Baslik SAĞLIKTA TÜM İŞLEMLER İÇİN KİMLİK İBRAZI İSTENECEK...
 
 31 Ocak 2013, Perşembe
         Kimlik ibrazı
 
         Sağlık Bakanlığı'na bağlı, devlet hastaneleri ve sağlık merkezlerinde yapılacak
         tüm işlemler için:
arrow 1 ŞUBAT'TAN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE YURTTAŞLARDAN KİMLİK
       İBRAZI İSTENECEK...

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, geçmişte hastane ve sağlık merkezlerine başvuran birçok hastanın kimlik kartını beraberinde getirmediği, bazılarının ise başka kişiler adına işlem yaptırdığının tespit edildiği belirtildi.

Başka kimselerin kimliğine bürünerek işlem yapmanın suç olduğu uyarısında bulunulan açıklamada, benzer durumların yaşanmaması için bugünden itibaren hastane ve sağlık merkezlerine müracaat eden herkesten kimlik ibrazının isteneceği kaydedildi.

 
                                                 h a b e r   b a ş l ı k l a r ı
 

Baslik SAĞLIK BAKANLIĞI: "KANLIKÖY DEPO ŞEBEKE SU GİRİŞİNDE KISMİ
      KİRLİLİK TESPİT EDİLDİ"
 
 23 Ocak 2013, Çarşamba
         Basın Açıklaması
 
         Sağlık Bakanlığı:
arrow KANLIKÖY DEPO ŞEBEKE SU GİRİŞİNDE KISMİ KİRLİLİK TESPİT EDİLDİ

Sağlık Bakanlığı, Kanlıköy Depo Şebeke su girişinden alınan numunelere yapılan tahlil sonuçlarına göre, kısmi kirliliğin tespit edildiğini açıkladı.

Bakanlık Basın Bürosu aracılığıyla yapılan açıklamada,  söz konusu su tahlillerin TÜRKAK tarafından akredite olan Devlet Laboratuvarı’nda gerçekleştirildiği belirtildi.   

Klorlama işlemleri başlatıldı…
Açıklamada, Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi ekipleri, Gönyeli Belediyesi işbirliğinde söz konusu depoda klorlama işlemleri başlattı ve kirliliğe neden olan etkenin araştırılmakta olunduğu da kaydedildi.

 
                                                 h a b e r   b a ş l ı k l a r ı
 

Baslik SAĞLIK BAKANI ERTUĞRUL HASİPOĞLU, TÜKETİCİLER DERNEĞİ'Nİ
      KABUL ETTİ
 
 22 Ocak 2013, Salı
         Tüketiciler Derneği
 
         Sağlık Bakanı Ertuğrul Hasipoğlu:
arrow HASAN YILMAZIŞIK BAŞKANLIĞINDAKİ KKTC TÜKETİCİLER DERNEĞİ
      HEYETİNİ KABUL ETTİ

Bakanlık Basın Bürosu'ndan yapılan açıklamada, Sağlık Bakanı Hasipoğlu, ülkede birtakım sorunların var olduğun ancak, sorun olmazsa da hayatın olamayacağını söyledi.

Teknecik Elektrik Santraline de filtre konacak…
Tüketiciler Derneğinin dile getirdiği sorunlara ciddiyetle eğildiğini de söyleyen Hasipoğlu, filtre konusunda Kalecik Elektrik Santralinden sonra sıranın Teknecik Elektrik Santralinde olduğunu ve oraya da filtre konacağını müjdeledi.

Onkoloji hastanesinin temeli atılacak…
Kanser hastalığının yaygınlığı konusunda ülkede sıkıntıların olduğunu kabul eden Bakan Hasipoğlu, “Maalesef, kanser hastalığının yaygınlığı konusunda Dünya’da beşinci sıradayız” dedi.

Büyük bir ihtiyaca cevap verecek ”Onkoloji Hastanesi’nin” temelini 1 ay içerisinde atacaklarını da ifade eden Hasipoğlu, bunun yanı sıra tüm hastane ve sağlık merkezlerinin fiziki yapılarının daha çağdaş bir yapıya kavuşturulması için yoğun bir çalışma yürütmekte olduklarını belirtti.

Sağlık haritası tüm hastalıklara ışık tutacak…
Buna rağmen Sağlık Bakanlığının başlatmış olduğu ve ülkenin genelini kapsayacak olan ‘Sağlık Haritası’ projesiyle sağlıkta bir miladın yaşanacağına dikkat çekerek, söz konusu çalışmanın yılsonu itibarıyla sonuçlandırılmasının hedeflendiğini söyledi.

Hasipoğlu, “Ekiplerimiz ev ev dolaşıyorlar. Hangi evde ne gibi hastalıkların görüldüğünün tespiti yapılıyor. Görülen hastalılara kayda alınıyor ve günün sonunda bir sağlık haritası oluşacak. Böylelikle ülke genelinde kimin ne hastalığı ve hangi bölgede ne gibi hastalıkların olduğu ortaya çıkacak. Çıkan sonuçlar ışığında da, hastalıkların azaltılmasına yönelik sağlık politikaları oluşturulacak”  dedi.

Hormon analizleri yapılıyor…    
Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından akredite olan Devlet Laboratuvarı’nda, hormon analizlerinin yapılabilmesi için gerekli olan cihazı 1 ay içerisinde alıp hizmete koyduklarını da vurgulayan Hasipoğlu, “ bu cihazla artık yüzde yüz güvenilir bir şekilde hormon analizlerini yapabiliyoruz” dedi.

Gıda ve Hal Yasası Mecliste…
Sağlık Bakanı Hasipoğlu, yurttaşların sofrasına sağlıklı gıdaların sunulabilmesi adına çok önem verdiği “Gıda” ve” Hal” yasalarının şu an itibarıyla Mecliste olduğuna da değindi. Bu yasaların hayat bulmasını çok önemsediğini belirten Hasipoğlu, her iki yasanın da hayat bulması için azami çaba içerisinde olduğunu da kaydetti.

Lefkoşa Belediyesinde yaşananlar hepimizi üzüyor…
Sağlık Bakanı Ertuğrul Hasipoğlu, Lefkoşa Türk Belediyesi’nde yaşananların herkesi üzdüğünü söyleyerek, bu süreçte Sağlık Bakanlığı çalışanlarının insanüstü çabalarla çalıştığına dikkat çekti.

Biyolojik yöntemlerle ilaçlama yapıldı ve yaşanması olası hastalıkların
önüne geçildi…

Lefkoşa’da biyolojik yöntemlerle ilaçlama yapıldı ve yaşanması olası hastalıkların önüne geçildi diye sözlerini sürdüren Bakan Hasipoğlu, “Bu süreçte her türlü bulaşıcı hastalığın yaşanacağı iddia ediliyordu. Ancak Bakanlığımızın olağanüstü ve insanüstü çabalarından dolayı bir tek ishal vahası bile yaşanmadı. Bu konuda salgın ve bulaşıcı hastalıkların yaşanmamasında Sağlık Bakanlığı’nın yerinde ve doğru önlemleri almış olduğunun önemi büyüktür”  dedi.
 
Yılmazışık…
KKTC Tüketiciler Derneği Başkanı Hasan Yılmazışık da, Sağlık Bakanı Ertuğrul Hasipoğlu’na derneklerinin önerilerini içeren 15 maddelik bir metin sundu.

Gıda Güvenliği Yasası’nın geçirilmesi, gıda, sağlık ve sigara denetimlerinin yoğunlaştırılması talebi gibi birçok öneriyi Bakan Hasipoğlu’na sunan Yılmazıışık, Lefkoşa Belediyesi’nde yaşanan kargaşadan dolayı doğabilecek sağlık sorunlarından duydukları endişeleri de dile getirdi.

Lefkoşa halkından, almadıkları hizmetin ücretinin talep edilmemesi için yasal bir düzenlemenin de yapılmasının şart olduğunu kaydeden Yılmazışık, “2012 yılında Belediyesi’nden hizmet almayan Lefkoşa sakinlerinden, verilmeyen hizmetin ücreti alınmamalıdır. Aksi durumda, derneğimiz mahkemeye başvuracaktır” dedi.
 
                                                 h a b e r   b a ş l ı k l a r ı
 

Baslik 1 ŞUBAT'TAN İTİBAREN, DEVLET HASTANELERİ VE SAĞLIK
      MERKEZLERİNE MÜRACAAT EDEN HASTALARDAN KİMLİK
      İBRAZI İSTENECEK
 
 22 Ocak 2013, Salı
         Basın Açıklaması
 
         Sağlık Bakanlığı:
arrow "1 ŞUBAT'TAN İTİBAREN, DEVLET HASTANELERİ VE SAĞLIK
        MERKEZLERİNE MÜRACAAT EDEN HASTALARDAN KİMLİK
        İBRAZI İSTENECEK"

Sağlık Bakanlığı, 1 Şubat 2013 tarihinden itibaren, Devlet Hastaneleri ve Sağlık Merkezlerinde gerçekleştirilecek tüm işlemler için yurttaşlardan kimlik ibrazı isteneceğini açıkladı.

Bakanlık Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamada, hastane ve sağlık merkezlerine başvuran hastaların birçoğunun bugüne kadar, kimlik kartlarını beraberlerinde getirmedikleri belirtildi ve yapılan araştırmalar sonucunda, söz konusu hastaların bir kısmının başka kişiler adına işlem yaptırdığının tespit edildiği belirtildi.
 
Açıklamada, başka kimselerin kimliğine bürünerek işlem yapmanın suç olduğunun altı çizilerek, bu ve buna benzer durumların yaşanmaması için, 1 Şubat 2013 tarihinden itibaren hastane ve sağlık merkezlerine müracaat eden herkesten kimlik ibrazının isteneceği kaydedildi.
 
Uygulama başlayana kadar duyuru ve uyarı yapılacak…
“Belirtilen tarihe kadar, hastane ve sağlık merkezlerinde, hastalara hem yazılı hem de sözlü olarak duyuru ve uyarı yapılacaktır” denilen açıklamada, yurttaşların bu uygulamaya saygı ve anlayış göstermeleri istendi.

 
                                                 h a b e r   b a ş l ı k l a r ı
 

Baslik SAĞLIK BAKANI ERTUĞRUL HASİPOĞLU: "ÇALIŞANIN VE HASTALARIN
      MEMNUNİYETİNİ ARTTIRACAĞIZ"
 
 18 Ocak 2013, Cuma
         Kıbrıs Türk Nörolojik Bilimler Derneği
 
         Kıbrıs Türk Nörolojik Bilimler Derneği Yönetim Kurulu üyelerini Kabul eden
        Sağlık Bakanı Ertuğrul Hasipoğlu:
arrow "ÇALIŞANIN VE HASTALARIN MEMNUNİYETİNİ ARTIRACAĞIZ"

Sağlık Bakanı Ertuğrul Hasipoğlu, sağlıktaki kaliteyi artırmayı amaçladıklarını söyledi.

Bakanlık Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, Bakan Hasipoğlu, yeni Kurulan Kıbrıs Türk Nörolojik Bilimler Derneği heyetini kabulünde açıklamalarda bulundu.

Sağlık haritası…
Bakan Hasipoğlu, Adanın sağlık haritasını çıkartmak amacı ile eğitilen 70 kişinin, “Hane Sağlık Hizmetleri” çalışması sürdürdüğünü ifade etti ve bu çalışanların ev ev dolaşarak hangi evde hangi hastalıkların bulunduğunu tespit etmeye çalıştığını söyledi.

“Halkın sağlıkla ilgili sorunları nelerdir, bunlar nasıl engellenir diye çalışıyoruz” diye konuşan Hasipoğlu, söz konusu çalışmanın Ülkedeki sağlık politikalarının da belirlenmesine katkı sağlayacağını kaydetti.

Kadrolar…
Kadrolar için terfi açtıklarını da belirten Sağlık Bakanı Hasipoğlu,  ancak konunun Kamu Hizmeti Komisyonu’na takıldığını belirtti.

Hemşire sıkıntısı var…
Ülkede hemşire sıkıntısı yaşandığını ancak bakanlığın ne hizmet satın alabildiğini, ne de uzman olmadıkları için sözleşmeli olarak işe alabildiğini dile getiren Hasipoğlu, sendikaları ise soruna çözüm üretmek yerine tehdit savurduklarını söyledi. Hasipoğlu, “Grev yapsa da ne kazanır. Tablo ortada. Sorunların aşılması için herkes bir birine destek olmalı” dedi.

Ülkede ilaç eksikliği yok…
Göreve geldiğine hedef olarak fiziki yapı, teknik donanım ve yasa hedefi ortaya koyduklarını dile getiren Hasipoğlu, ülkede şu anca ilaç eksikliği olmadığını, onkoloji servisinin temelinin yakın zamanda atılacağını ve Ayaktan Tanı Merkezi’nin üst katına Kalp Damar ve Anjiyo servisinin taşınmasını hedeflediklerini açıkladı.

Hedef, tedavileri burada yapmak ve hastaların yurt dışına
gidişinin önlenmesidir…

Bakan Hasipoğlu “Tüm hedefimiz hastanelerimizi her şeyi yapabilecek hale getirip hastaların yurt dışına gitmesinin durdurabilmektir” dedi ve Tıp’ın sürekli dinamik bir süreç olduğundan sürekli yatırım gerektirdiğini vurguladı.

Polise ve yargıya çağrı…
Polis ve yargıya da çağrıda bulunan Bakan Hasipoğlu sağlık çalışanlarının darp edilmesi konusundaki cezanın ağırlaştırılmasını istedi.

Kıbrıs Türk Nörolojik Bilimler Derneği Başkanı Dr. Turgay Akalın da konuşmasına, kendilerini kabul eden Bakan Hasipoğlu’na teşekkür ederek başladı.

Nöroloji uzmanları, beyin cerrahisi, fizik tedavi ve rehabilitasyon ile psikoloji uzmanlarının katılımı ile oluşturulan Derneğin, KKTC’deki nöroloji bilimlerin geliştirilmesi ve hastalara daha iyi hizmet vermek amacı ile kurulduğunun altını çizen Akalın, 4 ana branşı oluşturan doktorları kapsayan derneğin, KKTC’de nöroloji hastalıklarının araştırılmasına çara üretmek ve bilimsel yayınlar oluşturmayı amaçladığını anlattı.

Doktor eksikliği giderilsin…
Akalın, YDÜ Hastanesi ile de protokol imzalandığını dile getirerek, derneğin bilimsel yazılar için bir de dergi çıkartmayı amaçladığını söyledi. Dernek Başkanı Akalın, Sağlık Bakanı Ertuğrul Hasipoğlu’ndan doktor eksikliklerinin giderilmesini istedi.

 
                                                 h a b e r   b a ş l ı k l a r ı
 

Baslik SAĞLIK BAKANLIĞI: "DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ'NÜN TAVSİYE ETTİĞİ
      TÜM ÖNLEMLER ALINDI"
 
 18 Ocak 2013, Cuma
         Basın Açıklaması
 
         Sağlık Bakanlığı Dünya'da ve Türkiye'de son zamanlarda Kızamık konusunda rastlanan
         bazı bulgulardan dolayı KKTC'de de birtakım önlemler aldı:
arrow "DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ'NÜN TAVSİYE ETTİĞİ TÜM ÖNLEMLER ALINDI"

Sağlık Bakanlığı, Dünyada ve Türkiye'de son zamanlarda Kızamık konusunda rastlanan bazı bulgulardan dolayı bir açıklama yaparak, Dünya Sağlık Örgütü'nün Bilim Kurulu'nun aldığı kararlar doğrultusunda, KKTC'de de bazı önlemlerin alınmaya başlandığını açıkladı.

Bakanlık Basın Bürosu aracılığıyla yapılan açılamada, Kızamık aşısının Ülkemizde aşı programı kapsamında olduğu belirtildi ve 2012 Haziran ayından itibaren Dünya’da ve Türkiye’de Kızamık vakalarının görülmesiyle birlikte, KKTC’ye turist giriş çıkışlarını göz önüne alarak, “Olası bir Kızamık salgınına karşı, birtakım önlemlerin alınması kararlaştırmıştır” denildi.

Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
“Dünyada son zamanlarda, bulaşıcı hastalıklardan biri olan ‘Kızamık’ konusunda belirli bulgular görülmeye başlanmıştır.

Kızamık Aşı Programı kapsamındadır…
Bilindiği gibi ‘Kızamık’ aşısı, Ülkemizde aşı programı kapsamındadır.

Ülkemizde bu rutin aşılamalara ek olarak, 2000 yılından beri, İlkokul Bir ve Beşinci sınıftaki çocuklara, ikinci doz ‘Kızamık’, ‘Kızamıkçık’ ve ‘Kabakulak’ aşısı yapılmaktadır. Buna bağlı olarak da Bakanlığımıza, 2009 yılından bu yana, herhangi bir kızamık vakası bildirimi olmamıştır.

DSÖ tüm Ülkeleri uyardı…
Ancak, 2012 Haziran ayından bu yana Dünya’da ve Türkiye’de kızamık vakaları görülmeye başlamış ve Dünya Sağlık Örgütü’nün ilgili Bilim Kurulu aldığı kararlar doğrultusunda, tüm ülkelere bir takım tavsiyelerde bulunmuştur.

Olası Kızamık salgınına karşı bazı önlemler alındı…
Bakanlığımız, ülkemize turist giriş çıkışlarını göz önüne alarak, olası bir Kızamık salgınına karşı, birtakım önlemlerin alınmasını kararlaştırmıştır.

Hekimlere hatırlatıldı…
Bu kararlar kapsamında ilk olarak, Tabipler Birliğiyle temasa geçilerek, tüm hekimlere olası Kızamık vakaları ve bildirimleri konusunda bir hatırlatma yapılmıştır.

Bakanlık aşılanması gereken kişileri aşılayacak…
Bildirim yapılan vakalarla ilgili Bakanlığımız, gerekli araştırmayı yaparak, aşılanması gereken kişileri aşılayacaktır.

Kızamık belirti şüphesi olanlar mutlaka hekime müracaat etsin…
Bu bilgiler ışığında yüksek ateşi ve veya döküntüleri olan kişilerin mutlaka hekime giderek veya götürülerek, gerekli önlemlerin alınmasını sağlamaları son derece önemlidir.

 
                                                 h a b e r   b a ş l ı k l a r ı
 

Baslik LEFKOŞA DR. BURHAN NALBANTOĞLU DEVLET HASTANESİ'NE 10 ADET
      KOMPRESÖRLÜ NEBULİZATÖR CİHAZI BAĞIŞLANDI
 
 16 Ocak 2013, Çarşamba
         Nebulizatör bağışı
 
         Mahir & Sons Ltd'den Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine;
arrow 10 ADET KOMPRESÖRLÜ NEBULİZATÖR CİHAZI BAĞIŞLANDI

Ülkemizin tanınmış işadamlarından, Mahir & Sons Ltd. kurucusu Mahir Alptürk, 'Kıbrısnet' internet şirketleri adına Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Kardiyoloji Servisine 10 Adet Kompresörlü Nebulizatör cihazı bağışladı.

Hastaların rahat nefes almaları sağlanacak…
Bakanlık Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, Hastane Başhekimi Dr. Rifat Siber ve Kardiyoloji Klinik Şefi Dr. Gülgün Vaiz’e teslim edilen kompresörlü nebulizatör cihazlarıyla, özellikle nefes darlığı çeken çocuklar ve göğüs rahatsızlığı olan hastaların rahat nefes almalarını sağlayacak.

Bağış esnasında kısa bir konuşma yapan Başhekim Dr. Rifat Siber, firmalardan hastaneye yapılan bağışların önemine değinerek, Mahir & Sons Ltd. kurucusu Mahir Alptürk’e gerçekleştirdiği bağıştan ötürü teşekkür etti.
 
                                                 h a b e r   b a ş l ı k l a r ı
 

Baslik BAŞBAKAN KÜÇÜK, GİRNE AKÇİÇEK HASTANESİ'NDE KADIN DOĞUM VE
      CERRAHİ SERVİSLERİNİ HİZMETE AÇTI
 
 16 Ocak 2013, Çarşamba
         Girne Akçiçek Hastanesi Kadın Doğum ve Cerrahi Servisi'nin açılışı
 
         Başbakan İrsen Küçük,
arrow "GİRNE AKÇİÇEK HASTANESİ'NDE YENİ OLUŞTURULAN
        KADIN DOĞUM İLE CERRAHİ SERVİSLERİNİ HİZMETE AÇTI

TC Yardım Heyetinin katkılarıyla inşa edilen servisler 1 milyon 200 bin Türk Lirasına mal olurken, Girneli işinsanları, kurum kuruluş ve hayırsever vatandaşlarca karşılanan donanımı için de yaklaşık 200 bin TL harcandı.

Servislerin resmi açılışı için bugün saat 12:00’de Akçiçek Hastanesi’nde tören düzenlendi.

Açılışta, Başbakan İrsen Küçük,  Sağlık Bakanı Ertuğrul Hasipoğlu ve Akçiçek Hastanesi Başhekimi Dr. Salih Beyoğlu birer konuşma gerçekleştirdi.

Konuşmaların ardından katkıda bulunanlara plaket takdim edildi.

Törene, Başbakan Küçük, Sağlık Bakanı Hasipoğlu ve Başhekim Beyoğlu’nun yanı sıra TC Lefkoşa Büyükelçiliği Sağlık Müşaviri Nuri Ateş, TC Yardım Heyeti Uzman Müşavirleri Hasan Kırman ile Durmuş Yavuz, Girne Kaymakamı Gürkan Kara, Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi Müdürü Ahmet Ulutekin, Akçiçek Hastanesi Kalkındırma Derneği Başkanı Dr. Özdemir Berova,  katkıda bulunan yerli ve yabancı işadamı, kurum kuruluşların başkan ve temsilcileriyle hastane personeli katıldı.

KÜÇÜK
Başbakan İrsen Küçük, yaptığı konuşmada sağlık sektörü ve insan sağlığının, hükümetin önem verdiği konuların başında geldiğini belirterek, dünya genelinde olduğu gibi KKTC’de bu alanda önemli gelişmeler yaşanmakta olduğunu kaydetti.

Sağlık alanına devlet yanında başta TC Lefkoşa Büyükelçiliği Yardım Heyeti olmak üzere kurum kuruluş, işadamı, işkadını ve hayırsever kişilerin katkı koymakta olduğunu ifade eden Başbakan Küçük,  katkı yapanlara teşekkürlerini sundu.

Sağlık alanına yapılmakta olan yatırımlardan geçen yıl TC Yardım Heyeti’nin katkılarıyla temelini attıkları; insan sağlığını yakından ilgilendiren hormon analizlerinin yapılabileceği gıda laboratuarının tamamlanma aşamasına geldiğini de belirten Başbakan Küçük, bunun yanında Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nde de servisleri yenilenmekte olduklarını kaydetti.

Sağlığa devlet yanında özel sektör tarafından da büyük yatırımlar yapılmakta olduğunu ifade eden Başbakan İrsen Küçük, yatırımların bu alanda insanlara daha iyi ve kaliteli bir sağlık hizmeti sunma adına yapılmakta olduğunu vurguladı.

Başbakan İrsen Küçük konuşmasının sonunda Girne Akçiçek Hastanesi’ne yeni kazandırılan servislerin özelde Girne genelde ülke halkına hayırlı olmasını diledi.

HASİPOĞLU
Sağlık Bakanı Ertuğrul Hasipoğlu ise, geçmiş yıllarda ‘butik hastane’ tarzında inşa edilen Girne Akçiçek Hastanesi’nde artan nüfus ve ihtiyacı karşılama yönünde inşa edilen yeni kadın doğum ve cerrahi servislerinin hayırlı olmasını dileyerek, yakın bir süre sonra da hastanenin acil servisini büyüteceklerini kaydetti.

Acil serviste yapılacak çalışma için ihale aşamasına gelindiğini ve inşasına kısa bir süre sonra başlayacaklarını belirten Bakan Hasipoğlu, bunun yanında hastaneye tomografi cihazı da alınacağını vurguladı.

Yataklı tedaviden çok temel sağlığa önem verdiklerini ifade eden Bakan Hasipoğlu, bunun yataklı tedavinin pahalı temel sağlık hizmetlerinin ucuz olmasından kaynaklandığını belirterek, ülkede yapılmakta olan aşılama ve taramalarda Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) ülkeye başarı belgesi takdim ettiğini söyledi.

“Biz dünyada bu konularda en iyilerdeniz. Aşılamada dünya sağlık örgütünün de temennisiyle bazı aşıları, çiçek, tüberküloz ve sıtmayı kaldırdık. Thalssamiada dünya birincisiyiz, doğumları sıfırladık, hayat standartlarını yükselttik” diyen Sağlık Bakanı Hasipoğlu, geçmişe dönüp bakıldığında sağlık alanında çok şey başarılmasına rağmen bu başarının hiçbir zaman ön plana çıkarılmamasını eleştirdi.

Girne Akçiçek Hastanesi’nde bugün hizmete açtıkları servislere TC Yardım Heyeti’nin 1. 2 milyon, Girne halkının da 200 bin Türk Lirası katkısı olduğunu; bakanlık bütçesinden ise hiçbir katkı yapılmadığını belirten Bakan Ertuğrul Hasipoğlu, başta TC Lefkoşa Büyükelçiliği ve bu alanda başarılı çalışmalar yapan Girneli sivil toplum örgütlerine teşekkürlerini sundu.

Konuşmasında sağlık alanında yapılmakta olan çalışmalar hakkında da geniş bilgi sunan Bakan Hasipoğlu,  zaman zaman hastane ve sağlık kurumlarda çalışan personele yönelik yapılan olumsuz davranışları eleştirdi ve yargıya seslenerek; bu tür tavırlar içerisine girerek sağlık çalışanlarını darp eden veya fiziki hasara neden olan kişileri ağır şekilde cezalandırılmalarını istedi.

BEYOĞLU
Girne Akçiçek Hastanesi Başhekimi Salih Beyoğlu da konuşmasında kadın doğum ve cerrahi servislerin hastaneye kazandırılmasına katkı koyan başta TC Yardım Heyeti, eski Sağlık Bakanı Ahmet Kaşif, Bakan Ertuğrul Hasipoğlu olmak üzere bakanlık müsteşar, müdür, ve yardımsever kurum kuruluş ve sivil toplum örgütlerine teşekkürlerini sundu.

 
                                                 h a b e r   b a ş l ı k l a r ı
 

Baslik "KIBRISLI TÜRKLERDE BÖBREK YETMEZLİĞİ" ARAŞTIRMASI...
 
 14 Ocak 2013, Pazartesi
         Böbrek Yetmezliği
 
         Sağlık Bakanlığı, University College London işbirliğiyle KKTC'de yaşayan Kıbrıslı
         Türklerdeki 'Son Dönem Böbrek Yetmezliği' sıklığı araştırıldı...
arrow "KKTC'DE ORAN OLDUKÇA YÜKSEK"

Her bir milyon nüfusta; İngiltere'de 101, Türkiye'de 349, Tunus'ta 239 ve Yunanistan'da 164 iken, bu aran KKTC'de 327.

Sağlık Bakanlığı, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Nefroloji Servisi ile University College London (UCL) Nefroloji Bölümü’nün ortak yaptığı bir çalışmada, KKTC’de yaşayan Kıbrıslı Türklerdeki, ‘Son Dönem Böbrek Yetmezliği’ sıklığının araştırıldığını açıkladı.

Bakanlık Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, KKTC’de yaşayan Kıbrıslı Türklerdeki, ‘Son Dönem Böbrek Yetmezliği’ sıklığının araştırılması çalışmasına, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Nefroloji Servisinden Dr. Düriye Deren Oygar ve UCL Nefroloji Bölümü’nden Prof. Dr. Guy Neild, Prof Dr. Patrick Maxwell, Dr. Dr. Thomas Connor ve Dr. Daniel Gale katıldı.
 
Çalışma, “Plos One” dergisinde yayımlandı…
2004-2011 yılları arasında yürütülen söz konusu çalışma, bilimsel derecelendirme sıralamasına göre yüksek değere sahip “Plos One” dergisinde bilimsel makale olarak yayımlanmaya hak kazandı.  

Son Dönem Böbrek Yetmezliği…
Açıklamada, böbrek yetmezliğinin son aşaması olan son dönem böbrek yetmezliğinde, hastanın yaşamına devam edebilmesi için diyaliz veya böbrek nakli tedavilerinden birine tabi tutulması gerektiği belirtilerek, Avrupa’da her bir milyon nüfusta 100 ile 300 kişide “Son Dönem Böbrek Yetmezliği” gelişmekte olduğuna vurgu yapılırken, çalışmadan çıkan sonuçlara göre bu oranın KKTC’de 327 olarak tespit edildiği kaydedildi.

KKTC’de oran oldukça yüksek…
KKTC’de bir milyon nüfusta 327 rakamının oldukça yüksek olduğunun vurgulandığı açıklamada, bu oranının bir milyon nüfusta;  İngiltere’de 101, Türkiye’de 349, Tunus’ta 239 ve Yunanistan’da 164 olduğu ifade edildi.    

Genetik böbrek hastalığının sıklığı yüksek…
Kıbrıslı Türklerde genetik böbrek hastalığı sıklığının yüksek olduğunun ortaya çıktığı çalışmada ayrıca, KKTC’deki son dönem böbrek yetmezliği hastalarının yüzde 37’sinin, diyabetik olduğunun ortaya çıktığı görüldü. İlginç bir bulgu olarak ifade edilen şeyse hastaların yüzde 30’unda altta yatan nedenin bilinmiyor olması ve bunların yüzde 27’sinde de ‘aile hikâyesinin’ olması olarak belirtildi.  

Çalışmadan ortaya çıkan bulgular, sağlık politikalarının planlanmasında göz önünde bulundurulmalı…

Açıklamanın sonunda, bu çalışmayla ülkemizde özellikle diyabete ve genetik nedenlere bağlı böbrek hastalıklarının sık görüldüğünün ortaya çıktığı bir kez daha vurgulanarak, ülkede sağlık politikaları planlanırken, bu bulguların göz önünde bulundurulması gerektiği, bilimsel olarak ortaya konulduğunun altı çizildi.
 
                                                 h a b e r   b a ş l ı k l a r ı
 

Baslik SAĞLIK BAKANI ERTUĞRUL HASİPOĞLU, BRT'DE YAYINLANAN
      SABAH HABERİN KONUĞU OLDU...
 
 10 Ocak 2013, Perşembe
         BRT Sabah Haber
 
         Sağlık Bakanı Ertuğrul Hasipoğlu, Sabah Haber'in konuğu olarak
arrow SAĞLIKTAKİ KISA, ORTA VE UZUN VADE HEDEFLERİNİ ANLATTI

Sağlık Bakanı Ertuğrul Hasipoğlu, sağlıkla ilgili yasal altyapının yılın ilk çeyreğinde tamamlanacağını açıkladı. Hasipoğlu bu çerçevede Genel sağlık sigortasının da yasalaşacağını söyledi. Hemşire kadrosundaki eksiklikler konusunda sendikanın haklı olduğunu ifade eden Bakan Hasipoğlu, kadroların doldurulmasındaki gecikmenin bürokrasiden kaynaklandığını söyledi.

Hasipoğlu, sağlık yasası ile genel sağlık sigortası yasalarının 2013’ün ilk çeyreğinde geçeceğini vurguladı.

“Genel sağlık sigortası kısa sürede örgütlerin görüşüne sunulacak noktaya gelecek” diyen Hasipoğlu, yaşanan gecikmelerin bürokrasiden kaynaklandığını belirtti.

Bakan Hasipoğlu, genel sağlık sigortasının nelere kazandıracağını ise şu şekilde özetledi:  
“Rekabet olacak, hizmet kalitesi artacak. Hasta hekim seçme hakkına kavuşacak..”

Hemşireler ve Ebeler Birliği Sendikası’nın grev uyarısına ilişkin soruya karşılık ise Hasipoğlu, hemşire eksikliğinin giderilmesi konusundaki talebini haklı bulduğunu ancak grevle tehdit edilmeye tahammülü olmadığını söyledi.

Hasipoğlu: “Yetki bende olsaydı hemen alırdım.
Bürokratik süreç yetki alma beni yoruyor”

Tıp İş ile yapılan uzlaşı gereği özürlü olup, sosyal yardım için vatandaşlık başvurusunda bulunanların vatandaş yapılmayacağı konusunda uzlaştıklarını anlatan Hasipoğlu, bunun başbakanın da bilgisinde olduğunu belirtti.

2013 bütçesinin yatırım kaleminde yüzde 12’lik bir atış olduğunun altını çizen Hasipoğlu, Onkoloji hastanesinin  tamamlanacağını, Girne ve İskele’ye hemodiyaliz birimleri kurulacağını, trafik kazalarına müdahale amaçlı ambulans istasyonları kurulacağını, ayaktan tanı merkezinin üstüne ise kalp cerrahisinin konuşlandırılacağını anlattı.

Sağlık Bakanı Ertuğrul Hasipoğlu, kendisinden önceki bakan Ahmet Kaşif’in başlattığı projeleri hızlandırarak sürdürdüğünü de belirtti.

Hasipoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sağlık haritasının da 2013’te tamamlanacak projeler arasında olduğunu, Organ Nakli Yasası’ndaki gecikmenin ise Mevzuat Dairesi’nden kaynaklandığını söyledi.

Sağlığın kamu netten ayrıldığını ve kısa sürede tamamlanacak yeni ağ ile ülke genelindeki tüm sağlık uygulamalarının birbirini göreceğini ifade eden Hasipoğlu, bu yolla ilaç, malzeme ve insan kaynağı israfının önüne geçileceğini belirtti.

Hasipoğlu orta vade hedefleri arasında Barış ve Ruh hastalıkları hastahanesi ile Bülent Ecevit rehabilitasyon Merkezi’nin yer değiştirilmesinin de yer aldığını açıkladı.

UBP kurultayı ile ilgili devam eden hukuki sürece ilişkin değerlendirmede de bulunan Hasipoğlu,  bu sürecin erken seçimi doğurmasının da bir olasılık olduğuna dikkati çekti.

Hasipoğlu, “Mahkeme süreci erken seçimi de doğurabilir... Dünyada böyle bir dava örneği yok... Mahkeme divan kararı doğru değil diyebilirdi ancak ne yapacağını söylemesi başka bir şey.” Şeklinde konuştu.

 
                                                 h a b e r   b a ş l ı k l a r ı
 

Baslik SAĞLIK BAKANI HASİPOĞLU: "SENDİKAYLA MUTABAKATA VARDIK"
 
 10 Ocak 2013, Perşembe
         Tıpiş Toplantısı
 
         Sağlık Bakanlığı ile Tıp İş vatandaşlığa başvuran yabancı uyruklu şahısların sağlık          muayeneleri ile ilgili izlenecek yöntem konusunda uzlaştı:
arrow SAĞLIK BAKANI HASİPOĞLU: "SENDİKAYLA MUTABAKATA VARDIK"

Sağlık Bakanlığı ile Tıp İş Sendikası arasında 'KKTC vatandaşlığına başvuran yabancı uyruklu şahısların sağlık muayeneleri ile ilgili izlenecek yöntemin belirlenmesi' amacıyla bir işbirliği protokolü imzalandı.

Bakanlık Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bakanı Dr. Ertuğrul Hasipoğlu ve Tıp İş Başkanı Dr. Erol Şeherlioğlu’nun imza koyduğu işbirliği protokolü uyarınca taraflar, konu hakkında gereğinin yapılmasında anlaşmaya vardı.

Poliklinik hizmetleri aksamayacak… 
Açıklamada, söz konusu protokolün işleyişiyle ilgili de bilgi verildi. Buna göre, vatandaşlık almak amacıyla sağlık muayenesine gelen şahısların söz konusu muayeneleri diğer poliklinik hizmetlerini aksatmadan yapmasının sağlanması için, Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi Hastane Yönetim Kurulu’nca gerekli düzenleme yapılacak.

Ayrıca, vatandaşlık almak amacıyla hastaneye başvuran hastaların muayenesi esnasında, herhangi bir özürlülük tespit edilmesi durumunda, bu şahıslara vatandaşlık verilmeyecek.

Sağlık Bakanı Hasipoğlu ve Tıp İş Başkanı Şeherlioğlu tarafından imzalanan protokolün, 9 Ocak 2013 tarihinden itibaren yürürlüğe girdiği de belirtildi.
 
Bakanlar Kurulu, Hasipoğlu’nu uzlaşı konusunda görevlendirdi…
Protokolün imzalanmasından sonra kısa bir açıklama yapan Sağlık Bakanı Ertuğrul Hasipoğlu, bir süredir gündemde olan, KKTC vatandaşlığına başvuran yabancıların polikliniklerde muayenesi konusunda yaşanan sıkıntıların, çözüme kavuşturulması için Bakanlar Kurulunca kendisinin görevlendirildiğini ifade ederek “ Bugün gerçekleştirilen Bakanlar Kurulu’nda, Tıp İş Sendikasıyla sorunun çözümüne yönelik uzlaşma sağlanması için görevlendirildim. Sendikayla görüştük ve mutabakata vardık. Bundan sonraki süreçte herhangi bir sorun yaşanmasına dair gereken ne varsa yapılacaktır” dedi.

 
                                                 h a b e r   b a ş l ı k l a r ı
 

Baslik SAĞLIK BAKANI HASİPOĞLU: "SAĞLIK KONUSUNDA GELİNEN NOKTA
      YADSINAMAZ"
 
 4 Ocak 2013, Cuma
         Basın Toplantısı
 
         Düzenlediği basın toplantısıyla sağlıkta 2012 yılını değerlendiren Bakan Hasipoğlu:
arrow "SAĞLIK KONUSUNDA GELİNEN NOKTA YADSINAMAZ"

Sağlık Bakanı Ertuğrul Hasipoğlu, sağlık alanında, fiziki yapı, teknik donanım ve yasalar olmak üzere üç ana hedefe yönelik başlatılan çalışmalarda önemli başarılara imza attıklarını belirtti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, basın toplantısı düzenleyen Hasipoğlu, bakanlığının 2012 yılındaki çalışmaları hakkında kamuoyuna bilgi verdi. Basın toplantısının ardından hastaları ziyaret eden Sağlık Bakanı Hasipoğlu’na Başbakan İrsen Küçük de katıldı.

Başbakan Küçük basına yaptığı kısa açıklamada hem hastaların yeni yılını kutlamak hem de Eski Başbakan, Cumhuriyetçi Türk Partisi milletvekili Ferdi Sabit Soyer’e geçmiş olsun dileklerini iletmek için hastaneye geldiğini belirtti. Soyer’in sağlığını iyi gördüğünü belirten Başbakan doktorların açıklamalarının da bu yönde olduğunu kaydetti.

HASİPOĞLU
Hasipoğlu toplantıda, “Sağlık konusunda gelinen nokta yadsınamaz. Önemli işler yapıldı ve bu noktaya gelindi” dedi.

İskele Sağlık Ocağı’nın önümüzdeki günlerde açılacağını Yeni Erenköy’de de yataklı servis verebilecek bir sağlık ocağının açılmasını hedeflediklerini kaydeden Hasipoğlu, bir yıl içerisinde toplamda 4 bin 602 ameliyat yapıldığını ve bunların 2 bin 165 tanesinin büyük ameliyatlar olduğunu söyledi.

Dr. Burhan Nalbantoğlu ve Cengiz Topel Hatahaneleri’nin fiziki yapısının da bakım yapılarak yenilendiğini söyleyen Hasipoğlu, gelecek yılın sağlıkta dönüm noktası olacağını vurguladı.

KAMİLOĞLU
Toplantıda söz alan Kalp ve Damar Cerrahi Şefi Operatör Doktor Ramadan Kamiloğlu da yıl içinde 155 açık kalp ameliyatı ve 170 büyük operasyon gerçekleştirildiğini belirtti.

Kamiloğlu, sağlıkta atılan adımların ekonomiye maddi yararlar sağlamakla birlikte hayati riskleri de ortadan kaldırdığını belirtti. (TAK)
 
                                                 h a b e r   b a ş l ı k l a r ı
 

                                                           OCAK 2013  

» Sağlıkta tüm işlemler için kimlik ibrazı istenecek (31/1/2013)
» Sağlık Bakanlığı: "Kanlıköy depo şebeke su girişinde kısmi kirlilik tespit edildi" (23/1/2013)
» Sağlık Bakanı Ertuğrul Hasipoğlu, Tüketiciler Derneği'ni kabul etti (22/1/2013)
» 1 Şubat'tan itibaren, Devlet Hastaneleri ve Sağlık Merkezlerine müracaatlarda kimlik ibrazı istenecek (22/1/2013)
» Sağlık Bakanı Ertuğrul Hasipoğlu: "Çalışanın ve hastaların memnuniyetini arttıracağız" (18/1/2013)
» Sağlık Bakanlığı: "Dünya Sağlık Örgütü'nün tavsiye ettiği tüm önlenler alındı" (18/1/2013)
» Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne 10 adet kompresörlü nebulizatör cihazı bağışlandı (16/1/2013)
» Başbakan Küçük, Girne Akçiçek Hastanesi'nde Kadın Doğum ve Cerrahi Servislerini hizmete açtı (16/1/2013)
» "Kıbrıslı Türklerde böbrek yetmezliği" araştırması... (14/1/2013)
» Sağlık Bakanı Hasipoğlu, BRT'de yayınlanan Sabah Haberin konuğu oldu (10/1/2013)
» Sağlık Bakanı Hasipoğlu: "Sendikayla mutabakata vardık" (10/1/2013)
» Sağlık Bakanı Hasipoğlu: "Sağlık konusunda gelinen nokta yadsınamaz" (4/1/2013)