TAHLiL SONUçları
Tahlil yardım
Pestisit analizleri
Su analizleri
gıda kontrolleri
kamu spotları

  ACİL: 112
  KAN TAHLİLLERİ
  Lefkoşa B.N.H: 228 5441 - 223 4789
  Mağusa Devlet Hastanesi: 364 8520
  Girne Dr. Akçiçek Hastanesi: 815 5097   yasalar   irtibat   ilkyardım   diş sağlığı   çevre    hekimlerimiz    eczaneler    bize ulaşın    ara    linkler

Bakanlık Merkez Bölümü Koordinasyon Kurulu Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi
Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi Devlet Laboratuvarı Dairesi İlaç ve Eczacılık Dairesi
 
Hizmet Formları
 
YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI DAİRESİ
 
             
1 Form Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi:
YURTTAŞLIK İÇİN BAŞVURU FORMU
KKTC Yurttaşlık Yasası uyarınca Yurttaşlığa alınma isteminde bulunan yabancı kişi hakkında verilen bu Sağlık Kurulu Raporu; öncelikle İçişleri Bakanlığı'ndan temin edilerek Dairemize başvurulmalıdır.
İNDİR
indir
 
             
             
             
2 Form Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi:
DAİMİ İKAMET İZNİ (BEYAZ KİMLİK) ALIMI İÇİN BAŞVURU FORMU
KKTC Daimi İkamet İzni Yasası uyarınca Daimi İkamet İzni almak isteminde bulunan yabancı kişi hakkında verilen bu Sağlık Kurulu Raporu; öncelikle İçişleri Bakanlığı'ndan temin edilerek Dairemize başvurulmalıdır.
İNDİR
indir
 
             
             
             
3 Form Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi:
SAĞLIK VE YAŞLILIK NEDENLERİYLE SAĞLIK MUAYENESİNE VE
SÜRÜŞ SINAVINA SEVK PUSULASI
1974, Motorlu Araçlar ve Yol Trafik Tüzüğü'nün 30 (2) (a) ve 30 (3) maddelerine istinaden Sağlık-Yaşlılık nedenleriyle motorlu araç sürüş kabiliyet ve uygunluğunu kaybettiği görülen sürücülerin sağlık muayenesine ve sürüş sınavına sevk pusulasıdır. Öncelikle İçişleri Bakanlığı'ndan temin edilerek Dairemize bu belge ile başvurulmalıdır.
İNDİR
indir
 
             
             
             
2 Form Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi:
ÖĞRENCİ İÇİN STAJ BAŞVURU VE BİTİRME FORMU
Öğrenci Koordinasyon Birimi'ne ait, öğrencilerin yapacağı staj için başvuru ve bitirme formlarının sunulduğu belgedir.
İNDİR
indir
 
             
             
 
Yataklı Tedavi Hizmetleri'nde TANI, TEDAVİ ve REHABİLİTE edici sağlık hizmetlerini vermek ve hizmetleri personel ve
    araç gereç bakımından en üst düzeye çıkarmak kurumun amaçlarıdır.
 
             
 

Kurumun görevleri:
- Yataklı Tedavi Hizmetleri'nin yönetsel, parasal ve bilimsel her türlü işlerini düzenlemek, yürütmek ve denetlemek;
- İkinci basamak tedavi hizmetlerini en iyi biçimde yürütmek;
- Hastanelerin teşhis, tedavi bakım ve rehabilite edici hizmetleriyle ilgili plan, program, personel, yatak, ilaç, aygıt ve
  araç gereç konuları ile tüm sorunların çözümünde diğer müdürlüklerle işbirliği yapmak;
- Personelin eğitimlerini düzenlemek;
- İstatistiki verileri toplamak;
- Yeni servislerin açılması içinprojeler yapıp Bakanlığa bildirmek.

 
             
  Kurumun alt birimleri:
- Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi
- Gazimağusa Devlet Hastanesi
- Dr. Akçiçek Hastanesi
- Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi
- Bülent Ecevit Rehabilitasyon Merkezi