TAHLiL SONUçları
Tahlil yardım
Pestisit analizleri
Su analizleri
gıda kontrolleri
kamu spotları

  ACİL: 112
  KAN TAHLİLLERİ
  Lefkoşa B.N.H: 228 5441 - 223 4789
  Mağusa Devlet Hastanesi: 364 8520
  Girne Dr. Akçiçek Hastanesi: 815 5097   yasalar   irtibat   ilkyardım   diş sağlığı   çevre    hekimlerimiz    eczaneler    bize ulaşın    ara    linkler

Sağlıkla ilgili yürürlükteki yasalar, tüzükler ve yasa tasarıları
 
 
                          Yayınlanmakta olan yasa, tüzük ve yasa tasarıları Sağlık Bakanlığı Hukuk Birimi'nden alınarak sunulmaktadır.
                                                              Yeni bilgiler ve danışma için Tel No: 228 83173 - 111 (Fatme Memich)
 
 
  57-2014 - İnsan Hücre, Doku ve Organ Nakli ile İlgili Kuralları
                   Düzenleyen Yasa

İNDİR
indir
 
  44-2008 - Tütün Ürünlerinin Zararlarından Korunma ve
                   Denetim Yasası

İNDİR
indir
 
  37-2012 - Özel Hastane, Özel Klinik, Özel Dispanser ve Özel                    Muayenehaneler Denetim Yasası
İNDİR
indir
 
  33-1970 - Türk Hastaneleri İnşa ve Teçhizat Fonu Yasası
İNDİR
indir
 
  34-2007 - Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi Yasası
İNDİR
indir
 
  57-1989 - Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi Yasası
İNDİR
indir
 
  58-1987 - İlaç ve Eczacılık Dairesi Yasası
İNDİR
indir
 
  82-1991 - Devlet Laboratuvarı Yasası
İNDİR
indir
 
  63-1994 - Hemşirelik Meslek Yüksekokulu Yasası
İNDİR
indir
 
  37-1987 - Tıp, Kimya ve Radrasyon Laboratuvar Yasası
İNDİR
indir
 
  23-2000 - Kozmetik Ürünleri Yasası
İNDİR
indir
 
  12-1969 - Hastaneleri Kontrol Yasası
İNDİR
indir
 
  26-1981 - Devlet Hastanelerini İsimlendirme Yasası
İNDİR
indir
 
  33-1983 - Diş Teknisyenlerinin Görev ve Çalışma Yasası
İNDİR
indir
 
  55-1991 - Organ ve Doku Alımı ve Nakli Yasası
İNDİR
indir
 
  86-1991 - Kronik Hastalıklar ve Özel Dal Hastanesi Yasası
İNDİR
indir
 
  Fasıl 254 - Eczacılık ve Zehirler Yasası
İNDİR
indir
 
  Bölüm 261 - Gıda Maddeleri ve İlaçların Satışına İlişkin Yasa
İNDİR
indir
 
  Bölüm 253 - Hastabakıcılık ve Ebelik Mesleğinin İcrasını
                       Düzenleyen Yasa

İNDİR
indir
 
  Bölüm 252 - Akıl Hastası Mahpusların Nezaret ve Bakımlarına ve
                       Bu Gibi Hastaların Mallarının İdaresine İlişkin Yasa
İNDİR
indir
 
  Sağlık Hizmetleri Döner Sermaye Yasa Tasarısı
İNDİR
indir
 
  Kamu Sağlık Çalışanları Yasası
İNDİR
indir
 
  Kamu Sağlık Çalışanlarının Çalışma Saatleri Tüzüğü
İNDİR
indir
 
  29-2008 - KKTC Hükümeti İle TC Hükümeti Arasında
                  Sağlık Alanında İşbirliği Anlaşması

İNDİR
indir
 
   
Yasa Tasarıları:
   
  Gıda Yasa Tasarısı
İNDİR
indir
 
  Su Yasa Tasarısı
İNDİR
indir
 
  Hasta Hakları Yasa Tasarısı
İNDİR
indir