TAHLiL SONUçları
Tahlil yardım
Pestisit analizleri
Su analizleri
gıda kontrolleri
kamu spotları

  ACİL: 112
  KAN TAHLİLLERİ
  Lefkoşa B.N.H: 228 5441 - 223 4789
  Mağusa Devlet Hastanesi: 364 8520
  Girne Dr. Akçiçek Hastanesi: 815 5097   yasalar   irtibat   ilkyardım   diş sağlığı   çevre    hekimlerimiz    eczaneler    bize ulaşın    ara    linkler

Bakanlık Merkez Bölümü Koordinasyon Kurulu Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi
Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi Devlet Laboratuvarı Dairesi İlaç ve Eczacılık Dairesi
 
Hizmet Formları
 
TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ DAİRESİ
 
             
1 Form Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi:
İŞLETME KAYIT BELGESİ BAŞVURU VE BEYANNAMESİ
Beyan edilen işletmeye ait kayıt işlemlerinin yapılması hususunda Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi'ne sunulan başvuru ve beyanname.
İNDİR
indir
 
             
             
             
2 Form Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi:
AMBALAJLANMIŞ KAYNAK VE İÇME SUYU ÜRETİM VE
SATIŞ İZNİ İÇİN BAŞVURU FORMU
88/2009 Sayılı Ambalajlanmış Kaynak Suyu Ve İçme Suyu Yasası’nın 6’ncı Maddesi Uyarınca Üretim Ve Satış İzni Başvurusu İçin Gerekli Bilgileri İçeren izin formdur.
İNDİR
indir
 
             
             
             
3 Form Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi:
SAĞLIK ÖN İZİN BAŞVURU FORMU
İthal edilecek ürünlerle ilgili olarak firmalara ait fatura no, ürün, marka, miktar ve parasal tutar üzerinden izinlendirme yapılmasının uygun olduğuna dair doldurulan formdur.
İNDİR
indir
 
             
             
             
4 Form Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi:
İTHALAT İÇİN NUMUNE İNCELEME DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ
İthalat için ürünlerin ithalata uygunluk açısından incelenmesini talep eden dilekçe örneği.
İNDİR
indir
 
             
             
             
5 Form Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi:
YABANCILARIN KOŞULLU OLARAK ÜLKEYE GİRİŞ İÇİN ÖN İZİN BELGESİ
Yurt dışından gelen konsomatrisler ve kurpiyerler için müracaat edenlere atfen belirtilen koşullara uymaları şartı ile verilen giriş iznidir.
İNDİR
indir
 
             
             
             
6 Form Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi:
HASTANEYE SEVK FORMU
Yurt dışından gelen konsomatrisler ve kurpiyerler için düzenlenen hastane sevk formudur.
İNDİR
indir
 
             
             
             
7 Form Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi:
İNŞAAT İZİN BELGESİ
Sunulan planlar ve sıhhi tesislerin mezuata tabi olarak tasvip edildiğini gösteren belgedir.
İNDİR
indir
 
             
             
             
8 Form Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi:
GIDA GÜVENLİĞİ SAĞLIK SERTİFİKASI
Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi Müdürlüğü'nün verdiği, ürünlerin Besin Maddeleri ve Besin Katkı Maddeleri ve Distile Alkollü İçkiler Tüzüklerine göre insan tüketimine uygunluk sertifikası.
İNDİR
indir
 
             
             
             
9 Form Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi:
KİMYASAL ÜRÜNLER NUMUNE BAŞVURU FORMU
Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi Müdürlüğü'nün; ithal edilmek istenen ürünlerin, numunelerinin ve etiketlerinin gerekli incelemesinin yapılması için vatandaşın doldurduğu formdur.
İNDİR
indir
 
             
             
             
10 Form Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi:
İKAMET, ÇALIŞMA İZNİ VE SAĞLIK KARNESİ İÇİN BULAŞICI HASTALIK TETKİK FORMU
İkamet, çalışma izni ve sağlık karnesi alacak olanların, laboratuvar tetkiği sonucu pozitif olduğu taktirde bu form doldurularak Dr. Burhan Nalbatoğlu Devlet Hastanesi'ne gönderilir.
İNDİR
indir
 
             
             
             
11 Form Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi:
İKAMET, ÇALIŞMA İZNİ VE SAĞLIK KARNESİ İÇİN SİFİLİZ TETKİK FORMU
İkamet, çalışma izni ve sağlık karnesi alacak olanların, laboratuvar tetkiği sonucu Sifiliz pozitif olduğu taktirde bu form doldurularak Deri ve Zührevi Hastalıklar Servisi'ne gönderilir.
İNDİR
indir
 
             
             
             
12 Form Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi:
DENETLENEN İŞYERİ İÇİN TUTANAK
Ekiplerce yapılan denetimlerde işyerine ait bilgi ve bulguların yer aldığı tutanaktır.
İNDİR
indir
 
             
             
             
13 Form Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi:
TÜTÜN ÜRÜNLERİ YASASI GEREĞİNCE DÜZENLENEN CEZA İHBARNAMESİ
44/2008 Sayılı "Tütün Ürünlerinin Zararlarından Korunma ve Denetim Yasası" içdüzeni ile ilgili olarak gösterilen suçların önlenmesi (yasaklanması) veya sınırlandırılması için düzenlenen ceza ihbarnamesi.
İNDİR
indir
 
             
             
             
14 Form Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi:
DEZENFEKTE SERTİFİKASI
1958 Gümrük (İtalatın men ve taksiti) Tanzim Emri Para 5 (İV) Altında Ruhsat Dezenfekte Sertifikası.
İNDİR
indir
 
             
             
             
15 Form Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi:
TABUTLAR İÇİN GİRİŞ İZNİ
1958 Gümrük (İthalatının Men Tehdidi) Tanzim Emri Para (IV) altında ruhsat.
İNDİR
indir
 
             
             
 

TSHD’nin Ön İzinlendirilmesinden Sorumlu Olduğu Kimyasal Grupları

 • Deterjanlar  (Çamaşır deterjanları,  yumuşatıcılar,  çamaşır suları, bulaşık deterjanları, yüzey temizleyiciler, araç temizleyiciler ve benzerleri)
 • Kuvvetli Asit veya Baz içeren Temizlik Ürünleri  (Tuz ruhları, lavabo açıcılar, kireç ve pas sökücüler ve benzerleri.)
 • Hava Aromatize Edici Ürünler  (Oda parfümleri, araç parfümleri ve benzerleri.)
 • Havuz Suyunda Kullanılan Yardımcı Kimyasallar  (Çöktürücüler, pH düşürücüler, berraklaştırıcılar ve benzerleri)
 • Kişisel Alanlarda ve Genel Kullanıma Yönelik Alanlarda Kullanılan Dezenfektanlar, Biyosidal Ürün Tip 1, 2, 4, 5 (1- Kişisel hijyen ile ilgili biyosidal ürünler, 2- Kişisel veya umumi alanlarda kullanılan dezenfektanlar ve benzerleri, 4- Gıda ve yem üretim alanı ve ekipmanlarının dezenfektanları ve benzerleri, 5- İçme Suyu Dezenfektanları)
 • Deterjanlar ve Benzeri Temizlik Ürünleri ile Kapsam Dahilindeki Dezenfektan Ürünlerin Üretiminde Kullanılan Kimyasal Hammaddeler ( Sodyum Hidroksit,  Sodyum Hipoklorit, Labsa ve benzerleri.)
 • İçme Suyu,  Kullanma Suyu Kimyasalları ve Bunların Sistemleri ile ilgili Kimyasallar ve Benzeri Açık Sistem Temizleme Kimyasalları (Sistem temizleyiciler, antiskalantlar, arıtma tuzları ve benzerleri. )

Sağlık Ön İzin İşlemi
Birinci Aşama; Numune İnceleme;

 • İthal edilmek istenilen kimyasal ürünlerden birer adet numune veya etiket görseli,
 • Ürünün ithal edileceği ülkeden, resmi otorite onaylı sertifikalar,  güvenlik bilgi formları ve benzeri evraklar (ürünün içeriği, kullanım amacı ve dahil olduğu mevzuat kapsamı doğrultusunda istenilen)
 • Ürünlerin isimlerinin yazılı olduğu dilekçe formu ile tarafımıza başvuru yapılır. (Ek1- Kimyasal ürünler numune inceleme formu)

İkinci Aşama; Sağlık Ön İzin Alınması;
Gerekli incelemeler sonucunda varılan değerlendirme ile uygunluk verilmiş ürünler için,

 • Ürünlere ait proforma veya fatura ile,
 • Ön izin başvuru formu doldurularak tarafımıza başvuru yapılır. (Ek2- Ön izin başvuru formu)

Başvuru sonucunda alınan Sağlık Ön İzin ile gümrük noktalarından ürünlerin ithalatı gerçekleştirilir.


Tütün ve Tütün Ürünlerinin Piyasaya sunulması:
1- NUMUNE  İNCELEME:  İthal edilmek istenen ürünlerden üretimi yapılmadan önce birer adet  numunesi/etiket  görseli  tarafımıza  dilekçe ile başvurulur.(incelenen ürünlerin firmaya iadesi  yapılmaktadır)
Bu ürünlerin  44/2008 sayılı ‘’Tütün Ürünlerinin Zararlarından Korunma ve Denetim Yasası’‘na  göre uygun olup olmadığı tarafımızdan kontrol edilir ve yazılı olarak sonuç  ithalatçı firmaya bildirilir.

2- ÖN  İZİN:  44/2008 sayılı  yasaya  göre uygun bulunan ürünlerin ithalatının yapılabilmesi için ön izin başvurusu yapılır. Eklenmesi gereken belgeler ise; ürünlerin faturası ve ‘’Certıfıcate of Freshness’’ kopyasıdir. 

3- İTHAL  İZNİ:  Ürünlerin KKTC’ye girişi gümrük kapısı/depoda sıhhıye müfettişleri tarafından yapılmaktadır. İthalat kontrolü sırasında ‘’Sağlık Ön İzin Belgesi’’, ‘’Fatura’’ ve ‘’Certıfıcate of Freshness’’ (aslı) olmalıdır. Muayene sonucunda yasaya uygun bulunan ürünlere ithal izni verilmektedir. Gerekli hallerde ‘’numune alma  tutanağı’’ karşılığı numune alınmaktadır.