Koruyucu Sağlık Hizmetleri kapsamında Bakanlığımız, deniz ve havuz sularının yanı sıra ambalajlı suların da analizlerini düzenli olarak KKTC Devlet Laboratuvarı'nda yaptırmaktadır. Şeffaflık politikası çerçevesinde yapılan tüm su analiz sonuçları internet sitemiz aracılığıyla kamuoyuyla paylaşılmaktadır.
   
 A R Ş İ V :  2013 - 2014 - 2015 - 2016
   

2013 YILI SU ANALİZLERİ

   
              İÇME SUYU
              HAVUZ SUYU
              DENİZ SUYU
     
 Şubat - Mart ..... indir   İndir  Ocak ................. indir   İndir  Nisan .............. indir   İndir
 Nisan ................ indir   İndir  Şubat ................ indir   İndir  Mayıs ............... indir   İndir
 Mayıs ................. indir   İndir  Mart ................... indir   İndir  Haziran ........... indir   İndir
 Haziran ............. indir   İndir  Nisan ................ indir   İndir  Temmuz ......... indir   İndir
 Temmuz ........... indir   İndir  Mayıs ................. indir   İndir  Ağustos .......... indir   İndir
 Ağustos ............ indir   İndir  Haziran ............. indir   İndir  Eylül ................ indir   İndir
 Eylül .................. indir   İndir  Temmuz ........... indir   İndir  Ekim ................ indir   İndir
 Ekim ................. indir   İndir  Ağustos ............ indir   İndir  
 Kasım .............. indir   İndir  Eylül .................. indir   İndir  
 Aralık ................ indir   İndir  Ekim ................. indir   İndir  
     Kasım .............. indir   İndir  
     Aralık ................ indir   İndir