı'nın 2014 yılı için öngörülen 250 milyon 670 bin 860 TL'lik bütçesi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi'nde oy çokluğuyla onaylandı.

Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nde konuşan Sağlık Bakanı Ahmet Gülle, “Kendi ayakları üzerine duran bir toplum hedefi koyarsak her alanda sorunları çözeriz” ifadesini kullandı. 
Sağlık sektörünün geniş kapsamlı olduğunu dile getiren Gülle, Bakanlık olarak koruyucu ve temel sağlık hizmetlerine önem verdiklerini belirtti. 

Koruyucu hekimliğin dünya sağlık politikasının temel ilkelerinden biri olduğunu söyleyen Gülle, toplumu bilinçlendirmesinin önemine işaret ederek, sağlıklı beslenmenin, hareket etmenin ve çevrenin koruyucu hekimlikteki yerini anlattı. 

Kuzey Kıbrıs’taki birçok sağlık merkezinin iyi çalışmadığını anlatan Gülle, sağlık ocağı ve merkezlerinin daha iyi hizmet vermesi politikası üzerine durulması gerektiğini söyledi. 

Ahmet Gülle, devlet hastanelerinde birçok alanda nitelikli operasyonlar yapıldığını, hasta sevkini azalttığını ancak oranın yeterli olmadığını söyledi. 

Hastanelerdeki gelişmiş tanı cihazlarına dikkat çeken Gülle, sağlık servislerindeki altyapı potansiyelinin yükseltilmesi için gerekli çalışmaların başlatılacağını kaydetti. 

Sağlık Bakanı Ahmet Gülle, yatılı hasta bakımı yapan yerlerin yasal zemininde eksikler olduğunu, gerekli denetim ve düzenlemelerin yapılacağını söyledi. 

Hasta bakımı konusunda eğitim verilmesi yönünde çalışmaları olduğunu anlatan Gülle, söz konusu eğitimler sayede hemşirelerin yükü azalacağını anlattı. 

Gülle, “Sağlığa ciddi para ve enerji harcıyor. Ancak bu kalite olarak ortaya çıkamıyor” diyerek bu sorunları ele almak için yaptıkları girişimlerden söz etti 

Acil kadrosunun güçlenmesi adına, 8 kişilik istihdam yapılacağını, “Acil servisi, çocuk acil, erişkin acil, travmatize acili olarak bölümleyeceğiz. Ancak özellikle çocuk acilini ayıracağız” dedi. 

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Onkoloji Servisi’ne talebin artığını dile getiren Gülle, “Onkoloji konusunda çalışacak bir hekim görevlendirme kararı aldık” ifadesine yer verdi. 

Onkolojinin de kapsamlı bir konu olduğunu ifade eden Ahmet Gülle, kanser kayıt sisteminden başlayarak, bu alanda ciddi bir politika başlattıklarını söyledi, Türkiye’deki kanser kayıt sistemi eğitimi alması ve araştırma eğitimi için personelin yurtdışına gönderileceğini kaydetti. 

İnşa edilecek yeni Onkoloji Hastanesi hakkında bilgi veren Gülle, hastanenin 56 yataklı, 6 yoğun bakımı olacağını, burası için bir de radyoterapi cihazı alınacağını söyledi. 

Sağlık Bakanı Gülle, 4-5 içinde ihaleye çıkılacağı, hastanenin bir yıl içinde tamamlanmasının hedeflendiğini söyledi. 

Türkiye Sağlık Bakanı ile görüşeceklerini dile getiren Bakan Gülle, onkoloji uzmanlık eğitimi için kontenjan açılmasının, uzman yetişine kadar ne yapılabileceğinin ele alınması konularının ele alınacağını anlattı. 

Diyalizin ülke için ciddi sıkıntı olduğunu, Mağusa Devlet Hastanesi’nde diyaliz servisinin olduğunu, aynı servisin Girne’de de açılması için çalışmaların sürdüğünü söyledi. 

Diyaliz servislerinde çalışan personel konusunda sıkıntı olduğunu belirten Gülle, burada çalışacak hemşirelerin yetiştirilmesi gerektiğini söyledi. 

Konuşmasında otomasyon sistemine de değinen Ahmet Gülle, “Programlar, bilgisayarlar var. Ancak personel henüz sisteme yabancı diye dinamik adım atılamıyor. Kısa süre içerisinde bu konudaki çalışmalar başlayacak” dedi 

Hastaların devlet hastanesinde uzun kuyruklar oluşmaması için randevu sistemine geçilmesi yönünde çalışma olduğunu söyleyen Bakan Gülle, “Mağusa’daki randevulu sistem yaklaşık yüzde 70 oranda çalışıyor. En kısa zamanda diğer hastanelere de buna geçeceğiz” dedi. 

Bu ay sonunda düzenlenecek Sağlık Çalıştayı hakkındaki beklentilerini dile getiren Gülle, Çalıştay sonunda bir yol haritası çizileceğini dile getirdi. 

Gülle, sağlıkta altyapı için ciddi adımlar atılacağını; yakında Onkoloji Hastanesi’nin temelinin atılacağını; poliklinik odalarının sayısının artırılarak randevulu, daha düzgün hizmet vermeyi hedeflediklerini açıkladı. 

Gülle, Thalassaemia Merkezi için de bir projenin gündemde olduğunu; kardiyovasküler cerrahisini ayrı bir birim olarak hayata geçirmeyi düşündüklerini; Girne Akçiçek Hastanesi’nin acil servisi ve diyaliz merkezi çalışmalarının sürdüğünü, hızla tamamlanmasına çalıştıklarını kaydetti. Bu birimlerin personel ihtiyaçlarının da yeni yılda giderileceğini bildiren Gülle, temel sağlık hizmetlerinde özellikle Karpaz bölgesinde yaşanan sıkıntıyı çözecek çalışmalar yapıldığını anlattı. 

Sağlık Bakanı Ahmet Gülle, yeni bir sağlık merkezi için zaten proje bulunduğunu ancak şu anda da Yenierenköy Sağlık Ocağı’nda 24 saat doktor bulunacak bir sistem üzerine çalıştıklarını, yeni sağlık ocakları açılacağını söyledi. 

Meclis gündemindeki Doku ve Organ Nakli Yasası Tasarısı’na “büyük önem” verdiklerini vurgulayan Ahmet Gülle, ülkede böbrek nakli bekleyen yüzlerce hasta olduğunu ifade etti. 

1 Ocak 2015’te yeniden yapılandırılmış sağlık sisteminin hayata geçirilmesini öngördüklerini belirten Bakan Ahmet Gülle, kanser ilaçları konusunda belirsizlik olduğunu; ne kadar hastayla karşılaşacaklarını bilmedikleri için çok pahalı olan bu ilaçlarda sıkıntılar olduğunu; gerekirse ek bütçe yaparak bu sorunları aşacaklarını anlattı. 

Sağlık Bakanı Ahmet Gülle, gelecek yıl genel sağlık sigortasıyla ilgili yasa çalışmaları öngördüklerini belirterek, sağlık için bir fon oluşturularak hastanelere özerklik şansı verilecek bir sistem amaçladıklarını söyledi. 

“TC SOSYAL GÜVENLİK KURUMUYLA BİZ DE GÖRÜŞÜYORUZ AMA ÖNCE OTOMASYON” 
Türkiye Sosyal Güvenlik Kurumu ile YDÜ Hastanesi arasındaki hizmet alımı anlaşmasına da değinen Gülle, başka hastanelerin de bunu yapabileceğini, kendilerinin de bu yönde görüşmelere başladıklarını ancak önce otomasyona geçmek gerektiğini açıkladı. 

Gülle, Türkiye Güvenlik Kurumu’yla önümüzdeki günlerde görüşeceklerini bildirdi. 

Sağlık Bankanı Ahmet Gülle, Gazimağusa Hastanesi’nde yeni MRI cihazının hizmete girdiğini; Lefkoşa’dakinin kısa sürede yenileneceğini, eskisinin aylık 20 bin dolar masrafı olduğu için devre dışı bırakılacağını anlattı. 

“YDÜ’YLE SORUNLAR VAR… TC VE İNGİLTERE’YE 13 MİLYON TL BORÇ VAR” 
YDÜ Hastanesi’ne borçlar ve ilişkiler konusuna da değinen Bakan Ahmet Gülle, 13 milyon TL civarında Türkiye ve İngiltere’ye borç bulunduğunu; bu borçların sağlıkta verimliliğinin yükseltilememesi yüzünden oluştuğunu kaydetti. 

YDÜ’yle sorunları bulunduğunu, Kasım 2011’den beri faturalar gelmediğini, gönderilen hastalardan ne bedel istendiğinin bilinmediğini ifade eden Gülle, daha önce de Tabipler Birliği’nin belirlediği rakamlar uygulandığı halde rakamlarda sıkıntılar yaşandığını, bu konuyu ciddiyetle ele alarak gerekirse protokolü yenileyeceklerini açıkladı. 

Sağlık Bakanı Ahmet Gülle, ciddi dâhiliyeci ihtiyacına rağmen kadroların dolu olduğunu, bunun yasalarda da değişiklikler gerektiğini gösterdiğini belirterek Gıda Yasası’yla ilgili çalışmaların yapıldığını; Devlet Laboratuarı’nda pek çok şey yapıldığını ama bunların iyi pazarlanamadığını; daha şeffaf bir yönetimi hedeflediklerini kaydetti. 

“TAM GÜNDEN BAŞKA SEÇENEK ZATEN YOK AMA…” 
Anayasa Mahkemesi kararını hatırlatan ve sağlıkta tam günden başka seçeneğin zaten olmadığını belirten Gülle, ancak “sağlıkta tam gün yasası hemen yarın uygulanacaktır” denemeyeceğini, hekimlerin ve sağlık çalışanlarının bir şekilde döner sermayeyle maaşlarının iyileştirilmesinin şart olduğunu söyledi. 

“BİR BAŞARI HİKÂYESİNE İHTİYACIMIZ VAR” 
Gülle, acil servis ve onkoloji servisiyle ilgili daha özel düzenlemeler gerektiğini belirterek, “Toplum olarak bir başarı hikayesine ihtiyacımız var. Bu başarı toplumun özgüvenini besleyecek, başka konulardaki sorunlarını da çözmesine yarayacak. Sağlık sanırım en uygun konudur” dedi. 

Sağlık Bakanı Ahmet Gülle, bazı hastalıkların çok ileri tetkikle ortaya çıkabildiğini, sağlık kontrollerinin daha disiplinli hale getirilmesi gerektiğini söyledi. 

Koruyucu sağlık hizmetlerinin ve farkındalığın önemine de işaret eden Gülle, bazı rahatsızlıkların son aşamaya gelince fark edildiğini, ciddi bir taramayla hastalık haritasını çıkarmayı planladıklarını; böylece kaç kişinin sağlık sorunları olduğunun belirleneceğini; sağlık hizmetlerinin de buna göre planlanacağını anlattı. 

Konuşmaların ardından Sağlık Bakanlığı bütçesi oylandı ve oy çokluğuyla kabul edildi. (TAK)

 
h a b e r   b a ş l ı k l a r ı
 

Baslik  DİLEKKAYA SAĞLIK OCAĞI HİZMETE GİRDİ...
 
20 Kasım 2013, Çarşamba
      Dilekkaya Sağlık Ocağı
 
        Sağlık Bakanı Ahmet Gülle:
arrow "TESİS, GÜZEL VE ÇAĞDAŞ BİR ANLAYIŞIN ESERİ"


Dün törenle hizmete giren Dillekkaya Sağlık Ocağı'nda 15 günde bir Çarşamba günleri hasta bakılacak.

Sağlık Bakanı Ahmet Gülle’nin de katıldığı açılış törenine, bölge belediye başkanları, meclis üyeleri, muhtarlar, sağlık görevlileri ve halk katıldı.

Açılışta Sağlık Bakanı Gülle ile Değirmenlik Belediye Başkanı Osman Işısal konuşma yaptı.

“YÖRE HALKINI TOPRAĞA BAĞLI KILMAK”
Sağlık Bakanı Ahmet Gülle konuşmasında, Yöre halkını toprağına bağlı kılacak tesisler yapmalarından ötürü Değirmenlik Belediye Başkanı Işısal’a ve meclis üyelerine teşekkür etti, tesisin güzel ve çağdaş bir anlayışın eseri olduğunu söyledi.

Söz konusu tesisle yerel yönetimlerin ve sağlığın işbirliğinin ortaya konulduğunu belirten Gülle, yerel yönetimlerin ülke için önemine de değindi.

Ahmet Gülle, artık bölge halkının sağlık sorunları için uzağa gitmek zorunda kalmayacağını vurgulayarak, tesisin yapımında bölgedeki işsiz insanların emeğinin geçtiğine dikkat çekti.

DİLEKKAYA SAĞLIK OCAĞI, MUHTARLIK VE BELEDİYE OFİSİ İÇİN 205 BİN TL
Işısal, belediye ofisi, muhtarlık odası, doktor odası, bekleme salonu, mutfak ile tuvaletlerden oluşan Dilekkaya Sağlık Ocağı, Muhtarlık ve Belediye Ofisi için ise 205 bin TL para harcandığını kaydetti.

Işısal, diğer köylerin de icraat beklediğini ancak başlanan işlerin tamamlanacağını, daha sonra diğer köylere geçileceğini kaydetti.

DİLEKKAYA SAĞLIK OCAĞI’NDA 15 GÜNDE BİR ÇARŞAMBA GÜNLERİ HASTA BAKILACAK
Öte yandan,  Akdoğan Sağlık Merkezi Sorumlu Hekimi’nin, Dilekkaya Sağlık Ocağı’nda 15 günde bir Çarşamba günleri hastalara bakacağı belirtildi. (KIBRIS MANŞET)

 
h a b e r   b a ş l ı k l a r ı
 

Baslik  AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI EĞİTİMLERİ BAŞLATILIYOR...
 
20 Kasım 2013, Çarşamba
      Diş Sağlığı Haftası
 
        Sağlık Bakanlığı, 'Ağız ve Diş Sağlığı Haftası' dolayısıyla İlkokul çocuklarında ağız ve diş sağlığı bilincinin
         yerleştirilmesi amacıyla;
arrow AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI EĞİTİMLERİ BAŞLATILIYOR


Yaklaşık bir ay devam edecek eğitim çalışmalarında çocuklara 'sağlıklı beslenme' olgusu da aktarılacak.

Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi, ‘17-22 Kasım Ağız ve Diş Sağlığı Haftası’ münasebetiyle her yıl gerçekleştirdiği “Ağız ve Diş Sağlığı” eğitim çalışmalarına bu yıl da devam ediyor.

Bakanlık Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre ağız ve diş sağlığı eğitim çalışmaları 20 Kasım 2013 Çarşamba günü (yarın) ülke genelindeki tüm devlet ve özel ilkokullarını kapsayacak ve 19 Aralık 2013 tarihine kadar 1 ay süreyle devam edecek.

Özellikle ilkokul çocuklarında ağız ve diş sağlığı bilincinin yerleştirilmesi amacıyla yapılacak eğitimlerde, çocuklara ağız ve diş sağlığı konusunda slaytlar eşliğinde teorik ve pratik bilgiler verilecek.

Ayrıca, öğrencilerin beceri ve alışkanlıklarının geliştirilip,  ‘sağlıklı beslenme’ olgusunun da aktarılacağı eğitim çalışması, Sağlık Bakanlığı bünyesinde görev yapan diş hekimleri tarafından sürdürülecek

LEFKOŞA BÖLGESİ

 1.  

20.11.2013

Arabahmet İlkokulu

Dt.Ahmet Çobanoğlu

 1.  

20.11.2013

Çağlayan Cumhuriyet İlkokulu

Dt.Halil Bakkaloğlu

 1.  

25.11.2013

Gelibolu İlkokulu

Dt.Müjde Doğruöz

 1.  

21.11.2013

Atatürk İlkokulu

Dt.Mehmet Özkan

 1.  

21.11.2013

Şht.Yalçın İlkokulu

Dt.Samiye Kavaz

 1.  

25.11.2013

Gönyeli İlkokulu

Dt.Hüseyin Bıçak

 1.  

22.11.2013

Şht.Ertuğrul İlkokulu

Dt.Selen Ulutekin

 1.  

26.11.2013

Necati Taşkın İlkokulu

Dt.Ahmet Çobanoğlu

 1.  

27.11.2013

The Future American Elemantary School

Dt.Halil Bakkaloğlu

 1.  

28.11.2013

Şht.Yalçın İlkokulu

Dt.Samiye Kavaz

 1.  

26.11.2013

Gönyeli İlkokulu

Dt.Hüseyin Bıçak

 1.  

29.11.2013

Atatürk İlkokulu

Dt.Selen Ulutekin

 1.  

03.12.2013

Şht.Tuncer İlkokulu

Dt.Ahmet Çobanoğlu

 1.  

03.12.2013

9 Eylül İlkokulu

Dt.Emel Gardiyanoğlu

 1.  

05.12.2013

Alayköy İlkokulu

Dt.Mehmet Özkan

 1.  

06.12.2013

Şht.Ertuğrul İlkokulu

Dt.Selen Ulutekin

 1.  

10.12.2013

Arabahmet İlkokulu

Dt.Mehmet Özkan

 1.  

10.12.2013

Şht.Tuncer İlkokulu

Dt. Halil Bakkaloğlu

 1.  

12.12.2013

Levent İlkokulu

Dt.Hüseyin Bıçak

 1.  

12.12.2013

9 Eylül İlkokulu

Dt.Müjde Doğruöz

 1.  

16.12.2013

Şht.Doğan Ahmet İlkokulu

Dt.Emel Gardiyanoğlu

 1.  

18.12.2013

Ted Koleji

Dt.Samiye Kavaz

 1.  

19.12.2013

Şht.Doğan Ahmet İlkokulu

Dt.Müjde Doğruöz

GÜZELYURT  BÖLGESİ

 1.  

20.11.2013

Aydınköy İlkokulu

Dt.Sevim Egesoy

 1.  

21.11.2013

Barış İlkokulu

Dt.Fırat Gülseven

 1.  

22.11.2013

Fikri Karayel İlkokulu

Dt.Feryal Aspava

 1.  

25.11.2013

Aydınköy İlkokulu

Dt.Sevim Egesoy

 1.  

26.11.2013

Barış İlkokulu

Dt.Fırat Gülseven

 1.  

27.11.2013

Fikri Karayel İlkokulu

Dt.Feryal Aspava

 1.  

28.11.2013

Doğancı İlkokulu

Dt.Sevim Egesoy

 1.  

29.11.2013

Kurtuluş İlkokulu

Dt.Fırat Gülseven

 1.  

02.12.2013

Lefke İstiklal İlkokulu

Dt Feryal Aspava

 1.  

03.12.2013

Doğancı İlkokulu

Dt.Sevim Egesoy

 1.  

04.12.2013

Kurtuluş İlkokulu

Dt.Fırat Gülseven

 1.  

05.12.2013

Lefke İstiklal İlkokulu

Dt.Feryal Aspava

 1.  

06.12.2013

Yeşilyurt İlkokulu

Dt.Sevim Egesoy

 1.  

09.12.2013

Özgürlük İlkokulu

Dt.Fırat Gülseven

 1.  

10.12.2013

Gemikonağı İlkokulu

Dt.Feryal Aspava

 1.  

11.12.2013

Yeşilyurt İlkokulu

Dt.Sevim Egesoy

 1.  

12.12.2013

Özgürlük İlkokulu

Dt.Fırat Gülseven

 1.  

13.12.2013

Yedidalğa İlkokulu

Dt.Feryal Aspava

 1.  

16.12.2013

Gaziveren İlkokulu

Dt.Sevim Egesoy

 1.  

17.12.2013

Serhatköy İlkokulu

Dt.Fırat Gülseven

 1.  

18.12.2013

Zümrütköy İlkokulu

Dt.Feryal Aspava

GİRNE BÖLGESİ:       Dr.ZÜHTÜ BAYSEN

1.

25.11.2013

23 Nisan İlkokulu

2.

21.11.2013

Karaoğlanoğlu İlkokulu

3.

02.12.2013

Mehmet Boransel İlkokulu

4.

04.12.2013

Esentepe İlkokulu

5.

06.12.2013

Çatalköy İlkokulu

GİRNE BÖLGESİ:       Dt. HAKAN ULUÇ

1.

20.11.2013

23 Nisan İlkokulu

2.

22.11.2013

Şht.Hasan Cafer İlkokulu

3.

03.12.2013

Dikmen İlkokulu

4.

05.12.2013

Ağırdağ İlkokulu

5.

09.12.2013

Maarif Anaokulu

6.

11.12.2013

Girne Amerikan İlkokulu

LAPTA BÖLGESİ:       Dt. DİLEK BÜYÜK

1.

20.11.2013

Alsancak İlkokulu

2.

22.11.2013

Karşıyaka İlkokulu

3.

02.12.2013

Lapta İlkokulu

4.

04.12.2013

Tepebaşı İlkokulu

5.

06.12.2013

Çamlıbel İlkokulu

6.

09.12.2013

Lapta Anaokulu

7.

11.12.2013

Sunny Lane İlkokulu

DEĞİRMENLİK  BÖLGESİ:       Dt. AYŞE GÜNBAY

1.

20.11.2013

Akıncılar İlkokulu

2.

22.11.2013

Dr.Fazıl Küçük  İlkokulu

3.

02.12.2013

Değirmenlik  İlkokulu

4.

04.12.2013

Haspolat  İlkokulu

5.

06.12.2013

Dilekkaya  İlkokulu

6.

09.12.2013

Şht. Mehmet Eray  İlkokulu

SERDARLI  BÖLGESİ:     Dt. GÜL TUFAN

1.

20.11.2013

Balıkesir- Meriç İlkokulu

2.

22.11.2013

Düzova   İlkokulu

3.

02.12.2013

Gaziköy  İlkokulu

4.

04.12.2013

Serdarlı  İlkokulu

5.

06.12.2013

Ulukışla  İlkokulu

 

 

 

YENİ ERENKÖY  BÖLGESİ:     Dt. ŞİNASİ BENAR

1.

20.11.2013

Yeni Erenköy  İlkokulu

2.

22.11.2013

Yeni Erenköy  İlkokulu

3.

02.12.2013

Şht. Menteş Zorba  İlkokulu

4.

04.12.2013

Dipkarpaz  İlkokulu

5.

06.12.2013

Kumyalı  İlkokulu

6.

09.12.2013

Mehmetcik  İlkokulu

7.

11.12.2013

Ziyamet İlkokulu

8.

13.12.2013

Ziyamet İlkokulu

YENİ İSKELE  BÖLGESİ:     Dt. KONCE DİNDAR

1.

22.11.2013

Şht.İlker Karter  İlkokulu

2.

21.11.2013

Yeni Boğaziçi  İlkokulu

3.

03.12.2013

Büyük Konuk  İlkokulu

4.

05.12.2013

Çayırova  İlkokulu

5.

10.12.2013

Kaplıca  İlkokulu

6.

12.12.2013

Yedikonuk  İlkokulu

7.

16.12.2013

Mormenekşe İlkokulu

AKDOĞAN  BÖLGESİ:     Dt. FUNDA GÜRBÜZ

1.

20.11.2013

Akdoğan  İlkokulu

2.

22.11.2013

Akdoğan  İlkokulu

3.

02.12.2013

İnönü  İlkokulu

4.

04.12.2013

Türkmenköy  İlkokulu

5.

06.12.2013

Güvercinlik  İlkokulu

6.

09.12.2013

Beyarmudu  İlkokulu

7.

11.12.2013

Paşaköy Eşref Bitlis İlkokulu

GEÇİTKALE  BÖLGESİ:     Dt. İBRAHİM BORAL

1.

20.11.2013

Geçitkale  İlkokulu

2.

22.11.2013

Alaniçi  İlkokulu

3.

02.12.2013

Çayönü  İlkokulu

4.

04.12.2013

Vadili  İlkokulu

5.

06.12.2013

Dörtyol  İlkokulu

6.

09.12.2013

Pile  İlkokulu

7.

11.12.2013

Gönendere İlkokulu

8.

13.12.2013

Akova İlkokulu

9.

15.12.2013

Yıldırım İlkokulu

GAZİMAĞUSA  BÖLGESİ (MERKEZ):     Dt.ZALİHE ARİFOĞLU

1.

20.11.2013

Gazi  İlkokulu

2.

22.11.2013

Hüseyin Akil  İlkokulu

3.

26.11.2013

Şht.Mustafa Kurtuluş İlkokulu

4.

28.11.2013

Doğa Koleji

5.

02.11.2013

Canbulat  İlkokulu

GAZİMAĞUSA  BÖLGESİ (MERKEZ):     Dt.ZALİHE ARİFOĞLU

1.

04.12.2013

Alasya İlkokulu

2.

06.12.2013

Karakol  İlkokulu

3.

09.12.2013

Şht.Osman Ahmet İlkokulu

4.

11.12.2013

Polatpaşa  İlkokulu

5.

13.12.2013

Zeki Salih  İlkokulu

 
h a b e r   b a ş l ı k l a r ı
 

Baslik  DİYABET DERNEĞİ YETKİLİLERİ SAĞLIK BAKANI AHMET GÜLLE'Yİ ZİYARET ETTİ...
 
14 Kasım 2013, Perşembe
      Diyabet Derneği
 
        Sağlık Bakanı Ahmet Gülle:
arrow "ÖNCELİKLİ HEDEF TOPLUMUN HASTA OLMAMASINI SAĞLAMAK"


Diyabet Derneği Başkanı Caner Arca, Diyabet Günü nedeniyle ziyaretler gerçekleştirdiklerini belirterek, bakanlığın her zaman kendilerine yakın ilgi gösterdiğini ifade etti.

Sağlık Bakanlığı’nın diyabet konusunda yaptığı çalışmaları yakından izlediklerini söyleyen Arca, kendilerinin de toplumda diyabete karşı farkındalık yaratmak için çeşitli çalışmalar yaptıklarını anımsattı. Bu çalışmaların neticesini almaya başladıklarını, halkın artık eskisine oranla diyabet konusunda daha bilinçli ve bilgili olduğunu belirten Arca, halkın doğru beslenme ve diyabet konusundaki tedbirleri yaşam biçimi haline getirmesi gerektiğinin de altını çizdi.

Arca, diyabetten korunma konusunda politikalar geliştirilmesi gerektiğini belirterek, bu konuda işbirliği içerisinde çalışıp bir program hazırlanması gerektiğini söyledi.

Doğru beslenme gibi konularda insanların yeterince bilgisi olmadığını ifade eden Arca, toplumun bu tür konularda bilgi sahibi olması için sistemli bir eğitim programına ihtiyaç olduğunu belirtti.

GÜLLE
Sağlık Bakanı Ahmet Gülle ise, sağlıkta bu tür günlerin toplumu bilgilendirme ve farkındalığı artırmak amacıyla konunun tartışılıp gelinen noktanın değerlendirilmesi amacıyla kullanıldığına işaret ederek, sağlık sorunlarının yüzde 70-80’inin diyabet etkisi taşıdığını anımsattı.

Diyabetle mücadelenin aynı zamanda, kalp, damar böbrek yetmezliği gibi hastalıklarla da mücadele etmek anlamına geldiğini ifade eden Gülle, öncelikli hedeflerin toplumun hasta olmamasını sağlamak, ardından da tedavi yöntemleri hakkında bilinçlendirmek olduğunu söyledi.

Gülle, diyabette kapsamlı bir devlet politikasının zorunlu olduğunu vurgulayarak, yapılacak her türlü organizasyon ve projeye destek vermeye hazır olduklarını belirti. (TAK)

 
h a b e r   b a ş l ı k l a r ı
 

Baslik  14 KASIM DÜNYA DİYABET GÜNÜ...
 
14 Kasım 2013, Perşembe
      Sağlık Bakanı Ahmet Gülle
 
        14 Kasım Dünya Diyabet Günü dolaysıyla açıklama yapan Gülle:
arrow "DİYABET KONUSUNDA FARKINDALIĞI ARTIRILMASINA YÖNELİK DESTEK VE ÇALIŞMALARIMIZ       ARTARAK DEVAM EDECEK"


Gülle: "Diyabette kilo, yaşam tarzı, genetik özellikler, beslenme ve hareketsizlik gibi etmenler çok önemlidir. Yapılan araştırmalar ülkemizde normal kilolu insanlarda diyabet oranı yüzde 5 sıklıkta görülmekteyken bu oran, obezler'de yüzde 18,5 olarak görülmektedir.

Diyabet eğitimi çok önemli; eğitim alan hasta ve hasta yakınları, diyabetle daha kolay mücadele ediyor"

Sağlık Bakanı Ahmet Gülle, 14 Kasım Dünya Diyabet günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, diyabetin çok önemli ve özen isteyen bir hastalık olduğuna işaret ederek, hasta olmama noktasında bilinci arttırmayı amaçladıklarını söyledi.

Dünya Diyabet Günü dolayısıyla Bakanlık Basın Bürosu adına açıklamalarda bulunan Gülle, diyabetle alakalı verilerden ortaya çıkan en önemli sonucun, hastaların yarısının bu rahatsızlığından haberdar olmaması olduğunu kaydederek, diyabetin dünyada en sık görülen rahatsızlık olduğuna dikkat çekti.

Dünyada 371 milyon diyabetli var…
Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerine göre dünyada 371 milyon diyabet hastası olduğunu ifade eden Sağlık Bakanı Gülle, orta ve az gelişmiş ülkeler ile refah seviyesi yüksek ülkelerde diyabete sık rastlandığını vurguladı.

Obezite diyabeti tetikliyor…
Bakan Gülle açıklamasında, Sağlık Bakanlığının son olarak 2008 yılında 4 bin kişinin katılımıyla gerçekleştirdiği diyabet taraması verilerine atıfta bulunarak, normal kilolu insanlarda diyabet oranının yüzde 5 sıklıkta görülmekte olduğunu, obezlerde ise bu oranın yüzde 18,5 olarak görüldüğünü söyledi.

Kendine iyi bakan diyabetlinin uzun yaşaması mümkün…
Sağlık Bakanı Gülle, KKTC’de 20-80 yaş arası nüfusta diyabet oranının yüzde 11,  gizli şeker oranının da yüzde 18 olduğuna dikkat çekerek, diyabetli bir kişinin kendisine iyi bakması durumunda uzun bir yaşam sürmesinin mümkün olduğu vurguladı.

Diyabet oranı, 20-30 yaş gurubunda olanlarda yüzde 2,5 iken 71-80 yaş gurubunda olanlarda
yüzde 35,8…

Yapılan diyabet taraması sonuçlarına göre, ülkede, 20-30 yaş aralıklarındaki yurttaşlarda diyabet oranının yüzde 2,5 olduğuna dikkat çeken Bakan Gülle, 71-80 yaş aralıklarındaki yurttaşlarda bu oranın yüzde 35,8 olarak göründüğünü belirtti.

Gizli şeker kadınlarda daha yüksek…
Bakan Ahmet Gülle, kadın ve erkeklerde diyabet oranlarının yakın olmasına rağmen, gizli şekerin kadınlarda daha yüksek bir oranda görüldüğünün ifade ederek, vücut ağırlığının diyabet sıklığını artıran bir etken olduğunu kaydetti.

Yaşam tarzı…
Açıklamasında, diyabette yaşam tarzının önemli olduğuna da işaret eden Gülle, “diyabette kilo, yaşam tarzı, genetik özellikler, beslenme ve hareketsizlik gibi etmenler çok önemlidir. Yapılan araştırmalar ülkemizde normal kilolu insanlarda diyabet oranı yüzde 5 sıklıkta görülmekteyken bu oran, obezler’de yüzde 18,5 olarak görülmektedir” dedi.

Obezite kadınlarda daha yaygın...
Yapılan taramada, “KKTC halkının yüzde 31,6’sı obez, yüzde 35,4’ü de fazla kilolu olarak görülürken, obezitenin kadınlarda daha yaygın olarak görüldüğü saptandı. Ayrıca eğitim düzeyi arttıkça obezite oranı azalmaktadır. Okuryazar olmayanlarda obezite yüzde 45,8 iken, Üniversite mezunlarında bu oran yüzde 17,2 olarak görülüyor” diye konuşan Bakan Gülle,  ailesel etmenlerin diyabet sıklığını artıran önemli bir faktör olarak göze çarptığını da ifade etti.

Doğum sayısıyla birlikte diyabet de artıyor... 
Bakan Gülle, doğum sayısıyla birlikte şeker hastalığında da belirgin bir artış görülmekte olduğunu ve tek çocuk annesi olan kadınlarda diyabet oranının yüzde 5,6 iken, 5 çocuk doğuran annelerde diyabet yüzdesinin 27,6 oranında olduğunun altını çizdi.

Diyabete dikkat çekmek için sivil toplum örgütleriyle işbirliği…
Açıklamasında, diyabetin, göz, böbrek ve kalp gibi organlarda hasara neden olduğunu da anımsatan Sağlık Bakanı Ahmet Gülle, “Hastaların bilinç düzeyinin yüksek olması çok önemlidir. Bakanlığımız bu anlamda, toplumda hastalığa karşı farkındalığın artırılması için ilgili sivil toplum örgütüyle birlikte bir dizi etkinlikleri hayata geçiriyor. Bu çalışmalarımız artarak devam edecektir” dedi.
 
Diyabet eğitimleri sürüyor…
 “Diyabet eğitimi çok önemli; eğitim alan hasta ve hasta yakınları, diyabetle daha kolay mücadele ediyor” diye sözlerini sürdüren Bakan Gülle, bu bakış açısıyla Sağlık Bakanlığı bünyesindeki diyabet eğitimlerinin 14 yıldır devam ettiğini vurguladı.

Sağlık Bakanı Ahmet Gülle, eğitimlerin diyabet hastalarına, hasta yakınlarına, risk grubundaki kişilere ve diyabet hakkında bilgi edinmek isteyen herkese açık bir şekilde devam ettiğinin altını da çizdi.

 
h a b e r   b a ş l ı k l a r ı
 

Baslik  ONKOLOJİ'YE HEKİM TAKVİYESİ
 
12 Kasım 2013, Salı
      Takviye hekim
 
        Sağlık Bakanlığı, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Tıbbi Onkoloji Servisi'nde
         bir süreden bu yana yaşanan
arrow ONKOLOJİ HEKİMİ SIKINTISININ AŞILDIĞINI AÇIKLADI


Tıbbi Onkoloji Servisine, hastane içerisinden de hekim takviyesi yapıldı…

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Tıbbi Onkoloji Servisinde, çok yoğun ve özverili bir çalışma yürütüldüğünün de ifade edildiği bakanlık açıklamasında, Türkiye’den takviye edilen Tıbbi Onkoloğun yanı sıra, hastane içerisinden yapılan düzenlemeyle de hekim takviyesi yönüne gidildiği belirtildi.  
 
Tıbbi Onkoloji Uzmanı Hekimi eksikliğinden kaynaklanan sıkıntısının tüm imkânlar seferber edilerek aşılmış olduğunun da vurgulandığı Sağlık Bakanlığı açıklamasında, temel gailenin halka kesintisiz ve kaliteli sağlık hizmetinin sunulmasını sağlayacak açılımların hayata geçirilmesi olduğu ifade edildi.

 
h a b e r   b a ş l ı k l a r ı
 

Baslik  SAĞLIK BAKANLIĞI İLE DİYABET DERNEĞİ'NİN DÜZENLEDİĞİ YÜRÜYÜŞ YAPILDI
 
11 Kasım 2013, Pazartesi
      Diyabet yürüyüşü
 
        Sağlık Bakanlığı ile Diyabet Derneği'nin düzenlediği
arrow YÜRÜYÜŞ YAPILDI

GÜLLE: "DİYABET, GÜNÜMÜZÜN EN ÖNEMLİ SAĞLIK SORUNLARINDAN BİRİ"

Sağlık Bakanlığı ile Diyabet Derneği'nin, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü çerçevesinde Dereboyu’nda düzenlediği yürüyüş
9 Kasım Cumartesi öğleden sonra gerçekleştirildi. Lefkoşa Dereboyu’nda Caprice Restoran ve Bar önündeki çemberden başlayan ve Mehmet Akif Ceddesi (Dereboyu)’nda yapılan yürüyüşte Başbakan Özkan Yorgancıoğlu, Maliye Bakanı Zeren Mungan, Sağlık Bakanı Ahmet Gülle ve Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Kadri Fellahoğlu ile bazı milletvekilleri katılırken, etkinliğe Doğu Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi de destek verdi.

Yürüyüş sırasında “Seni Yıkmadan Diyabete Dur De”, “Siz Yürüdükçe Diyabet Uzaklaşır”, “Doğru Beslendikçe Diyabet Uzaklaşır”, Geleceğimizi Koruyalım, Hayallerimizin Önündeki Engel Diyabet Olmasın” pankartları açıldı.

GÜLLE
Sağlık Bakanı Ahmet Gülle yürüyüş öncesi yaptığı açıklamada, diyabetin günümüzün en önemli sağlık sorunlarından birisi olduğuna dikkat çekerek, nüfusun üçte birinin gerek gizli gerekse açık diyabet hastası olduğunu, birçoğunun hastalığın farkında dahi olmadığını söyledi. Özellikle risk grubunda olan kişilerin diyabet konusunda bilinçli olması gerektiğini söyleyen Gülle, bu kişilerin mutlaka doktor kontrolüne girmelerinin ve fiziksel aktivitelere ve doğru beslenmeye önem vermelerinin önemine işaret etti. Gülle tüm bunlara dikkat çekmek için etkinliğin düzenlendiğini söyleyerek katılan herkese teşekkür etti.

FELLAHOĞLU
LTB Başkanı Kadri Fellahoğlu da etkinliği düzenleyen Diyabet Derneği ve Sağlık Bakanlığı’na teşekkür ederek, farkındalık yaratmak için kendisinin de katıldığını kaydetti.

Belediye bünyesinde de diyabete dikkat çekmek için çalışmalar yapıldığını anlatan Fellahoğlu, hareketli yaşam tarzı ve sporun diyabetin önlenmesindeki yerine de dikkat çekti.

ARCA
Diyabet Derneği Başkanı Caner Arca da dünyada 371 milyonu aşkın diyabet hastası bulunduğuna dikkat çekerek, bu hastaların çoğunun hastalığın farkında olmadığını söyledi. Hareketli yaşam tarzı ve doğru beslenmenin önemine işaret eden Arca, bu hususlara dikkat edilmesiyle gizli şekeri olan kişilerin bile diyabetsiz bir yaşam sürdürebileceklerini söyledi.
Yürüyüşün doktor ve ilaç masraflarında daha ucuz olacağını anlatan Arca, yürüyüş yapmanın tansiyondan, diyabete, obeziteden, kolseterola birçok hastalığa deva olduğunu anlattı. Caner Arca, ilk kez bir bakanın Derneği arayıp “Ne etkinlik yapacaksanız birlikte yapalım” dediğini de söyleyerek, Belediye Başkanı Fellahoğlu ve Bakan Gülle’ye teşekkür etti.

 
h a b e r   b a ş l ı k l a r ı
 

Baslik  DİYABET EĞİTİMLERİ BAŞLADI...
 
11 Kasım 2013, Pazartesi
      Diyabet eğitimleri
 
        Sağlık Bakanlığı bünyesindeki
arrow DİYABET EĞİTİMLERİ BAŞLADI

        DR. HASAN SAV: "DİYABET DÜNYANDA EN SIK GÖRÜLEN RAHATSIZLIKTIR"
"DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ'NÜN VERİLERİNE GÖRE DÜNYADA 371 MİLYON DİYABET HASTASI VAR"
"DİYABET, ÖNLENEBİLİR, GECİKTİRİLEBİLR, KALİTELİ YAŞAM İÇİN KONTROL ALTINDA ALINABİLİR" .

Sağlık Bakanlığı, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Servisi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen “Diyabet Eğitimleri” başladı. Diyabet Eğitim programı, her Çarşamba, saat 9.00 ile 11.00 saatleri arasında Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Servisi Toplantı Salonu’nda gerçekleşti.
Diyabet eğitimini ilkini Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Dr. Hasan Sav verdi. Sav, eğitimdeki konuşmasında diyabetin önlenebileceğini, geciktirilebileceğini, kaliteli yaşam için kontrol edilebileceğini vurguladı.

DÜNYADA 371 MİLYON DİYABET HASTASI VAR
Diyabetin dünyada en sık görülen rahatsızlık olduğuna dikkat çeken Sav, Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerine göre dünyada 371 milyon diyabet hastası olduğunu söyledi. Diyabet hastası olan insanların yarısının hastalığını farkında olmadığını anlatan Hasan Sav, orta ve az gelişmiş ülkeler ile refah seviyesi yüksek ülkelerde diyabete sık rastlandığını vurguladı. Organlarda hasara neden olduğunu da anımsatan Sav, bilinçli hastaların önemine işaret etti.

DİYABET EĞİTİMLERİ 14 YILDIR DEVAM EDİYOR
Eğitim sırasında diyabet konusunda bir sunum yapan Hasan Sav, Sağlık Bakanlığı bünyesindeki diyabet eğitimlerinin 14 yıldır devam ettiğini vurgulayarak, eğitimlerin diyabet hastalarına, hasta yakınlarına, risk grubundaki kişilere ve diyabet hakkında bilgi edinmek isteyen herkese açık olduğunu söyledi.

EĞİTİME BİRÇOK UZMAN KATKI KOYACAK
Eğitimlerde, diyabet tedavisi, diyabetten korunma, obezite ve diyabet komplikasyonları başta olmak üzere çeşitli bilgiler verilecek. Konuşmacı olarak, endokrin uzmanları, diyabet hemşireleri, beslenme uzmanları, psikolog ve diyabetle ilgili diğer dallardan hekimlerin katkı koyacağı diyabet eğitim programının Kasım-Aralık programı şöyle:

13 Kasım 2013:  Dr. Osman Köseoğluları
20 Kasım 2013:  Umut Maraşuna, Diyetisyen Elvan Kurucuoğlu
27 Kasım 2013:  Uzman Hemşire Gülcem S. Razı, Uzman Hemşire Aynur Baykal
4 Aralık 2013:      Uzman Hemşire Ayşe Şahin, Diyetisyen Fatma Barbaros
11 Aralık 2013:    Dr. Hasan Sav
18 Aralık 2013:    Dr. Umut Maraşuna, Diyetisyen Serkan Kral
25 Aralık 2013:    Dr. Gülgün Vaiz” (TAK)

 
h a b e r   b a ş l ı k l a r ı
 

Baslik  MAĞUSA DEVLET HASTANESİ'NE ALINAN MRI CİHAZI DEVREYE GİRDİ...
 
8 Kasım 2013, Cuma
      MRI
 
        Sağlık Bakanı Ahmet Gülle:
arrow "AMAÇ, KALİTELİ HİZMET..."

Sağlık Bakanlığı tarafından alınan son teknoloji iki MRI cihazından biri Gazimağusa Devlet Hastanesi'nde devreye girdi.

İkinci MRI cihazı ise yaklaşık 10 gün sonra Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde devrede olacak. Son teknoloji ürünü olan MRI cihazları üstün görüntü kalitesine sahip olup, standart MRI çekimleri dışında daha önce yapılamayan meme MRI , üst batın MRI beyin, boyun, batın ve bacak anjiyografileri yapılmasına olanak sağlıyor. Diğer yandan Gazimağusa Devlet Hastanesi'nde randevulu hasta kabulüne de başlandı. Hastalar muayene olmak için sabahın erken saatlerinde numara almak için hastaneye gelmek yerine asgari bir gün önceden mesai saatleri içerisinde 364 85 20 numaralı telefonu arayarak randevu alabilecekler. Yaklaşık bir hafta olmasına karşın randevulu sisteme ilginin yoğun olduğu bildirilirken, eski sistemde de hasta kabulünün devam ettiği ifade edildi. Sağlık Bakanı Ahmet Gülle, Gazimağusa Devlet Hastanesi'nde MRI cihazının devreye girmesi ve randevulu sisteme geçilmesi nedeniyle düzenlenen törene katıldı. Törende CTP/BG Gazimağusa Milletvekilleri Arif Albayrak ile Erkut Şahali de hazır bulundu.

GÜLLE: "AMAÇ, KALİTELİ HİZMET"
Sağlık Bakanı Ahmet Gülle düzenlenen törende yaptığı konuşmada, amaçlarının; insanlara hak ettikleri kaliteli sağlık hizmetini sunmak olduğunu belirterek, bunun için de çok iyi bir organizasyon ve altyapıya gerek olduğunu söyledi. Sağlıkta erken tanının önemine işaret eden Bakan Gülle, yeni gelişen teknoloji ve tanı araçlarına gerek olduğunu, MRI cihazının da günümüzde en gelişmiş tanı araçlarından biri olduğunu vurguladı.

Gülle, Son teknoloji iki adet MRI cihazının hastanelerde hizmete sokulacağını, bunlardan birinin bugün Gazimağusa Devlet Hastanesi'nde hizmete girdiğini, diğerinin ise yaklaşık 10 gün sonra Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde hizmete gireceğini söyledi.

"MAĞUSA DA MERKEZ HASTANE OLACAK"
Ülkenin ikinci büyük kenti ve hastanesinde MRI cihazının devreye girmesinin merkez hastane olarak nitelendirilen Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nin yükünü hafifleteceğini belirten Gülle, "Merkezin gücü diyoruz ama artık Gazimağusa'yı, Lefkoşa'da yapılan her şeyin yapıldığı bir merkez olarak öngörüyoruz. MRI cihazıyla benzer noktalara geldik sayılır. Biraz daha organizasyon ve teknolojik yatırımla Mağusa Hastanesi de artık büyük bir merkez olacak. Perifer hastane modundan çıkmış olacak" dedi.

HASTANELERDE ÖZERK YÖNETİM
Sağlık Bakanı Amet Gülle, çalışanlara ve hastalara saygı temelinde zamanın en iyi kullanıldığı, en az zorluklarla karşılaşıldığı sağlık sistemini oluşturmanın en önemli ayaklarından birinin randevulu muayene sistemi olduğunu söyledi. Bakan Gülle, Gazimağusa Devlet Hastanesi yönetimini uygulama nedeniyle kutlayarak, başlatılan çalışmanın bir lokomotif görevi göreceğini, diğer hastanelerde de bununla ilgili çalışmaların başladığını,söyledi.

OTOMASYON ÇALIŞMALARI
Otomasyon konusunda da gerekli girişimleri başlattıklarını söyleyen Gülle, yakın bir zamanda kağıtların hiç kullanılmadığı, ya da çok az kullanıldığı, her şeyin bilgisayar sisteminde yapıldığı bir siteme geçmek istediklerini, bunun da ilk adımlarının atıldığını kaydetti. Çalışanların hastanelere sahip çıkması, çalışanlar ve hastalara huzurlu ortam oluşturulması açısından
hastane yönetimlerinin özerkliği konusunda özellikle durduklarını ifade eden Bakan Gülle, bütün hastanelerin yönetimlerinin bu anlayışla hareket etmesi gerektiğini, bunun güzle bir modelinin Gazimağusa'da görüldüğünü kaydetti.

ÜRETİCİ
Gazimağusa Devlet Hastanesi Başhekim Vekili Dr. Aykut Üretici de, Gazimağusa halkının uzun zamandır ihtiyacı olan MRI cihazına kavuştuklarını belirtti. Üretici, Gazimağusa halkının bir şikayetini sona erdirmek için Bakan Gülle'nin direktifleri doğrultunda bir adım attıklarını polikliniklerde randevulu hasta bakma sistemine geçtiklerini söyledi. Üretici 2 aylık bir organizasyonun ardından uygulamanın bir hafta önce başlatıldığını, uygulamayla hastaların gece karanlığında numara alabilmek için hastaneye gelmelerine gerek kalmadığını söyledi. Üretici, hastaları rahatlatacak olan uygulamaya ilginin yoğun olduğunu da sözlerine ekledi.

TULAY
MRI cihazıyla ilgili teknik bilgi veren Radyoloji Uzmanı Dr. Serhat Tulay da, cihazın Gazimağusa halkının büyük bir ihtiyacını karşıladığını, daha önce hastaların Lefkoşa'ya gitmek zorunda olduklarını ifade etti. Serhat Tulay, "Üstün kaliteli, güzel bir cihaza sahibiz" dedi.

 
h a b e r   b a ş l ı k l a r ı
 

Baslik  SUÇİÇEĞİ AŞILAMALARI BAŞLADI...
 
8 Kasım 2013, Cuma
      Suçiçeği
 
        Devlete bağlı hastane ve sağlık merkezlerinde "Suçiçeği" aşı uygulamasının başlatıldığını açıklayan
       Sağlık Bakanlığı:
arrow "AŞILAMA, KORUYUCU SAĞLIĞIN ÇOK ÖNEMLİ BİR AĞIDIR"

Sağlık Bakanlığı, Devlete bağlı hastane ve sağlık merkezlerinde "Suçiçeği" aşı uygulamasının başlatıldığını duyurdu.

Bakanlık Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamada, aşılamanın koruyucu sağlık hizmetlerinin çok önemli bir ağı olduğu vurgulanarak, aşıyla korunabilen hastalıklardan  “korunma gereği” Dünya Sağlık Örgütü’nün en önemli önerileri arasında olduğu kaydedildi.

“Her ülkenin kendi özel koşullarına göre aşı programları vardır. Biz de ülkemizde her 5 yılda bir bu konuda uzman bilim adamlarını davet edip, ülkemizin ulusal aşı programını güncelliyoruz. Hastalıklardan korunmak, hasta olup tedavi olmaktan hem çok daha ucuz, hem de beden ve ruh sağlığını korumak açısından çok daha anlamlıdır” denilen açıklamada, bu anlamda KKTC’nin çağdaş dünya uygulamalarını yakalamış durumda olduğunun altı çizildi.

Açıklamanın devamında, ülkemizde Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerin ve sağlık merkezlerinin tümünde ayrıca, özel hastane ve çocuk kliniklerinde aşı uygulaması yapılmakta olunduğuna dikkat çekildi.

Sağlık Bakanlığı açıklamasının devamında şu ifadelere yer verildi:
“Rutin aşı takvimimize, 18 Mart 2013 tarihinden sonra Hepatit A aşısı eklenmiş olup, 13 Kasım 2013 tarihinden itibaren de var olan aşılara bir yenisini daha eklemiş bulunuyoruz ki bu aşıda Suçiçeği aşısıdır. Bu güne kadar özel hastane ve kliniklerde isteğe bağlı olarak yapılan suçiçeği aşısını 13 Kasım 2013 tarihinden itibaren Sağlık Bakanlığına bağlı tüm hastane ve sağlık merkezlerinde 1 yaşını doldurmuş çocuklarımıza yapılmak üzere aşı takvimimize almış bulunuyoruz.

Aşı konusuna değinmişken son günlerde güncel bir konu olan POLİO (çocuk felci) aşısına da değinecek olursak; Suriye’de aşılanmamış çocuklar arasında polio vakalarının görülmüş olduğu basında yer almaktadır. Bizim ülkemiz özelinde yaptığımız çalışmalar ve aldığımız uzman görüşlerinden, uygulamakta olduğumuz aşıların yeterli olduğu, ilave bir polio aşısı yapmamızın gerekmediği sonucu çıkmıştır. Bu anlamda herhangi bir panik ve telaşa gerek yoktur. Hepatit A teşhisi doktor tarafından konulduğu zaman bildirimi zorunlu bir hastalık olduğu için durum Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi Müdürlüğüne bildirilir. Sıhhiye Müfettişleri Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi Müdürlüğü ihbar aldığı andan itibaren eğer öğrenci ise okuluna ve evine, eğer öğrenci değilse evine gidip oranın hijyen koşullarının uygunluğuna bakar. Okul İdaresi ve ilgili aile hijyen ve sanitasyon (Sanitasyon, hijyen ve sağlık koşulların oluşturulması ve devam ettirilmesi anlamında, uygulamalı bir bilim dalıdır) konuları hakkında eğitim verir.  Çocuğun bulunduğu sınıftaki arkadaşlarına ve yakın temaslılarına Hepatit A aşısı uygulanır ve bu aşı 6 ay sonra tekrarlanır.

Okullarda bulaşıcı hastalıkların önlenmesi ve salgın bir hastalığın oluşmaması için Müdürlüğümüze bağlı Sıhhiye Müfettişlerimiz tarafından ilk ve orta dereceli okullarda, Okul Sağlığı Teftişi adı altında gerekli çalışma ve denetim düzenli aralıklarla yapılmaktadır. Yapılan denetimlerde okullardaki içme ve kullanma sularının sağlıklı bir şekilde öğrencilerin kullanımına sunulması, öğrencilerin hijyen koşullarına uygun tuvaletleri kullanması ayrıca okullarda sağlığa uygun bir şekilde çöplerin koku sızdırmayacak şekilde kapalı çöp bidonlarında muhafaza edilip oyun alanlarının dışında tutulması ve bunların uzaklaştırılmasının sağlık koşullarına uygun şekilde yapılması denetlenmektedir.

Münferit vakalar görülmesi her zaman ve her durumda mümkündür.

Bu yıl okullar açıldıktan sonra Müdürlüğümüze 5 farklı okuldan birer adet Hepatit A vakası bildirilmiştir. Alınması gereken önlemler anında alınmış olup herhangi bir salgın durumu söz konusu değildir.

Hepatit B salgın oluşturacak bir hastalık değildir. Ülkemizde Yeni Doğandan itibaren tüm çocuklar 1998 yılından beri aşılanmaktadır.”
 
h a b e r   b a ş l ı k l a r ı
 

Baslik  TOPLUMUN ÜÇTE BİRİ DİYABETLİ...
 
6 Kasım 2013, Çarşamba
      Diyabet
 
        Sağlık Bakanlığı ile Kıbrıs Türk Diyabet Derneği, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü çerçevesinde diyabete dikkat çekmek için, "Geleceğimizi Koruyalım Hayallerimizin Önündeki Engel Diyabet Olmasın" sloganıyla bir dizi etkinlik düzenleyecek:
arrow TOPLUMUN ÜÇTE BİRİ DİYABETLİ...

Etkinlikler, 9 Kasım Cumartesi günü saat 15.00-16.00 arasında Lefkoşa Dereboyu'nda yapılacak "Hareketi Hayatımıza Katalım Yürüyüşü"yle başlayacak.

Dernek yetkilileri, 13 Kasım Çarşamba günü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu’nu ve Meclis Başkanı Sibel Siber’i ziyaret edecek, ardından da Meclis çalışanlarına kan şekeri ölçümü yapılacak. 14 Kasım Perşembe günü ise Diyabet Derneği ve Tabipler Birliği Sağlık Bakanı Ahmet Gülle’yi ziyaret edecek ve aynı gün ara bölgede kan şekeri kontrolü ve dernek piyangosunun çekilişi gerçekleştirilecek.

23 Kasım Cumartesi gecesi Cumhurbaşkanlığı himayelerinde dayanışma balosu yapılacak. Billboardlarla özellikle gençlerde görülen Tip 1 diyabetin belirtileri ve Tip 2 diyabet oluşturan risklere dikkat çekmeye çalışılacak.

GÜLLE VE ARCA’DAN ORTAK BASIN TOPLANTISI
Sağlık Bakanlığı’nda bugün yapılan basın toplantısında, Sağlık Bakanı Ahmet Gülle ve Diyabet Derneği Başkanı Caner Arca, hem etkinlik programını anlattı, hem de yapılması planlanan projelerle ilgili bilgi verdi. Toplantıda ilk konuşmayı yapan Diyabet Derneği Başkanı Caner Arca, Birleşmiş Milletler’in kabul ettiği 14 Kasım Dünya Diyabet Günü’nün, tüm dünyada olduğu gibi Kuzey Kıbrıs’ta da anlamına uygun bir şekilde bir aylık süre içinde birçok etkinlikle kutlandığını belirtti.

DÜNYADA 371 MİLYON DİYABETLİ VAR ANCAK YARISI BİLİYOR
Uluslararası Diyabet Federasyonu’nun 2012 yılında dünyadaki diyabetli sayısını 371 milyon olarak hesapladığını ve ne yazık ki diyabetlilerin ancak yarısının diyabetli olduğunu bildiğini söyleyen Arca, “Diyabetin artışı bu hızla giderse, 2030 yılında 552 milyon kişinin diyabet olacağı hesaplanıyor” dedi. Arca, konunun uzmanlarının önümüzdeki yıllarda dünya nüfusunun yüzde 30 artmasını beklerken, diyabetli sayısının yüzde 114 artacağını hesapladığına işaret ederek, “Diyabetliler bir ülkede yaşıyor olsalardı, en kalabalık ülkeler olan Çin ve Hindistan’dan sonra 3. sırayı diyabetliler ülkesi alırdı” dedi.

HER 15 SANİYEDE 2 DİYABETLİ ÖLÜYOR
Dünyada ve Kuzey Kıbrıs’ta; her 10 saniyede üç kişinin diyabet olduğunu ve her 15 saniyede iki kişinin de diyabete bağlı nedenlerden öldüğünü belirten Arca, diyabetten ölen insanların yarısının 60 yaşın altında olduğuna dikkat çekti.

KUZEY KIBRIS'TA TOPLUMUN 3’TE 1’İ DİYABETLİ
Diyabet hastalarının durumlarına göre maliyetlerini açıklayan Arca, Kuzey Kıbrıs’ta 2008 yılında yapılan taramada yüzde 11.2 diyabetli, yüzde 18 gizli şeker hastası bulunduğunun hesaplandığını yani toplumun üçte birinin diyabetli olduğunun belirlendiğini vurguladı.

DİYABET VERİLERİ
2013 yılı Uluslararası Diyabet Federasyonu’nun bu yılki sloganının “Geleceğimizi Koruyalım... Diyabet Hayallerinizin Önünde Engel Olmasın...”  şeklinde belirlendiğini dile getiren Arca, “Kıbrıs Türk Diyabet Derneği Dünya Diyabet Günü’nü etkin bir bilinçlendirme günü olarak algılıyor ve bu nedenle birçok etkinlikle bu günü bir aylık süre zarfında dikkatlere çıkarıyor” diye konuştu. Arca, bu yılki Dünya Diyabet Günü dolayısıyla programladıkları etkinlik ve çalışmaları sıralayarak, bu yıl bir ilk olarak basın açıklamalarını Tabipler Birliği ile ortak yapacaklarını ve ayrıca Biyologlar Derneği’nin de ay içinde ay içinde “ayak bakımı” temasıyla bir panel düzenleyeceğini söyledi. Arca, Diyabet Derneği’nin 3 yıl önce başlattığı ve hemen ardından Cumhurbaşkanlığı himayesinde sürdürdüğü “Diyabet Önlenebilir”

kampanyasında bu güne dek 2 bin 925 ilkokul öğrencisine, her çocuğa bir defter programı ile 19 bin 500 öğrenci ve ailelerine, 762 öğretmene, 1728 yetişkin kişiye, akran eğitimi programı ile 438 kişiye ulaşıldığını da aktararak, kampanya kapsamında 4 yürüyüş 1 bisiklet turu ile egzersizin öneminin vurgulandığını, billboardlarda farklı sloganlarla geniş kesimlere mesajlar verilmesine çalıştıklarını da belirtti.

GÜLLE: “ÖZEN İSTEYEN BİR HASTALIK”
Sağlık Bakanı Ahmet Gülle ise, diyabetin çok önemli ve özen isteyen bir hastalık olduğuna işaret ederek, düzenledikleri etkinliklerle konuya dikkat çekerek, ilk olarak hasta olmama noktasında bilinci arttırmayı amaçladıklarını söyledi.

Diyabet Derneği’nin her yıl konuyla ilgili çeşitli ekinlikler düzenlediğini anımsatan Gülle, önce sağlıklı olmak adına ilgili örgütlerle çalışma yapma perspektifi geliştirdiklerini belirtti. Gülle, verilerden ortaya çıkan en önemli sonucun, diyabet hastalarının yarısının bu rahatsızlığından haberdar olmaması olduğunu ifade ederek, 1996 ve 2008 yıllarında diyabet taraması yapıldığını ve bu kişilerin belli aşamaları geçince hastalıklarından haberdar olduklarını söyledi.

TARAMA PROGRAMI... DİYABET ERKEN TANI PROJESİ...
Önümüzdeki dönemde, diyabet, kalp, tansiyon ve kanser taramalarını birlikte yapmayı planladıklarını dile getiren Gülle, ilk etapta haberdar olmayan diyabetlileri saptayabilmek için Diyabet Erken Tanı projesi hayata geçirmeyi planladıklarını kaydetti.

Proje kapsamında risk grubunda olduğu düşünülen kişileri çağırarak daha ayrıntılı bir çalışma yapmayı istediklerini söyleyen Gülle, bunu birkaç ay içerisinde gerçekleştireceklerini belirtti. Sağlık Bakanı Ahmet Gülle, konuyla ilgili çeşitli etkinlikler ve faaliyetler gerçekleştirildiğini ancak artık bir sonraki aşamaya geçerek, ülkedeki risk guruplarına ulaşmalarının gerektiğini vurguladı.

 
h a b e r   b a ş l ı k l a r ı
 

Baslik  DİYABET EĞİTİMLERİ...
 
4 Kasım 2013, Pazartesi
      Diyabet
 
        Sağlık Bakanlığı'nın her yıl gerçekleştirdiği,
arrow DİYABET EĞİTİMLERİ ÇARŞAMBA GÜN BAŞLIYOR...

Sağlık Bakanlığı, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Endokrinoloji Servisi tarafından her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen Diyabet Eğitimlerinin, 6 Kasım 2013 Çarşamba günü başlayacağını duyurdu.

Bakanlık Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamada, 14 yıldan beridir düzenli olarak devam eden seminerlerde, diyabetlilere, diyabet hastalarının ailelerine, diyabet adayları ve konulara ilgi duyan yurttaşlara, diyabet tedavisi, diyabetten korunma, obezite ve diyabet komplikasyonları başta olmak üzere çeşitli bilgiler verilmekte olduğu kaydedildi.

Eğitim süresince konuşmacı olarak endokrin uzmanları, diyabet hemşireleri, beslenme uzmanları, psikolog ve diyabetle ilgili diğer dallardan hekimlerin katkı koyduğu altı çizilen açıklamada, diyabet eğitim programının her Çarşamba   
Endokrinoloji Servisi Toplantı Salonu’nda, 09,00 ila 11,00 saatleri arasında yer aldığı belirtildi.
 
Kasım-Aralık 2013 eğitim programı:

6 Kasım 2013:        Dr. Hasan Sav
                                   Diyetisyen Müjgân Öztürk

13 Kasım 2013:      Dr. Osman Köseoğluları

20 Kasım 2013:      Umut Maraşuna
                                   Diyetisyen Elvan Kurucuoğlu

27 Kasım 2013:      Uzman Hemşire Gülcem S. Razı
                                   Uzman Hemşire Aynur Baykal

4 Aralık 2013:          Uzman Hemşire Ayşe Şahin
                                   Diyetisyen Fatma Barbaros

11 Aralık 2013:        Dr. Hasan Sav

18 Aralık 2013:        Dr. Umut Maraşuna
                                   Diyetisyen Serkan Kral
25 Aralık 2013:        Dr. Gülgün Vaiz

 
h a b e r   b a ş l ı k l a r ı
 

Baslik  2015'TE YENİ SAĞLIK SİSTEMİ HAYATA GEÇİYOR...
 
1 Kasım 2013, Cuma
      Sağlık Bakanı Ahmet Gülle
 
        Sağlık Bakanı Ahmet Gülle 28-29-30 Kasım tarihlerinde sağlık alanında örgütlü sendika ve sivil toplum örgütleri ve
        üniversitelerin katılımıyla,
arrow SAĞLIK ÇALIŞTAYI DÜZENLENECEĞİNİ AÇIKLADI...

Gülle Sağlık Bakanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında Çalıştaydan çıkacak rapor doğrultusunda 2014 içerisinde tüm yasal düzenlemeleri tamamlayıp, 1 Ocak 2015 yılı itibarıyla yeni sağlık sistemini hayata geçirmek istediklerini söyledi.

Organizasyonun fikir babasının Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB) olduğunu söyleyen Bakan Gülle, sorun, eksiklik ve yapılması gerekenlerin belli olduğunu, önceliklerin belirlenip katılımcı bir anlayışla değişikliklerin hayata geçirilmesinin gerekli olduğunu ifade etti.

Gülle, çalıştayın 8 başlık altında gerçekleştirileceğini bildirerek başlıkları, “Kamu Sağlık Hizmetlerinin Sunumu”, “Özel Sağlık Hizmetlerinin Sunumu”, “Genel Sağlık Sigortası ve Sağlık Hizmetlerinin Finansmanı”, “Koruyucu Sağlık Hizmetleri”, “Acil Sağlık Hizmetleri”, “Hasta Hakları”, “İlaç Uygulamaları”, “Sağlık Yönetimi” olarak açıkladı.

Gülle, 11 Kasım mesai bitimine kadar Çalıştay’daki komitelere katılacaklara davet yaptıklarını, farklı düşünceleri olan veya yeni alt başlıklar eklemek isteyenlerin bu tarihe kadar görüşlerini bildirmeleri gerektiğini söyledi.

Gülle Çalıştay’da 28-29 Kasım tarihlerinde komitelerin veri toplama işlevini yerine getireceğini, 30 Kasım’da da bir Çalıştay Raporu ortaya çıkacağını ifade etti.

Gülle, temel amacın herkesin büyük oranda hemfikir olduğu yeni bir yapılandırmanın bir önce netleştirilip, stratejinin hazırlanıp ortaya konması olduğunu kaydederek, önümüzdeki günlerde ilgili örgütlerle birlikte bir basın açıklaması daha yapılabileceğini sözlerine ekledi. 

 
h a b e r   b a ş l ı k l a r ı
 

Baslik  GÜLLE: "SAĞLIKTAKİ TÜM SORUNLAR SİSTEMSİZLİKTEN KAYNAKLANIYOR.
       İNSANLAR HİZMETLERİNE DAHA KOLAY ULAŞABİLMELİ"
 
1 Kasım 2013, Cuma
      Poliklinik
 
        Sağlık Bakanı Ahmet Gülle, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, halkın poliklinik hizmetlerine daha kolay ulaşacağı bir sistemin getirilmesi gerektiğini, sağlıktaki sorunların sistemsizlikten kaynaklandığını söyledi:
arrow "SAĞLIKTAKİ TÜM SORUNLARIN SİSTEMSİZLİKTEN KAYNAKLANIYOR. İNSANLAR POLİKLİNİK
        HİZMETLERİNE DAHA KOLAY ULAŞABİLMELİ"

Sağlık Bakanı Ahmet Gülle, halkın poliklinik hizmetlerine daha kolay ulaşacağı bir sistemin getirilmesi gerektiğini, sağlıktaki sorunların sistemsizlikten kaynaklandığını söyledi.

Kendilerine sağlık sistemini düzeltme hedefi koyduklarını vurgulayan Gülle, bu amaçla 28-30 Kasım’da Sağlık Çalıştayı düzenleyeceklerini; kısa, orta ve uzun vadeli planlamalar için konuların 8 ana başlıkta tartışılacağını bildirdi.

GÜLLE: “2006’DAN BERİ YETERİNCE YOL ALINMADI”
Sağlık Bakanı Ahmet Gülle, kendisinden önce Cumhuriyet Meclisi Genel Kuruluna hitap eden UBP Milletvekili Dr. Faiz Sucuoğlu’nun Sayıştay’ın raporundan alıntılar yaptığını; 2006’dan bugüne bazı çalışmalar yapıldığını ancak yeterince yol alınmadığının görüldüğünü söyledi. Gülle, acil servislere başvuran hastaların tümünün acil olmadığını; poliklinik hizmetlerinin randevulu sistemle verimlileştirilmesiyle bu sorunun aşılabileceğini; bu konu üzerinde durduklarını ifade etti.
İnsanların poliklinik hizmetlerine daha kolay ulaşacağı bir sistemin getirilmesi gerektiğini vurgulayan Ahmet Gülle, acil sağlık hizmetlerinin, ambulans ağının da geliştirilmesinin şart olduğunu; sağlıktaki tüm sorunların sistemsizlikten kaynaklandığını söyledi. Gülle, “Hedef olarak kendimize bu sistemi düzeltme, sorunları çözmeyi koyduk. 28-30 Kasım’da çalıştay düzenliyoruz. Bütün sağlık çalışanlarının örgütlerinin katılacağı bu çalıştayda konular 8 başlıkta tartışılacak. Kısa, orta, uzun vadeli planlamalar yapılacak” diye konuştu.

Çalıştay’da, “Kamu sağlık hizmetlerinin nasıl verileceği, özel sağlık hizmetleri, temel sağlık hizmetlerinin yeni bir vizyonla geliştirilmesi, ilaç yönetimi, genel sağlık sigortası, hasta hakları, acil sağlık hizmetleri ve sağlık vizyonu” başlıklarının tartışılacağını bildiren Ahmet Gülle, bugün sağlık çalışanlarının özveriyle iyi hizmet verdiğini ancak toplumun beklentisinin de daha iyiye ulaşmak olduğunu vurguladı.

Gülle, Çalışta ile tüm bunların planlanacağını bildirerek, planların da hızlı şekilde de hayata geçireceklerini ifade etti.
Bakan Gülle, Gazimağusa Serbest Liman’ndaki kirlilik konusunda Nazım Çavuşoğlu’nun sorusu üzerine, buradaki kirliliğin ıslanmadan kaynaklandığını belirtti, gerekli tetkiklerin yapıldığını söyledi. Bakan Gülle, Gümrük Dairesi’nin verdiği veri ve raporlara göre hareket ettiklerini bildirdi.

Yeniden söz alan UBP Lefkoşa milletvekili Faiz Sucuoğlu, uzun süredir ciddi adım atılmadığı için atılacak her türlü olumlu adımda destek olacaklarını söyledi. Sucuoğlu, Sağlık Çalıştayı’na da davet alırlarsa, katılmak ve katkıda bulunmak üzere seve seve gideceklerini ifade etti.

 
h a b e r   b a ş l ı k l a r ı
 

                                                                                 KASIM 2013  
» Sağlıkta reforma doğru... Ahmet Gülle, BRT1'de Sabah Rotası'na katıldı... (26/11/2013)
» Sağlık Bakanlığı 2014 Yılı Bütçesi onaylandı... (22/11/2013)
» Dilekkaya Sağlık Ocağı hizmete girdi... (20/11/2013)
» Ağız ve Diş Sağlığı Eğitimleri başlatılıyor... (20/11/2013)
» Diyabet Derneği yetkilileri Sağlık Bakanı Ahmet Gülle'yi ziyaret etti... (14/11/2013)
» 14 Kasım Dünya Diyabet Günü... (14/11/2013)
» Onkoloji'ye hekim takviyesi (12/11/2013)
» Sağlık Bakanlığı ile Diyabet Derneği'nin düzenlediği yürüyüş yapıldı (11/11/2013)
» Diyabet eğitimleri başladı (11/11/2013)
» Mağusa Devlet Hastanesi'ne alınan MRI cihazı devreye girdi (8/11/2013)
» Suçiçeği aşılamaları başladı... (8/11/2013)
» Toplumun üçte biri diyabetli... (6/11/2013)
» Diyabet eğitimleri... (4/11/2013)
» 2015'te yeni sağlık sistemi hayata geçiyor... (1/11/2013)
» Sağlık Bakanı Gülle: "Sağlıktaki tüm sorunlar sistemsizlikten kaynaklanıyor. İnsanlar poliklinik hizmetlerine daha kolay ulaşabilmeli" (1/11/2013)